Дієслово: to have - Відмінювання, Форми, Вживання
Ця сторінка структурована згідно з кожною окремою формою дієслова to have, тобто по: to have, have, has, had, will have.
Для полегшення пошуку потрібної інфо користуйтесь меню (три горизонтальні риски вгорі ліворуч), де є прямі посилання, окремо на кожну секцію.
На цій сторінці є озвучення транскрипції та всіх прикладів. Клацайте або торкайтесь тексту і слухайте.
Для полегшення тут подаються, як міжнародна, так і українська транскрипції.
В українській транскрипції нАголошена голоснА позначАється велИкою лІтерою

Зверніть особлиу увагу:
розмовне скорочення:
ain't [ eɪnt ] [ Ейнт ]
може вживатися замість:
have not, has not, та замість am not, is not, are not.

Анґлійське дієслово to have є аналоґом українського дієслова: мати (когось, щось), та мати щось робити чи щось зробити, для прикладу: Я маю(повинна) купити хліба.=I have to buy bread. Разом з цим, анґлійське дієслово to have також вживається, як допоміжне дієслово для утворення речень завершеної або доконаної дії, тобто Perfect за дуже простою формулою: відповідна форма have + дієслово у формі Perfect. Нижче, серед прикладів, є також приклади вживання to have у формі Perfect.TO HAVE [ tu hæv: ] [ ту гев: ]

Форма to have = мати - це неозначена форма дієслова to have, котра вживається у значенні інфінітиву, тобто, яка відповідає на питання: що робити? . У неозначеній формі дієслово вживається, як правило, після присудка. Наприклад, у реченні: Я мушу мати. дієслво мати стоїть у неозначеній формі, тобто у формі інфінітиву, а присудком у реченні є слово мушу . У анґлійській мові для позначення інфінітиву вживається частка to, але, якщо інфінітив стоїть після модального дієслова, то частка to не вживається. Для кращого розуміння аналізуйте нижче подані приклади.

Приклади вживання форми to have:

She should have some sugar. = Вона мала би мати трохи цукру.(частку to тут опущено через те, що schould є модальним дієсловом)
You can have everything you want. = Ти(ви) можеш мати все, хочещ.(частку to тут опущено через те, що can є модальним дієсловом)
She may have this. = Вона може це взяти (може це мати).
May I have this pen? = Можна мені взяти собі цю ручку?
They must have gone by now. = Вони радше за все вже пішли.
I have to have this book. = Я (маю)мушу мати цю книжку.(тобто мушу її придбати)
Would you like to have a cup of coffee? = Ви хотіли б філіжанку(горнятко) кави?
He needs to have a haircut. = Йому потрібно постригтись. (Йому потрібно мати стрижку.)
Peter wants to have his house painted in white. = Пітер хоче аби його хату пофарбували на біло.
We might have it in our kitchen. = Ми можемо мати його у себе в кухні.HAVE [ hæv: ] [ гев ]

Форма HAVE - це форма дієслова to have, яка вживається: у теперішньому часі та зі всіма особами та числами, АЛЕ окрім 3-ї особи однини. Тобто форма have вживається з такими особами, як: I=я, we=ми, you=ви, you=ти та they=вони. Форма have також вживається у майбутньому часі, але разом з допоміжними словами will та shall. Дивіться секцію will have.

Приклади вживання форми have:

I have. = Я маю.
I have got. = Я маю.(я вже це дістав,отримав)
I've got. = Я маю.(скорочена форма)
We have not got. = Ми не маємо.
You haven't got it. = Ти(ви) його не маєш.(скорочена форма)
What have you got? = Що ви(ти) маєте?
I ain't got anything. = Я не маю нічого?(розмовна скорочена форма)
We've got nothing. = Ми нічого не маємо.(скорочена форма) у анґлійському реченні може бути тільки одне заперечення, яке робить все речення заперечним
They've got nothing at all. = Вони не мають зовсім нічого.(скорочена форма)
John and Sam have five pounds. = Джон та Сем мають п'ять фунтів.
What do you have? = Що ви маєте?
Have your hat on. = Одягни свого капелюха.
Have a breakfast. = Поснідай.
We always have our lunch at two. = Ми завжди обідаємо о другій.
I am having a breakfast. = Я снідаю. (тривала дія - відбувається або у момент розмови, або у момент зазначений у реченні)
We are having a bath. = Ми приймаємо ванну. (тривала дія - відбувається або у момент розмови, або у момент зазначений у реченні)
When do you have a shower? = Коли ти (переважно або за звичай) приймаєш душ?
When are you having a shower? = Коли ти приймаєш душ? (тут вже мається на увазі о якій годині (сьогодні), тобто дія вже не постійна, а чинна чи поточна )


Приклади вживання have у Perfect:

We have got the money. = Ми дістали гроші. (те саме, що ми маємо гроші)
I have made. = Я зробила. (те саме, що вона має гроші)
I have made a mistake. = Я зробила помилку.
Today I have made a mistake. = Сьогодні я зробила помилку.
Today I have made a great error. = Сьогодні я зробила велику помилку.
We've done everything we could have done. = Ми зробили все, що могли зробити.

