Онлайн курс VHS
Словник тлумачень з німецької для A1

Lektion 1 - Лекція 1

Далі подано перелік німецьких слів та їх значення у нашій мові.
Для зручності словник посортовано по тім, як проходить лекція.
Слова, що виділені грубим синім шрифтом є посиланнями на сторінки, де є більш вичерпна довідка по кожному з цих слів.

Будь ласка, не намагайтесь проходити цілу лекцію за раз. Розтягніть її принаймні на тиждень. Це дуже важливо.

Звертайтесь також до:
Словник до Lektion 2

Словник до Lektion 3

Словник до Lektion 4


Як реєструватись та працювати з VHS

warten = чекати Це є дієслово і тому дуже важливо пам'ятати, що у німецькому реченні дієслово завжди має стояти на другому місці, як у: Er ist heute hier. = Він сьогодні (є) тут. Heute ist er hier. = Сьогодні він (є) тут. Heute morgen ist sie nicht hier. = Сьогодні вранці вона не (є) тут. Якщо у реченні більше ніж одне дієслово, то на другому місці має стояти головне дієслово, а всі решту дієслова кидаються в кінець речення і їх порядок є рівно протилежним нашому, як: Morgen wollen wir hier sein. = Завтра ми хочемо бути тут. Wir wollen morgen essen gehen. = Ми хочемо завтра йти їсти. Wir wollen morgen essen und trinken gehen. = Ми хочемо завтра йти їсти та пити. Morgen wollen wir das Essen kochen beginnen. = Ми хочемо завтра починати варити їжу. Morgen wollen wir Deutsch sprechen lernen beginnen. = Ми хочемо завтра починати вчитися розмовляти німецькою. Спробуйте себе у вправах з дієсловом warten: sehen = дивитися, бачити und = та, і (як: він та/і вона) das Ergebnis = результат die Ergebnisse = результати (множина) weiter = далі (як: йди далі) hören = слухати, чути wie = як heißen = називатися Sie = Ви ich = я sein (bin, bist, ist, seid,...) = бути (є) Ihr = Ваш, Ваше mein = мій, моє der Name = ім'я bitte = будь ласка Wie bitte? = Як як? або Як Ви кажете? woher = звідки wo = де her - вказує на рух до себе Woher? = Звідки? hin - вказує на рух від себе Wohin? = Куди? kommen = прибувати Frau = пані (як: пані Лисак, пані Довбуш, ...) вживається частіше перед прізвищем (Nachname), ніж перед ім'ям (Vorname) aus = з; зі (як: з шафи, з кишені, з Залісся, з Борщева, ...) зверніть увагу, що aus це рух з середини (чогось), а не від (когось, чогось), тобто Ви можете сказати: Ich gehe aus der Schule.=Я йду зі школи. (тобто Ви були в середині в школі), але Ви НЕ можете сказати: Ich gehe aus ihm.=Я йду з нього. (бо Ви не були в середині в нім (в людині)), і тому у другому реченні маєте казати: Ich gehe von ihm.=Я йду від нього. Зауважте: цей прийменник вимагає вживання давального відмінку (Dativ), як: Ich nehme aus dem Kühlschrank. =Я беру з холодильника. Herr = пан, пане як: пан лікар, пане Білий, ...) passen = пасувати auswählen = обирати, вибирати ordnen = впорядковувати, сортувати Entschuldigung = даруйте, вибачте sprechen = балакати, розмовляти Italienisch = італійська мова Spanish = іспанська мова Englisch = анґлійська мова ein bisschen = трішечки Зауважте, що додавання суфіксу -chen робить будь-яке німецьке слово пестливим чи маленьким, як у нас: хлопчик, тобто, як: der Motor = Мотор, das Motorchen = моторчик, das Bett = ліжко, das Bettchen = ліжечко, der Tisch = стіл, das Tischchen = столик, der Vater = тато, das Väterchen = татечко, die Frau = жінка, das Frauchen = жіночка, die Tochter = донька, das Töchterchen = донечка. Ця форма відома, як Verkleinerungsform. Зверніть також увагу, що при застосуванні цієї форми, слово отримує завжди середній рід. Якщо корінь слова має подвійну голосну, то під час пом'якщення перша голосна отримує умляут (дві крапки на горі), а друга зникає, як у: das Boot = човен, das Bötchen = човник. nach = на, по, після як: по дощі, після негоди, ... на Озеряни, на Калинівку, ... - цей прийменник вимагає вживання давального відмінку (Dativ), nachsprechen = балакати/розмовляти після (чогось, когось) klicken = клацати (мишкою комп'ютера) також тицяти (пальцем на екрані) klicken ... an = клацати/тицяти на das Land = країна, земля die Länder = країни, землі was = що der Buchstabe = літера (як: а, б, в, ...), die Buchstaben = літери (множина) schreiben = писати richtig = правильно, правильний sortieren = сортувати das Verb = дієслово die Frage = питання die Fragen = питання (вони - множина) die Antwort = відповідь die Antworten = відповіді (множина) der Satz = речення die Sätze = речення (вони - множина) der Satzteil = частина (Teil) речення У німецькій дуже часто зустрічаються слова, які складаються з кількох інших слів. Тому, у таких випадках нове слово завжди отримує рід останнього слова, як: der Teil - der Satzteil, der Tisch + die Decke = die Tischdecke = покривало столу das Verb + die Form = die Verbform die Satzteile = частини речення (множина) die Verbform = форма дієслова die Verbformen = форми дієслова (множина) lesen = читати ergänzen = заповнювати die Tabelle = таблиця es = воно (часом: це) gehen = йти, ходити Guten Tag = Доброго Дня der Tag = день Ihnen = Вам (давальний) Danke = дякую danken = дякувати auch = також gut = добре, добрий vielen Dank = багато вдячний, вдячна Auf Wiedersehen = До Побачення auf = на wieder = знову schön = гарно, гарний Schönen Tag = Гарного Дня noch = щеHallo! = Витаю! Hi! = Витаю! dir = тобі (давальний) sehr = дуже Tschüss! = Щасти! Бувай! Gutten Morgen = Доброго Ранку der Morgen = ранок Gutten Abend = Доброго Вечора der Abend = вечір sagen = казати wer = хто du = ти Super! = Супер!, Надзвичайно добре! nicht = не як у: не ти, не добре, не так ... so = так, такий як у: так само, не так, такий добрий Ja = так як у: Добре? -Так. Nein = ні як у: Добре? -Ні. schlecht = погано, поганий die Sprache = мова die Sprachen = мови (множина) welche = котра, котрі (часом: яка, які) це слово також має значення: якісь, як у: Hast du welche? = Маєш якісь? але його охоплює рівень А2 alle = всі, усі як у: Alle Menschen. = Всі люди. alles = все, усе як у: Das ist alles. = Це все. er = він sie = вона, вони das = це, те як у: Das ist gut. = Це добре. також є артиклем для середнього роду однини, як у: Das ist das Auto. = Це авто(воно). neu = новий, нове, ... hier = тут, ось як у: Er ist hier. = Він (є) тут. aber = але, як у: Aber sie ist gut. = Але вона добра. schon = вже часом не перекладається взагалі wann = коли Herzlich Willkommen! = Ласкаво Просимо! Grüß Gott! = Слава Богові! Так найчастіше витаються у південно-німецьких територіях, як у Баварії, Гесені, Бедені, Австрії, Швейцарії, ... Moin! = Витаю! Так найчастіше витаються у північно-німецьких територіях. wohnen = мешкати morgens = вранці, ранки, ранками die Klasse = клас, класна кімната як у нас часом кажуть: кляса begrüßen = витати vorbei sein = завершуватись, закінчуватись abends = вечори, вечорами die Nacht = ніч Gute Nacht = Доброї Ночі der Norden = північ dir Uhr = годинник, годинаpro ščo tut balakajut' ...

Am Dienstag, 19. Novermber 2019 Marina Gogol sagte:
potribna dopomoga znannja nimeskoj mowi.

      ... ščo ckažete wy: