словник курсу

Ця сторінка містить перелік анґлійських слів, котрі є в цьому курсі анґлійської мови, з їх з коротким перекладом та посиланнями на уроки, у яких зустрічається дане слово


to accept [ ексЕпт ] ( приймати ) Прості або неозначені часи - вправи - переклад - заперечні речення


to be afraid of [ ту бі ефрЕід ов ] ( боятися ) Спонукальні речення - Практика - Переклад


to allow [ елАу ] ( дозволяти ) Прості або неозначені часи - вправи - переклад - питальні речення
Прості або неозначені часи - вправи - інтерактив ( питання - відповіді )


to apologize [ епОлоджайз ] ( вибачатись ) Структура to be to do ( вправи - переклад )
Прості або неозначені часи - вправи - переклад - питальні речення
Простий (неозначений) час - Змішані речення - Практика - Переклад


to appear [ епІа ] ( з'являтись ) Прості або неозначені часи - вправи - стверджувальні речення


to ask [ еск(аск) ] ( прохати, просити ) Структура to be to do ( вправи - переклад )
Структура to be about to do ( вправи - переклад )
Структура to have got
Прості або неозначені часи - вправи - стверджувальні речення
Тривалі часи - вправи - заперечні речення


to assume [ ес'Юм ] ( припускати ) Прості або неозначені часи - вправи - переклад - заперечні речення


to be [ бі ] ( бути ) Уроки з дієсловом to be - утворення, вживання і практика
Структура: to be to do
Структура: to be about to do
Структура: to be going to do
Структура: there is, there are
Тривалі Часи
Доконані Часи
Тривалі Доконані Часи
Перелік неправильних дієслів


to beat [ біт ] ( бити ) Прості або неозначені часи - вправи - переклад - заперечні речення
Перелік неправильних дієслів


to become [ бикАм ] ( ставати (кимось, чимось) ) Структура to be to do ( вправи - переклад )
Структура to be about to do ( вправи - переклад )
Прості або неозначені часи - вправи - переклад - заперечні речення
Перелік неправильних дієслів


to believe [ билІв ] ( вірити, думати ) Структура to be going to do ( вправи - переклад )
Прості або неозначені часи (Simple or Indefinite Tense) - аналіз речень
Прості або неозначені часи - вправи - переклад - питальні речення
Прості або неозначені часи - вправи - інтерактив ( питання - відповіді )


to borrow [ бОроу ] ( позичати (в когось) ) Прості або неозначені часи - вправи - переклад - питальні речення


to call [ кол ] ( кликати, викликати, дзвонити ) Структура to be to do
Спонукальні речення
Прості або неозначені часи - вправи - переклад - питальні речення


can [ кен ] - to be able ( могти (фізично), бути спроможним ) Артиклі A(AN) та THE - відмінність у вживанні - вправа на звикання до вимови


to care [ кЕа ] ( піклуватись, турбуватись ) Прості або неозначені часи - вправи - стверджувальні речення


to change [ чейндж ] ( змінювати ) Спонукальні речення
Прості або неозначені часи - заперечні речення


to cost [ кост ] ( коштувати, вартувати ) Структура to be going to do
Прості або неозначені часи - питальні речення
Перелік неправильних дієслів


to count [ кАунт ] ( лічити, рахувати ) Прості або неозначені часи - вправи - інтерактив ( питання - відповіді )


to create [ криЕйт ] ( створювати, творити ) Структура to be going to do ( вправи - переклад )
Прості або неозначені часи - вправи - переклад - заперечні речення
Простий (неозначений) час - Змішані речення - Практика - Переклад


to dare [ дЕа ] ( наважуватися ) Артиклі A(AN) та THE - відмінність у вживанні - вправа на звикання до вимови
Прості або неозначені часи - вправи - переклад - питальні речення


to decide [ дисАйд ] ( вирішувати ) Прості або неозначені часи - вправи - переклад - питальні речення
Простий (неозначений) час - Змішані речення - Практика - Переклад


to depend [ дипЕнд ] ( залежати (від чогось, когось) ) Прийменники інші ( вправи - переклад )
Прості або неозначені часи - вправи - переклад - питальні речення


to feel [ філ ] [філ] ( відчувати ) Структура to be going to do
Прості або неозначені часи - питально-заперечні речення
Прості або неозначені часи - вправи - інтерактив ( питання - відповіді )
Простий (неозначений) час - Змішані речення - Практика - Переклад
Доконані Речення - вправи - переклад - питально-заперечні речення
Тривалий час - Continuous Tense - Питально-заперечні речення
Перелік неправильних дієслів


to find [ фАінд ] ( знаходити ) Структура to be to do ( вправи - переклад )
Спонукальні речення - Практика - Переклад
Прості або неозначені часи - вправи - переклад - питальні речення
Простий (неозначений) час - Змішані речення - Практика - Переклад
Доконані Речення - вправи - переклад - питально-заперечні речення
Перелік неправильних дієслів


to finish [ фИниш ] ( завершувати, закінчувати ) Структура to be about to do ( вправи - переклад )
Спонукальні речення - Практика - Переклад
Прості або неозначені часи - питальні речення
Доконані тривалі речення - питальні речення
Доконані тривалі речення - стверджувальні речення


to fit [ фит ] ( пасувати, припасовувати ) Прості або неозначені часи - вправи - питальні речення
Доконані тривалі речення - стверджувальні речення
Перелік неправильних дієслів


to forget [ фоґЕт ] ( забувати ) Структура to be to do ( вправи - переклад )
Структура to have got
Прості або неозначені часи - питальні речення
Простий (неозначений) час - Змішані речення
Перелік неправильних дієслів


to get [ ґет ] ( діставати ) Структура to be to do
Структура to have got
Спонукальні речення
Простий (неозначений) час - Питально-заперечні речення
Простий (неозначений) час - Змішані речення
Continuous Tenses - Тривалі часи - Стрверджувальні речення
Тривалий час - Continuous Tense - Питально-заперечні речення
Тривалі часи - вправи - інтерактив ( питання - відповіді )
Доконані тривалі речення - вправи
Перелік неправильних дієслів


to give [ ґив ] ( давати ) Артиклі A(AN) та THE - відмінність у вживанні
Структура to have got
Спонукальні речення
Прості або неозначені часи
Доконані тривалі речення - вправи
Перелік неправильних дієслів


to go [ ґОу ] ( прямувати ) Артиклі A(AN) та THE - відмінність у вживанні
Структура to be to do ( вправи - переклад )
Структура to be going to do
Структура to be about to do
Структура to have got
Спонукальні речення - Практика - Переклад
Прості або неозначені часи - вправи - переклад - питальні речення
Прості або неозначені часи - вправи - стверджувальні речення
Прості або неозначені часи - вправи - переклад - заперечні речення
Тривалі часи - вправи - питальні речення
Тривалі часи - вправи - заперечні речення
Тривалі часи - вправи - інтерактив ( питання - відповіді )
Доконані тривалі речення - вправи - переклад - стверджувальні речення
Перелік неправильних дієслів


to have [ гев ] ( мати (щось) ) Артиклі A(AN) та THE - відмінність у вживанні - вправа на звикання до вимови
Структура to be to do ( вправи - переклад )
Структура to be going to do ( вправи - переклад )
Структура to be about to do ( вправи - переклад )
Структура to have got ( вправи - переклад )
Прості або неозначені часи - вправи - переклад - питальні речення
Простий (неозначений) час - Змішані речення - Практика - Переклад
Тривалі часи - вправи - інтерактив ( питання - відповіді )
Доконані Речення - теорія ( вживання )
Доконані Часи
Тривалі Доконані Часи
Перелік неправильних дієслів


to know [ нОу ] ( знати ) Структура to have got ( вправи - переклад )
Прості або неозначені часи - вправи - стверджувальні речення
Прості або неозначені часи - вправи - інтерактив ( питання - відповіді )
Простий (неозначений) час - Змішані речення - Практика - Переклад
Тривалі часи - вправи - інтерактив ( питання - відповіді )
Перелік неправильних дієслів


to leave [ лів ] ( залишати, покидати ) Структура to be to do ( вправи - переклад )
Структура to be about to do ( вправи - переклад )
Структура to have got
Спонукальні речення
Перелік неправильних дієслів


to let [ лет ] ( дозволяти, давати(як дозвіл), здавати в оренду(тобто дозволяти жити) ) Артиклі A(AN) та THE - відмінність у вживанні
Структура to be to do ( вправи - переклад )
Структура to have got
Спонукальні речення
Прості або неозначені часи - вправи - переклад - заперечні речення
Перелік неправильних дієслів


to like [ лайк ] ( подобати, любити ) Артиклі A(AN) та THE - відмінність у вживанні
Структура to be going to do ( вправи - переклад )
Прості або неозначені часи - вправи - стверджувальні речення
Прості або неозначені часи - вправи - інтерактив ( питання - відповіді )
Простий (неозначений) час - Змішані речення - Практика - Переклад
Тривалі часи - вправи - інтерактив ( питання - відповіді )


to listen [ лИсен ] ( слухати ) Спонукальні речення


to live [ лив ] ( жити ) Структура to be to do
Структура to be going to do
Прості або неозначені часи - вправи - стверджувальні речення
Простий (неозначений) час - Змішані речення - Практика - Переклад


to look [ лук ] ( дивитися ) Структура to be to do
Структура to be going to do
Прийменники місця - вправи - переклад
Спонукальні речення
Простий (неозначений) час - Змішані речення
Тривалі часи - вправи - питальні речення
Тривалі часи - вправи - заперечні речення
Доконані тривалі речення - питальні речення


to love [ лав ] ( кохати ) Спонукальні речення
Прості або неозначені часи - вправи - стверджувальні речення
Простий (неозначений) час - Змішані речення


to make [ мейк ] ( робити (у значенні створювати) ) Артиклі A(AN) та THE - відмінність у вживанні
Структура to be to do
Структура to be going to do
Спонукальні речення
Прості або неозначені часи - вправи - інтерактив
Перелік неправильних дієслів


to mean [ мін ] ( означати, мати на увазі ) Прості або неозначені часи - вправи - стверджувальні речення
Простий (неозначений) час - Змішані речення - Практика - Переклад
Тривалі часи - вправи - інтерактив ( питання - відповіді )
Перелік неправильних дієслів


to need [ нід ] ( потребувати ) Прості або неозначені часи - вправи - стверджувальні речення
Простий (неозначений) час - Змішані речення - Практика - Переклад
Тривалі часи - вправи - інтерактив ( питання - відповіді )


to say [ сей ] ( казати ) Артиклі A(AN) та THE - відмінність у вживанні - вправа на звикання до вимови
Структура to be to do ( вправи - переклад )
Спонукальні речення - Практика - Переклад
Простий (неозначений) час - Питальні речення - Практика - Переклад
Простий (неозначений) час - Змішані речення - Практика - Переклад
Continuous Tenses - Тривалі часи - Практика - Стрверджувальні речення
Доконані тривалі речення - вправи - переклад - стверджувальні речення


to see [ сі ] ( бачити ) Артиклі A(AN) та THE - відмінність у вживанні
Структура to be to do ( вправи - переклад )
Структура to be about to do ( вправи - переклад )
Структура to have got ( вправи - переклад )
Прості або неозначені часи - вправи - стверджувальні речення
Простий (неозначений) час - Змішані речення - Практика - Переклад
Доконані тривалі речення - вправи - переклад - стверджувальні речення
Перелік неправильних дієслів


to shut [ шат ] ( зачиняти ) Структура to be about to do ( вправи - переклад )
Структура to have got
Спонукальні речення - Практика - Переклад
Прості або неозначені часи - вправи - стверджувальні речення
Перелік неправильних дієслів


to sign [ сАін ] ( підписувати ) Структура to be to do
Прості або неозначені часи - вправи - стверджувальні речення
Простий (неозначений) час - Змішані речення


to take [ тейк ] ( брати ) Артиклі A(AN) та THE - відмінність у вживанні
Структура to be to do
Структура to have got
Простий (неозначений) час - Змішані речення
Перелік неправильних дієслів


to taste [ тейст ] ( смакувати, куштувати ) Структура to be about to do


to tell [ тел ] ( росказувати, розповідати ) Структура to be to do
Структура to be about to do
Спонукальні речення - Практика
Прості або неозначені часи - вправи - інтерактив
Простий (неозначений) час - Змішані речення
Тривалі часи - вправи - заперечні речення
Перелік неправильних дієслів


to thank [ фсенк ] ( дякувати ) Структура to be to do ( вправи - переклад )
Тривалі часи - вправи - інтерактив ( питання - відповіді )


to try [ трай ] ( пробувати, намагатися ) Структура to be to do
Спонукальні речення - Практика
Простий (неозначений) час - Змішані речення
Continuous Tenses - Тривалі часи - Практика - Стрверджувальні речення


to understand [ АндерстЕнд ] ( розуміти ) Прості або неозначені часи - вправи - стверджувальні речення
Перелік неправильних дієслів


to use [ юз ] ( використовувати, користуватися ) Структура to be to do ( вправи - переклад )
Структура to be going to do ( вправи - переклад )
Прості або неозначені часи - вправи - стверджувальні речення


to want [ уонт ] ( хотіти ) Артиклі A(AN) та THE - відмінність у вживанні - вправа на звикання до вимови
Дієслово to be - скорочені форми ( вправи - переклад )
Прості або неозначені часи - вправи - стверджувальні речення
Простий (неозначений) час - Змішані речення
Тривалі часи - вправи - інтерактив


to work [ уорк ] ( працювати ) Артиклі A(AN) та THE - відмінність у вживанні - вправа на звикання до вимови
Структура to be to do ( вправи - переклад )
Структура to have got ( вправи - переклад )
Спонукальні речення - Практика
Прості або неозначені часи - вправи - стверджувальні речення
Простий (неозначений) час - Змішані речення
Тривалі часи - вправи - заперечні речення


to worry [уОрі] ( хвилювати(-ся) ) Структура to be to do ( вправи - переклад )
Структура to have got ( вправи - переклад )
Спонукальні речення - Практика
Прості або неозначені часи - вправи - стверджувальні реченняWhat do people say here ...

On Sunday, the 04th of October 2020 Ruslana said:
I do not know

      And what would you say?: