Lysakova Anglijs'ka


Читання
Урок: Анґлійська Абетка (алфавіт)             ( ~5 хв )
   Гра - Абетка - 1 ( 26 вправ )
   Гра - Абетка - 2 - Основні скорочення ( 30 вправ )
   Гра - Абетка - 3 - Скорочення ( 30 вправ )
Урок: Читання голосних             ( ~5 хв )
   Зведена таблиця читання голосних літер             
   Зведена таблиця читання приголосних літер             
   Таблиця: Фонетика NATO             

Артиклі - Articles
Неозначений артикль a / an ( теорія )             ( ~3 хв )
Неозначений артикль a / an ( вправи - звикання )             ( ~7 хв ) ( 67 речень )
Неозначений артикль a / an ( вправи - переклад )             ( ~19 хв ) ( 67 речень )
Неозначений артикль a / an ( вправи - звикання )             ( ~7 хв ) ( 64 фрази )
Неозначений артикль a / an ( вправи - переклад )             ( ~12 хв ) ( 64 фрази )
Неозначений артикль a / an - Гра 1 ( 15 фраз )
Неозначений артикль a / an - Гра 2 ( 20 фраз )
Неозначений артикль - Вправи 3 - найуживаніші прикметники ( 20 речень )
Неозначений артикль - Вправи 4 - найуживаніші прикметники ( 20 речень )
Означений артикль the ( теорія )             ( ~4 хв )
Означений артикль THE - Вправи 1 ( 22 фрази )
Артиклі A / THE - відмінність у вживанні             ( ~6 хв )
Артиклі A / THE - відмінність у вживанні ( вправи - переклад )             ( ~11 хв ) ( 47 речень)
Артиклі A / THE - відмінність у вживанні ( вправи - переклад )             ( ~7 хв ) ( 37 речень)
Артиклі : Вживання : Переклад на анґлійську             ( ~15 хв ) ( 64 речення)
Займенники - Pronouns
Займенники - загальне ( теорія )             ( ~2 хв )

Займенники - Зведена таблиця ( особи, числа, відмінки )

Займенники ( вправи - звикання )             ( ~8 хв ) ( 44 речення )
Займенники ( вправи - переклад )             ( ~12 хв ) ( 44 речення )
Займенники - присвійні ( вправи - звикання )             ( ~9 хв ) ( 102 речення )
Займенники - присвійні ( вправи - переклад )             ( ~17 хв ) ( 102 речення )
Займенники - Гра 1 ( 52 фрази )
Присвійні займенники - Гра 2 - тема: харчування ( 52 фрази )
Прикметники - Adjectives
Таблиця - ступені порівняння прикметників
Онлайн гра - назви основних кольорів ( 22 фрази )
Гра - Дні тижня ( 21 вправа )
Онлайн гра - Ступені порівняння прикметників ( 30 фраз )
Числівники - Numerals
Гра - Числа і цифри (числівники) (Numerals) ( 50 вправ )
Гра - Порядкові числівники (Ordinal Numerals) ( 30 вправ )
Гра - Математичні вирази ( 30 вправ )

Дієслово to be
to be ( теорія )             ( ~2 хв )
Теперішній час ( вправи - звикання )             ( ~3 хв ) ( 52 речення )
Теперішній час ( вправи - переклад )             ( ~9 хв ) ( 52 речення )
Минулий час ( вправи - звикання )             ( ~3 хв ) ( 30 речень )
Минулий час ( вправи - переклад )             ( ~11 хв ) ( 30 речень )
Майбутній час ( вправи - звикання )             ( ~5 хв ) ( 40 речень )
Майбутній час ( вправи - переклад )             ( ~11 хв ) ( 40 речень )
Дієслово to be - скорочені форми ( вправи - звикання )             ( ~8 хв ) ( 40 фраз )
Дієслово to be - скорочені форми ( вправи - переклад )             ( ~21 хв ) ( 40 фраз )

Дієслово to be - Повна Довідка (форми відмінювання)

