Анґлійська мова - Перелік довідкових таблиць


дієслово to have : повна довідка

дієслово to be : повна довідка

займенники

ступені прикметників

прислівники - утворення та ступені порівняння

неправильні дієслова

форми - активний стан

форми - пасивний стан

фонетика НАТО

читання - голосні

читання - приголосні
Join the Group