ТАБЛИЦЯ СТАНДАРТНОЇ ФОНЕТИКИ НАТО

Дана фонетика використовується для розборів слів по літерах анґлійського алфавіту. Фонетика є універсальною у анґломовному світі і стандартно використовується військовими, поліцією та охороною у радіо комунікаціях. Дану фонетику також найкраще використовувати для розбору слів по літерах. Для прикладу, коли ви кажете слово Bojko, а вас не розуміють і просять повторити ще раз, то тоді замість казати бі-оу-джей-кей-оу, вам найкраще сказати, як: браво-оскар-джуліет-кіло-оскар. Дані назви літер називають фонетикою НАТО, бо вони є стандартом всіх військ НАТО незалежно від країни. Якщо поганий радіозв'язок, назви літер погано чути. Саме для цього й використовується дана фонетика.
ВелИка лІтера в украЇнській транскрИпції означАє нАголошену голоснУ.


літера звичайна назва літери фонетика анґлійською
вимова фонетики українською
а
[ ей ]
alfa [ Алфа ]
b
[ бі ]
bravo [ брАво ]
c
[ сі ]
charlie [ чАрлі ]
d
[ ді ]
delta [ дЕлта ]
e
[ і ]
echo [ Іко ]
f
[ еф ]
foxtrot [ фОкстрот ]
g
[ джі ]
golf [ ґОлф ]
h
[ гейч ]
hotel [ готЕл ]
i
[ ай ]
india [ Индіа ]
j
[ джей ]
juliett [ джУліет ]
k
[ кей ]
kilo [ кІло ]
l
[ ел ]
lima [ лИма ]
m
[ ем ]
mike [ майк ]
n
[ ен ]
november [ новЕмба ]
o
[ оу ]
oscar [ Оска ]
p
[ пі ]
papa [ пАпа ]
q
[ к'ю ]
Quebec [ куебЕк ]
r
[ а ]
romeo [ рОміо ]
s
[ ес ]
sierra [ сіЕра ]
t
[ ті ]
tango [ тЕнґоу ]
u
[ ю ]
uniform [ Юніформ ]
v
[ ві ]
victor [ вИкта ]
w
[ дабл ю ]
whiskey [ уІскі ]
x
[ екс ]
xray [ Ексрей ]
y
[ уАй ]
yankee [ Янкі ]
z
[ зед ]
zulu [ зУлу ]


1
[ уАн ]
one [ уАн ]
2
[ ту ]
two [ ту ]
3
[ фсрі ]
three [ фсрі ]
4
[ фоо ]
four [ фоо ]
5
[ файв ]
five [ файв ]
6
[ сикс ]
six [ сикс ]
7
[ сЕвен ]
seven [ сЕвен ]
8
[ ейт ]
eight [ ейт ]
9
[ найн ]
nine [ найн ]
0
[ зіроу ]
zero [ зіро(у) ]
Інші слова, котрі також вживаються у фонетиці НАТО
yes
так
affirm [ ефирм ]
no
ні
negative [ нЕґатив ]
received
отримано (зрозуміло)
roger [ рОджа ]
will comply
згода
wilco [ уИлко ]
over to you
вам слово
over [ Ова ]
end of dialogue
розмову завершено
out [ Аут ]

 
Кілька прикладів (клацайте аби почути):


lysaks [ ліма, янкі, сієра, алфа, кіло, сієра ]

LX53OCR [ ліма, ексрей, файв, фсрі, оска, чарлі, роміо ]

bojko [ браво, оска, джулієт, кіло, оска ]

maria [ майк, алфа, роміо, індіа, алфа ]

zelena [ зулу, іко, ліма, іко, новемба, алфа ]


Приклад діалогу (клацайте аби почути):

Kilo 1 to Kilo 2. [ кІло уАн ту кІло ту ] - виклик

Kilo 2 recieving, over. [ кІло ту ресІвин, Ова ] - Кіло 2 приймає, вам.

The vehicle reg is 2280LHO. Over. [ дзі вІікл редж из ту, ту, ейт, зІро, лІма, готЕл, Оска. Ова. ] - Реєстраційний номер 2280LHO. Вам.

Kilo 1 repeat. Over. [ кІло уАн репІт. Ова ] - Кіло 1 повторіть.

The vehicle reg is 2280LHO. [ дзі вІікл редж из ту, ту, ейт, зІро, лІма, готЕл, Оска. Ова. ] - Реєстраційний номер 2280LHO. Вам.

Kilo 2, is the reg recognized? Over. [ кІло ту, із дзі редж рЕкоґнайзд. Ова ] Кіло 2, чи реєстраційний номер впізнано?. Вам.

Negative. Over. [ нЕґатив. Ова ] - Ні. Вам.

Kilo 1, out. [ кІло уан, аут ] - Кіло 1 завершує розмову.

What do people say here ...

... nobody says anything.

      And what would you say?: