Німецькі займенники
Називний (Nominativ)

Akkusativ Dativ Genitiv

Personal / Особові

ich (я), du (ти), er (він), sie (вона, вони), es(воно, це), wir (ми), ihr(ви), Sie (Ви)

Reflexiv / Зворотні

Possessiv / Присвійні

meiner (мій), deiner (твій), seiner (його), ihrer (її, їх), unserer (наш), Ihrer (Ваш), eurer (ваш)

Demonstrativ / Вказівні

dieser (цей), diese (ця, ці), dieses (це),jener (той), jene (та, ті), jenes (те, то),solcher (такий), solche (така, такі), solches (таке)

Interrogativ / Питальні

wer (хто), was (що), welcher (котрий), welche (котра, котрі), welches(котре)

Indefinit / Неозначені

alle (всі), аndere (інші), beide (обидва), einige (окремі), keine (жодні), irgendeinе (будь-які), irgendwer (будь-хто), jede (кожні), jemand (хтось), niemand (ніхто), nichts (ніщо), einige (окремі), man (один,хтось)
Особові (Personalpronomen)
ich (я), du (ти), er (він), sie (вона, вони), es(воно, це), wir (ми), ihr(ви), Sie (Ви)
Перша особа, однина:
ich (я)
ich [ихь] [ɪç] = я

Приклади:

Ich bin nicht hier. = Я не тут.

Wo bin ich? = Де я?

Das bin ich nicht. = Це/То не я.

Das bin ich. = Це/То я.

Kann ich Ihnen helfen? = Можу/Годна я Вам допомогти?

Ich schaffe es allein. = Я справлюся з цим/тим/ним сама

Er ist wie du und ich. = Він, як ти і я.

Wohin soll ich gehen? = Куди я маю йти?

Mit wem darf ich reden? = З ким можу я(можна мені) балакати?


Друга особа, однина
du (ти)
du [ду] [du:] = ти

Приклади:

Das bist du. = Це ти.

Du bist dort. = Ти там.

Das bist du nicht. = Це не ти.

Wer bist du? = Хто ти?

Bleibst du Zuhause? = Залишаєшся вдома?

Du wirst eine gute Ärztin. = Ти станеш гарною медсестрою.

Heißt du Hala? = Ти називаєшся Галя?

Du wirst gesagt. = Тобі кажуть. (пасивний стан: Vorgangspassiv)

Du bist gesagt. = Тобі сказано/сказали. (пасивний стан: Zustandspassiv)Willst du? = Хочеш?

Du willst?! = Ти хочеш?!

Du heißt Stefan, nicht wahr? = Ти називаєшся Штефан, не правда?

Du bist krank. = Ти хворий/хвора.

Wer bist du? = Хто ти?

Was meinst du? = Що ти маєш на увазі?

Willst du mich sehen? = Хочеш мене побачити?

Möchtest du Kaffee? = Може хочеш кави?

Wo willst du hin? = Куди хочеш? (прямувати, йти, їхати)

Du darfst nicht hier sein. = Ти не можеш бути тут. (Тобі не можна бути тут.)

Du redest zu viel. = Ти надто багато балакаєш.


Третя особа, однина
er (він), sie (вна), es (воно)
er [еа] [e:r] = він

Приклади:

Das ist ein Zug. Er fährt nach Lemberg. = Це потяг. Він їде на Лємберґ/Львів.

Wo ist mein Apfel? Er ist auf dem Tisch. = Де моє яблуко. Воно на столі. (у нашій яблуко - воно, у нім. - він)

Er kommt spät. = Він приходить пізно.Er beleibt bei mir. = Він залишається при мені. (Він залишається у мене.)

Er geht zur (zu der) Arbeit. = Він йде до праці.

Er ist nicht da. = Він не там. (Його нема.)

Das ist er. = Це він.

Das ist er nicht. = Це не він.

Wo war er? = Де він був?

Er will. = Він хоче.sie [зі] [zi:] = вона

Приклади:

Sie ist nicht hier. = Вона не тут.

Das ist sie. = Це вона.

Das ist sie nicht. = Це не вона.

Wo ist sie? = Де вона?Sie gibt ihr einen Apfel. = Вона дає їй (одне) яблуко.

Sie stört uns nicht. = Вона нас не турбує.

Sie heißt Marija. = Вона називається Марія.

Sie weißt nicht, ob sie hier ist. = Вона не знає, чи вона (є) тут.
es [ес ] [ɛs] = воно

Зауважте: Ми часто перекладаємо es, як це. Але тоді це має бути у значенні воно. Тобто ми не можемо завжди перекладати наше це німецьким es.
Наприклад, ми не можемо сказати Це стіл. як Es ist Tisch., а маємо казати Das ist Tisch. і насамперед тому, що стіл не воно, а він.
Тому завжди думайте, чи можете Ви змінити це словом воно. Якщо ні, то es не вживаєте.

Приклади:

Es ist grün. = Воно/Це зелене.

Das ist es. = Це воно/це.

Das ist es nicht. = Це не це/воно.

Was ist es? = Що воно/це (таке)?

Es macht sich immer größer. = Воно/Це себе постійно збільшує ться/себе (робиться все більшим).

Es hat sich gezeigt. = Воно/Це показало ся/себе.
Перша особа, множина
wir (ми)
wir ['вІа] ['vir:] = ми

Приклади:

Wir sind rot. = Ми червоні.

Das sind wir. = Це ми.

Das sind wir nicht. = Це не ми.

Wer sind wir? = Хто ми?Wir lieben uns. = Ми кохаємо себе.

Wir fühlen uns nicht gut. = Ми не добре почуваємо ся/себе.

Wir machen das für uns. = Ми робимо це для себе.


Друга особа, множина
Sie (Ви), ihr (ви)
Sie [зі] [zi:] = Ви
(однина та множина - ввічливе або формальне)


Приклади:

Sie sind weiß. = Ви білі.

Hier sind Sie. = Ось Ви. (Ви тут.)

Das sind Sie aber nicht. = Це не Ви.

Wer sind Sie? = Хто Ви?Sie reden über sich. = Ви балакаєте про себе.

Setzen Sie sich. = Сідайте (собі). (Садіть себе.)

Machen Sie sich bequem. = Зробіть собі зручно. (Розташовуйте сь/себе зручно.)ihr ['ір] ['i:r] = ви
(множина - неформальне)


Зауважте, що у німецькій, так само як у нашій, на знак вищої пошани, ми можемо писати Ihr, Euch, тобто з великої літери. Подібно, як ми пишемо Sie.

Приклади:

Ihr seid gelb. = Ви жовті.

Das seid ihr. = Це ви.

Das seid ihr nicht. = Це не ви.

Wer seid ihr? = Хто ви?

Wohin wollt ihr fahren? = Куди хочете ви їхати?

Was macht ihr? = Що робите ви? (Що ви робите?)

Wo seid ihr? = Де ви?

Seid ihr im(in diesem) Zimmer? = Ви (є) у кімнаті?


Третя особа, множина
sie (вони)
sie [зі] [zi:] = вони

Приклади:

Sie sind nicht grau. = Вони не сірі.

Das sind sie. = Це вони.

Das sind sie nicht. = Це не вони.

Wo sind sie? = Де вони?Sie befinden sich zwischen zwei Frauen. = Вони знаходять ся/себе між двома жінками.

Sie sehen sich die Internetseiten. = Вони дивлять ся/собі інтернет сторінки.

Die unter sich reden. = Вони балакають між собою.

Примітка: часто артиклі der, die, das вживають відповідно, як він, вона, воно, вони.
Напр.: Der macht mich fertig. = Він мене кінчає/вбиває(переносне).

Зворотні займенники (Reflexivpronomen)

У німецькій мові, зворотні займенники,
mich (мене, ся, себе), mir (мені, собі), dich (тебе, ся, себе), dir (тобі, собі), sich (ся, себе, собі), uns (нас, ся, себе, нам, собі), euch (вас, ся, себе, вам, собі),
у називному відмінку (Nominativ) НЕ вживаються взагалі.
У німецькій мові ці займенники вживаються тільки у Akkusativ та Dativ.

Присвійні (Possessivpronomen)
meiner (мій), deiner (твій), seiner (його), ihrer (її, їх), unserer (наш), Ihrer (Ваш), eurer (ваш)

Зауважте, що у німецькій є також присвійні артиклі, які мають дуже подібну форму до цих присвійних займенників.
У навч. закладах майже завжди вивчають присвійні артиклі та займенники разом, і вивчають їх, як присвійні займенники, бо такою є чинна офіційна навчальна позиція.
Головною відмінністю між присвійними артиклями та займенниками є та, що присвійні артиклі не можуть вживатися самі і відтак завжди мусять мати свого іменника, а присвійні займенники, за звичай, вживаються самі, але можуть також мати й свого іменника.
Пам'ятаймо. що призначенням займенника є радше вживатися замість іменника, а не додатково до нього.
Головні форми тут подано для присвійних займенників, а у прикладах подаються також форми присвійних артиклів, аби Ви могли бачити відмінність їх форм.

Перша особа, однина
meiner (мій), meine (моя, мої), mein(e)s (моє)
meiner ['майна] ['maɪnɐ] = мій
meine ['майне] ['maɪnə] = моя
mein(e)s ['майнc] ['maɪns] = моє
meine ['майне] ['maɪnə] = мої

Приклади:

зелені - артиклі, червоні - займенники:

Das ist nicht dein Baum. Das ist meiner. = То не твоє дерево. То моє.

Du bist nicht ihr Bruder. Du bist meiner. = Ти не її брат. Ти мій.

Ist das mein Schlüssel? Nein. Das ist meiner. = То мій ключ? Ні. То мій.Ist sie meine Frau? Nein, meine. = Вона моя жінка? Ні, моя.

Ist das ihre Tasche? Das ist meine. = Це її сумка? Це моя.

Das ist meine Milch. Nein, die ist meine. = Це моє молоко. Ні, воно моє.

Es war nicht deine Schuld. Es war meine. = То не була твоя провина. То була моя.Das ist nicht mein Spiel. Ich denke das ist meines. = Це не моя гра. Я думаю це моя.

Mein Haus ist leer. Aber meins ist voll. = Мій будинок (є) порожній. Але мій повний.

Hast du mein Buch? Nein. Ich habe nur meines. = Ти маєш мою книжку? Ні. Я маю тільки мою/свою.Wo sind meine Schlüssel? Und wo sind meine? = Де мої ключі? А де мої?

Das sind meine Füße. Nein. Sie sind meine = Це мої ступні/ноги. Ні. Вони мої.

Ich kann meine Brille nicht finden. Aber meine habe ich gefunden. = Я не годна/годен знайти своїх/моїх окулярів. А я мої/свої знайшла.


Друга особа, однина
deiner (твій), deine (твоя, твої), deins (твоє)
deiner ['дайнa] ['daɪnɐ] = твій
deine ['дайне] ['daɪnə] = твоя
dein(e)s ['дайнc] ['daɪns] = твоє
deine ['дайне] ['daɪnə] = твої

Приклади:

зелені - артиклі, червоні - займенники:

War es dein Krieg? Das war deiner. = Це була твоя війна? То була твоя.

Ist das dein Schlüssel? Das ist deiner = Це твій ключ? Це твій.

Sie hat dein Stift. Nein. Das ist deiner. = Вона має твою ручку. Ні. То твоя.

Wessen Tisch ist das? Das ist deiner. = Чий це стіл? Це твій.Ist das deine Bank? Nein. Das ist deine. = Твій банк порожній.

Deine Milch ist im Kühlschrank. Nein. Deine ist da. = Твоє молоко в холодильнику. Ні. Там твоє.

Deine Meinung interessiert mich nicht. Aber mich interesiert deine = Твоя думка мене не цікавить. Але мене цікавить твоя.Ist das dein Bild? Nein, es ist deins. = Це твій малюнок? Ні, це твій.

Dein Fenster ist schmutzig. Und deins? = Твоє вікно брудне. А твоє?

Dein Gesicht ist nicht sauber. Deins auch. = Твоє обличчя не чисте. Твоє також.Deine Eltern sind nett. Deine auch. = Твої батьки добрі. Твої також.

Deine Augen sind braun. Und deine sind blau. = Твої очі бурі. А твої сині.

Dies sind deine Dinge. Und wo sind deine. = Це твої речі. А де твої?


Третя особа, однина
seiner (його - він), seine (його - вона, вони), seines (його - воно), ihrer (її - він), ihre (її - вона, вони), ihres (його - воно)
seiner ['зайнa] ['zaɪnɐ] = його (він)
seine ['зайне] ['zaɪnə] = його (вона)
sein(e)s ['зайнc] ['zaɪns] = його (воно)
seine ['зайне] ['zaɪnə] = його (вони)

Приклади:

зелені - артиклі, червоні - займенники:

Sein Anfang ist gut. Aber seiner ist schlecht. = Його початок добрий. Але його поганий.

Sein Zimmermannsbleistift ist in der Garage. Und seiner ist im Schublade. = Його олуфко в ґаражі. А його в шухляді. (олуфко - столярський олівець)Das ist seine Sache. Wirklich seine? = Це його справа. Направду його?

Seine Temperatur ist hoch. Und seine ist niedrig. = Його температура висока. А його низька.Das ist nicht sein Kind. Es ist seines. = Це не його дитя. Воно його.

Sein Fieber ist hoch. Und seins ist niedrig. = Його гарячка висока. А його низька.Das sind seine Augen. Und das sind seine = Це його очі. А це його.

Sind seine Freunde bei dir? Nein. Seine sind nicht by mir. = Його друзі при тобі? (з тобою, у тебе). Ні його не у мене.ihrer ['іa] ['i:rɐ] = її (він)
ihre ['іре] ['i:rə] = її (вона)
ihr(e)s ['ірс] ['i:rs] = її (воно)
ihre ['іре] ['i:rə] = її (вони)

Приклади:

зелені - артиклі, червоні - займенники:

Ihr Blick war sehr scharf. Aber ihrer war einfach erstaunlich. = Її погляд був дуже різким. Але її був просто приголомшливим.

Ihr Mann war bei der Arbeit. Und wo war ihrer? = Її чоловік був на роботі/праці. А де був її?Ihre Tochter war 17 Jahre alt. Und ihre war 10. = Її донька була 17-и років. А її була 10-и.

Das ist ihre Tasche. Und jene ist ihre. = Це її сумка. А то її.Ihr Gehör ist großartig. Und ihres ist ruhig. = Її слух величний. А її спокійний.

Ihr Fenster ist sehr sauber. Ihrs ist aber nicht. = Їх вікно (є) дуже чисте. Але її ні.Ihre Fehler sind unerheblich. Und ihre? = Її помилки незначні. А її?

Ihre Fenster sind sehr sauber. Ihre auch. = Її вікна (є) дуже чисті. Її також.seiner ['зайнa] ['zaɪnɐ] = його
seine ['зайне] ['zaɪnə] = його
sein(e)s ['зайнc] ['zaɪns] = його
seine ['зайне] ['zaɪnə] = його

Приклади:

зелені - артиклі, червоні - займенники:

Sein Boden ist weg. Und seiner ist nicht. = Його дна нема (Воно без дна). А його є.

Dies ist ein Fenster. Sein Rahmen ist weiß. Und seiner ist nicht. = Це вікно. Його рама біла. А його не (біла). (А його ні.)Seine Seite ist orange. Und seine ist grau. = Його боковина/бік помаранчева. А його сіра.

Seine Farbe ist braun. Aber seine ist grün. = Його колір сірий. Але його зелений.

Seine Größe ist groß. Und seine ist klein. = Його розміри/величина велика. А її мала.Sein Bild ist zerrissen. Und seines ist nicht. = Його картина подерта. А його ні.

Sein Licht ist schwach. Und seins ist stark. = Його світло слабке. А його сильне.Seine Leute sind nett. Und seine sind böse. = Його люди добрі. А його злі.

Seine Menschen sind nett. Und seine sind klug. = Його люди добрі. А його розумні.


Перша особа, множина
unserer (наш), unsere (наша, наші), unseres (наше)
unserer ['унзера] ['ʊnzərɐ] = наш
unsere ['унзере ] ['ʊnzərə] = наша
unser(e)s ['унзерс] ['ʊnzɐs] = наше
unsere ['унзере] ['ʊnzərə] = наші

Приклади:

зелені - артиклі, червоні - займенники:

Unser Sohn ist noch ein Junge. Und unserer ist schon groß. = Наш син ще юнак. А наші вже великий.

Das ist unser Anfang. Und das ist unserer = Це наш початок. А це наш.Unsere Schwester ist verheiratet. Unsere ist aber nicht. = Наша сестра одружена. А наша проте ні.

Das ist unsere Erde. Ist die unsere? = Це наша Земля. Вона наша?Unser Auto ist alt. Aber unsers ist nicht alt. = Наше авто старе. Але наше не старе.

Das ist unser Haus. Und das ist unseres. = Це наш будинок. А це наш.Unsere Freunde sind im Urlaub. Und unsere sind zu Hause. = Наші друзі у відпустці. А наші вдома.

Aber das sind unsere Kinder. Sind die unsere? = Але це наші діти. Вони наші?


Друга особа, множина
Ihrer (Ваш), Ihre (Ваша, Ваші), Ihres (Ваше)
Ihrer ['ірa] ['i:rɐ] = Ваш
Ihre ['іре] ['i:rə] = Ваша
Ihr(e)s ['ірc] ['i:rs] = Ваше
Ihre ['іре] [ i:rə] = Ваші

Приклади:

зелені - артиклі, червоні - займенники:

Wer ist Ihr Ehemann? = Хто Ваш чоловік?

Ist das Ihrer? = Це Ваш?

Lebt Ihr Ehemann bei Ihnen? = Живе Ваш чоловік при Вас. (з Вами, у Вас)

Ist Ihrer gut? = Ваш добрий?Wo ist Ihre Geliebte? Ist sie nicht Ihre? = Де Ваша кохана? Вона не Ваша?

Ist Ihre schon gekommen? = Ваша вже прийшла?

Ihre Frau ist sehr schön. Und wo ist Ihre? = Ваша дружина дуже вродлива/красива. А де Ваша?Ist das Ihr Vermögen? Und wo ist Ihrs = Це Ваше майно (багатство)? А де Ваше?

Ist das Ihr Dorf? Ja. Und ist das auch Ihres? = Це Ваше село? Так. І це також Ваше?Dies sind Ihre Eltern. Und wo sind Ihre? = Це Ваші батьки. А де Ваші?

Sind Ihre Kinder schon erwachsen? Ja. Und Ihre? = Ваші діти вже дорослі? Так. А Ваші?eurer ['ойрa] ['ɔʏərɐ] = ваш
eure ['ойере] ['ɔʏərə] = ваша
eures ['ойрес] ['ɔʏərəs] = ваше
eure ['ойре] ['ɔʏərə] = ваші


Приклади:

зелені - артиклі, червоні - займенники:

Das ist euer Schwiegervater. Und wo ist eurer? = Це ваш тесть. А де ваш?

Euer Vater ist nicht hier. Und ist eurer hier? = Вашого батька тут немає. А ваш тут?.Ist das eure Arbeit? Und wo ist eure? = Це ваша праця? А де ваша?

Dies ist eure Wahrheit. Und wie ist eure? = Це ваша правда. А яка ваша?

Dies ist eure Pflicht. Und welche ist eure? = Це ваш обов'язок. А котрий ваш?Euer Geld ist in der linken Tasche und eures ist in der rechten. = Ваші гроші у лівій кишені, а ваші у правій.

Das ist euer Eis. Habt ihr eures? = Це ваше морозиво. Ви маєте ваше?

Das ist euer Haus. Ja. Und wo ist eures? = Це ваш будинок. Так. А де ваш?

Das sind eure Kinder. Und wo sind eure? = Це ваші діти. А де ваші?

Wo sind eure Freunde? Und eure? = Де (є) ваші друзі? А ваші?

Wie heißen eure Eltern? Und eure? = Як називаються ваші батьки? А ваші?

Eure Pflichten bleiben dieselben. Eure auch. = Ваші зобов'язання залишаються такими самими. Ваші також.


Третя особа, множина
ihrer (їх (він)), ihre (їх (вона, вони)), ihres (їх (воно))
ihrer ['ірa] ['i:rɐ] = їх (їхній)
ihre ['іре] ['i:rə] = їх (їхня)
ihr(e)s ['ірc] ['i:rs] = їх (їхнє)
ihre ['іре] ['i:rə] = їх (їхні)

Приклади:

зелені - артиклі, червоні - займенники:

Er ist ihr Enkel und der ist ihrer. = Він їх онук, а той їх.

Ist das ihr Befehl? Ja. Der ist ihrer. = Це їх наказ? Так. Він їх.Sie ist ihre Enkelin. Und wo ist ihre? = Вона їх внучка. А де їх?

Wo ist ihre Aufgabe? Und wo ist ihre? = Де їх завдання? А де їх?Und das ist ihr Auto. Ist es ihres? = А це їх авто. Хіба воно їх?

Wann ist ihr Ostern? Und wann ist ihrs? = Коли їх Великдень/Пасха? А коли їх/тих?Und das sind ihre Verwandten. Sind die wirklich ihre? = А це їх родичі. Вони направду їх?

Das sind ihre Ziele. Ihre? = Це їх цілі? Їх?

Вказівні (Demonstrativpronomen)
der,die,das,dieser,diese,dieses,derjenige,diejenige,dasjenige,solcher,solche,solches
dieser (цей), diese (ця, ці), dieses (це)
dieser ['діза] ['di:zɐ] = цей

Приклади:

Dieser ist gut. = Цей добрий.

Dieser Schreibtisch ist rot. = Цей письмовий стіл (стільниця) червоний.

Dieser Mann ist hoch. = Цей чоловік високий.

Wer ist dieser Junge? = Хто цей хлопець?
dieses ['дізис] ['di:zəs] = це

Приклади:

Fahren Sie dieses Auto? = Ви їздите на цій машині?

Wer ist dieses Mädchen? = Хто це дівча (ця дівчина)?

Dieses Mädchen ist meine Kollegin. = Це дівча (дівчина) моя коліжанка.
diese ['дізе] ['di:ze] = ця, ці

Приклади:

Kennst du diese Dame? = Знаєш цю паню?

Diese Frau trägt ein weißes Kleid. = Ця жінка одягнена в білу сукню.

Diese Wand ist gelb. = Ця стіна жовта.

Ist diese Wohnung zu klein? = Ця квартира (помешкання) надто мала?

Was machen diese Leute? = Що ці люди роблять?

Diese Kreaturen sind schrecklich. = Ці творіння (потвори) жахливі.

Diese Fahrzeuge produzieren zu viel Rauch. = Ці автомобілі виробляють надто багато диму.

Und diese sind zu laut. = А ці надто голосні.

jener (той), jene (та, ті), jenes (те, то)
jener ['єна] ['je:nɐ] = той

Приклади:

Jener Mann ist mein Bruder. = Той чоловік мій брат.

Warst du jener Junge? = Ти був той хлопець?
jenes ['єнис] ['je:nəs] = те (то)

Приклади:

Jenes Kind ist schon zu Hause. = Те дитя (та дитина) вже вдома.

Jenes Mädchen kommt hier. = Те дівча (та дівчина) йде сюди.

Dieses Auto ist gut, jenes ist schlecht. = Це авто добре, те погане.

Dieses oder jenes, es ist mir egal. = Це чи те, мені все одно.

jene ['єне] ['je:ne] = та, ті

Приклади:

Jene Stadt ist weit weg. = Те місто далеко.

Jener Geschichte sieht mich nicht gut aus. = Та історія не добре мені виглядає.

Diese oder jene? = Ця чи та?

Diese Frau ist here, und jene ist dort. = Ця жінка тут, а та там.

Jene Jungs lachen. = Ті хлопці сміються.

Diese und jene sind gut. = І ці і ті добрі.

Ich will die Äpfel, wie jene. = Я хочу таких яблук, як ті.

Diese und jene sind unterschiedlich. = Ці і ті різні.

Зверніть увагу, що Jene це також німецьке дівоче ім'я.
solcher (такий), solche (така, такі), solches (таке)
solcher ['зольха] ['zɔlçɐ] = такий

Приклади:

Solcher Mensch ist mir unbekannt. = Така людина мені не знайома.

Es gibt ein solcher Kurs. = Є один такий курс.

Solcher Vorbehalt ist in dieser Stadt. = Такий резерв є у цьому місті.

Ein solcher Mann ist zu allem fähig. = Такий чоловік здатний на що завгодно.

Als solcher, werden Sie die Verantwortung tragen. = Як такий, ви понесете відповідальність.


solches ['зольхиc] ['zɔlçəs] = таке

Приклади:

Solches Benehmen steht dir nicht. = Така манера тобі не пасує (не личить).

Als solches, es gefällt mir nicht. = Воно, як таке, мені не подобається.

Ein solches Verhalten ist nicht akzeptabel. = Така поведінка неприпустима.

solche ['зольхe] ['zɔlçe] = така, такі

Приклади:

Solche Dame muss reich sein. = Така пані мусить бути заможна.

Solche Frau, wie ich ist nicht für dich. = Така жінка, як я не для тебе.

Sie hatte solche Angst, dass ich konnte mir nicht vorstellen. = Вона мала тикий хах (страх), що я не міг собі уявити.Solche Leute sind dumm. = Такі люди дурні.

Solche Frauen tragen Röcke. = Такі жінки носять спідниці.

Solche Männer bleiben nicht allein. = Такі чоловіки не залишаються (не живуть) самі.

Примітка: У німецькій також є слово solch, яке має подібне значення, але коли воно вживається, то воно не стосується іменника, перед яким вживається, а стосується прикметника. Наприклад, у фразі solch hübsche Dame (таК вродлива пані) слово solch стосується слова hübsche (так вродлива), а не слова Dame і тому воно не має закінчення -е, але якщо сказати solche hübsche Dame (такА вродлива пані), тоді тут слово solche вже стосується і слова Dame.
Питальні (Interrogativpronomen)
wer (хто), was (що), welcher (котрий), welche (котра, котрі), welches(котре)
wer (хто), was (що)
wer ['виа] ['ve:r] = хто

Приклади:

Wer ist da? = Хто там?

Wer von euch will gehen? = Хто з вас хоче йти?

Wer von uns wird das tun? = Хто з нас буде це робити?

Wer sind wir? = Хто ми?

Wer wohnt bei Ihnen? = Хто при/з/у Вас мешкає?

Wer will nach Hause gehen? = Хто хоче йти до дому?

Wer bleibt mit uns? = Хто залишається з нами?

Wer redet so viel? = Хто так багато балакає?

Wer soll hier sein? = Хто має бути тут?

was ['вас] ['vas] = що

Приклади:

Was ist das? = Що це?

Was ist mit dir? = Що з тобою?

Was heißt das? = Що це називається?

Weißt du was? Ich gehe weg. = Знаєш що? Я йду (геть).

Was bist du? = Що ти (є)?

Was ist passiert? = Що трапилось/сталося? (Що відбувається?)

Was ist geschehen? = Що відбувається?

Was wird getan? = Що роблять? (пасивний стан, тому was стоїть у Nominativ)

Was ist getan? = Що зроблено? (пасивний стан, тому was стоїть у Nominativ)

Was für eine Scheiße! = Що за гівно/гімно? (Що за дідько!)

Was ist los? = Що трапилось/сталося?

welcher (котрий), welche (котра, котрі), welches(котре)
welcher ['вельха] ['vɛlçɐ] = котрий

Приклади:

Welcher Junge ist dein Sohn? = Котрий хлопець ваш син?

Welcher von euch ist Peterson? = Котрий з вас Петерсон?

Welcher Tag ist heute? = Котрий сьогодні день?

Welcher ist gut? = Котрий (з них/цих) добрий?

Welchen Wagen fahren Sie? = Котру машину/автомобіль Ви ведете?

welches ['вeльхeс ] ['vɛlçəs] = котре

Приклади:

Ich weiß nicht, welches Auto ist das. = Не знаю, котре це авто.

Welches Märchen ist das? = Котра це казка?

Welches Bett? = Котре ліжко?

Ich verstehe nicht, welches Fragment ist schlecht. = Не розумію, котрий фраґмент (відрізок) поганий.welche ['вeльхе] ['vɛlçe] = котра, котрі

Приклади:

Welche Zeitung ist das? = Котра це газета?

Welche Lehrerin ist schlechter? = Котра вчителька гірша?

Welche Bananen sind in die Kiste? = Котрі банани у коробці?

Welche Hosen sind zu breit? = Котрі штани занадто широкі?

Welche Löffel sind aus Kunststoff? = Котрі лижки/ложки з пластику?

Примітка:
Займенники котрий, котра, котре, котрі дуже часто плутають зі словом який,.... Проте, котрий,... і який,... мають різні значення. Який,... вказує на будь-яку річ, від'як котрий,... вказує на вибір з певного обмеженого числа речей. Наприклад, фраза "який олівець" означає будь-який олівець, а фраза "котрий олівець" вказує на якийсь олівець з певної ґрупи олівців. Це правило стосується будь-якої мови.

Неозначені (Indefinitpronomen)
alle (всі), eine (одні), keine (жодні), irgendeinе (будь-які), irgendwer (будь-хто), jede (кожні), jemand (кожний), niemand (ніхто), nichts (ніщо), man (один), einige (окремі)
alle (всі)
alle ['алє] ['alə] = всі

Приклади:

Alle müssen sterben. = Всі мусять вмирати.

Alle wollen leben. = Всі хочуть жити.

Alle gehen zusammen. = Всі йдуть разом.

Alle wollen essen. = Всі хочуть їсти.

Alle steigen aus dem Bus aus. = Всі виходять з автобуса.

Alle fahren. = Всі їздять.

Alle reden. = Всі балакають.

Alle sind da. = Всі там/тут.

Alle finden es gut. = Всі знаходять це добрим. (розглядають це як добре)
Якщо alle стоїть:
- перед означеним артиклем (der, die, das);
- перед присвійними або вказівними займенниками,
то він отрмує свою ориґінальну форму all і вживається у цій формі у всіх відмінках.

Alle часто вживається, як наше все, всі (у сенсі закінчились або більше немає). Щось подібне також є й у нашій мові (Це всі. тобто більше немає).
Напр.: Mein Geld ist alle. = Мої гроші все (скінчилися)., Ich bin total alle. = Я все. (Я повністю кінчений/втомлений.)
Зауважте, що слово alle може також бути й прикметником (Adjektiv), де воно відмінюється за всіма правилами відмінювання прикметників.аndere (інші)
andere ['андере] ['andərə] = інші

Приклади:

Andere wurden Ärzte. = Інші стали лікарями.

Andere sind nicht angekommen. = Інші не прибули.

Andere bleiben zu Hause. = Інші залишаються вдома.

Andere sind schon gestorben. = Інші вже повмирали.
Тут вжито тільки форму andere (інші), бо вона вживається найчастіше.
Інші форми anderer (інший) та anderes (інше) тут не вжито, бо як займенники вони вживаються рідше. За правилами відмінювання цих форм звертайтесь до сторінок відмінювання прикметників.
beide (обидва, обидві, обидвоє)
beide ['байде] ['ˈbaɪ̯də] = обидва, обидві, обидвоє

Приклади:

Beide sind verheiratet. = Обидва/Обидві одружені

Beide sind hier. = Обидвоє тут.

Beide kennen einander. = Обидва/Обидві знають одне одного (одна одну).

Beide kennen sich. = Обидвоє знаються.
Німецька має також займенник beides, який вживається в однині. Різниця між beide та beides є практично такою ж самою, як відмінність між alle та alles.
Головною відмінністю тут є те, що коли ми балакаємо про одинакові речі або речі того самого типу, то у сенсі обидва ми вживаємо beide. А коли ми балакаємо про різні речі, то у сенсі обидва ми вживаємо beides. Таким чином, коли ми балакаємо про батьків, тобто двох людей, то ми вживаємо beide.
Wo sind dein Mama und dein Papa? Beide sind zu Hause. = Де твоя мама і твій тато? Обидвоє вдома.
Коли ми балакаємо про наприклад каву і молоко, то це різні типи напоїв і тут ми вживаємо beides.
Willst du Kaffee oder Milch? Ich trinke beides. = Хочеш кави чи молока?. Я п'ю обидва.
beides також вживається, коли ми ведемо мову про дії, як:
Magst du essen oder trinken? Ich mag beides. = Любиш їсти чи пити? Люблю обидва.
Kannst du Piano spielen oder singen? Ich kann beides. = Ти можеш на піаніно грати, чи співати. Я годен обидва.
Якщо Ви хочете асоціювати beides з якимось нашим значенням, та найкраще асоціюйте його з той чи інший.

Зауважте також, що форма beiden може також вживатись у всіх відмінках, коли перед beide маємо або артикль, або присвійний займенник.
Ось гляньте на наступні приклади:

Meine beiden Autos sind kaput. = Мої обидва авто капут/зіпсуті. (Nominativ)

Die beiden Männer sind schon da. = Обидва чоловіки вже там. (Nominativ)

Deine beiden Lehrerinnen sind meine Freundinnen. = Обидві твої вчительки мої подруги. (Nominativ)

Ich kenne die beiden. = Я знаю обидвох. (Akkusativ)

Ich möchte diese beiden Röcke anprobieren. = Я хотіла б спробувати (на собі) ці обидві спідниці. (Akkusativ)

Wir haben es den beiden gezeigt. = Ми це/його показали обидвом. (Dativ)

Sie ist die Schwester der beiden Männer. = Вона сестра обидвох чоловіків. (Genitiv)Beide sind verheiratet. = Обидва/Обидві одружені. (без артиклю і без займенника)

Die beiden sind verheiratet. = (ці) Обидва/обидві одружені. (з артиклем)

Meine beiden sind verheiratet. = Мої обидва/обидві одружені. (з займенником)

Diese beiden sind verheiratet. = Ці обидва/обидві одружені. (з займенником)
einige (кілька, трохи, окремі)
einige ['айніґє] ['aɪ̯nɪɡə] = кілька, трохи, окремі

Приклади:

Einige sind nicht hier. = Окремі не тут.

Einige kommen morgen. = Окремі/Кілька приходять завтра.

Einige verstehen mich nicht. = Окремі/Кілька мене не розуміють.

Einige wissen nicht, was das ist. = Окремі/Кілька не знають, що це таке.

Einige sehen das anders. = Окремі/Кілька бачать це по-іншому.

Einige Kinder sind nicht da. = Окремих/Кількох дітей там/тут нема.

Einige Hoffnung ist noch da. = Ще є трохи сподівання.

Einige Bundesländer nutzen ihre eigenes Model. = Окремі/Інші федеральні землі використовують їх/свою власну модель.
Тут, через найчастіше вживання, використано тільки форму einige. Але це слово має також форми einiger та einiges. Ці форми вживаються рідше і різниця приблизно така сама, як між beide та beides. Дивіться вище.

jemand (хтось), niemand (ніхто)
jemand ['ємант] ['je:mant] = хтось

Приклади:

Du bist jemand Besonderes. = Ти щось особливе.

Jemand von uns hat das. = Хтось з нас це має.

Jemand ist here. = Тут хтось є.

Weißt jemand? = Хтось знає?

Nein, jemand anders hat gekommen. = Ні, хтось інший прийшов.niemand ['німант] ['ni:mant] = ніхто

Приклади:

Niemand ist da. = Нікого нема. (Тут (або там) ніхто (нікого нема).

Niemand interessiert sich für mich. = Ніхто мною не цікавиться.

