Займенники у давальному відмінку (Dativ)

Nominativ (називний) Akkusativ (знахідний) Genitiv (присвійний)
Клацайте або торкайтесь німецького тексту якщо хочете його почути.
Перша особа
Друга особа
Третя особа
однина
mir [ міa ] [ mi:r ]    = мені, мною

Приклади:
Geben Sie mir. = Дайте мені.
Bleibt ihr bei mir. = Залишайтеся зі мною (біля мене).
Rede mit mir. = Балакай зі мною.
Sagst mir. = Скажи мені.
Folgen Sie mir nicht. = Не йдіть за мною.
dir [ діа ] [ di:r ]   = тобі, тобою

Приклади:
Ich möchte dir antworten. = Я хочу тобі відповісти.
Sie will mit dir zusammen arbeiten. = Вона хоче разом з тобою працювати.
Ich werde es dir bringen. = Я його тобі принесу.
Sonja wird dir von ihr erzählen. = Соня тобі про неї розповість.
Es ist unter dir. = Воно під тобою.
ihm [ ім ] [ i:m ]    = йому, ним

Приклади:
Sie isst mit ihm. = Вона їсть з ним.
Er gibt ihm das Brot. = Він дає йому хліб.
Wir folgen ihm. = Ми прямуємо за ним.
Sie glauben ihm. = Вони йому вірять.


ihr [ іа ] [ i:r ]    = їй, нею

Приклади:
Ich höre ihr zu. = Я її слухаю.
Zusammen mit ihr. = Разом з нею.
Wir wohnen über ihr. = Ми живемо над нею.
Ich habe ihr einen Schmuck gegeben. = Я дав їй (одну) коштовність (прикрасу).Примітка: Тут середній рід збігається з чоловічим, тобто er та es у Dativ обидвоє мають форму ihm. Наприклад,
Ich habe das Kind und ich wohne mit ihm. = Я маю дитя і живу з ним.

множина
uns [ унс ] [ ʊns ]    = нам, нами

Приклади:
Es gefällt uns hier zu sein. = Нам подобається бути тут.
Wird er uns helfen? = Він нам допоможе?
Raten Sie uns was, bitte. = Порадьте нам щось, будь ласка.
Erlauben Sie uns hier zu spielen. = Дозвольте нам грати(ся) (бавитися) тут.
Ihnen [ інин ] [ i:nən ]    = Вам, Вами
(однина та множина - вічливе або формальне)


Приклади:
Wir folgen Ihnen. = Ми прямуємо за Вами.
Gefällt Ihnen das Essen? = Вам подобається (ця) страва (їжа)?
Es gehört Ihnen. = Воно належить вам.
Na gut, ich helfe Ihnen. = Ну добре, я вам допоможу.


euch [ ойш ] [ ɔʏç ]    = вам, вами
(множина - неформальне)


Приклади:
Euch wird nichts passieren. = Вам нічого не буде. (нічого з вами не трапиться)
Hat euch die Suppe geschmeckt? = Посмакувала вам зупа?
Ich verzeihe euch. = Я вам пробачаю.
іhnen [ інин ] [ i:nən ]    = їм, ними

Приклади:
Diese Kleider passen ihnen. = Ці сукні їм пасують.
Wir haben ihnen gedankt. = Ми їм подякували.
Er war unter ihnen. = Він був під ними.
Sie hat sich bereits mit ihnen getroffen. = Вона вже з ними зустрілася.Примітка: часто артиклі der, die, das вживають відповідно у значеннях він, вона, воно, вони. Напр.: Die kenne ich. = Їх я знаю (цих я знаю). ).

присвійні займенники : Possessivpronomen
однина
meinem [ майним ] [ maɪnəm ]   = мому, моєму, моїм
meiner [ майна ] [ maɪnɐ ]   = моїй, моєю
meinem [ майним ] [ maɪnəm ]   = моєму, моїм
meinen [ майнин ] [ maɪnən ]   = моїм, моїми

Приклади:
Er gab meinem Bruder etwas Geld. = Він дав мому татові трохи грошей.
Sie arbeitet mit meiner Tochter. = Вона працює з моєю донькою.
Sie haben die Tafel in meinem Fenster ersetzt. = Вони у моїм вікні змінили тафлю.
Sie haben meinen Freunden geantwortet. = Вони відповіли моїм друзям.deinem [ дайним ] [ daɪnəm ]   = твоєму, твому, твоїм
deiner [ дайна ] [ daɪnɐ ]   = твоїй, твоєю
deinem [ дайним ] [ daɪnəm ]   = твоєму, твоїм
deinen [ дайнин ] [ daɪnən ]   = твоїм, твоїми

Приклади:
Ich habe deinem Bruder ein Buch vorgelesen. = Я прочитав твоєму братові книжку.
Sie bleibt mit deiner Schwester. = Вона залишається з твоєю сестрою.
Er bleibt in deinem Auto. = Він залишається у твоєму авто.
Ich danke deinen Eltern. = Я дякую твоїм батькам.


seinem [ зайним ] [ zaɪnəm ]   = його
seiner [ зайна ] [ zaɪnɐ ]   = його
seinem [ зайним ] [ zaɪnəm ]   = його
seinen [ зайнин ] [ zaɪnən ]   = його

Приклади (його, як він):
Es gefällt seinem Freund. = Його другові подобається.
Sie hilft seiner Oma. = Вона допомагає його бабусі.
Sie drohte seinem Mädchen. = Вона погрожувала його дівчині.
Wir folgten seinen Kindern. = Ми прямували за його дітьми.


Приклади (його, як воно):
Sie haben seinem Motor mehr Öl hinzugefügt. = Вони долили його моторові більше оливи (масла).
Sie haben seiner Farbe ersetzt. = Вони змінили його колір.
Unter seinem Fenster war ein Kratzer. = Під його вікном була подряпина.
Sie waren unter seinen Bodenfliesen. = Вони були під його підлоговою плиткою (плитками).ihrem [ ірим ] [ i:rəm ]   = її
ihrer [ іра ] [ i:rɐ ]   = її
ihrem [ ірим ] [ i:rəm ]   = її
ihren [ ірин ] [ i:rən ]   = її

Приклади:
Und ich antwortete ihrem Ehemann. = І я відповіла її чоловікові.
Ich diene ihrer Tante. = Я служу її тітці (стриянці).
Es gehört zu ihrem Bus. = Воно належить її автобусові.
Wir werden ihren Kollegen alles erlauben. = Ми її колегам все дозволимо.
множина
unserem [ унзирим ] [ ʊnzərəm ]   = нашому, нашим
unserer [ унзаа ] [ ʊnzɐɐ ]   = нашій, нашою
unserem [ унзирим ] [ ʊnzərəm ]   = нашому, нашим
unseren [ унзирин ] [ ʊnzərən ]   = нашим, нашими

Приклади:
Sie gaben unseren Vater eine Lohnerhöhung. = вони підвищили нашому татові зарплату.
Sie gehören zu unserer Mutter. = Вони належать нашій мамі.
Du kannst ihrem Tier nicht vertrauen. = Ти не можеш довіряти її тварині.
Ich rate ihren Verwandten. = Я раджу її родичам.
Ihrem [ ірим ] [ i:rəm ]   = Вашому, Вашим
Ihrer [ іра ] [ i:rɐ ]   = Вашій, Вашою
Ihrem [ ірим ] [ i:rəm ]   = Вашому, Вашим
Ihren [ ірин ] [ i:rən ]   = Вашим, Вашими
(однина та множина - вічливе або формальне)

Приклади:
Dieser Anzug paßt Ihrem Sohn. = Цей костюм пасує Вашому синові.
Dieses Kleid passt Ihrer Tochter nicht. = Ця сукня не пасує Вашій доньці.
Ich habe Ihrem Auto mehr Öl hinzugefügt. = Я додав більше оливи (масла) Вашому авто.
Ich benutze Ihren Werkzeugen. = Я користуюся Вашими інструментами.

eurem [ ойрим ] [ ɔʏrəm ]   = вашому, вашим
euere [ ойра ] [ ɔʏrɐ ]   = вашій, вашою
eurem [ ойрим ] [ ɔʏrəm ]   = вашому, вашим
euren [ ойрин ] [ ɔʏrən ]   = вашим, вашими
(множина - неформальне)

Приклади:
Es ist unter eurem Traktor. = Воно під вашим трактором.
Diese Leute benutzen euere Kirche. = Ці люди використовують вашу церкву.
Dieses Gebäude ähnelt eurem Haus. = Ця будівля нагадує (схожа на) вашу хату.
Mark fliegt über euren Köpfen. = Марк летить над вашими головами.


ihrem [ ірим ] [ i:rəm ]   = їх, їхньому, (з) їхнім
ihrer [ іра ] [ i:rɐ ]   = їх, їхній, (з) їхньою
ihrem [ ірим ] [ i:rəm ]   = їх, їхньому, (з) їхнім
ihren [ ірин ] [ i:rən ]   = їх, їхнім, (з) їхніми

Приклади:
Das bedeutet ihrem Vater sehr viel. = Їхньому батькові це дуже багато означає.
Er befahl ihrer Mutter wegzugehen. = Він наказав їх мамі піти геть.
Er muss ihrem Gesetz gehorchen. = Він мусить коритися їх законові.
Wir müssen ihren Zeugen glauben. = Ми мусимо вірити їхнім свідкам.


інші займенники
кому, чОму
wem [ вим ] [ ve:m ]    = кому, ким, кОго

Приклади:
Wem hörst du zu? = Кого (ти) слухаєш?
Wem sind Sie beigetreten? = До кого Ви долучилися?
Wem gehören sie? = Кому вони належать?
Wem glaubt er? = Кому він вірить?
Wem passt das? = Кому це пасує?

was [ вас ] [ vas ]    = чим, чОму

was у давальному відмінку має ту саму форму, що у називному і вживається воно у цьому відмінку тільки у сленговій, неформальній мові (Umgangsprache).

Приклади:
Was stimmst du nicht zu? = З чим ти не погоджуєшся?
Was entsprechen die Vorschläge der Bank? = ЧОму відповідають пропозиції банку?
Was gehört es zu? = ЧОму воно належить?

комусь, нікому

У Dativ займенники jemand та niemand можуть мати обидві форми, тобто можуть вживатися з закінченням em, або можуть вживатися без ниього. Тут у прикладах ці займенники всюди подаються з закінченням для глибшого розуміння того, як їх вживати.
jemandem [ ємандим ] [ je:mandəm ]    = комусь, кимось

Приклади:
Sind Sie schon jemandem begegnet? = Ви вже з кимось познайомились?
Der Kriminelle hat jemandem gedroht. = Злочинець комусь погрожував.
Glaubst du irgendjemandem? = Ти кому-небудь віриш?
Ich muss jemandem gratulieren. = Я мушу когось поздоровити.

niemandem [ німандим ] [ ni:mandəm ]    = нікому, ніким

Приклади:
Ich diene niemandem. = Я нікому не служу.
Es gefällt niemandem. = Воно нікому не подобається.
Er gehört niemandem. = Він нікому не належить.
Ich gehe mit niemandem. = Я ні з ким не йду.


