Німецькі займенники
Називний (Nominativ)

Akkusativ (знахідний) Dativ (давальний) Genitiv (присвійний)
Personal / Особові
ich (я), du (ти), er (він), sie (вона, вони), es(воно, це), wir (ми), ihr(ви), Sie (Ви)
Reflexiv / Зворотні Possessiv / Присвійні
mein (мій), dein (твій), sein (його), ihr (її, їх), unser (наш), Ihr (Ваш), euer eure (ваш)
Demonstrativ / Вказівні
dieser (цей), diese (ця, ці), dieses (це),jener (той), jene (та, ті), jenes (те, то),solcher (такий), solche (така, такі), solches (таке)
Interrogativ / Питальні
wer (хто), was (що), welcher (котрий), welche (котра, котрі), welches(котре)
Indefinit / Неозначені
eine (одні), keine (жодні), irgendeinе (будь-які), irgendwer (будь-хто), jede (кожні), jemand (кожний), niemand (ніхто), alle (всі), nichts (ніщо), man (один), einige (окремі), man (один,хтось)
Особові (Personalpronomen)
ich (я), du (ти), er (він), sie (вона, вони), es(воно, це), wir (ми), ihr(ви), Sie (Ви)

Перша особа, однина:

ich [ихь] [ɪç]   = я

Приклади:

Ich bin nicht hier. = Я не тут.
Wo bin ich? = Де я?
Das bin ich nicht. = Це/То не я.
Das bin ich. = Це/То я.
Kann ich Ihnen helfen? = Можу/Годна я Вам допомогти?
Ich schaffe es allein. = Я справлюся з цим/тим/ним сама
Er ist wie du und ich. = Він, як ти і я.

Друга особа, однина:

du [ду] [du:]    = ти

Приклади:

Das bist du. = Це ти.
Du bist dort. = Ти там.
Das bist du nicht. = Це не ти.
Wer bist du? = Хто ти?
Bleibst du Zuhause? = Залишаєшся вдома?
Du wirst eine gute Ärztin. = Ти станеш гарною медсестрою.
Heißst du Hala? = Ти називаєшся Галя?
Du wirst gesagt. = Тобі кажуть. (пасивний стан: Vorgangspassiv)
Du bist gesagt. = Тобі сказано/сказали. (пасивний стан: Zustandspassiv)

Willst du? = Хочеш?
Du willst?! = Ти хочеш?!
Du heißst Stefan, nicht wahr? = Ти називаєшся Штефан, не правда?
Du bist krank. = Ти хворий/хвора.
Wer bist du? = Хто ти?
Was meinst du? = Що ти маєш на увазі?
Willst du mich sehen? = Хочеш мене побачити?
Möchtest du Kaffee? = Може хочеш кави?
Wo willst du hin? = Куди хочеш? (прямувати, йти, їхати)
Du darfst nicht hier sein. = Ти не можеш бути тут. (Тобі не можна бути тут.)
Du redest zu viel. = Ти надто багато балакаєш.Третя особа, однина:

er [еа] [e:r]    = він

Приклади:

Das ist ein Zug. Er fährt nach Lemberg. = Це потяг. Він їде на Лємберґ/Львів.
Wo ist mein Apfel? Er ist auf dem Tisch. = Де моє яблуко. Воно на столі. (у нашій яблуко - воно, у нім. - він)
Er kommt spät. = Він приходить пізно.

Er beleibt bei mir. = Він залишається при мені. (Він залишається у мене.)
Er geht zur (zu der) Arbeit. = Він йде до праці.
Er ist nicht da. = Він не там. (Його нема.)
Das ist er. = Це він.
Das ist er nicht. = Це не він.
Wo war er? = Де він був?
Er will. = Він хоче.

sie [зі] [zi:]    = вона

Приклади:

Sie ist nicht hier. = Вона не тут.
Das ist sie. = Це вона.
Das ist sie nicht. = Це не вона.
Wo ist sie? = Де вона?

Sie gibt ihr einen Apfel. = Вона дає їй (одне) яблуко.
Sie stört uns nicht. = Вона нас не турбує.
Sie heißst Marija. = Вона називається Марія.
Sie weißt nicht, ob sie hier ist. = Вона не знає, чи вона (є) тут.es [ес ] [ɛs]    = воно

Зауважте: Ми часто перекладаємо es, як це. Але тоді це має бути у значенні воно. Тобто ми не можемо завжди перекладати наше це німецьким es.
Наприклад, ми не можемо сказати Це стіл. як Es ist Tisch., а маємо казати Das ist Tisch. і насамперед тому, що стіл не воно, а він.
Тому завжди думайте, чи можете Ви змінити це словом воно. Якщо ні, то es не вживаєте.

Приклади:

Es ist grün. = Воно/Це зелене.
Das ist es. = Це воно/це.
Das ist es nicht. = Це не це/воно.
Was ist es? = Що воно/це (таке)?
Es macht sich immer größer. = Воно/Це себе постійно збільшує ться/себе (робиться все більшим).
Es hat sich gezeigt. = Воно/Це показало ся/себе.Перша особа, множина:

wir ['вІа] ['vir:]    = ми

Приклади:

Wir sind rot. = Ми червоні.
Das sind wir. = Це ми.
Das sind wir nicht. = Це не ми.
Wer sind wir? = Хто ми?

Wir lieben uns. = Ми кохаємо себе.
Wir fühlen uns nicht gut. = Ми не добре почуваємо ся/себе.
Wir machen das für uns. = Ми робимо це для себе.Друга особа, множина:

Sie [зі] [zi:]    = Ви
(однина та множина - ввічливе або формальне)


Приклади:

Sie sind weiß. = Ви білі.
Hier sind Sie. = Ось Ви. (Ви тут.)
Das sind Sie aber nicht. = Це не Ви.
Wer sind Sie? = Хто Ви?

Sie reden über sich. = Ви балакаєте про себе.
Setzen Sie sich. = Сідайте (собі). (Садіть себе.)
Machen Sie sich bequem. = Зробіть собі зручно. (Розташовуйте сь/себе зручно.)ihr ['іа] ['i:r]    = ви
(множина - неформальне)


Зауважте, що у німецькій, так само як у нашій, на знак вищої пошани, ми можемо писати Ihr, Euch, тобто з великої літери. Подібно, як ми пишемо Sie.

Приклади:

Ihr seid gelb. = Ви жовті.
Das seid ihr. = Це ви.
Das seid ihr nicht. = Це не ви.
Wer seid ihr? = Хто ви?

Третя особа, множина:

sie [зі] [zi:]    = вони

Приклади:

Sie sind nicht grau. = Вони не сірі.
Das sind sie. = Це вони.
Das sind sie nicht. = Це не вони.
Wo sind sie? = Де вони?

Sie befinden sich zwischen zwei Frauen. = Вони знаходять ся/себе між двома жінками.
Sie sehen sich die Internetseiten. = Вони дивлять ся/собі інтернет сторінки.
Die unter sich reden. = Вони балакають між собою.


Примітка: часто артиклі der, die, das вживають відповідно, як він, вона, воно, вони.
Напр.: Der macht mich fertig. = Він мене добиває.

Зворотні займенники (Reflexivpronomen)
У німецькій мові, зворотні займенники,
mich (мене, ся, себе), mir (мені, собі), dich (тебе, ся, себе), dir (тобі, собі), sich (ся, себе, собі), uns (нас, ся, себе, нам, собі), euch (вас, ся, себе, вам, собі),
у називному відмінку (Nominativ) НЕ вживаються взагалі.
У німецькій мові ці займенники вживаються тільки у Akkusativ та Dativ.

Присвійні (Possessivpronomen)
mein (мій), dein (твій), sein (його), ihr (її, їх), unser (наш), Ihr (Ваш), euer eure (ваш)

Перша особа, однина:

mein ['майн] ['maɪn]   = мій
meine ['майне] ['maɪnə]   = моя
mein ['майн] ['maɪn]   = моє
meine ['майне] ['maɪnə]   = мої

Приклади:

Du bist mein Bruder. = Ти мій брат.
Das ist meine Frau. = Це моя жінка.
Das ist nicht mein Spiel. = Це не моя гра.
Das sind meine Füße. = Це мої ступні.