Es ist niemand. = То ніхто.

Niemand weiß es. = Ніхто (цього) не знає.

Heute arbeitet niemand. = Нині ніхто не працює.

Niemand ist da. = (Там/Тут) нікого нема/немає.

Niemand will in diesem Land leben. = Ніхто не хоче жити в цій країні/землі.

Niemand ist gekommen. = Ніхто не прийшов.

Als ob das Auto niemand benutzt hat. = Як ніби (це) авто ніхто не використовував.jeder (кожний), jede (кожна,кожні) , jedes (кожне)
jeder ['єда] ['je:dɐ] = кожний

Приклади:

Jeder kennt dieses Wort. = Кожний занє це слово.

Jeder hat Augen. = Кожний має очі.

Jeder versteht etwas. = Кожний щось розуміє.

Fast jeder Mensch weiß das. = Майже кожна людина знає це.

Jeder Tish hat Tischbeine. = Кожний стіл має ноги.
jedes ['єдес] ['je:dəs] = кожне

Приклади:

Jedes Wetter ist gut. = Кожна погода добра.

Jedes Auto kann fahren. = Кожне авто може їхати.

Jedes Mädchen ist schön. = Кожне дівча (кожна дівчина) гарне.

Jedes Mal sind hier verschiedene Leute. = Кожного разу тут інші люди.jede ['єде] ['je:de] = кожна, кожні

Приклади:

Jede Frau ist wunderschön. = Кожна жінка дивовижна.

Jede zweite Person in diesem Land raucht. = Кожна друга особа в цій країні курить.

Nur jede zehnte Sängerin ist hier. = Тільки кожна десята співачка тут.

Jede zwei Wochen besuchen wir unsere Eltern. = Кожні два тижні ми відвідуємо своїх батьків.

Mindestens jede drei Monaten machen wir spaß. = Принаймні (щонайменше) кожні три місяці ми забавляємося.

Jede paar Jahre besuche ich meinen Arzt. = Кожні кілька років я навідуюся до свого лікаря.


У множині тут частіше вживається займенник alle, а jeder, jede, jedes вживають у множині головним чином, коли йдеться про інтервали, як у вище поданих прикладах.
keiner (жоден), keines (жодне), keine (жодна, жодні)
keiner ['кайна] ['kaɪnɐ] = жодний, жоден, ніхто, ніякий

Приклади:

Keiner ist gekommen. = Жоден не прийшов.

Keiner wollte das. = Жодний цього не хотів.

Keiner von ihnen ist hier. = Жодного з них тут нема.kein ['кайн] ['kaɪn] = жодне, ніяке

Приклади:

Kein Mädchen ist gekommen. = Жодне дівча (жодна дівчина) не прийшло.

Kein Kind ist zu Hause. = Вдома жодної дитини.

Kein Auto fährt. = Жодне авто не їде.keine ['кайне] ['kaɪne] = жодна, ніяка, жодні, ніякі

Приклади:

Keine Zeitung hat es. = Жодна газета цього не має.

Keine Lehrerin ist in der Schule. = Жодна вчителька не в школі.

Keine Höflichkeit ist hier vorhanden. = Жодна люб'язність не присутня.

Keine Lehrer sind hier. = Жодні лікарі тут не присутні.

Keine Leute sind gekommen. = Жодні люди не прийшли.Примітки:

Займенник kein (без будь-якого закінчення) може стосуватися певної ґрупи осіб або речей і як такий він за звичай означає жодний з них, жодна з них, жодне з них, тобто kein von ihnen. Тому одне слово kein тут вживається для чоловічого, жіночого та середнього родів.

Займенник kein вживається також, як артикль перед незліченими іменниками, тобто це іменники, котрі неможливо полічити, як наприклад вода, цукор, масло, ...
Приклади:

Wir verkaufen kein Wasser. = Ми не продаємо води.

Du hast keine Geduld. = Ти не маєш терпіння.


kein у чоловічому роді, тобто keiner, може також означати niemand = ніхто.

Приклади:

Keiner wollte mitfahren. = Niemand wollte mitfahren. = Ніхто не хотів їхати.

Keiner will mich sehen. = Ніхто не хоче мене бачити.

Keiner kann mich hören. = Ніхто не годен мене чути. (Ніхто мене не чує.)

man (один, хтось, люди)
man [ман] [man] = один, хтось, люди,

Приклади:

In der Ukraine isst man Borschtsch. = В Україні їдять борщ. (тут man не перекладається взагалі)

Man sagt sowas nicht. = Щось таке/Чогось такого не кажуть.(тут man не перекладається взагалі)

Man muss immer essen. = Людина мусить постійно їсти.

Heute muss man nicht zur Schule gehen. = Нині не треба йти до школи.

Wie spricht man das Wort aus? = Як вимовляють це слово?

Das darf man nicht tun. = Цього не можна робити.

Man klopfte an die Tür. = Хтось гуркав у двері.
Займенник man вживається тоді, коли йдеться мова, узагальнено про людей або про якусь велику ґрупу людей. Займенник man не відмінюється по відмінках, тобто має тільки одну форму, але у знахідному відмінку (Akkusativ) замість нього вживається einen, а у давальному (Dativ) einem.

Займенник man часом не перекладають взагалі, але часто перекладають на нашу словом людина. Наприклад, Man muss immer schlau sein. = Людина завжди мусить бути розумною.

