Анґлійська мова : Неправильні дієслова
English Irregular Verbs

Велика літера в укр. транскрипції означає нАголос
Якщо клацнете нa транскрипцію, то почуєте слово.
Для швидкого переходу до потрібних слів користуйтесь червоними кнопками з літерами.
У цій таблиці міжнародна та українська транскрипції. У міжнародній "i:" - це українське "і"(завжди довге), а ɪ - це найближче до укр. "и"(обов'язково коротке).
Ця сторінка має приклади вживання. Для чистоти та економії місця вони приховані. Клацайте на слово приклади у клітинці і ви зможете їх бачити. Клацніть на це слово ще раз аби сховати приклади.
A B C D E F G H K L M O P Q R S T U W     TOP
Розкладка Три Колонки

інфінітив
( напр. виконувати )

Неозначена форма дієслова. Відповідає на питання: що робити.
Минулий час ( Past )
( напр. виконував )

Вживається у: Past Indefinite

Дія почалася, тривала, та завершилась у минулому і її час також завершився.

(I saw her yesterday.=Я бачила її вчора. Тобто, я її вже не бачу і "вчора" вже минуло або завершилось.)
доконаний (завершений)
Participle II або Past Participle (p.p.)

Описує дію, що вже завершилася, але ще не завершився час дії, (I've been here since then.=Я тут від тоді., I've been there today.=Я сьогодні була там. (today ще не завершилося)).
( напр. виконав )

Вживається у:
Perfect
Passive Voice
infinitiv
(інфінітив)
to awake
[ ə 'weɪk ] [ еуЕйк ]

прокидатись
приклади
Participle I
(минулий час)
awoke
[ ə 'wəʊk ] [ еуОук ]

прокинувся (-лась, -лось)
приклади
Participle II (Perfect)
(доконаний час)
awoken
[ ə 'wəʊkən ] [ еуОукєн ]

прокинувся (-лась, -лось)
приклади
infinitiv
інфінітив
to be
[ bi: ] [ бі ]

бути
приклади
Participle I
минулий час
was
[ wɒz ] [ уоз ]

був(була,було)
приклади
Participle II Perfect
доконаний час
been
[ bi:n ] [ бін ]

(вже)був, була, було, були
приклади
infinitiv
інфінітив
to be
[ bi: ] [ бі ]

бути
приклади
Participle I
минулий час
were
[ wɜ: ] [ уо ]

були
приклади
Participle II Perfect
доконаний час
been
[ bi:n ] [ бін ]

(вже)був, була, було, були
приклади
infinitiv
інфінітив
to bear
[ beə ] [ беа ]

переносити(кривду)
приклади
Participle I
минулий час
bore
[ bɔ: ] [ бо ]

переніс (-ла, -ло, -ли)
приклади
Participle II Perfect
доконаний час
born
[ bɔ:n ] [ бон ]

borne
[ bɔ:n ] [ бон ]

переніс (-несла, -несло, -несли)
приклади
infinitiv
інфінітив
to bear
[ beə ] [ беа ]

родити
приклади
Participle I
минулий час
bore
[ bɔ: ] [ бо ]

народив (-ла, -ло, -ли)
приклади
Participle II Perfect
доконаний час
born
[ bɔ:n ] [ бон ]


borne
[ bɔ:n ] [ бон ]

народив (-ла, -ло, -ли)
приклади
infinitiv
інфінітив
to beat
[ bi:t ] [ біт ]

бити
приклади
Participle I
минулий час
beat
[ bi:t ] [ біт ]

бив, боров (-ла, -ло, -ли)
приклади
Participle II Perfect
доконаний час
beaten
[ bi:tn ] [ бітн ]

побив (-ла, -ло, -ли)
приклади
infinitiv
інфінітив
to beat
[ bi:t ] [ біт ]

бороти
приклади
Participle I
минулий час
beat
[ bi:t ] [ біт ]

поборов (-ла, -ло, -ли)
приклади
Participle II Perfect
доконаний час
beaten
[ bi:tn ] [ бітн ]

поборов (-ла, -ло, -ли)
приклади
infinitiv
інфінітив
to become
[ bɪ 'kʌm ] [ бикАм ]

робитися / ставати
приклади
Participle I
минулий час
became
[ bɪ 'keɪm ] [ бикЕйм ]

зробився (-лас, -лось, -лись)
приклади
Participle II Perfect
доконаний час
become
[ bɪ 'kʌm ] [ бикАм ]

зробився (-лась, -лось, -лись)
приклади
infinitiv
інфінітив
to beget
[ bɪˈɡet ] [ биґет ]

породжувати (біблійське)
приклади
Participle I
минулий час
begot
[ bɪˈgɒt ] [ биґот ]

породжував (-ла, -ло, -ли)
приклади
Participle II Perfect
доконаний час
begot, begotten
[ bɪˈgɒt(n) ] [ биґот(н) ]

породив (-ла, -ло, -ли)
приклади
infinitiv
інфінітив
to begin
[ bɪ 'gɪn ] [ биґин ]

починати
приклади
Participle I
минулий час
began
[ bɪ 'gæn ] [ биґЕн ]

почав (-ла, -ло, -ли)
приклади
Participle II Perfect
доконаний час
begun
[ bɪ 'gʌn ] [ биґАн ]

почав (-ла, -ло, -ли)
приклади
infinitiv
інфінітив
to bend
[ bend ] [ бенд ]

гнути / вигинати
приклади
Participle I
минулий час
bent
[ bent ] [ бент ]

зігнув (-ла, -ло, -ли)
приклади
Participle II Perfect
доконаний час
bent
[ bent ] [ бент ]

зігнув (-ла, -ло, -ли)
приклади
infinitiv
інфінітив
to beset
[ bi:'set ] [ бісЕт ]

оточувати
приклади
Participle I
минулий час
beset
[ bi:set ] [ бісЕт ]

оточив (-ла, -ло, -ли)
приклади
Participle II Perfect
доконаний час
beset
[ bi:set ] [ бісЕт ]

оточив (-ла, -ло, -ли)
приклади
infinitiv
інфінітив
to bet
[ bet ] [ бет ]

закладатись
приклади
Participle I
минулий час
bet
[ bet ] [ бет ]

заклався (-лась, -лось-лись)
приклади
Participle II Perfect
доконаний час
bet
[ bet ] [ бет ]

заклався (-лась, -лось, -лись)
приклади
infinitiv
інфінітив
to bid
[ bɪd ] [ бид ]

заявляти (пропонувати ціну)
приклади
Participle I
минулий час
bid
[ bɪd ] [ бид ]

bade
[ beɪd ] [ бейд ]

заявив (-ла, -ли)
приклади
Participle II Perfect
доконаний час
bid
[ bɪd ] [ бид ]

bidden
[ ˈbɪd(ə)n ] [ бидден ]

заявив (-ла, -ли)
приклади
infinitiv
інфінітив
to bind
[ 'bɪnd ] [ бАинд ]

скріплювати / пов'язувати
приклади
Participle I
минулий час
bound
[ 'baʊnd ] [ бАунд ]

скріпив (-ла, -ло, -ли)
приклади
Participle II Perfect
доконаний час
bound
[ 'baʊnd ] [ бАунд ]

скріпив (-ла, -ло, -ли)
приклади
infinitiv
інфінітив
to bite
[ baɪt ] [ байт ]

кусати
приклади
Participle I
минулий час
bit
[ bɪt ] [ бит ]

вкусив (-ла, -ло, -ли)
приклади
Participle II Perfect
доконаний час
bitten
[ bɪtn ] [ бИтн ]

вкусив (-ла, -ло, -ли)
приклади
infinitiv
інфінітив
to bleed
[ bli:d ] [ блід ]

кровоточити
приклади
Participle I
минулий час
bled
[ bled ] [ блед ]

кровоточив (-ла, -ло, -ли)
приклади
Participle II Perfect
доконаний час
bled
[ bled ] [ блед ]

кровоточив (-ла, -ло, -ли)
приклади
infinitiv
інфінітив
to bleed
[ bli:d ] [ блід ]

виганяти повітря
(з гальмів, радіатора, ...)
приклади
Participle I
минулий час
bled
[ bled ] [ блед ]

вигнав (-ла, -ли) повітря
приклади
Participle II Perfect
доконаний час
bled
[ bled ] [ блед ]

вигнав (-ла, -ли) повітря
приклади
infinitiv
інфінітив
to blow
[ blou ] [ блОу ]

дути / гнати повітря
приклади
Participle I
минулий час
blew
[ blu: ] [ блю ]

дув (-ла, -ло, -ли)
приклади
Participle II Perfect
доконаний час
blown
[ bloun ] [ блОун ]

дув (-ла, -ло, ли)
приклади
infinitiv
інфінітив
to blow up
[ blou ʌp ] [ блОу ап ]

підривати (хату)
приклади
Participle I
минулий час
blew up
[ blu: ʌp ] [ блю ап ]

підірвав (-ла, -ло, -ли)
приклади
Participle II Perfect
доконаний час
blown up
[ bloun ʌp ] [ блОун ап ]

підірвав (-ла, -ло, ли)
приклади
infinitiv
інфінітив
to blow off
[ blou ɒf ] [ блОу оф ]

розтринькувати (гроші) (америк.)
приклади
Participle I
минулий час
blew off
[ blu: ɒf ] [ блю оф ]

розтринькав (-ла, -ло, -ли)
приклади
Participle II Perfect
доконаний час
blown off
[ bloun ɒf ] [ блОун оф ]

розтринькав (-ла, -ло, ли)
приклади
infinitiv
інфінітив
to break
[ breɪk ] [ брейк ]

ламати
приклади
Participle I
минулий час
broke
[ brouk ] [ брОук ]

зламав (-ла, -ло, -ли)
приклади
Participle II Perfect
доконаний час
broken
[ `broukən ] [ брОукєн ]

зламав (-ла, -ло, -ли)
приклади
infinitiv
інфінітив
to break
[ breɪk ] [ брейк ]

розбивати
приклади
Participle I
минулий час
broke
[ brouk ] [ брОук ]

розбив (-ла, -ло, -ли)
приклади
Participle II Perfect
доконаний час
broken
[ `broukən ] [ брОукєн ]

розбив (-ла, -ло, -ли)
приклади
infinitiv
інфінітив
to break away
[ breɪk əweɪ ] [ брейк еуЕй ]

відриватись
приклади
Participle I
минулий час
broke away
[ brouk əweɪ ] [ брОук еуЕй ]

відірвався (-лась, -лось, -лись)
приклади
Participle II Perfect
доконаний час
broken away
[ `broukən əweɪ ] [ брОукєн еуЕй ]

відірвався (-лась, -лось, -лись)
приклади
infinitiv
інфінітив
to break down
[ breɪk daʊn ] [ брейк дАун ]

занедужати
приклади
Participle I
минулий час
broke down
[ brouk daʊn ] [ брОук дАун ]

занедужав (-ла, -ло, -ли)
приклади
Participle II Perfect
доконаний час
broken down
[ `broukən daʊn ] [ брОукєн дАун ]

занедужав (-ла, -ло, -ли)
приклади
infinitiv
інфінітив
to break in
[ breɪk ɪn ] [ брейк ин ]

вдиратись
приклади
Participle I
минулий час
broke in
[ brouk ɪn ] [ брОук ин ]

вдерся (-лась, -лось, -лись)
приклади
Participle II Perfect
доконаний час
broken in
[ `broukən ɪn ] [ брОукєн ин ]

вдерся (-лась, -лось, -лись)
приклади
infinitiv
інфінітив
to break off
[ breɪk ɒf ] [ брейк оф ]

розлучатись
приклади
Participle I
минулий час
broke off
[ brouk ɒf ] [ брОук оф ]

розлучився (-лась, -лось, -лись)
приклади
Participle II Perfect
доконаний час
broken off
[ `broukən ɒf ] [ брОукєн оф ]

розлучився (-лась, -лось, -лись)
приклади
infinitiv
інфінітив
to break through
[ breɪk θru: ] [ брейк фру ]

прориватись
приклади
Participle I
минулий час
broke through
[ brouk θru: ] [ брОук фру ]

прорвався (-лась, -лось, -лись)
приклади
Participle II Perfect
доконаний час
broken through
[ `broukən θru: ] [ брОукєн фру ]

прорвався (-лась, -лось, -лись)
приклади
infinitiv
інфінітив
to breed
[ bri:d ] [ брід ]

розмножувати (-сь)
приклади
Participle I
минулий час
bred
[ bred ] [ бред ]

розмножував (-ла, -ло, -ли)
приклади
Participle II Perfect
доконаний час
bred
[ bred ] [ бред ]

розмножив (-ла, -ло, -ли)
приклади
infinitiv
інфінітив
to bring
[ brɪŋ ] [ брин ]

приносити
приклади
Participle I
минулий час
brought
[ brɔ:t ] [ брот ]

приніс (-ла, -ло, -ли)
приклади
Participle II Perfect
доконаний час
brought
[ brɔ:t ] [ брот ]

приніс (-ла, -ло, -ли)
приклади
infinitiv
інфінітив
to bring up
[ brɪŋ ʌp ] [ брин ап ]

виховувати
приклади
Participle I
минулий час
brought up
[ brɔ:t ʌp ] [ брот ап ]

виховав (-ла, -ло, -ли)
приклади
Participle II Perfect
доконаний час
brought up
[ brɔ:t ʌp ] [ брот ап ]

виховав (-ла, -ло, -ли)
приклади
infinitiv
інфінітив
to broadcast
[ ˈbrɔːdˌkɑːst ] [ брОаткаст ]

мовити (через радіо)
приклади
Participle I
минулий час
broadcast
[ ˈbrɔːdˌkɑːst ] [ брОаткаст ]

мовив (-ла, -ло, -ли)
приклади
Participle II Perfect
доконаний час
broadcast
[ ˈbrɔːdˌkɑːst ] [ брОаткаст ]

мовив (-ла, -ло, -ли)
приклади
infinitiv
інфінітив
to build
[ bɪld ] [ билд ]

будувати
приклади
Participle I
минулий час
built
[ bɪlt ] [ билт ]

збудував (-ла, -ло, -ли)
приклади
Participle II Perfect
доконаний час
built
[ bɪlt ] [ билт ]

збудував (-ла, -ло, -ли)
приклади
infinitiv
інфінітив
to burn
[ bɜ:rn ] [ боарн ]

горіти
приклади
Participle I
минулий час
burned
[ bɜ:rnd ] [ боарнд ]

burnt
[ bɜ:rnt ] [ барнт ]

згорів (-ла, -ло, -ли)
приклади
Participle II Perfect
доконаний час
burned
[ bɜ:rnd ] [ боарнд ]

burnt
[ bɜ:rnt ] [ барнт ]

згорів (-ла, -ло, -ли)
приклади
infinitiv
інфінітив
to burn down
[ bɜ:rn daʊn ] [ боарн дАун ]

спалити
приклади
Participle I
минулий час
burned down
[ bɜ:rnd daʊn ] [ боарнд дАун ]

burnt down
[ bɜ:rnt daʊn ] [ барнт дАун]

спалив (-ла, -ло, -ли)
приклади
Participle II Perfect
доконаний час
burned down
[ bɜ:rnd daʊn ] [ боарнд дАун ]

burnt down
[ bɜ:rnt daʊn ] [ барнт дАун]

спалив (-ла, -ло, -ли)
приклади
infinitiv
інфінітив
to burst
[ bɜː(r)st ] [ боарст ]

вибухати
приклади
Participle I
минулий час
burst
[ bɜː(r)st ] [ боарст ]

вибухнув (-ла, -ло, -ли)
приклади
Participle II Perfect
доконаний час
burst
[ bɜː(r)st ] [ боарст ]

вибухнув (-ла, -ло, -ли)
приклади
infinitiv
інфінітив
to burst
[ bɜː(r)st ] [ боарст ]

вистрілювати (м'яч, кулька, шина)
приклади
Participle I
минулий час
burst
[ bɜː(r)st ] [ боарст ]

вистрілив (-ла, -ло, -ли)
приклади
Participle II Perfect
доконаний час
burst
[ bɜː(r)st ] [ боарст ]

вистрілив (-ла, -ло, -ли)
приклади
infinitiv
інфінітив
to buy
[ baɪ ] [ бай ]

купувати
приклади
Participle I
минулий час
bought
[ bɔ:t ] [ бот ]

купив (-ла, -ло, -ли)
приклади
Participle II Perfect
доконаний час
bought
[ bɔ:t ] [ бот ]

купив (-ла, -ло, -ли)
приклади
infinitiv
інфінітив
to cast
[ kɑːst ] [ каст ]

виливати (метал)
приклади
Participle I
минулий час
cast
[ kɑːst ] [ каст ]

вилив (-ла, -ло, -ли)
приклади
Participle II Perfect
доконаний час
cast
[ kɑːst ] [ каст ]

вилив (-ла, -ло, -ли)
приклади
infinitiv
інфінітив
to cast
[ kɑːst ] [ каст ]

кидати
приклади
Participle I
минулий час
cast
[ kɑːst ] [ каст ]

кидув (-ла, -ло, -ли)
приклади
Participle II Perfect
доконаний час
cast
[ kɑːst ] [ каст ]

кинув (-ла, -ло, -ли)
приклади
infinitiv
інфінітив
to catch
[ kætʃ ] [ кеч ]

лапàти
приклади
Participle I
минулий час
caught
[ kɔ:t ] [ кот ]

злапàв (-ла, -ло, -ли)
приклади
Participle II Perfect
доконаний час
caught
[ kɔ:t ] [ кот ]

злапàв (-ла, -ло, -ли)
приклади
infinitiv
інфінітив
to choose
[ tʃu:z ] [ чуз ]

обирати
приклади
Participle I
минулий час
chose
[ tʃouz ] [ чОуз ]

обрав (-ла, -ло, -ли)
приклади
Participle II Perfect
доконаний час
chosen
[ 'tʃouzən ] [ чОузєн ]

обрав (-ла, -ло, -ли)
приклади
infinitiv
інфінітив
to clad
[ klæd ] [ клед ]

одягати (когось), обкладати, обшивати
приклади
Participle I
минулий час
clad
[ klæd ] [ клед ]

обкладав, обшивав (-ла, -ло, -ли)
cladded
[ klædɪd ] [ кледид ]

обшивав, обкладав (-ла, -ло, -ли)
приклади
Participle II Perfect
доконаний час
clad
[ klæd ] [ клед ]

обклав, обшив (-ла, -ло, -ли)
cladded
[ klædɪd ] [ кледид ]

обшив, обклав (-ла, -ло, -ли)
приклади
infinitiv
інфінітив
to cleave
[ kliːv ] [ клів ]

розщеплювати
приклади
Participle I
минулий час
clove
[ kloʊv ] [ клОув ]

розщеплював (-ла, -ло, -ли)
cleft
[ kleft ] [ клефт ]

розщеплював (-ла, -ло, -ли)
приклади
Participle II Perfect
доконаний час
cloven
[ 'kloʊvən ] [ клОувен ]

розщепив (-ла, -ло, -ли)
cleft
[ kleft ] [ клефт ]

розщепив (-ла, -ло, -ли)
приклади
infinitiv
інфінітив
to cling
[ klɪŋ ] [ клин ]

прилипати
приклади
Participle I
минулий час
clung
[ klʌŋ ] [ клан ]

прилип (-ла, -ло, -ли)
приклади
Participle II Perfect
доконаний час
clung
[ klʌŋ ] [ клан ]

прилип (-ла, -ло, -ли)
приклади
infinitiv
інфінітив
to come
[ kʌm ] [ кам ]

приходити
приклади
Participle I
минулий час
came
[ keɪm ] [ кейм ]

прийшов (-ла, -ло, -ли)
приклади
Participle II Perfect
доконаний час
come
[ kʌm ] [ кам ]

прийшов (-ла, -ло, -ли)
приклади
infinitiv
інфінітив
to come
[ kʌm ] [ кам ]

приїздити
приклади
Participle I
минулий час
came
[ keɪm ] [ кейм ]

приїхав (-ла, -ло, -ли)
приклади
Participle II Perfect
доконаний час
come
[ kʌm ] [ кам ]

приїхав (-ла, -ло, -ли)
приклади
infinitiv
інфінітив
to come
[ kʌm ] [ кам ]

кінчати (у статевому акті)
приклади
Participle I
минулий час
came
[ keɪm ] [ кейм ]

кінчив (-ла, -ло, -ли)
приклади
Participle II Perfect
доконаний час
come
[ kʌm ] [ кам ]

кінчив (-ла, -ло, -ли)
приклади
infinitiv
інфінітив
to cost
[ kɒst ] [ кост ]

вартувати
приклади
Participle I
минулий час
cost
[ kɒst ] [ кост ]

вартував (-ла, -ло, -ли)
приклади
Participle II Perfect
доконаний час
cost
[ kɒst ] [ кост ]

вартував (-ла, -ло, -ли)
приклади
infinitiv
інфінітив
to creep
[ kriːp ] [ кріп ]

повзати
приклади
Participle I
минулий час
crept
[ krept ] [ крепт ]

повзав (-ла, -ло, -ли)
приклади
Participle II Perfect
доконаний час
crept
[ krept ] [ крепт ]

повзав (-ла, -ло, -ли)
приклади
infinitiv
інфінітив
to crow
[ kroʊ ] [ крОу ]

кукурікати, (а)гукати
приклади
Participle I
минулий час
crew
[ kruː ] [ крю ]

кукурікав (-ла, -ло, -ли)
crowed
[ 'kroʊd ] [ крОуд ]

кукурікав, агукав (-ла, -ло, -ли)
приклади
Participle II Perfect
доконаний час
crowed
[ 'kroʊd ] [ крОуд ]

(а)гукав (-ла, -ло, -ли)
приклади
infinitiv
інфінітив
to cut
[ kʌt ] [ кат ]

різати
приклади
Participle I
минулий час
cut
[ kʌt ] [ кат ]

різав (-ла, -ло, -ли)
приклади
Participle II Perfect
доконаний час
cut
[ kʌt ] [ кат ]

різав (-ла, -ло, -ли)
приклади
infinitiv
інфінітив
to cut
[ kʌt ] [ кат ]

розрізàти
Participle I
минулий час
cut
[ kʌt ] [ кат ]

розрізàв (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
cut
[ kʌt ] [ кат ]

розрìзав (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to deal
[ diːl ] [ діл ]

займатись
Participle I
минулий час
dealt
[ delt ] [ делт ]

займився (-лась, -лось, -лись)
Participle II Perfect
доконаний час
dealt
[ delt ] [ делт ]

займився (-лась, -лось, -лись)
infinitiv
інфінітив
to deal with
[ diːl wɪð ] [ діл уидз ]

мати справу з
Participle I
минулий час
dealt with
[ delt wɪð ] [ делт уидз ]

мав (-ла, -ло, -ли) справу з
Participle II Perfect
доконаний час
dealt with
[ delt wɪð ] [ делт уидз ]

мав (-ла, -ло, -ли) справу з
infinitiv
інфінітив
to dig
[ dɪg ] [ диґ ]

копàти
Participle I
минулий час
dug
[ dʌg ] [ даґ ]

копàв (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
dug
[ dʌg ] [ даґ ]

копàв (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to dig
[ dɪg ] [ диґ ]

рити
Participle I
минулий час
dug
[ dʌg ] [ даґ ]

рив (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
dug
[ dʌg ] [ даґ ]

рив (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to dive
[ daɪv ] [ дАив ]

пірнати
Participle I
минулий час
dove
[ doʊv ] [ дОув ]

пірнав (-ла, -ло, -ли) не плутати з dove[дав]=голуб
dived
[ daɪvd ] [ дАивд ]

пірнав (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
dived
[ 'daɪvd ] [ дАивд ]

пірнув (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to do
[ du: ] [ ду ]

виконувати
Participle I
минулий час
did
[ dɪd ] [ дид ]

виконав (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
done
[ dʌn ] [ дан ]

виконав (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to drag
[ dræɡ ] [ дреґ ]

волочити, тягнути
Participle I
минулий час
drug
[ drʌɡ ] [ драґ ]

волочив (-ла, -ло, -ли)
dragged
[ drægd ] [ дреґд ]

волочив (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
drug
[ drʌɡ ] [ драґ ]

волочив (-ла, -ло, -ли)
dragged
[ drægd ] [ дреґд ]

волочив (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to draw
[ drɔ: ] [ дрОу ]

топитись (в річці)
Participle I
минулий час
drew
[ dru: ] [ дрю ]

втопився (-лась, -лось, -лися)
Participle II Perfect
доконаний час
drawn
[ drɔ:n ] [ дрОун ]

втопився (-лась, -лось, -лися)
infinitiv
інфінітив
to dream
[ driːm ] [ дрім ]

мріяти
Participle I
минулий час
dreamed
[ driːmd ] [ дрімд ]

dreamt
[ dremt ] [ дремт ]

мріяв (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
dreamed
[ driːmd ] [ дрімд ]

dreamt
[ dremt ] [ дремт ]

мріяв (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to drink
[ drɪŋk ] [ дринк ]

пити
Participle I
минулий час
drank
[ dræŋk ] [ дренк ]

пив (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
drunk
[ drʌŋk ] [ дранк ]

пив (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to drive
[ draɪv ] [ драйв ]

вести
Participle I
минулий час
drove
[ drouv ] [ дрОув ]

водив (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
driven
[ 'drɪvən ] [ дривєн ]

водив (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to dwell
[ dwel ] [ дуЕл ]

мешкати
Participle I
минулий час
dwelt
[ dwelt ] [ дуЕлт ]

мешкав (-ла, -ло, -ли)
dwelled
[ dweld ] [ дреґд ]

мешкав (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
dwelt
[ dwelt ] [ дуЕлт ]

мешкав (-ла, -ло, -ли)
dwelled
[ dweld ] [ дреґд ]

мешкав (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to eat
[ i:t ] [ іт ]

їсти
Participle I
минулий час
ate
[ eɪt ] [ ейт ]

їв (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
eaten
[ 'i:tn ] [ ітєн ]

з'їв (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to fall
[ fɔ:l ] [ фол ]

падати
Participle I
минулий час
fell
[ fel ] [ фел ]

впав (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
fallen
[ 'fɔ:lən ] [ фОлен ]

впав (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to fall in love
[ fɔ:l ɪn lʌv ] [ фол ин лав ]

закохуватись
Participle I
минулий час
fell in love
[ fel ɪn lʌv ] [ фел ин лав ]

закохався (-лась, -лись)
Participle II Perfect
доконаний час
fallen in love
[ 'fɔ:lən ɪn lʌv ] [ фОлен ин лав ]

закохався (-лась, -лись)
infinitiv
інфінітив
to feed
[ fi:d ] [ фід ]

годувати
Participle I
минулий час
fed
[ fed ] [ фед ]

годував (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
fed
[ fed ] [ фед ]

годував (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to feel
[ fi:l ] [ філ ]

вічувати
Participle I
минулий час
felt
[ felt ] [ фелт ]

відчув (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
felt
[ felt ] [ фелт ]

відчув (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to feel
[ філ ] [ філ ]

почуватись
Participle I
минулий час
felt
[ felt ] [ фелт ]

почувався (-лась, -лось, -лись)
Participle II Perfect
доконаний час
felt
[ felt ] [ фелт ]

почувався (-лась, -лось, -лись)
infinitiv
інфінітив
to fight
[ faɪt ] [ файт ]

битись
Participle I
минулий час
fought
[ fɔ:t ] [ фот ]

бився (-лась, -лось, -лись)
Participle II Perfect
доконаний час
fought
[ fɔ:t ] [ фот ]

бився (-лась, -лось, -лись)
infinitiv
інфінітив
to find
[ faɪnd ] [ файнд ]

знаходити
Participle I
минулий час
found
[ faʊnd ] [ фаунд ]

знайшов (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
found
[ faʊnd ] [ фаунд ]

знайшов (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to fit
[ fɪt ] [ фит ]

пасувати (взуття, одяг)
Participle I
минулий час
fit
[ fɪt ] [ фит ]

пасував (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
fit
[ fɪt ] [ фит ]

пасував (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to flee
[ fliː ] [ флі ]

втікати
Participle I
минулий час
fled
[ fled ] [ флед ]

втік (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
fled
[ fled ] [ флед ]

втік (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to fling
[ flɪŋ ] [ флин ]

жбурляти
Participle I
минулий час
flung
[ flʌŋ ] [ флан ]

жбурнув (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
flung
[ flʌŋ ] [ флан ]

жбурнув (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to fly
[ flaɪ ] [ флай ]

літати
Participle I
минулий час
flew
[ flu: ] [ флю ]

літав (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
flown
[ floun ] [ флОун ]

літав (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to forbid
[ fə(r)ˈbɪd ] [ фобИд ]

забороняти
Participle I
минулий час
forbade
[ fə(r)ˈbæd ] [ фобЕйд ]

заборонив (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
forbidden
[ fə(r)ˈbɪd(ə)n ] [ фобИден ]

заборонив (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to forget
[ fə(r)ˈɡet ] [ фоґЕт ]

забувати
Participle I
минулий час
forgot
[ fə(r)ˈɡɒt ] [ фоґОт ]

забув (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
forgotten
[ fə(r)ˈɡɒt(ə)n ] [ фоґОтен ]

забув (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to forgive
[ fə(r)ˈɡɪv ] [ фоґІв ]

пробачати
Participle I
минулий час
forgave
[ fə(r) 'geɪv ] [ фоґЕйв ]

пробачив (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
forgiven
[ fə(r) 'gɪvən ] [ фоґІвєн ]

пробачив (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to forsake
[ fə(r)ˈseɪk ] [ фосЕйк ]

відмовлятись
Participle I
минулий час
forsook
[ fə(r)ˈsʊk ] [ фосУк ]

відмовився (-лась, -лось, -лись)
Participle II Perfect
доконаний час
forsaken
[ fə(r)ˈseɪkən ] [ фосЕйкєн ]

відмовився (-лась, -лось, -лись)
infinitiv
інфінітив
to freeze
[ fri:z ] [ фріз ]

замерзати
Participle I
минулий час
froze
[ frouz ] [ фрОуз ]

замерз (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
frozen
[ 'frouzən ] [ фрОузен ]

замерз (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to get
[ get ] [ ґет ]

діставати
Participle I
минулий час
got
[ gɒt ] [ ґот ]

дістав (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
got
[ gɒt ] [ ґот ]

gotten
[ gɒtn ] [ ґOт(е)н ]

дістав (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to get out
[ get aʊt ] [ ґет аут ]

вибиратись
Participle I
минулий час
got out
[ gɒt aʊt ] [ ґот аут ]

вибрався (-лась, -лось, -лись)
Participle II Perfect
доконаний час
gotten out
[ gɒt aʊt ] [ ґОтен аут ]

вибрався (-лась, -лось, -лись)
infinitiv
інфінітив
to gild
[ ɡɪld ] [ ґилд ]

(п)озолочувати
Participle I
минулий час
gilt
[ ɡɪlt ] [ ґилт ]

(п)озолочував (-ла, -ло, -ли)
gilded
[ ɡɪldɪd ] [ ґИлдид ]

(п)озолочував (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
gilt
[ ɡɪlt ] [ ґилт ]

(п)озолотив (-ла, -ло, -ли)
gilded
[ ɡɪldɪd ] [ ґИлдид ]

(п)озолотив (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to give
[ gɪv ] [ ґив ]

давати
Participle I
минулий час
gave
[ geɪv ] [ ґейв ]

дав (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
given
[ 'gɪvən ] [ ґивєн ]

дав (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to give in
[ gɪv ɪn ] [ ґив ин ]

поступатись
Participle I
минулий час
gave in
[ geɪv ɪn ] [ ґейв ин ]

поступився (-лась, -лось, -лись)
Participle II Perfect
доконаний час
given in
[ 'gɪvən ɪn ] [ ґивєн ин ]

поступився (-лась, -лось, -лись)
infinitiv
інфінітив
to give up
[ gɪv ʌp ] [ ґив ап ]

здавати (гру, змагання)
Participle I
минулий час
gave up
[ geɪv ʌp ] [ ґейв ап ]

здався (-лась, -лось, -лись)
Participle II Perfect
доконаний час
given up
[ 'gɪvən ʌp ] [ ґивєн ап ]

здався (-лась, -лось, -лись)
infinitiv
інфінітив
to go
[ ɡəʊ ] [ ґОу ]

йти
Participle I
минулий час
went
[ went ] [ уЕнт ]

ходив (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
gone
[ gɒn ] [ ґон ]

пішов (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to go
[ ɡəʊ ] [ ґОу ]

їхати
Participle I
минулий час
went
[ went ] [ уЕнт ]

їздив (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
gone
[ gɒn ] [ ґон ]

поїхав (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to go
[ ɡəʊ ] [ ґОу ]

прямувати
Participle I
минулий час
went
[ went ] [ уЕнт ]

прямував (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
gone
[ gɒn ] [ ґон ]

(вже)прямував (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to grind
[ ɡraɪnd ] [ ґринд ]

молоти (жито)
Participle I
минулий час
ground
[ ɡraʊnd ] [ ґрАунд ]

змолов (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
ground
[ ɡraʊnd ] [ ґрАунд ]

змолов (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to grind
[ ɡraɪnd ] [ ґринд ]

точити (залізо)
Participle I
минулий час
ground
[ ɡraʊnd ] [ ґрАунд ]

точив (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
ground
[ ɡraʊnd ] [ ґрАунд ]

проточив (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to grow
[ ˈgrəʊ ] [ ґрОу ]

рости
Participle I
минулий час
grew
[ ˈgruː ] [ ґрю ]

ріс (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
grown
[ ˈgrəʊn ] [ ґрОун ]

виріс (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to grow
[ grou ] [ ґрОу ]

вирощувати
Participle I
минулий час
grew
[ gru: ] [ ґрю ]

вирощував (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
grown
[ groun ] [ ґрОун ]

виростив (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to hang
[ hæŋ ] [ ген ]

вішати
Participle I
минулий час
hung
[ hʌŋ ] [ ган ]

повішав (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
hung
[ hʌŋ ] [ ган ]

повішав (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to hang
[ hæŋ ] [ ген ]

висіти
Participle I
минулий час
hung
[ hʌŋ ] [ ган ]

вісів (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
hung
[ hʌŋ ] [ ган ]

провисів (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to have
[ hæv ] [ гев ]

мати (щось)
Participle I
минулий час
had
[ hæd ] [ гед ]

мав (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
had
[ hæd ] [ гед ]

мав (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to hear
[ hɪər ] [ гІа ]

чути
Participle I
минулий час
heard
[ hɜ:rd ] [ геад ]

чув (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
heard
[ hɜ:rd ] [ геад ]

чув (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to hew
[ hju: ] [ г'ю ]

відрубувати, відтісувати
Participle I
минулий час
hewed
[ hju:d ] [ г'юд ]

відрубував (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
hewn
[ hju:n ] [ г'юн ]

відтесав (-ла, -ло, -ли)
hewed
[ hju:d ] [ г'юд ]

відрубав (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to hide
[ haɪd ] [ гайд ]

ховатись
Participle I
минулий час
hid
[ hɪd ] [ гид ]

сховався (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
hidden
[ 'hɪdn ] [ гИд(e)н ]

сховався (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to hit
[ hɪt ] [ гит ]

вдарити
Participle I
минулий час
hit
[ hɪt ] [ гит ]

вдарив (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
hit
[ hɪt ] [ гит ]

вдарив (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to hoist
[ 'hɔɪst ] [ гОист ]

підносити (щось важке)
Participle I
минулий час
hoist
[ 'hɔɪst ] [ гОист ]

підносив (-ла, -ло, -ли)
hoisted
[ `hɔɪstɪd ] [ гОистид ]

підносив (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
hoist
[ 'hɔɪst ] [ гОист ]

підніс (-ла, -ло, -ли)
hoisted
[ `hɔɪstɪd ] [ гОистид ]

підніс (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to hold
[ hould ] [ голд ]

втримувати
Participle I
минулий час
held
[ held ] [ гелд ]

втримав (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
held
[ held ] [ гелд ]

втримав (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to hurt
[ hɜ:rt ] [ гарт ]

боліти
Participle I
минулий час
hurt
[ hɜ:rt ] [ гарт ]

болів (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
hurt
[ hɜ:rt ] [ гарт ]

болів (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to hurt
[ hɜ:rt ] [ гарт ]

завдавати болю
Participle I
минулий час
hurt
[ hɜ:rt ] [ гарт ]

завдав (-ла, -ло, -ли) болю
Participle II Perfect
доконаний час
hurt
[ hɜ:rt ] [ гарт ]

завдав (-ла, -ло, -ли) болю
infinitiv
інфінітив
to keep
[ ki:p ] [ кіп ]

тримати / триматись
Participle I
минулий час
kept
[ kept ] [ кепт ]

тримав (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
kept
[ kept ] [ кепт ]

протримав (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to kneel
[ niːl ] [ ніл ]

ставати на коліна
Participle I
минулий час
knelt
[ nelt ] [ нелт ]

став (-ла, -ло, -ли) на коліна
Participle II Perfect
доконаний час
knelt
[ nelt ] [ нелт ]

став (-ла, -ло, -ли) на коліна
infinitiv
інфінітив
to knit
[ nɪt ] [ нит ]

плести
Participle I
минулий час
knit
[ nɪt ] [ нит ]

плів (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
knit
[ nɪt ] [ нит ]

сплів (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to know
[ nou ] [ нОу ]

знати
Participle I
минулий час
knew
[ nu: ] [ нью ]

знав (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
known
[ noun ] [ нОун ]

знав (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to lay
[ leɪ ] [ лей ]

лежати
Participle I
минулий час
laid
[ leɪd ] [ лейд ]

лежав (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
laid
[ leɪd ] [ лейд ]

лежав (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to lead
[ li:d ] [ лід ]

вести (за собою)
Participle I
минулий час
led
[ led ] [ лед ]

вів (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
led
[ led ] [ лед ]

вів (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to lean
[ liːn ] [ лін ]

нахилятися, схилятися
Participle I
минулий час
leant
[ liːnt ] [ лінт ]

нахилявся (схилявся) (-ла, -ло, -ли)
leaned
[ liːnd ] [ лінд ]

нахилявся (схилявся) (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
leant
[ liːnt ] [ лінт ]

нахилився (схилився) (-ла, -ло, -ли)
leaned
[ liːnd ] [ лінд ]

нахилився (схилився) (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to leap
[ liːp ] [ ліп ]

стрибати
Participle I
минулий час
leaped
[ lept ] [ ліпт ]

leapt
[ liːpt ] [ лепт ]

стрибнув (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
leaped
[ lept ] [ ліпт ]

leapt
[ liːpt ] [ лепт ]

стрибнув (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to leap
[ liːp ] [ ліп ]

битись (серце)
Participle I
минулий час
leaped
[ lept ] [ ліпт ]

leapt
[ liːpt ] [ лепт ]

бився (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
leaped
[ lept ] [ ліпт ]

leapt
[ liːpt ] [ лепт ]

бився (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to learn
[ lɜːn ] [ леaрн ]

вивчати
Participle I
минулий час
learned
[ lɜːnd ] [ лоaрнд ]

learnt
[ lɜːnt ] [ лоaрнт ]

вивчив (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
learned
[ lɜːnd ] [ лоaрнд ]

learnt
[ lɜːnt ] [ лоaрнт ]

вивчив (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to leave
[ li:v ] [ лів ]

покидати
Participle I
минулий час
left
[ left ] [ лефт ]

покинув (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
left
[ left ] [ лефт ]

покинув (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to lend
[ lend ] [ ленд ]

позичати (комусь)
Participle I
минулий час
lent
[ lent ] [ лент ]

позичив (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
lent
[ lent ] [ лент ]

позичив (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to let
[ let ] [ лет ]

дозволяти
Participle I
минулий час
let
[ let ] [ лет ]

дозволив (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
let
[ let ] [ лет ]

дозволив (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to let
[ let ] [ лет ]

здавати в аренду
Participle I
минулий час
let
[ let ] [ лет ]

здав (-ла, -ло, -ли) в аренду
Participle II Perfect
доконаний час
let
[ let ] [ лет ]

здав (-ла, -ло, -ли) в аренду
infinitiv
інфінітив
to let down
[ let daʊn ] [ лет ]

підводити (когось)
Participle I
минулий час
let down
[ let daʊn ] [ лет дАун ]

підвів (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
let down
[ let daʊn ] [ лет дАун ]

підвів (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to lie
[ laɪ ] [ лАй ]

лежати
Participle I
минулий час
lay
[ leɪ ] [ лей ]

лежав (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
lain
[ leɪn ] [ лейн ]

пролежав (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to light
[ laɪt ] [ лайт ]

світити
Participle I
минулий час
lighted
[ ˈlaɪtɪd ] [ лайтед ]

lit
[ lɪt ] [ лит ]

світив (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
lighted
[ ˈlaɪtɪd ] [ лайтед ]

lit
[ lɪt ] [ лит ]

світив (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to lose
[ lu:z ] [ луз ]

втрачати
Participle I
минулий час
lost
[ lɒst ] [ лост ]

втратив (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
lost
[ lɒst ] [ лост ]

втратив (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to make
[ meɪk ] [ мейк ]

робити / виробляти
Participle I
минулий час
made
[ meɪd ] [ мейд ]

зробив (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
made
[ meɪd ] [ мейд ]

зробив (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to mean
[ mi:n ] [ мін ]

мати на увазі
Participle I
минулий час
meant
[ ment ] [ мент ]

мав (-ла, -ло, -ли) на увазі
Participle II Perfect
доконаний час
meant
[ ment ] [ мент ]

мав (-ла, -ло, -ли) на увазі
infinitiv
інфінітив
to meet
[ mi:t ] [ міт ]

зустрічати
Participle I
минулий час
met
[ met ] [ мет ]

зустрів (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
met
[ met ] [ мет ]

зустрів (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to mistake
[ mɪˈsteɪk ] [ мистЕйк ]

помилятись
Participle I
минулий час
mistook
[ mɪˈstʊk ] [ мистУк ]

помилився (-лась, -лось, -лись)
Participle II Perfect
доконаний час
mistaken
[ mɪˈsteɪkən ] [ мистЕйкєн ]

помилився (-лась, -лось, -лись)
infinitiv
інфінітив
to mow
[ maʊ ] [ мОу ]

косити (траву, ...)
Participle I
минулий час
mowed
[ maʊd ] [ мОуд ]

косив (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
mowed
[ maʊd ] [ мОуд ]

mown
[ məʊn ] [ мОун ]

косив (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to mow
[ maʊ ] [ мОу ]

покривлятись (комусь)
Participle I
минулий час
mowed
[ maʊd ] [ мОуд ]

покривився (-лась, -лось, -лись)
Participle II Perfect
доконаний час
mowed
[ maʊd ] [ мОуд ]

mown
[ məʊn ] [ мОун ]

покривився (-лась, -лось, -лись)
infinitiv
інфінітив
to overcome
[ ˌəʊvəˈkʌm ] [ овeкАм ]

подолати (труднощі)
Participle I
минулий час
overcame
[ ˌəʊvəˈkeɪm ] [ овакЕйм ]

подолав (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
overcome
[ ˌəʊvəˈkʌm ] [ овакАм ]

подолав (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to pay
[ peɪ ] [ пей ]

платити
Participle I
минулий час
paid
[ peɪd ] [ пейд ]

заплатив (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
paid
[ peɪd ] [ пейд ]

заплатив (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to plead
[ pliːd ] [ плід ]

визнавати себе (в суді)
Participle I
минулий час
pleaded
[ ˈpliːdɪd ] [ плІдед ]

pled
[ pled ] [ плед ]

визнав (-ла, -ло, -ли) себе
Participle II Perfect
доконаний час
pleaded
[ ˈpliːdɪd ] [ плІдед ]

pled
[ pled ] [ плед ]

визнав (-ла, -ло, -ли) себе
infinitiv
інфінітив
to prove
[ pruːv ] [ прув ]

доказувати
Participle I
минулий час
proved
[ pruːvd ] [ прувд ]

доказав (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
proved
[ pruːvd ] [ прУвд ]

proven
[ ˈpruːvn ] [ прУвен ]

доказав (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to put
[ pʊt ] [ пут ]

класти
Participle I
минулий час
put
[ pʊt ] [ пут ]

клав (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
put
[ pʊt ] [ пут ]

поклав (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to put down
[ pʊt daʊn ] [ пут дАун ]

омертвити
Participle I
минулий час
put down
[ pʊt daʊn ] [ пут дАун ]

омертвив (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
put down
[ pʊt daʊn ] [ пут дАун ]

омертвив (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to quit
[ kwɪt ] [ куИт ]

завершувати
Participle I
минулий час
quit
[ kwɪt ] [ куИт ]

завершив (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
quit
[ kwɪt ] [ куИт ]

завершив (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to read
[ ri:d ] [ рід ]

читати
Participle I
минулий час
read
[ red ] [ ред ]

читав (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
read
[ red ] [ ред ]

прочитав (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to rend
[ rend ] [ ренд ]

виривати, відривати
Participle I
минулий час
rent
[ rent ] [ рент ]

виривав (-ла, -ло, -ли)
rended
[ `rendɪd ] [ рЕндид ]

виривав (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
rent
[ rent ] [ рент ]

вирвав (-ла, -ло, -ли)
rended
[ `rendɪd ] [ рЕндид ]

вирвав (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to rid
[ rɪd ] [ рид ]

звільнити
Participle I
минулий час
rid
[ rɪd ] [ рид ]

звільнив (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
rid
[ rɪd ] [ рид ]

ridden
[ ˈrɪdn ] [ риден ]

звільнив (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to ride
[ raɪd ] [ райд ]

їхати (на чомусь)
Participle I
минулий час
rode
[ roud ] [ рОуд ]

їздив (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
ridden
[ rɪdn ] [ рИден ]

їздив (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to ring
[ rɪŋ ] [ рин ]

дзвонити
Participle I
минулий час
rang
[ ræŋ ] [ рен ]

дзвонив (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
rung
[ rʌŋ ] [ ран ]

дзвонив (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to rise
[ raɪz ] [ райз ]

підіймати
Participle I
минулий час
rose
[ rouz ] [ рОуз ]

підіймив (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
risen
[ 'rɪzən ] [ рИзен ]

підіймив (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to run
[ rʌn ] [ ран ]

бігти
Participle I
минулий час
ran
[ ræn ] [ рен ]

бігав (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
run
[ rʌn ] [ ран ]

бігав (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to saw
[ ˈsɔː ] [ сОу ]

пиляти
Participle I
минулий час
sawed
[ ˈsɔːd ] [ сОуд ]

пиляв (-ла, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
sawed
[ ˈsɔːd ] [ сОуд ]

sawn
[ sɔːn ] [ сОун ]

пиляв (-ла, -ли)
infinitiv
інфінітив
to say
[ seɪ ] [ сей ]

сказати
Participle I
минулий час
said
[ sed ] [ сед ]

сказав (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
said
[ sed ] [ сед ]

сказав (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to see
[ si: ] [ сі ]

бачити
Participle I
минулий час
saw
[ sɔ: ] [ сОу ]

бачив (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
seen
[ si:n ] [ сін ]

бачив (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to seek
[ siːk ] [ сік ]

шукати
Participle I
минулий час
sought
[ ˈsɔːt ] [ сот ]

шукав (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
sought
[ ˈsɔːt ] [ сот ]

шукав (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to sell
[ sel ] [ сел ]

продавати
Participle I
минулий час
sold
[ sould ] [ солд ]

продав (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
sold
[ sould ] [ солд ]

продав (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to send
[ send ] [ сенд ]

відіслати
Participle I
минулий час
sent
[ sent ] [ сент ]

відіслав (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
sent
[ sent ] [ сент ]

відіслав (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to set
[ set ] [ сет ]

встановити
Participle I
минулий час
set
[ set ] [ сет ]

встановив (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
set
[ set ] [ сет ]

встановив (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to sew
[ səʊ ] [ с'ю ]

шити
Participle I
минулий час
sewed
[ səʊd ] [ с'юд ]

шив (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
sewed
[ səʊd ] [ с'юд ]

sewn
[ səʊn ] [ с'юн ]

шив (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to shake
[ ʃeɪk ] [ шейк ]

трясти
Participle I
минулий час
shook
[ ʃʊk ] [ шук ]

тряс (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
shaken
[ 'ʃeɪkən ] [ шейкн ]

тряс (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to shake
[ ʃeɪk ] [ шейк ]

тремтіти
Participle I
минулий час
shook
[ ʃʊk ] [ шук ]

тремтів (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
shaken
[ 'ʃeɪkən ] [ шейкн ]

тремтів (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to shave
[ ʃeɪv ] [ шейв ]

голити (-сь)
Participle I
минулий час
shaved
[ ʃeɪvd ] [ шейвд ]

голив (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
shaved
[ ʃeɪvd ] [ шейвд ]

shaven
[ ˈʃeɪvn ] [ шейвен ]

голив (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to shear
[ ʃɪə ] [ шІа ]

стригти
Participle I
минулий час
shore
[ ʃɔː ] [ шОр ]

стриг (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
shorn
[ ʃɔːn ] [ шорн ]

стриг (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to shed
[ ʃed ] [ шед ]

випромінювати
Participle I
минулий час
shed
[ ʃed ] [ шед ]

випромінював (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
shed
[ ʃed ] [ шед ]

випромінив (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to shit
[ ʃɪt ] [ шит ]

какати
Participle I
минулий час
shit
[ ʃɪt ] [ шит ]

какав (-ла, -ло, -ли)
shited
[ `ʃɪtɪd ] [ шИтид ]

какав (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
shat
[ ʃæt ] [ шет ]

(по)(на)какав (-ла, -ло, -ли)
shited
[ `ʃɪtɪd ] [ шИтид ]

(по)(на)какав (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to shine
[ ʃaɪn ] [ шайн ]

сяяти
Participle I
минулий час
shone
[ ʃoun ] [ шОун ]

сяяв (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
shone
[ ʃoun ] [ шОун ]

сяяв (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to shoe
[ ʃuː ] [ шу ]

взувати
Participle I
минулий час
shoed
[ ʃuːd ] [ шуд ]

взув (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
shoed
[ ʃuːd ] [ шуд ]

shod
[ ʃɒd ] [ шод ]

взув (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to shoe
[ ʃuː ] [ шу ]

підковувати
Participle I
минулий час
shoed
[ ʃuːd ] [ шуд ]

підкував (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
shoed
[ ʃuːd ] [ шуд ]

shod
[ ʃɒd ] [ шод ]

підкував (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to shoot
[ ʃuːt ] [ шут ]

стріляти
Participle I
минулий час
shot
[ ʃɒt ] [ шот ]

застрілив (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
shot
[ ʃɒt ] [ шот ]

застрілив (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to show
[ ʃou ] [ шОу ]

показувати
Participle I
минулий час
showed
[ ʃoud ] [ шОуд ]

показав (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
showed
[ ʃoud ] [ шОуд ]

shown
[ ʃoun ] [ шОун ]

показав (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to shrink
[ ʃrɪŋk ] [ шринк ]

зменшуватись
Participle I
минулий час
shrank
[ ʃræŋk ] [ шренк ]

зменшився (-лась, -лось, -лись)
Participle II Perfect
доконаний час
shrunk
[ ʃrʌŋk ] [ шранк ]

зменшився (-лась, -лось, -лись)
infinitiv
інфінітив
to shrive
[ ʃraɪv ] [ шрАив ]

слухати сповідь
Participle I
минулий час
shrove
[ ʃrəʊv ] [ шрОув ]

слухав (-ла, -ло, -ли) сповідь
Participle II Perfect
доконаний час
shriven
[ ʃrɪvn ] [ шрИвен ]

вислухав (-ла, -ло, -ли) сповідь
infinitiv
інфінітив
to shut
[ ʃʌt ] [ шат ]

зачиняти
Participle I
минулий час
shut
[ ʃʌt ] [ шат ]

зачинив (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
shut
[ ʃʌt ] [ шат ]

зачинив (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to sing
[ sɪŋ ] [ син ]

співати
Participle I
минулий час
sang
[ sæŋ ] [ сен ]

співав (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
sung
[ sʌŋ ] [ сан ]

співав (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to sink
[ sɪŋk ] [ синк ]

топитись (у воді, ...)
Participle I
минулий час
sank
[ sæŋk ] [ сенк ]

втопився (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
sunk
[ sʌŋk ] [ санк ]

втопився (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to sit
[ sɪt ] [ сит ]

сидіти
Participle I
минулий час
sat
[ sæt ] [ сет ]

сидів (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
sat
[ sæt ] [ сет ]

сидів (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to slay
[ sleɪ ] [ слей ]

вбивати
Participle I
минулий час
slew
[ sluː ] [ слю ]

вбив (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
slain
[ sleɪn ] [ слейн ]

вбив (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to sleep
[ sli:p ] [ сліп ]

спати
Participle I
минулий час
slept
[ slept ] [ слепт ]

спав (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
slept
[ slept ] [ слепт ]

спав (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to slide
[ slaɪd ] [ слайд ]

совгати (-сь)
Participle I
минулий час
slid
[ slɪd ] [ слид ]

совгав (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
slid
[ slɪd ] [ слид ]

совгав (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to slide
[ slaɪd ] [ слайд ]

ковзати (-сь)
Participle I
минулий час
slid
[ slɪd ] [ слид ]

ковзав (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
slid
[ slɪd ] [ слид ]

ковзав (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to sling
[ sl̩ɪŋ ] [ слин ]

підвішувати
Participle I
минулий час
slung
[ slʌŋ ] [ слан ]

підвішав (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
slung
[ slʌŋ ] [ слан ]

підвішав (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to slink
[ slɪŋk ] [ слинк ]

зникати (відходити крадькома)
Participle I
минулий час
slunk
[ slʌŋk ] [ сланк ]

зникав (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
slunk
[ slʌŋk ] [ сланк ]

зник (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to slit
[ slɪt ] [ слит ]

розрізати (вздовж)
Participle I
минулий час
slit
[ slɪt ] [ слит ]

розрізАв (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
slit
[ slɪt ] [ слит ]

розрІзав (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to smell
[ smel ] [ смел ]

пахнути
Participle I
минулий час
smelled
[ smeld ] [ смелд ]

smelt
[ smelt ] [ смелт ]

пахнув (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
smelled
[ smeld ] [ смелд ]

smelt
[ smelt ] [ смелт ]

пахнув (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to smite
[ smaɪt ] [ смайт ]

захоплювати
Participle I
минулий час
smote
[ sməʊt ] [ смОут ]

захоплював (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
smitten
[ smɪtn ] [ смитен ]

захопив (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to sneak
[ sniːk ] [ снік ]

вислизати (крадькома зникати)
Participle I
минулий час
snuck
[ snʌk ] [ снак ]

вислизав (-ла, -ло, -ли) сповідь
sneaked
[ sniːkt ] [ снікт ]

вислизав (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
snuck
[ snʌk ] [ снак ]

вислизнув (-ла, -ло, -ли) сповідь
sneaked
[ sniːkt ] [ снікт ]

вислизнув (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to sow
[ saʊ ] [ сАу ]

сіяти
Participle I
минулий час
sowed
[ səʊd ] [ сАуд ]

сіяв (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
sowed
[ səʊd ] [ сАуд ]

sown
[ səʊn ] [ сАун ]

сіяв (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to speak
[ spi:k ] [ спік ]

балакати
Participle I
минулий час
spoke
[ spouk ] [ спОук ]

балакав (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
spoken
[ 'spoukən ] [ спОукєн ]

(по)балакав (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to speed
[ spiːd ] [ спід ]

прискорювати
Participle I
минулий час
sped
[ sped ] [ спед ]

прискорив (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
sped
[ sped ] [ спед ]

прискорив (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to spell
[ spel ] [ спел ]

розкладати (окремо (напр. слово по літерах)
Participle I
минулий час
spelt
[ spelt ] [ спелт ]

розкладав (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
spelt
[ spelt ] [ спелт ]

розклав (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to spell
[ spel ] [ спел ]

перерватися (на корот. час, перерву - америк.)
Participle I
минулий час
spelled
[ speld ] [ спелд ]

перервався (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
spelled
[ speld ] [ спелд ]

перервався (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to spend
[ spend ] [ спенд ]

витрачати
Participle I
минулий час
spent
[ spent ] [ спент ]

витратив (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
spent
[ spent ] [ спент ]

витратив (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to spill
[ spɪl ] [ спил ]

розливати
Participle I
минулий час
spilled
[ spɪld ] [ спилд ]

spilt
[ spɪlt ] [ спилт ]

розлив (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
spilled
[ spɪld ] [ спилд ]

spilt
[ spɪlt ] [ спилт ]

розлив (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to spin
[ spɪn ] [ спин ]

розкручувати (центрифугу)
Participle I
минулий час
spun
[ spʌn ] [ спан ]

розкрутив (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
spun
[ spʌn ] [ спан ]

розкрутив (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to spit
[ spɪt ] [ спит ]

плювати (-сь)
Participle I
минулий час
spit
[ spɪt ] [ спит ]

spat
[ spæt ] [ спет ]

плюнув (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
spit
[ spɪt ] [ спит ]

spat
[ spæt ] [ спет ]

плюнув (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to split
[ splɪt ] [ сплит ]

розколювати
Participle I
минулий час
split
[ splɪt ] [ сплит ]

розколов (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
split
[ splɪt ] [ сплит ]

розколов (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to spoil
[ spoɪl ] [ споил ]

псувати
Participle I
минулий час
spoiled
[ spoɪld ] [ споилд ]

spoilt
[ spoɪlt ] [ споилт ]

псував (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
spoiled
[ spoɪld ] [ споилд ]

spoilt
[ spoɪlt ] [ споилт ]

зіпсував (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to spread
[ spred ] [ спред ]

поширювати (-сь)
Participle I
минулий час
spread
[ spred ] [ спред ]

поширив (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
spread
[ spred ] [ спред ]

поширив (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to spring
[ sprɪŋ ] [ сприн ]

стрибати
Participle I
минулий час
sprang
[ spræŋ ] [ спрен ]

стрибав (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
sprung
[ sprʌŋ ] [ спран ]

стрибав (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to stand
[ stænd ] [ стенд ]

стояти
Participle I
минулий час
stood
[ stʊd ] [ студ ]

стояв (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
stood
[ stʊd ] [ студ ]

(про)стояв (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to stave in
[ steɪv ɪn ] [ стЕив ин ]

пробивати (як двері)
Participle I
минулий час
stove in
[ stoʊv ɪn ] [ стОув ин ]

пробивав (-ла, -ло, -ли)
staved in
[ steɪvd ɒf ] [ стЕивд ин ]

пробивав (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
stove in
[ stoʊv ɪn ] [ стОув ин ]

пробив (-ла, -ло, -ли)
staved in
[ steɪvd ɒf ] [ стЕивд ин ]

пробив (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to stave off
[ steɪv ɒf ] [ стЕив оф ]

відвертати, стримувати (якусь погану дію)
Participle I
минулий час
stove off
[ stoʊv ɒf ] [ стОув оф ]

відвертав (-ла, -ло, -ли)
staved off
[ steɪvd ɒf ] [ стЕивд оф ]

стримував (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
stove off
[ stoʊv ɒf ] [ стОув оф ]

стримав (-ла, -ло, -ли)
staved off
[ steɪvd ɒf ] [ стЕивд оф ]

відвернув (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to steal
[ sti:l ] [ стіл ]

красти
Participle I
минулий час
stole
[ stoul ] [ стОул ]

вкрав (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
stolen
[ 'stoulən ] [ стОлен ]

вкрав (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to stick
[ stɪk ] [ стик ]

застрягати
Participle I
минулий час
stuck
[ stʌk ] [ стак ]

застряг (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
stuck
[ stʌk ] [ стак ]

застряг (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to sting
[ stɪŋ ] [ стин ]

жалити
Participle I
минулий час
stung
[ stʌŋ ] [ стан ]

жалив (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
stung
[ stʌŋ ] [ стан ]

вжалив (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to stink
[ stɪŋk ] [ стинк ]

смердіти
Participle I
минулий час
stank
[ stæŋk ] [ стенк ]

смердів (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
stunk
[ stʌŋk ] [ станк ]

смердів (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to strew
[ struː ] [ стрю ]

розкидати, розпорошувати (речі...)
Participle I
минулий час
strewed
[ struːd ] [ стрюд ]

розкидав (-ла, -ло, -ли) сповідь
Participle II Perfect
доконаний час
strewn
[ struːn ] [ стрюн ]

порозкидав (-ла, -ло, -ли) сповідь
strewed
[ struːd ] [ стрюд ]

порозкидав (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to stride
[ straɪd ] [ страйд ]

розкричувати (-сь)
Participle I
минулий час
strod
[ strod ] [ струд ]

розкричав (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
stridden
[ ˈstrɪdn̩ ] [ стрИден ]

розкричив (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to strike
[ straɪk ] [ страйк ]

вражати (списом, кулаком, ...)
Participle I
минулий час
struck
[ strʌk ] [ страк ]

вразив (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
struck
[ strʌk ] [ страк ]

вразив (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to string
[ strɪŋ ] [ стрин ]

натягувати
Participle I
минулий час
strung
[ strʌŋ ] [ стран ]

натягнув (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
strung
[ strʌŋ ] [ стран ]

натягнув (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to strive
[ straɪv ] [ страйв ]

намагатись
Participle I
минулий час
strove
[ strəʊv ] [ стрОув ]

намагався (-лась, -лось, -лись)
Participle II Perfect
доконаний час
striven
[ ˈstrɪvn ] [ стривен ]

намагався (-лась, -лось, -лись)
infinitiv
інфінітив
to swear
[ sweə ] [ суИа ]

присягатись
Participle I
минулий час
swore
[ swɔː ] [ суО ]

присягнувся (-лась, -лось, -лись)
Participle II Perfect
доконаний час
sworn
[ swɔːn ] [ суОн ]

присягнувся (-лась, -лось, -лись)
infinitiv
інфінітив
to swear
[ sweə ] [ суИа ]

матюкати
Participle I
минулий час
swore
[ swɔː ] [ суО ]

матюкався (-лась, -лось, -лись)
Participle II Perfect
доконаний час
sworn
[ swɔːn ] [ суОн ]

матюкався (-лась, -лось, -лись)
infinitiv
інфінітив
to sweat
[ swet ] [ свет ]

потіти
Participle I
минулий час
sweat
[ swet ] [ свет ]

потів (-ла, -ло, -ли) сповідь
sweated
[ `swetɪd ] [ свЕтид ]

пітнів (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
sweat
[ swet ] [ свет ]

спотів (-ла, -ло, -ли) сповідь
sweated
[ `swetɪd ] [ свЕтид ]

спітнів (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to sweep
[ swiːp ] [ суІп ]

замітати
Participle I
минулий час
swept
[ swept ] [ суЕпт ]

замів (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
swept
[ swept ] [ суЕпт ]

замів (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to swell
[ swel ] [ суЕл ]

спухати (рана, ...)
Participle I
минулий час
swelled
[ sweld ] [ суЕлд ]

спух (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
swelled
[ sweld ] [ суЕлд ]

swollen
[ ˈswəʊlən ] [ суОлен ]

спух (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to swim
[ swɪm ] [ суИм ]

плавати
Participle I
минулий час
swam
[ swæm ] [ суЕм ]

плавав (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
swum
[ swʌm ] [ суАм ]

плавав (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to swing
[ swɪŋ ] [ суИн ]

гойдатись
Participle I
минулий час
swung
[ swʌŋ ] [ суАн ]

гойдався (-лась, -лось, -лись)
Participle II Perfect
доконаний час
swung
[ swʌŋ ] [ суАн ]

гайдався (-лась, -лось, -лись)
infinitiv
інфінітив
to take
[ teɪk ] [ тейк ]

брати
Participle I
минулий час
took
[ tʊk ] [ тук ]

взяв (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
taken
[ 'teɪkən ] [ тЕйкєн ]

взяв (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to teach
[ ti:tʃ ] [ тіч ]

навчати
Participle I
минулий час
taught
[ tɔ:t ] [ тот ]

навчав (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
taught
[ tɔ:t ] [ тот ]

навчав (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to tear
[ teər ] [ тИа ]

рвати
Participle I
минулий час
tore
[ tɔr ] [ тор ]

рвав (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
torn
[ tɔrn ] [ торн ]

рвав (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to tell
[ tel ] [ тел ]

розповідати
Participle I
минулий час
told
[ tould ] [ толд ]

розповів (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
told
[ tould ] [ толд ]

розповів (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to think
[ θɪŋk ] [ фсинк ]

думати
Participle I
минулий час
thought
[ θɔ:t ] [ фсот ]

думав (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
thought
[ θɔ:t ] [ фсот ]

думав (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to thrive
[ θraɪv ] [ фсрайв ]

процвітати
Participle I
минулий час
thrived
[ θraɪvd ] [ фсрайвд ]

throve
[ ˈθrəʊv ] [ фсрОув ]

процвітав (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
thrived
[ θraɪvd ] [ фсрайвд ]

процвітав (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to throw
[ θrou ] [ фсрОу ]

кидати
Participle I
минулий час
threw
[ θru: ] [ фср'ю ]

кинув (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
thrown
[ θroun ] [ фсрОун ]

кинув (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to thrust
[ θrʌst ] [ фсраст ]

підпирати
Participle I
минулий час
thrust
[ θrʌst ] [ фсраст ]

підпер (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
thrust
[ θrʌst ] [ фсраст ]

підпер (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to tread
[ tred ] [ тред ]

топтати
Participle I
минулий час
trod
[ trɒd ] [ трод ]

топтав (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
trodden
[ ˈtrɒdn ] [ трОден ]

топтав (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to understand
[ ʌndər 'stænd ] [ андестЕнд ]

розуміти
Participle I
минулий час
understood
[ ʌndər 'stʊd ] [ андестУд ]

розумів (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
understood
[ ʌndər 'stʊd ] [ андестУд ]

(з)розумів (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to uphold
[ ˌʌpˈhəʊld ] [ апгОлд ]

підтримувати (рішення)
Participle I
минулий час
upheld
[ ˌʌpˈheld ] [ апгЕлд ]

підтримав (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
upheld
[ ˌʌpˈheld ] [ апгЕлд ]

підтримав (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to upset
[ ˌʌpˈset ] [ апсЕт ]

скривджувати
Participle I
минулий час
upset
[ ˌʌpˈset ] [ апсЕт ]

скривдив (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
upset
[ ˌʌpˈset ] [ апсЕт ]

скривдив (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to wake
[ weɪk ] [ уейк ]

будити
Participle I
минулий час
woke
[ wouk ] [ уОук ]

будив (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
woken
[ 'woukən ] [ уОкєн ]

(з)будив (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to wear
[ weər ] [ уИа ]

зношувати
Participle I
минулий час
wore
[ wɔr ] [ уор ]

зносив (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
worn
[ wɔrn ] [ уорн ]

зносив (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to weave
[ wiːv ] [ уІв ]

ткати
Participle I
минулий час
weaved
[ wiːvd ] [ уІвд ]

wove
[ wəʊv ] [ уОув ]

ткав (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
weaved
[ wiːvd ] [ уІвд ]

woven
[ ˈwəʊvən ] [ уОвен ]

ткав (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to wed
[ wed ] [ уЕд ]

одружувати
Participle I
минулий час
wed
[ wed ] [ уЕд ]

одружив (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
wed
[ wed ] [ уЕд ]

одружив (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to weep
[ wiːp ] [ уІп ]

ридати
Participle I
минулий час
wept
[ wept ] [ уЕпт ]

ридав (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
wept
[ wept ] [ уЕпт ]

радав (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to wet
[ wet ] [ уЕт ]

мочити
Participle I
минулий час
wet
[ wet ] [ уЕт ]

мочив (-ла, -ло, -ли) сповідь
wetted
[ `wetɪd ] [ уЕтид ]

мочив (-ла, -ло, -ли) -->
Participle II Perfect
доконаний час
wet
[ wet ] [ уЕт ]

з(а)мочив (-ла, -ло, -ли) сповідь
wetted
[ `wetɪd ] [ уЕтид ]

з(а)мочив (-ла, -ло, -ли)-->
infinitiv
інфінітив
to win
[ wɪn ] [ уИн ]

вигравати
Participle I
минулий час
won
[ wʌn ] [ уОн ]

виграв (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
won
[ wʌn ] [ уОн ]

виграв (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to wind
[ wɪnd ] [ уАйнд ]

крутити
Participle I
минулий час
wound
[ wuːnd ] [ уАунд ]

крутив (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
wound
[ wuːnd ] [ уАунд ]

крутив (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to withhold
[ wɪðˈhəʊld ] [ уидзгОлд ]

затримувати (рішення, ...)
Participle I
минулий час
withheld
[ wɪðˈheld ] [ уидзгЕлд ]

затримав (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
withheld
[ wɪðˈheld ] [ уидзгЕлд ]

затримав (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to withstand
[ wɪðˈstænd ] [ уидзстЕнд ]

витримувати (навантаження, ...)
Participle I
минулий час
withstood
[ wɪðˈstʊd ] [ уидзстУд ]

витримав (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
withstood
[ wɪðˈstʊd ] [ уидзстУд ]

витримав (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to wring
[ rɪŋ ] [ урИн ]

витискати
Participle I
минулий час
wrung
[ rʌŋ ] [ урАн ]

витиснув (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
wrung
[ rʌŋ ] [ урАн ]

витиснув (-ла, -ло, -ли)
infinitiv
інфінітив
to write
[ raɪt ] [ урайт ]

писати (-ла, -ло, -ли)
Participle I
минулий час
wrote
[ 'rout ] [ урОут ]

писав (-ла, -ло, -ли)
Participle II Perfect
доконаний час
written
[ rɪtn ] [ урИтен ]

(на)писав (-ла, -ло, -ли)

На сьогодні:
рядків у таблиці: 237
унікальних дієслів: 196
речень-прикладів: 251

До таблиці не долучені наступні допоміжні (модальні) дієслова:

can - could
I can go. = Можу йти.
I could go. = Могла йти.
I could not (couldn't) do that. = Я не міг того зробити.

may - might
If I may say. = Якщо можу сказати.
If I might say. = Якби я міг сказати.
I might take you. = Я мабуть візьму тебе.

must - must - Не вживайте це слово у минулому часі, але приклад нижче показує що таке може бути.
I must. = Мушу.
I went because I must. = Я пішов бо мусив.
Замість must у минулому вживайте had to.
I went becasue I had to. = Я пішла бо мусила.

ought - тільки теперішній час
I ought to smile. = Я маю усміхатись.

shell - should
I shell make. = Зроблю. (Маю зробити.)
I should have made. = Я мав би був зробити.

will - would
I will be taking you. = Братиму тебе.
I said I would be taking you. = Я сказала, що братиму тебе.
I would take you with me. = Я би взяла тебе з собою.


Будь ласка, зауважте наступне:
Для утворення пасивного стану в анґлійській мові використовується формула:
відповідна форма дієслова to be плюс третя колонка дієслова з вище поданої таблиці

І якщо ви хочете вказати ким виконувалась дія, то завжди вживайте прийменник by.
Наприклад:
by me = мною, by us = нами, by you = вами, by John = Джоном, by Paul's dad = Павловим татом, by her = нею, by them = ними, by her mom = її мамою, ..., як: He was struck by an arrow. = Він був вражений стрілою.

Головні джерела:
Словник Університету Кеймбридж
Словник Університету Оксфорд
Wikipedia: English irregular verbsWhat do people say here ...

On Friday, the 15th of May 2020 Сергій said:
Visit

      And what would you say?:


 
Lysakova Anglijs'ka
Join the Group

Since May 2008 this page has been viewed times.