Друга особа, однина:

dein ['дайн] ['daɪn]   = твій
deine [;дайне] ['daɪnə]   = твоя
dein ['дайн] [;daɪn]   = твоє
deine ['дайне] ['daɪnə]   = твої

Приклади:

Das ist nicht dein Krieg. = Це не твоя війна.
Deine Bank ist leer. = Твій банк порожній.
Ist das dein Bild? = Це твій малюнок (картина)?
Dies sind deine Dinge. = Це твої речі.Третя особа, однина:

sein ['зайн] ['zaɪn]   = його
seine ['зайне] ['zaɪnə]   = його
sein ['зайн] ['zaɪn]   = його
seine ['зайне] ['zaɪnə]   = його

Приклади:

Sein Anfang ist gut. = Його початок добрий.
Das ist seine Sache. = Це його справа.
Das ist nicht sein Kind. = Це не його дитина.
Das sind seine Augen. = Це його очі.
ihr ['іa] ['i:r]   = її
ihre ['іре] ['i:rə]   = її
ihr ['іa] ['i:r]   = її
ihre ['іре] ['i:rə]   = її

Приклади:

Ihr Blick war sehr scharf. = Її погляд був дуже різким.
Ihre Tochter war 17 Jahre alt. = Її доньці було 17 років.
Ihr Gehör ist einfach erstaunlich. = Її слух просто дивовижний.
Ihre Fehler sind unerheblich. = Її помилки незначні.
sein ['зайн] ['zaɪn]   = його
seine ['зайне] ['zaɪnə]   = його
sein ['зайн] ['zaɪn]   = його
seine ['зайне] ['zaɪnə]   = його

Приклади:

Sein Boden ist weg. = Його дна нема (Воно без дна).
Seine Seite ist orange. = Його боковина помаранчева.
Sein Licht ist schwach. = Його світло слабке.
Das ist ein Volk. Seine Leute sind nett. = Це народ. Його люди добрі.Перша особа, множина:

unser ['унза] ['ʊnzɐ]   = наш
unsere ['унзере ] ['ʊnzərə]   = наша
unser ['унза] ['ʊnzɐ]   = наше
unsere ['унзере] ['ʊnzərə]   = наші

Приклади:

Unser Sohn ist noch ein Junge. = Наш син ще юнак.
Unsere Schwester ist verheiratet. = Наша сестра одружена.
Unser Auto ist alt. = Наше авто старе.
Unsere Freunde sind im Urlaub. = Наші друзі у відпустці.
Друга особа, множина:

Ihr ['ір] ['i:r]   = Ваш
Ihre ['іре] ['i:rə]   = Ваша
Ihr ['ір] ['i:r]   = Ваше
Ihre ['іре] [ i:rə]   = Ваші
(однина та множина - ввічливе або формальне)

Приклади:

Wer ist Ihr Ehemann? = Хто Ваш чоловік?
Wo ist Ihre Geliebte? = Де Ваша кохана?
Ist das Ihr Vermögen? = Це Ваше майно (багатство)?
Dies sind Ihre Eltern. = Це Ваші батьки.
euer ['ойя] ['ɔʏɐ]   = ваш
euere ['ойере] ['ɔʏərə]   = ваша
euer ['ойя] ['ɔʏɐ]   = ваше
euere ['ойере] ['ɔʏərə]   = ваші
(множина - неформальне)

Приклади:

Das ist euer Schwiegervater. = Це ваш тесть.
Ist das euere Arbeit? = Це ваша праця?
Das ist euer Haus. = Це ваша хата.
Das sind euere Kinder. = Це ваші діти.
Wo sind eure Freunde? = Де (є) ваші друзі?

Dies ist eure Pflicht. = Це ваш обов'язок.
Eure Pflichten bleiben dieselben. = Ваші зобов'язання залишаються такими самими.
Wie heißen eure Eltern? = Як називаються ваші батьки?
Dies ist eure Wahrheit. = Це ваша правда.Третя особа, множина:

ihr ['ір] ['i:r]   = їх (їхній)
ihre ['іре] ['i:rə]   = їх (їхня)
ihr ['ір] ['i:r]   = їх (їхнє)
ihre ['іре] ['i:rə]   = їх (їхні)

Приклади:

Der (er) ist ihr Enkel. = Він їх онук.
Sie ist ihre Enkelin. = Вона їх онучка.
Und das ist ihr Auto. = А це їх авто.
Und das sind ihre Verwandten. = А це їх родичі.Вказівні (Demonstrativpronomen)
der,die,das,dieser,diese,dieses,derjenige,diejenige,dasjenige,solcher,solche,solches
dieser (цей), diese (ця, ці), dieses (це)
dieser ['діза] ['di:zɐ]    = цей

Приклади:

Dieser ist gut. = Цей добрий.
Dieser Schreibtisch ist rot. = Цей письмовий стіл (стільниця) червоний.
Dieser Mann ist hoch. = Цей чоловік високий.
Wer ist dieser Junge? = Хто цей хлопець?dieses ['дізис] ['di:zəs]    = це

Приклади:

Fahren Sie dieses Auto? = Ви їздите на цій машині?
Wer ist dieses Mädchen? = Хто це дівча (ця дівчина)?
Dieses Mädchen ist meine Kollegin. = Це дівча (дівчина) моя коліжанка.Жіночий рід та множина:diese ['дізе] ['di:ze]    = ця, ці

Приклади:

Kennst du diese Dame? = Знаєш цю паню?
Diese Frau trägt ein weißes Kleid. = Ця жінка одягнена в білу сукню.
Diese Wand ist gelb. = Ця стіна жовта.
Ist diese Wohnung zu klein? = Ця квартира (помешкання) надто мала?
Was machen diese Leute? = Що ці люди роблять?
Diese Kreaturen sind schrecklich. = Ці творіння (потвори) жахливі.
Diese Fahrzeuge produzieren zu viel Rauch. = Ці автомобілі виробляють надто багато диму.
Und diese sind zu laut. = А ці надто голосні.jener (той), jene (та, ті), jenes (те, то)
jener ['єна] ['je:nɐ]    = той

Приклади:

Jener Mann ist mein Bruder. = Той чоловік мій брат.
Warst du jener Junge? = Ти був той хлопець?jenes ['єнис] ['je:nəs]    = те (то)

Приклади:

Jenes Kind ist schon zu Hause. = Те дитя (та дитина) вже вдома.
Jenes Mädchen kommt hier. = Те дівча (та дівчина) йде сюди.
Dieses Auto ist gut, jenes ist schlecht. = Це авто добре, те погане.
Dieses oder jenes, es ist mir egal. = Це чи те, мені все одно.Жіночий рід та множина:jene ['єне] ['je:ne]    = та, ті

Приклади:

Jene Stadt ist weit weg. = Те місто далеко.
Jener Geschichte sieht mich nicht gut aus. = Та історія не добре мені виглядає.
Diese oder jene? = Ця чи та?
Diese Frau ist here, und jene ist dort. = Ця жінка тут, а та там.
Jene Jungs lachen. = Ті хлопці сміються.
Diese und jene sind gut. = І ці і ті добрі.
Ich will die Äpfel, wie jene. = Я хочу таких яблук, як ті.
Diese und jene sind unterschiedlich. = Ці і ті різні.Зверніть увагу, що Jene це також німецьке дівоче ім'я.
solcher (такий), solche (така, такі), solches (таке)
solcher [ зольха ] [ zɔlçɐ ]    = такий

Приклади:

Solcher Mensch ist mir unbekannt. = Така людина мені не знайома.
Es gibt ein solcher Kurs. = Є один такий курс.
Solcher Vorbehalt ist in dieser Stadt. = Такий резерв є у цьому місті.
Ein solcher Mann ist zu allem fähig. = Такий чоловік здатний на що завгодно.
Als solcher, werden Sie die Verantwortung tragen. = Як такий, ви понесете відповідальність.solches ['зольхиc] ['zɔlçəs]    = таке

Приклади:

Solches Benehmen steht dir nicht. = Така манера тобі не пасує (не личить).
Als solches, es gefällt mir nicht. = Воно, як таке, мені не подобається.
Ein solches Verhalten ist nicht akzeptabel. = Така поведінка неприпустима.

Жіночий рід та множина:solche ['зольхe] ['zɔlçe]    = така, такі

Приклади:

Solche Dame muss reich sein. = Така пані мусить бути заможна.
Solche Frau, wie ich ist nicht für dich. = Така жінка, як я не для тебе.
Sie hatte solche Angst, dass ich konnte mir nicht vorstellen. = Вона мала тикий хах (страх), що я не міг собі уявити.

Solche Leute sind dumm. = Такі люди дурні.
Solche Frauen tragen Röcke. = Такі жінки носять спідниці.
Solche Männer bleiben nicht allein. = Такі чоловіки не залишаються (не живуть) самі.

Примітка: У німецькій також є слово solch, яке має подібне значення, але коли воно вживається, то воно не стосується іменника, перед яким вживається, а стосується прикметника. Наприклад, у фразі solch hübsche Dame (таК вродлива пані) слово solch стосується слова hübsche (так вродлива), а не слова Dame і тому воно не має закінчення -е, але якщо сказати solche hübsche Dame (такА вродлива пані), тоді тут слово solche вже стосується і слова Dame.

Питальні (Interrogativpronomen)
wer (хто), was (що), welcher (котрий), welche (котра, котрі), welches(котре)
wer (хто), was (що)
wer ['виа] ['ve:r]    = хто

Приклади:

Wer ist da? = Хто там?
Wer von euch will gehen? = Хто з вас хоче йти?
Wer von uns wird das tun? = Хто з нас буде це робити?
Wer sind wir? = Хто ми?
was ['вас] ['vas]    = що

Приклади:

Was ist das? = Що це?
Was wollen Sie hier? = Що ви тут хочете?
Was redest du? = Про що ти балакаєш?
Weißt du was? Ich gehe weg. = Занаєш що? Я йду геть.
Alles, was du willst. = Все, що хочеш.welcher (котрий), welche (котра, котрі), welches(котре)
welcher ['вельха] ['vɛlçɐ]    = котрий

Приклади:

Welcher Junge ist dein Sohn? = Котрий хлопець ваш син?
Welcher von euch ist Peterson? = Котрий з вас Петерсон?
Welcher Tag ist heute? = Котрий сьогодні день?
Welcher ist gut? = Котрий добрий?
welches ['вeльхeс ] ['vɛlçəs]    = котре

Приклади:

Ich weiß nicht, welches Auto ist das. = Не знаю, котре це авто.
Welches Märchen ist das? = Котра це казка?
Welches Bett? = Котре ліжко?
Ich verstehe nicht, welches Fragment ist schlecht. = Не розумію, котрий фрагмент (відрізок) поганий.
Жіночий рід та множина:welche ['вeльхе] ['vɛlçe]    = котра, котрі

Приклади:

Welche Zeitung ist das? = Котра це газета?
Welche Lehrerin ist schlechter? = Котра вчителька гірша?
Welche Eignerin ist gekommen? = Котра власниця прийшла?
Welche Bananeen sind in die Kiste? = Котрі банани у коробці?
Welche Hosen sind zu breit? = Котрі штани занадто широкі?
Welche Löffel sind aus Kunststoff? = Котрі лижки (ложки) з пластику?

Примітка:
Займенники котрий, котра, котре, котрі дуже часто плутають зі словом який,.... Проте, котрий,... і який,... мають різні значення. Який,... вказує на будь-яку річ, від'як котрий,... вказує на вибір з певного обмеженого числа речей. Наприклад, фраза "який олівець" означає будь-який олівець, а фраза "котрий олівець" вказує на якийсь олівець з певної ґрупи олівців. Це правило стосується будь-якої мови.

Неозначені (Indefinitpronomen)
eine (одні), keine (жодні), irgendeinе (будь-які), irgendwer (будь-хто), jede (кожні), jemand (кожний), niemand (ніхто), alle (всі), nichts (ніщо), man (один), einige (окремі)
jemand [ ємант ] [ je:mant ]    = хтось

Приклади:

Du bist jemand Besonderes. = Ти щось особливе.
Jemand von uns hat das. = Хтось з нас це має.
Jemand ist here. = Тут хтось є.
Weißt jemand? = Хтось знає?
Nein, jemand anders hat gekommen. = Ні, хтось інший прийшов.niemand ['німант] ['ni:mant]    = ніхто

Приклади:

Niemand ist da. = Нікого нема. (Тут (або там) ніхто (нікого нема).
Niemand interessiert sich für mich. = Ніхто мною не цікавиться.
Es ist niemand. = То ніхто.

jeder (кожний), jede (кожна,кожні) , jedes (кожне)
jeder ['єда] ['je:dɐ]    = кожний

Приклади:

Jeder kennt dieses Wort. = Кожний занє це слово.
Jeder hat Augen. = Кожний має очі.
Jeder versteht etwas. = Кожний щось розуміє.
Fast jeder Mensch weiß das. = Майже кожна людина знає це.
Jeder Tish hat Tischbeine. = Кожний стіл має ноги.jedes ['єдес] ['je:dəs]    = кожне

Приклади:

Jedes Wetter ist gut. = Кожна погода добра.
Jedes Auto kann fahren. = Кожне авто може їхати.
Jedes Mädchen ist schön. = Кожне дівча (кожна дівчина) гарне.
Jedes Mal sind hier verschiedene Leute. = Кожного разу тут інші люди.Жіночий рід та множина:jede ['єде] ['je:de]    = кожна, кожні

Приклади:

Jede Frau ist wunderschön. = Кожна жінка красива.
Jede zweite Person in diesem Land raucht. = Кожна друга особа у цій країні курить.
Nur jede zehnte Sängerin ist hier. = Тільки кожна десята співачка тут.
Jede zwei Wochen besuchen wir unsere Eltern. = Кожні два тижні ми відвідуємо своїх батьків.
Mindestens jede drei Monaten machen wir spaß. = Принаймні (щонайменше) кожні три місяці ми забавляємося.
Jede paar Jahre besuche ich meinen Arzt. = Кожні кілька років я навідуюся до свого лікаря.


У множині тут частіше вживається займенник alle, а jeder, jede, jedes вживають у множині головним чином, коли йдеться про інтервали, як у вище поданих прикладах.

keiner ['кайна] ['kaɪnɐ]    = жодний (ніхто)

Приклади:

Keiner ist gekommen. = Жоден не прийшов.
Keiner wollte das. = Жодний цього не хотів.
Keiner von ihnen ist hier. = Жодного з них тут нема.

kein ['кайн] ['kaɪn]    = жодне

Приклади:

Kein Mädchen ist gekommen. = Жодне дівча (жодна дівчина) не прийшло.
Kein Kind ist zu Hause. = Вдома жодної дитини.
Kein Auto fährt. = Жодне авто не їде.


Жіночий рід та множина:keine ['кайне] ['kaɪne]    = жодна, жодні

Приклади:

Keine Zeitung hat es. = Жодна газета цього не має.
Keine Lehrerin ist in der Schule. = Жодна вчителька не в школі.
Keine Höflichkeit ist hier vorhanden. = Жодна люб'язність не присутня.
Keine Lehrer sind hier. = Жодні лікарі тут не присутні.
Keine Leute sind gekommen. = Жодні люди не прийшли.Примітки:

Займенник kein (без будь-якого закінчення) може стосуватися певної ґрупи осіб або речей і як такий він за звичай означає жодний з них, жодна з них, жодне з них, тобто kein von ihnen. Тому одне слово kein тут вживається для чоловічого, жіночого та середнього родів.

Займенник kein вживається також, як артикль перед незліченими іменниками, тобто це іменники, котрі неможливо полічити, як наприклад вода, цукор, масло, ...
Приклади:

Wir verkaufen kein Wasser. = Ми не продаємо води.
Du hast keine Geduld. = Ти не маєш терпіння.

kein у чоловічому роді, тобто keiner, може також означати niemand = ніхто.

Приклади:

Keiner wollte mitfahren. = Niemand wollte mitfahren. = Ніхто не хотів їхати.
man [ман] [man]    = один, хтось, люди,

Приклади:

In der Ukraine isst man Borschtsch. = В Україні їдять борщ. (тут man не перекладається взагалі)
Man sagt sowas nicht. = Щось таке/Чогось такого не кажуть.(тут man не перекладається взагалі)
Man muss immer essen. = Людина мусить постійно їсти.
Heute muss man nicht zur Schule gehen. = Нині не треба йти до школи.


Займенник man вживається тоді, коли йдеться мова, узагальнено про людей або про якусь велику ґрупу людей. Займенник man у знахідному відмінку (Akkusativ) має форму einen, а у давальному (Dativ) має форму einem.

Займенник man часом не перекладають взагалі, але часто перекладають на нашу словом людина. Наприклад, Man muss immer schlau sein. = Людина завжди мусить бути розумною.
Personal / Особові
ich (я), du (ти), er (він), sie (вона, вони), es(воно, це), wir (ми), ihr(ви), Sie (Ви)
Reflexiv / Зворотні Possessiv / Присвійні
mein (мій), dein (твій), sein (його), ihr (її, їх), unser (наш), Ihr (Ваш), euer eure (ваш)
Demonstrativ / Вказівні
dieser (цей), diese (ця, ці), dieses (це),jener (той), jene (та, ті), jenes (те, то),solcher (такий), solche (така, такі), solches (таке)
Interrogativ / Питальні
wer (хто), was (що), welcher (котрий), welche (котра, котрі), welches(котре)
Indefinit / Неозначені
eine (одні), keine (жодні), irgendeinе (будь-які), irgendwer (будь-хто), jede (кожні), jemand (кожний), niemand (ніхто), alle (всі), nichts (ніщо), man (один), einige (окремі)
Akkusativ (знахідний) Dativ (давальний) Genitiv (присвійний)

was sagen die Leute ...

Am Donnerstag, 19. Juli 2018 ihr sagte:
Befindet sich dieses Theater Haus gegenüber
Am Montag, 30. Juli 2018 Vic fragte:
das ist aber interessant :) Befindet sich dieses Theater gegenüber dem Haus? oder Befindet sich dieses Theaterhaus gegenüber?
Am Sonntag, 31. März 2019 Victor sagte:
Практично все, що на німецькій, у всіх таблицях займенників, має озвучення. Клацайте або тицяйте чи торкайтесь відповідного тексту і ви маєте його почути. Зауважте, що озвучення дуже багато залежить від того, яка мова встановлена на ваших пристроях. Якщо ваші пристрої мають систему на рускій, то німецька там дуже часто звучить жахливо. Дуже багато скаржаться на те, що вимова там не потрібна, бо вона дуже погана. Аби показати, що вимова варта того, аби вона там була, я тут кидаю коротеньке відео того, як ці речення звучать на моєму пристрої. Як на мене, то вимова дуже відповідає правильній німецькій вимові.
Am Dienstag, 13. Oktober 2020 Sergii sagte:
Das bin ich nicht. = Це я. !!! Recht: Це не я.
Am Dienstag, 13. Oktober 2020 Victor sagte:
Vielen Dank für Ihren Hinweis. Der Fehler wurde korrigiert. Danke nochmals.
Am Sonntag, 18. Oktober 2020 Jemand sagte:
Він потурбується про Вас
Am Donnerstag, 26. Novermber 2020 Андрій fragte:
Er ist nicht da. = Він не там.!??? - Він не тут!!!
Am Donnerstag, 26. Novermber 2020 Victor fragte:
Вітаю. Обидва Ваші варіанти пасують до цього речення, залежно від ситуації. Можна також перекласти, як: Його нема. Якщо Ви, для прикладу йдете повз секретарку у кабінет керівника і вона Вам каже Er ist nicht da., то це означає, що його там нема. Якщо Ви, для прикладу, розмовляєте з кимось через телефон і та людина запитує вас "Де він?", то якщо Ви скажете, що Er ist nicht da., то це означатиме Він не тут., або Його тут немає. Da вказує на те, що щось або хтось десь присутні. Чи тут, чи там, це вже залежить від ситуації. Важливо, аби Ви для цього слова тримали в голові обидва значення, тобто "тут" і "там". Da у цьому значенні може на нашу мову взагалі не перекладатися, як ось: Sie sind da. = Вони вже приїхали. (або Вони вже там/тут. - бо якщо я щойно з кимось з них балакав через телефон і вони мені сказали, що вони вже приїхали, то я потім, після розмови, йду, наприклад, до своєї дружини і не кажу, що Вони вже тут. (бо вони не тут), а кажу, що Вони вже там (так?), але у німецькій все одно вживається да) Da також може вживатися у значенні бо; тому, що, тобто замість weil і так само, як weil, da також вимагає вживання оберненого порядку слів після себе, як: Ich schreibe, da ich schreiben muss. = Ich schreibe, weil ich schreiben muss. = Я пишу, бо писати мушу. Ich lese das Buch, da es interessant ist. = Ich lese das Buch, weil es interessant ist. = Я читаю (цю) книжку, бо вона цікава. Da також вживається у різних конструкціях, коли воно пишеться разом з прийменниками, де da означає він, вона, воно, той, та, те але, як неживі предмети , як: Was sagst du dazu? = Що ти до того/цього скажеш. Hör auf damit. = Залиш це/те. (Припини це/те.) Wo ist dein Stift? - Ich gerade suche danach, denn ich will damit schreiben. = Де твоя ручка? - Я якраз за нею шукаю тому, що я хочу нею писати. Erinnern Sie sich an sein erstes Buch? - Ja, ich erinnere mich daran. = Ви пам'ятаєте його першу книжку? - Так, я про неї пам'ятаю. Musst du darüber reden? = Ти мусиш про це/те балакати? Wo ist mein Stuhl? - Ich sitze darauf. = Де моє крісло? - Я на нім/ному сиджу. Wartet sie noch darauf? = Вона ще на це/те/нього чекає? Ja, ich habe davon gehört. = Так, я про це/те/нього/неї чула. Wir gehen Fußball (zu) spielen. Bist du dabei? - Ja, ich bin dabei. = Ми йдемо грати (у) футбол. Ти з (нами)? - Так, я з (вами). (dabei найближче означає поруч, у, в (чомусь)) У питальних конструкціях da змінюється на wo, як: Worüber willst du sprechen. = Про що ти хочеш розмовляти? Wofür soll ich mit ihr reden? = Про що я маю з нею балакати? Worauf wartest du? = На що чекаєш? Wovon hast du gehört? = Про що ти чула?
Am Sonntag, 06. Dezember 2020 Андрій. fragte:
Вітаю. Дякую за розлогу відповідь. Я тільки почав вівчати німецьку мову і мені ще дуже важко сприймати велику кількість інформації. Але, все одно, я дякую Вам за Вашу роботу. Користуючись нагодою, хотів отримати пораду. Я хочу знайти в Інтернеті і користуватися якимось електронним німецько-українським словником. Але не знаю який кращий. Порадьте будь ласка. Може є якийсь якісний додаток? Заздалегідь дякую за відповідь. З повагою, Андрій.
Am Montag, 07. Dezember 2020 Victor fragte:
Вітаю. Спробуйте словник від Bohdan Digital : https://www.bohdan-digital.com/catalog/slovnyky Дуже гарно викладений. Дякую.

   ... und was würden Sie dazu sagen:

 
Deutsch
Beitreten Sie