Про man перегляньте також наступне відео: Уроки німецької мови з нуля: Займенник MAN у німецькій мові

Personal / Особові

ich (я), du (ти), er (він), sie (вона, вони), es(воно, це), wir (ми), ihr(ви), Sie (Ви)

Reflexiv / Зворотні

Possessiv / Присвійні

meiner (мій), deiner (твій), seiner (його), ihrer (її, їх), unserer (наш), Ihrer (Ваш), eurer (ваш)

Demonstrativ / Вказівні

dieser (цей), diese (ця, ці), dieses (це),jener (той), jene (та, ті), jenes (те, то),solcher (такий), solche (така, такі), solches (таке)

Interrogativ / Питальні

wer (хто), was (що), welcher (котрий), welche (котра, котрі), welches(котре)

Indefinit / Неозначені

alle (всі), аndere (інші), beide (обидва), einige (окремі), keine (жодні), irgendeinе (будь-які), irgendwer (будь-хто), jede (кожні), jemand (хтось), niemand (ніхто), nichts (ніщо), einige (окремі), man (один,хтось)
Akkusativ Dativ Genitiv

Und was sagen die Leute hier? :

Am Donnerstag, 19. Juli 2018 ihr sagte:
Befindet sich dieses Theater Haus gegenüber
Am Montag, 30. Juli 2018 Vic fragte:
das ist aber interessant :) Befindet sich dieses Theater gegenüber dem Haus? oder Befindet sich dieses Theaterhaus gegenüber?
Am Sonntag, 31. März 2019 Victor sagte:
Практично все, що на німецькій, у всіх таблицях займенників, має озвучення. Клацайте або тицяйте чи торкайтесь відповідного тексту і ви маєте його почути. Зауважте, що озвучення дуже багато залежить від того, яка мова встановлена на ваших пристроях. Якщо ваші пристрої мають систему на рускій, то німецька там дуже часто звучить жахливо. Дуже багато скаржаться на те, що вимова там не потрібна, бо вона дуже погана. Аби показати, що вимова варта того, аби вона там була, я тут кидаю коротеньке відео того, як ці речення звучать на моєму пристрої. Як на мене, то вимова дуже відповідає правильній німецькій вимові.
Am Dienstag, 13. Oktober 2020 Sergii sagte:
Das bin ich nicht. = Це я. !!! Recht: Це не я.
Am Dienstag, 13. Oktober 2020 Victor sagte:
Vielen Dank für Ihren Hinweis. Der Fehler wurde korrigiert. Danke nochmals.
Am Sonntag, 18. Oktober 2020 Jemand sagte:
Він потурбується про Вас
Am Donnerstag, 26. Novermber 2020 Андрій fragte:
Er ist nicht da. = Він не там.!??? - Він не тут!!!
Am Donnerstag, 26. Novermber 2020 Victor fragte:
Вітаю. Обидва Ваші варіанти пасують до цього речення, залежно від ситуації. Можна також перекласти, як: Його нема. Якщо Ви, для прикладу йдете повз секретарку у кабінет керівника і вона Вам каже Er ist nicht da., то це означає, що його там нема. Якщо Ви, для прикладу, розмовляєте з кимось через телефон і та людина запитує вас "Де він?", то якщо Ви скажете, що Er ist nicht da., то це означатиме Він не тут., або Його тут немає. Da вказує на те, що щось або хтось десь присутні. Чи тут, чи там, це вже залежить від ситуації. Важливо, аби Ви для цього слова тримали в голові обидва значення, тобто "тут" і "там". Da у цьому значенні може на нашу мову взагалі не перекладатися, як ось: Sie sind da. = Вони вже приїхали. (або Вони вже там/тут. - бо якщо я щойно з кимось з них балакав через телефон і вони мені сказали, що вони вже приїхали, то я потім, після розмови, йду, наприклад, до своєї дружини і не кажу, що Вони вже тут. (бо вони не тут), а кажу, що Вони вже там (так?), але у німецькій все одно вживається да) Da також може вживатися у значенні бо; тому, що, тобто замість weil і так само, як weil, da також вимагає вживання оберненого порядку слів після себе, як: Ich schreibe, da ich schreiben muss. = Ich schreibe, weil ich schreiben muss. = Я пишу, бо писати мушу. Ich lese das Buch, da es interessant ist. = Ich lese das Buch, weil es interessant ist. = Я читаю (цю) книжку, бо вона цікава. Da також вживається у різних конструкціях, коли воно пишеться разом з прийменниками, де da означає він, вона, воно, той, та, те але, як неживі предмети , як: Was sagst du dazu? = Що ти до того/цього скажеш. Hör auf damit. = Залиш це/те. (Припини це/те.) Wo ist dein Stift? - Ich gerade suche danach, denn ich will damit schreiben. = Де твоя ручка? - Я якраз за нею шукаю тому, що я хочу нею писати. Erinnern Sie sich an sein erstes Buch? - Ja, ich erinnere mich daran. = Ви пам'ятаєте його першу книжку? - Так, я про неї пам'ятаю. Musst du darüber reden? = Ти мусиш про це/те балакати? Wo ist mein Stuhl? - Ich sitze darauf. = Де моє крісло? - Я на нім/ному сиджу. Wartet sie noch darauf? = Вона ще на це/те/нього чекає? Ja, ich habe davon gehört. = Так, я про це/те/нього/неї чула. Wir gehen Fußball (zu) spielen. Bist du dabei? - Ja, ich bin dabei. = Ми йдемо грати (у) футбол. Ти з (нами)? - Так, я з (вами). (dabei найближче означає поруч, у, в (чомусь)) У питальних конструкціях da змінюється на wo, як: Worüber willst du sprechen. = Про що ти хочеш розмовляти? Wofür soll ich mit ihr reden? = Про що я маю з нею балакати? Worauf wartest du? = На що чекаєш? Wovon hast du gehört? = Про що ти чула?
Am Sonntag, 06. Dezember 2020 Андрій. fragte:
Вітаю. Дякую за розлогу відповідь. Я тільки почав вівчати німецьку мову і мені ще дуже важко сприймати велику кількість інформації. Але, все одно, я дякую Вам за Вашу роботу. Користуючись нагодою, хотів отримати пораду. Я хочу знайти в Інтернеті і користуватися якимось електронним німецько-українським словником. Але не знаю який кращий. Порадьте будь ласка. Може є якийсь якісний додаток? Заздалегідь дякую за відповідь. З повагою, Андрій.
Am Montag, 07. Dezember 2020 Victor fragte:
Вітаю. Спробуйте словник від Bohdan Digital : https://www.bohdan-digital.com/catalog/slovnyky Дуже гарно викладений. Дякую.

   ... und was würden Sie dazu sagen:

Окреме озвучення від довідника duden.de.