HAS [ hæz: ] [ гез ]

Форма HAS - це форма дієслова to have, яка вживається: тільки у теперішньому часі тільки в однині та тільки з 3-ю особою. Тобто ця форма вживається у теперішньому часі з такими словами, як: he=він, she=вона, it=він,вона,воно(не живі), John, Vasyl, Oxana, ...

Приклади вживання форми has:

Tom has a car. = Том має авто (легківку).
She has not got a job. = Вона не має роботи.
He has nothing to do. = Він не має що робити.
It has no doors. = Воно не має дверей.
She's got it. = Вона його (вже) має. (вона вже його дістала)(скорочена форма)
Michael's got nothing at all. = Майкл не має зовсім нічого.
Patricia ain't got a car. = Патріша не має машини.Приклади вживання has у Perfect:

She has counted all the ducks. = Вона порахувала всі качки.
He has terminated his contract. = Він зупинив(завершив) свій контракт.
Colin has not got there yet. = Колин ще туди не дістався.
HAD [ hæd: ] [ гед ]

Форма HAD - це форма дієслова to have, яка вживається: зі всіма числами та особами та тільки у минулому часі. Тобто форма had вживається у минулому часі з такими особами, як: I=я, we=ми, you=ви, you=ти, he=він, she=вона, it=він,вона,воно(не живі); they=вони.

Приклади вживання форми had:

I had to visit my parents. = Я мала відвідати своїх батьків.
We had three houses. = Ми мали три хати.
We had three houses. = Ми мали три хати.
Last month she had to work ten hours a day. = Минулого місяця вона була змушена працювати по десять годин на день.
He had to be here at eight last night. = Вчора ввечері він мав бути тут о восьмій.
They had nothing to hide. = Вони не мали що ховати.


Приклади вживання had у Perfect:

When she came he had already left. = Коли вона прийшла, він вже був пішов.
They had vanished before I got there. = Коли я туди дістався, вони вже були зникли.
I had finished the job two months ago. = Я була закінчила ту роботу ще два місяці тому.
When I arrived the meeting had already begun. = Коли я прибув засідання вже було почалося.
WILL HAVE [ wɪl hæv ] [ уИл гев ]

SHALL HAVE [ ʃæl hæv ] [ шел гев ]

Форма WILL HAVE - це форма дієслова to have, яка вживається: зі всіма числами та особами та та тільки у майбутньому часі. Тобто форма will have вживається у майбутньому часі з такими особами, як: I=я, we=ми, you=ви, you=ти, he=він, she=вона, it=він,вона,воно(не живі); they=вони. Форма SHALL HAVE - це форма дієслова to have, яка вживається: тільки з 1-ю особою однини та множини (тобто з I=я та we=ми) та та тільки у майбутньому часі. Через те, що SHALL часто також означає питання повинності (напр.: Чи маю я встати?=Shall I get up?), то для утворення майбутнього часу з I=я та we=ми все частіше вживається WILL.

Приклади вживання форм will have та shall have:

Sarah will have to go to work on Sunday. = Сарі в неділю доведеться йти на роботу.
I shall have everything. = Я матиму все.
We shall have more money. = Ми матимемо більше грошей.
I will have the thing by five. = Я матиму (ту) річ до п'ятої.
We will have them in our shop tomorrow. = Ми матимемо їх у своїй крамниці завтра.
She will have to work for me. = Їй доведеться працювати для мене.
He will have to do that. = Йому доведеться те(це) робити.


Приклади вживання will have у Perfect:

We will have the job done by Friday. = Ми завершимо роботу до п'ятниці.
They will have finished their lunch before you arrive. = Вони закінчать свій обід ще до того, як ти прибудеш.
I don't think you will have repaired my car by tomorrow morning. = Я не думаю, що ви полагодите моє авто до завтрашнього ранку.
Також дивіться наступні уроки з дієсловом to be:
Пояснення та вправи зі структурою to have got

What do people say here ...

... nobody says anything.

      And what would you say?:


Last time updated on 13-10-2018 with the total of 64 sentences.
Since 12/10/2018 this page has been viewed times.