Дієслово to be - Гра 1
Дієслово to do
Дієслова ( загальне, теорія )             ( ~4 хв )
Дієслово to do ( теорія )             ( ~5 хв )
Дієслово to do - Теперішній час             ( ~4 хв ) ( 40 речень )
Дієслово to do - Минулий час             ( ~3 хв ) ( 30 речень )
Речення
Речення - загальне ( теорія )             ( ~4 хв )
Структура: to be to do ...
Структура to be to do ( теорія )             ( ~2 хв )
Структура to be to do ( вправи - звикання до мови )             ( ~12 хв ) ( 78 речень )
Структура to be to do ( вправи - переклад )             ( ~21 хв ) ( 78 речень )
Структура: to be going to do ...
Структура to be going to do ( теорія )             ( ~1 хв )
Структура to be going to do ( вправи - звикання до мови )             ( ~8 хв ) ( 49 речень )
Структура to be going to do ( вправи - переклад )             ( ~13 хв ) ( 49 речень )
Структура: to be about to do ...
Структура to be about to do ( теорія )             ( ~3 хв )
Структура to be about to do ( вправи - звикання до мови )             ( ~12 хв ) ( 81 речення )
Структура to be about to do ( вправи - переклад )             ( ~22 хв ) ( 81 речення )
Структура: to have got ...
Структура to have got ( теорія )            ( ~2 хв )
Структура to have got ( вправи - звикання до мови )            ( ~20 хв ) ( 121 речення )
Структура to have got ( вправи - переклад )            ( ~27 хв ) ( 121 речення )
Структура there is ...
Структура there is ... ( теорія )             ( ~26 хв )
Структура there is ... ( вправи - звикання до мови )             ( ~8 хв ) ( 40 речень )
Структура there is ... ( вправи - переклад )             ( ~11 хв ) ( 40 речень )
Прийменники - Prepositions
Прийменники місця ( вправи - звикання до мови )             ( ~25 хв ) ( 182 фрази )
Прийменники місця ( вправи - переклад )             ( ~23 хв ) ( 182 фрази )
Прийменники часу ( вправи - звикання до мови )             ( ~26 хв ) ( 128 фраз )
Прийменники часу ( вправи - переклад )             ( ~47 хв ) ( 128 фраз )
Прийменники інші ( вправи - звикання до мови )             ( ~28 хв ) ( 310 фраз )
Прийменники інші ( вправи - переклад )             ( ~46 хв ) ( 310 фраз )
Наказові (Спонукальні) речення - Imperative Mood
Наказові речення ( вправи - звикання до мови )             ( ~17 хв ) ( 135 речень )
Наказові речення ( вправи - переклад )             ( ~36 хв ) ( 135 речень )
Прості ( неозначені ) речення - Simple Tense ( Indefinite Tense ) (... to do ...)
Прості або неозначені часи - теорія ( вживання й форми утворення )             ( ~15 хв )
Прості або неозначені часи - теорія ( побудова речень )             ( ~12 хв )
Прості або неозначені часи - теорія ( побудова речень )             ( ~20 хв )
Прості або неозначені часи - вправи - переклад - питальні речення             ( ~39 хв ) ( 135 речень )
Прості або неозначені часи - вправи - стверджувальні речення             ( ~47 хв )( 161 речення )
Прості або неозначені часи - вправи - переклад - заперечні речення             ( ~37 хв ) ( 125 реченнь )
Прості або неозначені часи - вправи - переклад - питально-заперечні речення             ( ~32 хв ) ( 117 речень )
Прості або неозначені часи - вправи - інтерактив ( питання - відповіді )             ( ~15 хв ) ( 100 речень )
Прості або неозначені часи - вправи - інтерактив ( тільки самі питання )             ( ~8 хв ) ( 50 речень + 50 ваших )
Прості або неозначені часи - вправи - переклад - змішані речення             ( ~33 хв ) ( 118 речень )
Онлайн гра - Неозначені часи ( 30 речень )
Тривале Речення - Continuous Tense (... to be doing ...)
Тривалі часи - теорія ( вживання і форми утворення )             ( ~ 15 хв )
Тривалі часи - теорія ( побудова речень )             ( ~ 14 хв )
Тривалі часи - теорія ( побудова речень )             ( ~ 15 хв )
Тривалі часи - вправи - переклад - питальні речення             ( ~ 30 хв ) ( 110 речень )
Тривалі часи - вправи - переклад - стверджувальні речення             ( ~ 34 хв ) ( 130 речень )
Тривалі часи - вправи - переклад - заперечні речення             ( ~ 37 хв ) ( 112 речень )
Тривалі часи - вправи - переклад - питально-заперечні речення             ( ~ 31 хв ) ( 103 речення )
Тривалі часи - вправи - інтерактив ( питання - відповіді )             ( ~17 хв ) ( 120 речень )
Тривалі часи - вправи - інтерактив ( тільки питання )             ( ~9 хв ) ( 60 речень + 60 ваших)
Онлайн гра - Тривалі часи ( 30 речень )
Різні Речення
Онлайн гра - Змішані речення - (Indefinite & Continuous) ( 20 речень )
Доконані Речення - Perfect Tense (... to have done ...)
Доконані Речення - теорія ( вживання )             ( ~ 12 хв )
Доконані Речення - теорія ( форми утворення )             ( ~ 7 хв )
Доконані Речення - Практичний аналіз речень             ( ~ 17 хв )
Доконані Речення - теорія - побудова речень             ( ~ 12 хв )
Доконані Речення - теорія - побудова речень             ( ~ 22 хв )
Доконані Речення - вправи - переклад - питальні речення             ( ~ 21 хв ) ( 83 речення )
Доконані Речення - вправи - переклад - заперечні речення             ( ~ 28 хв ) ( 75 речень )
Доконані Речення - вправи - переклад - питально-заперечні речення             ( ~ 37 хв ) ( 83 речення )
Онлайн гра - Доконані Часи ( 25 речень )
Доконані тривалі речення - Perfect Continuous Tense (... to have been doing ...)
Доконані тривалі речення - теорія ( вживання )             ( ~ 7 хв )
Доконані тривалі речення - теорія - форми утворення             ( ~ 10 хв )
Доконані тривалі речення - практичний аналіз речень             ( ~ 20 хв )
Доконані тривалі речення - побудова речень             ( ~ 14 хв )
Доконані тривалі речення - вправи - переклад - питальні речення             ( ~ 23 хв )
Гра - Доконані тривалі часи (питальні речення) ( 15 речень )
Доконані тривалі речення - вправи - переклад - стверджувальні речення             ( ~ 29 хв )
Ігри - будь-які форми речень - All Forms
Онлайн гра 1 - змішані речення - різні форми ( 20 речень )
Онлайн гра 2 - змішані речення - різні форми ( 20 речень )
Вправи - Змішані Часи - Mixed Tenses
Змішані Речення/Фрази - ДежаВу 1 ( 80 речень/фраз )             ( ~ 30 хв )
Пасивний Стан
Урок 2 : Тренування : З Активного у Пасивний - Простий Теперішній             ( ~ 5 хв )
Урок 3 : Тренування : З Активного у Пасивний - Present Continuous             ( ~ 8 хв )
Урок 4 : Тренування : З Активного у Пасивний - Present Continuous             ( ~ 5 хв )

What do people say here ...

... nobody says anything.

      And what would you say?:GA Dash Demo

Join the Group