Примітка:

Слово nichts (ніщо) тут окремо не подається, бо воно має однакову форму у будь-якому відмінку. Замість того подаються тільки кілька прикладів.
цьому, цій, цим
diesem [ дізим ] [ di:zəm ]    = цьому, цим

Приклади (цьому, як він):
Sie folgt diesem Mann. = Вона прямує за цим чоловіком.
Er gab diesem Jungen etwas Geld. = Він дав цьому юнакові трохи грошей.
Sie müssen diesem Lehrer zuhören. = Ви мусите слухати цього вчителя.
Wir müssen diesem Hund nicht vertrauen. = Ми мусимо не довіряти цьому псові.Приклади (цьому, як воно):
Diesem Kind tut der Bauch weh. = Цю дитину болить шлунок (живіт).
Sie hat diesem Mädchen nichts geraten. = Вона цій дівчині нічого не порадила.
Ich fahre mit diesem Bus. = Я їду цим автобусом.

dieser [ діза ] [ di:zɐ ]    = цій, цією

Приклади:
Rennen Sie mit dieser Frau? = Біжите з цією жінкою?
Warum hilfst du dieser Frau nicht? = Чому не допоможеш цій жінці?
Der Rock gefällt dieser Dame nicht. = Спідниця цій пані не подобається.
Du muss dieser Polizistin antworten. = Ти мусиш цій поліціянтці відповісти.Множина:

diesen [ дізин ] [ di:zən ]    = цим, цими

Приклади:
Ich wohne zusammen mit diesen Idioten. = Я мешкаю разом з цими ідіотами.
Geh mit diesen. = Йди з цими.
Hast du diesen Leuten erlaubt hierher zu kommen? = Ти дозволила цим людями прийти сюди?
Glaubst du diesen Männern? = Ти віриш цим чоловікам?


тому, тим, тій, тією, тим, тими
jenem [ єниим ] [ je:nəm ]    = тому, тим

Приклади (цьому, як він):
Schreib mit jenem Kugelschreiber, weil dieser leer ist. = Пиши тією ручкою, бо ця порожня (без чорнила).
An jenem Morgen habe ich früh aufgewacht. = Того ранку я прокинулась рано.
Sie gaben jenem Mann eine Injektion. = Вони дали тому чоловікові ін'єкцію.Приклади (цьому, як воно):
Ich gab jenem Auto mehr Öl. = Я дав тому авто більше масла.
Er gab jenem Spiel mehr Zeit. = Він додав тій грі більше часу.
Sie gab jenem Tier das Essen. = Вона дала тій тварині їжу.

jener [ єниа ] [ je:nɐ ]    = тій, тією

Приклади:
Wir haben mit jener Frau zusammen gearbeitet. = Ми з тією жінкою разом працювали.
Sie gaben jener Lehrerin letzte Warnung. = Вони дали тій вчительці останнє застереження.
Er musste jener Klientin den Termin absagen. = Він мусив скасувати зустріч з тією клієнткою.Множина:

jenen [ єниин ] [ je:nən ]    = тим, тими

Приклади:
Sie diente diesen Männern mit Kaffee. = Вона обслужила тих чоловіків кавою.
Die Röcke passten jenen Mädchen. = Спідниці пасували тим дівчатам.
Die Pflaumen schmeckten jenen Jungs gut. = Cливки добре смакували тим юнакам.
Sie gaben jenen Käufern etwas Wasser. = Вони дали тим купцям трохи води.


кожному, кожній, кожним
jedem [ єдим ] [ je:dəm ]    = кожному

Приклади (кожному, як він):
Er hat jedem Mann zugehört. = Він вислухав кожного чоловіка.
Sie zeigten es jedem Jungen. = Вони це показали кожному юнакові.
Sie glaubte jedem von ihnen. = Вона вірила кожному з них.
Sie gefallen jedem Jungen. = Вони подобались кожному хлопцеві.


Приклади (кожному, як воно):
Sie folgten jedem Auto. = Вони прямували за кожним авто.
Sie erlaubten jedem Auto hier zu parken. = Вони дозволили кожному авто паркуватись тут.
Sie arbeiten bei jedem Wetter. = Вони працюють при кожній погоді.

jeder [ єда ] [ je:dɐ ]    = кожній, кожним

Приклади:
Sie antwortete jeder Frau. = Вона відповіла кожній жінці.
Er zeigte es jeder von ihnen. = Він показав його кожній з них.
Ich kann das jeder Frau verkaufen. = Я це можу продати кожній жінці.


Er gab jeder Tochter eine Aufgabe. = Він дав завдання кожній доньці.
Wir arbeiten mit jeder Mutter. = Ми працюємо з кожною мамою.
Sie beraten dies jeder Lehrerin. = Вони це радять кожній вчительці.

У множині замість jeder, jede, jedes частіше вживається займенник alle (всі), який має однакову форму у всіх відмінках, а jeder, jede, jedes вживають у множині головним чином, коли йдеться про інтервали, як у вище поданих прикладах.
такому, такій, таким
solchem [ зольхим ] [ zɔlçəm ]    = такому, таким

Приклади (такому, як він):
Das Gesetz schützt vor solchem Missbrauch. = Закон запобігає такому зловживанню.
Ich habe noch nie mit solchen Mann getroffen. = Я ще не зустрічався з таким чоловіком.
Doch solchem Kerl gebe ich alles. = Але такому хлопакові я віддам все.Приклади (такому, як воно):
Warum bist du mit solchem Schmutz? = Чому ти з таким брудом?
Mit solchem Gold kann ich alles tun. = З таким золотом я можу зробити все.
Wohin fährst du mit solchem Auto? = Куди ти їдеш таким Авто?

solcher [ зольха ] [ zɔlçɐ ]    = такій, такою

Приклади:
Er bringt solcher Frau Glück. = Він приносить такій жінці вдачу.
Ich kann solcher Dame nichts erklären. = Я такій пані не можу нічого пояснити.
Was kann ich solcher Lehrerin erzählen? = Що я можу такій вчительці розповісти?Множина:

solchen [ зольхин ] [ zɔlçən ]    = таким, такими

Приклади:
Mit solchen Menschen will ich nichts zu tun haben. = Я не хочу мати нічого спільного з такими людьми.
Solchen Leuten vertraue ich nicht. = Таким людям я не довіряю.
Ich antworte solchen Typen nicht. = Я таким типам не віповідаю.Примітка: У німецькій також є слово solch, яке має подібне значення, але коли воно вживається, то воно не стосується іменника, перед яким вживається, а стосується прикметника. Наприклад, у фразі solch hübsche Dame (таК вродлива пані) слово solch стосується слова hübsche (так вродлива), а не слова Dame і тому воно не має закінчення -е, але якщо сказати solche hübsche Dame (такА вродлива пані), тоді тут слово solche вже стосується і слова Dame.

котрому, котрій, котрим
welchem [ вильхим ] [ vɛlçəm ]    = котрому, котрим

Приклади вживання (котрому, як він):
Welchem Mann hast du gedankt? = Котрому чоловікові ти подякував?
Welchem Lehrer hat es gefalen? = Котрому вчителеві воно сподобалося?
Welchem Fahrer gehört das zu? = Котрому шоферові це належить?
Welchem Arzt kannst du nicht verzeihen? = Котрому лікареві Ви не можете пробачити?Приклади вживання (котрому, як воно):
Welchem Tier haben die geholfen? = Котрій тварині вони допомогли?
Welchem Lamm ist das passiert? = Котрому вівцеві (з котрою овечкою) це трапилось?
Welchem Bus folgst du? = За котрим автобусом ви прямуєте?
Welchem Auto gehört dieses Nummernschild? = Котрому авто належить цей номерний знак?

welcher [ вильха ] [ vɛlçɐ ]    = котрій, котрою

Приклади вживання:
Welcher Krankenschwester glaubst du nicht? = Котрій медсестрі ти не віриш?
Welcher Ärztin arbeiten Sie mit? = З котрою лікаркою Ви працюєте?
Welcher Kellnerin gehört es? = Котрій офіціянтці воно належить?
Welcher Studentin hören Sie zu? = Котру студентку ви слухаєте?Множина:

welchen [ вильхин ] [ vɛlçən ]    = котрим, котрими

Приклади вживання:
Mit welchen Freunden kommst du an? = З котрими друзями приїздиш?
Mit welchen Mädchen wohnen sie? = З котрими дівчатами вони мешкають?
Mit welchen Damen saßest du zusammen? = Разом з котрими панями ти сиділа?
Welchen Männern kann er das sagen? = Котрим чоловікам він може це сказати?
Примітка вживання:
Займенники котрий, котра, котре, котрі дуже часто плутають зі словом який,.... Проте, котрий,... і який,... мають різні значення. Який,... вказує на будь-яку річ, від'як котрий,... вказує на вибір з певного обмеженого числа речей. Наприклад, фраза "який олівець" означає будь-який олівець, а фраза "котрий олівець" вказує на якийсь олівець з певної групи олівців. Це правило стосується будь-якої мови.

жодному, жодній, жодним
keinem [ кайним ] [ kaɪnəm ]    = жодному, жодним

Приклади (жодному, як він):
Ich arbeite mit keinem Mann. = Я не працюю з жодним чоловіком.
Sie hat es keinem Jungen gegeben. = Вона його не дала жодному юнакові.
Sie haben keinem Architekten geglaubt. = Вони не вірили жодному архітекторові.
Das gehört keinem Maurer. = Це не належить жодному мулярові.Приклади (жодному, як воно):
Sie kommt mit keinem Kind. = Вона приїздить без (жодної) дитини.
Wir haben es keinem Mädchen gegeben. = Ми його не дали жодній дівчині.
Ich habe unter keinem Haus gesucht. = Я ні під одною (жодною) хатою не шукав.
Ich habe es über keinem Gebäude gesehen. = Я не бачив цього над жодною будівлею.keiner [ кайна ] [ kaɪnɐ ]    = жодній, жодною

Приклади:
Er sprach mit keiner Köchin. = Він не розмовляв з жодною кухаркою.
Ich schrieb keiner Frau. = Я не писав жодній (ніякій) жінці.
Er hat mit keiner Journalist gespielt. = Він не грав з жодною журналісткою.
Множина:

keinen [ кайнин ] [ kaɪnən ]    = жодним, жодними

Приклади:
Ich stand mit keinen Leuten. = Я не стояв з жодними (ніякими) людьми.
Wir verkaufen es keinen Mädchen. = Ми не продаємо його (жодними) дівчатам.
Sie haben keinen Jungen gratuliert. = Вони не привітали жодного юнака.Примітки:

Займенник kein (без будь-якого закінчення) може стосуватися певної групи осіб або речей і як такий він за звичай означає жодний з них, жодна з них, жодне з них, тобто kein von ihnen, тобто одне слово kein тут вживається для чоловічого, жіночого та середнього родів.

Займенник kein вживається також, як артикль перед незліченими іменниками, тобто іменники, котрі неможливо полічити, як наприклад вода, цукор, масло, ...


Приклади:

Du hast keine Geduld. = Ти не маєш терпіння.
Wir verkaufen kein Wasser. = Ми не продаємо води.kein у чоловічому роді, тобто keiner, може також означати niemand = ніхто.


Приклади:

Keiner wollte mitfahren. = Niemand wollte mitfahren. = Ніхто не хотів їхати.


man
einem [ айним ] [ aɪnəm ]    = одному, будь-якому, будь-кому

Приклади (жодному, як він):
Mein Opa kann einem stundenlang Geschichten erzählen. = Мій дідусь може (будь-кому) годинами (різні) історії розповідати.
Er kann einem alles weggeben. = Він може (будь-кому) все віддати.
Sie will ein Auto. Jedde fährt mit einem. = Вона хоче авто. Кожна їздить (одним, якимось).


einer [ айна ] [ aɪnɐ ]    = одній, будь-якій, якійсь

Приклади:
Er kann das einer tun. = Я це можу (будь-якій жінці, ...) зробити.
Ich will eine Frau. Jedder hat einer. = Хочу жінку. Кожний має (одну).


Nominativ (називний) Akkusativ (знахідний) Genitiv (присвійний)

was sagen die Leute ...

... die sagen einfach nichts.

   ... und was würden Sie dazu sagen:

 
Deutsch
Beitreten Sie