Зведена таблиця читання приголосних літер та літеросполук

Велика літера у транскрипції, тобто в квадратних дужках, означає наголошену голосну.


b[ бі ] переважно робить: [б ]

приклади:
barn [бан], baby [бейбі], been [бін], bean [бін]


перед t німа, тобто не робить жодного звуку
приклади:
doubt [дАут], debt [дет]

c[ сі ] перед e, i, y завжди робить [с ]

приклади:
cell [сел], cider [сАйда], yacht [йахт], yield [їлд]


у всіх решта випадках робить: [к ]

приклади:
cat [кет], cotton [кОтон], call [кол], creed [крід], coil [кОіл], cut [кат]

ch переважно роблять: [ч ]

приклади:
cheese [чіз], cheat [чіт], change [чейндж], chat [чет]


винятки (французькі слова):
Chanel [шанЕл], chanson [шансОн], ...


часом (переважно латинські слова) роблять: [к ]

приклади:
chemical [кЕмікал], choral [кОрал], Chris [крис], Christ [крайст], Christmas [крИсмас]

d[ ді ] за звичай робить: [д ]

приклади:
door [до], day [дей], dome [дОум], do [ду]


часом, в кінці слова, робить: [т ]

приклади:
locked [локт], sucked [сакт], touched [тачт], lacked [лект]

f[ еф ] завжди робить: [ф ]

приклади:
fool [фул], fat [фет], fake [фейк], fate [фейт]

g[ джі ] перед e, i, y переважно робить [дж ]

приклади:
gel [джел], gin [джим], gym [джим], gentle [джентл], college [кОлідж], edge [едж]


винятки:
get [ґет], gear [ґІа], ...


у всіх решта випадках робить: [ґ ]

приклади:
guest [ґест], go [ґОу], guard [ґард], gold [ґолд], gun [ґан], colleague [кОліґ], Garry [ґАрі], pig [пиґ]

h[ ейч ]
        [ гейч ]
переважно робить [г ]

приклади:
have [гев], hell [гел], half [гаф], hut [гат], hurry [гАрі], Harry [гАрі], home [гОум]

j[ джей ] завжди робить [дж ]

приклади:
just [джаст], joy [джой], jet [джет], jam [джем], Jay [джей], Janette [джанЕт], Julia [джУліа]

k[ кей ] завжди робить [ к ]

приклади:
kite [кайт], Kate [кейт], Frank [френк], Kent [кєнт]

l[ ел ] за звичай робить [ л ]

приклади:
lime [лайм], tall [тол], light [лайт], lite [лайт], Liam [лІам], Lara [лАра]

lm в кінці слова роблять [ м ]

приклади:
calm [кам], palm [пам]

m[ ем ] завжди робить [ м ]

приклади:
mine [майн], farm [фам], salmon [сАлмон], some [сом], memory [мЕморі]

mb в кінці слова роблять [ м ]

приклади:
comb [ком], thumb [сам], lamb [лем]

mp коли після цих літер йде приголосна, вони роблять [ м ] ( тобто, p не вимовляється )

приклади:
Thompson [тОмсон], Hampton [гЕмтон], empty [Емті], Hampstead [гЕмстед]

n[ ен ] завжди робить [ н ]

приклади:
nine [найн], fine [файн], no [нОу], never [нЕва], nill [нил]

ng в кінці слова роблять [ н ]

приклади:
being [бІин], coming [кАмин], looking [лУкин]

p[ пі ] завжди робить [ п ]
i
приклади:
pipe [пайп], penny [пЕні], ripe [райп], Skype [скайп], separate [сепарЕйт]

q[ к'ю ] завжди робить [ к ]

приклади:
quay [кі], quiet [куАєт], quite [куАйт], queen [куІн], square [скуЕа], quit [куИт]

r[ а ] за звичай робить [ р ]

приклади:
Ray [рей], Rover [рОва], random [рЕндом], Robert [рОберт], Russian [рАшин], rod [род]


Також зверніться до таблиці читання голосних.
s[ ес ] після голосної робить [ з ]

приклади:
as [ез], easy [Ізі], cosy [кОзі], rose [рОуз]


перед голосною та поміж ними робить [ с ]

приклади:
sorry [сОрі], say [сей], seven [сЕвен], some [сом], false [фолс], cross [крос], nose [ноус], less [лес], mess [мес], chess [чес], pressision [пресИжн]

t[ ті ] за звичай робить [ ті ]

приклади:
Tony [тОні], Tory [тОрі], stuck [стак], frost [фрост], cost [кост], lost [лост]

th дуже рідко робить [ т ]

приклади:
Thompson [тОмсон], Thomas [тОмас]


часом робить щось подібне на [ дз ] ( дзвінкий звук )

Щоб вірно вимовити цей звук, потрібно покласти кінчик язика між зуби і промовити звук д.

приклади:
this [дзис], these [дзіз], that [дзет], there [дзЕа]


часом робить щось подібне на [ фс ] ( глухий звук )

Щоб вірно вимовити цей звук, потрібно покласти кінчик язика між зуби і промовити звук ф.

приклади:
thank [фсенк], think [фсинк], thought [фсот], three [фсрі], thing [фсин], thin [фсин]

v[ ві ] за звичай робить [ в ]

приклади:
Vicky [вИкі], very [вЕрі], victory [вИкторі], evolve [івОлв], eleven [ілЕвен], van [вен]

w[ дабл ю ] за звичай робить [ у ]

приклади:
always [Олуейз], worry [уОрі], with [уидз], William [уИльям]


Також зверніться до таблиці читання голосних.
wh завжди роблять [ у ]

приклади:
what [уОт], when [уЕн], why [уАй], wheat [уІт]

x[ екс ] за звичай робить [ кс ]

приклади:
ex [екс], extra [Екстра], ox [окс], express [ікспрЕс], axle [ексл]

z[ зед ] за звичай робить [ з ]

приклади:
zebra [зІбра], Zola [зОула], zoo [зу], ozone [озОн], Zurich [зЮрих], zoom [зум], zinc [зинк]What do people say here ...

... nobody says anything.

      And what would you say?: