Дієслово: to be - Повна Довідка


Ця сторінка структурована по кожній формі дієслова to be, тобто по: am, is, are, was, were, been.
Для полегшення пошуку потрібної інфо користуйтесь меню (три горизонтальні риски), де є прямі посилання на секцію потрібної вам особи, (тобто на: AM, IS, ARE, WAS, WERE, BEEN).
На цій сторінці є озвучення транскрипції та всіх прикладів. Клацайте або торкайтесь тексту і слухайте.
Для полегшення тут подаються, як міжнародна, так і українська транскрипції.
В українській транскрипції нАголошена голоснА позначАється велИкою лІтерою

Зверніть особлиу увагу:
розмовне скорочення:
ain't [ eɪnt ] [ Ейнт ]
може вживатися замість:
am not, is not, are not, has not, та замість have not.


TO BE [ tu bi: ] [ ту бі: ]

Форма to be - це неозначена форма дієслова to be, тобто, яка відповідає на питання: що робити? . Цю форму також називають інфінітивом. У неозначеній формі дієслово вживається, як правило, після присудка. Наприклад, у реченні: Я хочу знати. дієслво знати стоїть у неозначеній формі, тобто у формі інфінітиву, а присудком у реченні є слово хочу . У анґлійській мові для позначення інфінітиву вживається частка to, але, якщо інфінітив стоїть після модального дієслова, то частка to не вживається. Для кращого розуміння аналізуйте нижче подані приклади.

Приклади вживання форми to be:

I want to be a good person. = Я хочу бути доброю особою.
She can be nice. = Вона може бути гарною.(частку to тут опущено через те, що can є модальним дієсловом)
I might be there too. = Я мабуть буду там також.
We ought to be at the meeting. = Ми маємо бути на засіданні(зібранні).
They should be there now. = Вони зараз мають бути там.
You must be kind to her. = Ви(ти) мусите бути до неї добрі.
I can be even worse. = Я можу бути навіть гіршою.
He would like to be alone. = Він хотів би бути наодинці(сам).
That would be wonderful. = То було б дивовижно.
He came to be with you. = Він прийшов аби бути з вами(тобою).
Phil is going to be here very soon. = Фил має бути тут дуже незабаром.
Tanya and Bill are to be here as well. = Таня та Бил також мають бути тут.AM [ æm ] [ ем ]

Форма AM - це форма дієслова to be, яка вживається: тільки з першою особою однини, тобто зі словом Я та тільки у теперішньому часі, тобто: Я є .

Приклади вживання форми am:

I am. = Я є.
I'm. = Я є.(скорочена форма)
I am not. = Я не є.
I'm not. = Я не є.(скорочена форма)
I ain't. = Я не є.(розмовна скорочена форма)
Ain't I? = Я не є?(розмовна скорочена форма)
Am I? = Я є?(скороченої форми тут нема)
Am I not? = Я не є?(скороченої форми тут нема)
I am always here. = Я завжди (є) тут.
I am never there. = Я ніколи не там.(або: Я ніколи там не буваю.)
Am I with you? = Я з вами? (Я з тобою?)
I am white. = Я біла (білий, біле).
I ain't big. = Я не велика (великий, велике).
Ain't I nice. = Я не гарна (гарний, гарне)?
I am to be. = Я є аби бути.
I am here to talk to you. = Я (є) тут аби з тобою побалакати.
Don't worry, I'm fine. = Не турбуйтесь(ся), я (є,маюся) файно.(зі мною все файно)
I'm well. = Я (є, маюся) добре. (зі мною все добре)
I ain't here. = Я не (є) тут. (розмовне скорочення)


Приклади вживання am у теперішньому тривалому часі:

I ain't singing. = Я не співаю. (розмовне скорочення)
I am going. = Я прямую.
I am walking. = Я йду.
I am flying to Torske. = Я лечу до Торского.
I am not running very well. = Я біжу не дуже добре.


Ви можете більше довідатись та відпрацювати свою майстерність по темі тривалих часів у низці відео уроків на цьому сайті, у:
Тривалий Час - Continuous Tense
Приклади вживання am у пасивному стані:

I'm being asked. = Мене запитують. (дію виконую не я, а хтось виконує наді мною)
I'm shocked. = Мною трясе.
I am paid well. = Мені платять добре.IS [ ɪz ] [ из ]

Форма IS - це форма дієслова to be, яка вживається: тільки з третьою особою однини, тобто з такими словами, як він, вона, воно, Іван, Марія, чоловік, пес, тварина,... та тільки у теперішньому часі, тобто має значення українського слова Є .

Приклади вживання форми is:

He is. = Він є.
He's small. = Він (є) малий.(скорочена форма)
She is white. = Вона (є) біла.
She's here. = Вона (є) тут.(скорочена форма)
It is bad. = Воно (є) погане.
It's short. = Воно (є) коротке.(скорочена форма)
Maria is at home. = Марія (є) вдома.
Maria's a young mother. = Марія (є) молода мама.

Зверніть увагу, що цей приклад дуже легко сплутати з присвійним відмінком, як: She sees Maria's young mother.(Вона бачить Маріїну молоду маму.).
У таких випадках ви можете відрізнити за тим, що друге речення має присудок sees, а перше не має, тобто присудком у першому є дієслово is у скороченій формі, бо у реченні присудок мусить бути завжди. Також помагає й те, що зі словами у присвійному завжди вживаються іменники, котрі йдуть або безпосередньо після нього, або через прикметники. Проте, це не завжди помічне, бо: Mom's well. може означати, або мама добре мається або мамина криниця. Але, якщо це речення, то воно означає Мама добре мається (почувається)., бо анґлійське речення завжди має мати присудок.
На такі нюанси варто звертати пильну увагу, бо у іншому випаку виходить нерозуміння мови і часто неправильний переклад.He is not there. = Він не (є) там.
He isn't tall. = Він не (є) високий.(скорочена форма)
Is Sam at home? = Сем (є) вдома?
Why is John not at work? = Чому Джон не (є) на роботі?
Why isn't it yellow? = Чому воно не (є) жовте?
Where is your dog? = Де (є) ваш пес?
This car isn't silver. It is black. = Це авто не (є) срібне. Воно (є) чорне.
This car isn't green, but red. = Це авто не (є) зелене, а червоне.
What is red? = Що (є) червоне?
What isn't brown? = Що не (є) коричневе?
Is the animal dead? = Тварина (є) мертва?
Is the Earth round? = Земля (є) кругла?
The building is way too high. = Будівля (є) дуже занадто висока?
What time is it now? = Яка зараз (є) година?
What day is it today? = Який сьогодні (є) день?
It is Friday today. = Сьогодні п'ятниця. (приклад безособового речення, у таких завжди вживається підметit, бо підмет мусить бути)
What date is today? = Яка сьогодні дата?
Today is the 28th of September 2018. = Сьогодні 28 вересня 2018.
This is it. = Це все. (Кінець., Закінчено.)
That's it. = Це все. (Кінець., Закінчено.)


Приклади вживання is у теперішньому тривалому часі:

Peter ain't crying. = Піта не плаче. (розмовне скорочення)
Sharon isn't laughing, she is sad. = Шерон не сміється, вона сумна.
The guy is smiling to me. = Хлопець до мене всміхається.
Is the boy not jumping? = Хлопець не стрибає?
Isn't the girl shouting? = Дівча не галасує?
No, she's screaming. = Ні, вона кричить (верещить).


Ви можете більше довідатись та відпрацювати свою майстерність по темі тривалих часів у низці відео уроків на цьому сайті, у:
Тривалий Час - Continuous Tense
Приклади вживання is у пасивному стані:

She is always asked the same question. = Її завжди запитують одне й те ж питання.
Colin is never asked anything. = Колина ніколи нічого не питають.
Why isn't Carol held responsible for that? = Чому Керол не тримають за це відповідальною.
Why is Max being carried away? = Чому Макса відносять?
How is Dave being cared for? = Як про Дейва піклуються?
She is paid every day. = Їй платять щодня.
Dan is paid on a daily basis. = Денові плятять на щоденній основі.
Sarah is not paid daily. = Сарі не плятять щоденно.
The job is done. = Роботу (справу) зроблено.

ARE [ ɑ: ] [ a: ]

Форма ARE - це форма дієслова to be, яка вживається: зі всіма особами тільки у множині, тобто з такими словами, як ми, ви, вони, Петри, хати, машини, чоловіки,... та тільки у теперішньому часі, тобто має значення українського слова Є .

Приклади вживання форми are:

We are. = Ми є.
We're young. = Ми (є) молоді.(скорочена форма)
You are very tiny. = Ви(ти) (є) дуже маленькі.
You're smart. = Ви(ти) (є) кмітливі.(скорочена форма)
They are cold. = Вони (є) холодні.
They're good people. = Вони (є) добрі люди.(скорочена форма)
The men are fast. = (Ці)Чоловіки (є) швидкі.
Tom and Clive are nice guys. = Том та Клайв (є) гарні хлопці(хлопаки).
The girls aren't twins. = (Ці) Дівчата не (є) близнята.
Who are they? = Хто вони?
Where are these people? = Де (є) ці люди?
Aren't the women in the shop? = (Ці) Жінки не (є) у крамниці?(скорочена форма)
What colour are they? = Якого вони (є) кольору? (colour - брит., color - американське)
How fast are foxes? = Які швидкі (є) лисиці?
How much are you worth? = Скільки ви(ти) вартуєте?
Are you all right? = З вами все гаразд?
Are you OK? = З вами все гаразд?


Приклади вживання are у теперішньому тривалому часі:

The workers are having a lunch. = Працівники мають обід.
Glen & Mat are not feeling well. = Ґлен та Мет не добре себе почувають.
We are talking to them now. = Ми зараз з ними розмовляємо.
Why aren't you going to the downtown? = Чому ви(ти) не прямуєте у центр (міста)?
What are you doing? = Що (ви) робите? (Що (ти) робиш?)
How are they going there? = Як вони туди прямують?
They are walking. = Вони йдуть.
How are you doing? = Як (ваші) справи? (Як ся маєте?)


Ви можете більше довідатись та відпрацювати свою майстерність по темі тривалих часів у низці відео уроків на цьому сайті, у:
Тривалий Час - Continuous Tense
Приклади вживання are у пасивному стані:

Are we called? = Нас кличуть?
They are always stung by wasps. = Їх вічно(завжди) жалять оси.
They are ordered to stay here. = Їм наказують залишатись тут.
The men are sentenced to five years behind bars. = (Цих) Чоловіків засуджують до п'яти років за ґратами.
We are targeted every week. = На нас ціляться кожного тижня.
The children are covered more often than the adults. = Дітей накривають частіше ніж дорослих.

WAS [ wɒz ] [ уОз ]

Форма WAS - це форма дієслова to be, яка вживається: зі всіма особами тільки в однині, тобто з такими словами, як: він, вона, воно, Наталка, Петро, жінка, качка, дитина,... та тільки у минулому часі, тобто має значення українського слова був, була, було .

Приклади вживання форми was:

I was with you last night. = Минулого вечора я був(-ла,-ло) з вами(тобою).
Yesterday I wasn't at home. = Вчора я не була(був,було) вдома.(скорочена форма)
When I was him, he was in a hurry. = Коли я його бачила, він квапився.
Where was she on Tuesday? = Де вона була у вівторок?
Wasn't it cold yesterday morning? = Не було холодно вчора вранці?(скорочена форма)
Was he there too? = Він також там був?
On Sunday the sky was blue. = В неділю небо було синє.
When was she ill? = Коли вона була хвора?
Why wasn't Ian in the office on Wednesday? = Чому Іан в середу не був у бюро?(скорочена форма)
Who was that? = Хто то був?
How was she this morning? = Як вона була сьогодні зранку?(як вона себе почувала)
Her head was like a barrel. = Її голова була, як бочка.
Pat was here three minutes ago. = Пет був тут три хвилини тому.
My car was not in the garage on Saturday. = Моє авто в суботу не було в гаражі.
How many miles was it to your house? = Скільки миль було до твоєї хати?
And that was it. = І то (було) все. (І на тому був кінець., І на тім все закінчилось.)


Приклади вживання are у минулому тривалому часі:

I wasn't running then. = Я тоді не бігла.
When I saw her, she was driving her car. = Коли я її бачив, вона вела своє авто.(їхала за кермом)
He was going home. = Він прямував до дому.
It was raining, when I was returning home. = Коли я поверталась до дому, дощило. (падав дощ)
What was he doing? = Що він робив?


Ви можете більше довідатись та відпрацювати свою майстерність по темі тривалих часів у низці відео уроків на цьому сайті, у:
Тривалий Час - Continuous Tense
Приклади вживання are у пасивному стані:

I was called to my work yesterday. = Вчора мене викликали на мою роботу.
She was asked fewer questions. = Їй задавали менше питань.
He was asked to give me a lift. = Його просили мене підкинути.
Ryan was told to leave. = Раянові сказали йти.
I was phoned every day. = Мені телефонували щодня.
She was shown his room yesterday. = Їй вчора показували його кімнату.

WERE [ wɜ: ] [ уОа ]

Форма WERE - це форма дієслова to be, яка вживається: зі всіма особами тільки у множині, тобто з такими словами, як: ми, ви, вони, люди, риби, машини,... та тільки у минулому часі, тобто має значення українського слова були .

Приклади вживання форми were:

We were in the castle yesterday. = Ми були у зАмку вчора.
Where were you the day before yesterday? = Де ви були позавчора?
They were not in the car. = Вони не були у авто (у машині).
Why were you not in the hospital last month? = Чому ви не були у лікарні минулого місяця?
Why weren't you with her? = Чому ви не були з нею?(скорочена форма)
Where were we? = Де ми були? (або Де ми були зупинились? - так часто кажуть також тоді, коли під час розмови перебились і забули, про що до того вели мову)
There were many people on the street. = На вулиці було багато людей.(вживання у структурі there is )
There were few birds in the sky. = У небі було мало птахів.(вживання у структурі there is )
There were only a few sheep in the field. = У полі було лише(тільки) кілька овечок.(вживання у структурі there is )


Приклади вживання were у минулому тривалому часі:

We were not asking any questions. = Ми не запитували (задавали) ніяких питань.
They were taking no apples, only carrots. = Вони не брали жодних яблук, тільки моркву.
When were they saying this? = Коли вони це казали?
The customs officers were taking no chances. = Митники не брали жодних шансів. (так кажуть, коли мають на увазі, що хтось все уважно перевіряє і абсолютно нічого не пропускає)
I told him that we were going nowhere. = Я йому сказала, що ми нікуди не йдемо.
I revealled that we were working undecover. = Я виявив, що ми працювали таємно.


Ви можете більше довідатись та відпрацювати свою майстерність по темі тривалих часів у низці відео уроків на цьому сайті, у:
Тривалий Час - Continuous Tense
Приклади вживання were у пасивному стані:

The men were pursued. = Чоловіків переслідували.
They were shouted at. = На них кричали(гукали).
The two cars were damaged yesterday. = (Ці) два авто були пошкоджені вчора.
Both women were given flowers this morning. = Обидвом жінкам дали квіти сьогодні вранці.
The girls were seen by someone last night. = (цих)Дівчат хтось бачив минулого вечора.
We were not seen by anyone. = Нас не бачив ніхто.

BEEN [ bi:n ] [ бі:н ]

Форма BEEN - це доконана (завершена) форма дієслова to be, яка вживається: зі всіма особами, як в однині, так і у множині, у реченнях, котрі описують доконані (завершені) дії, тобто приблизно має значення українського слова був, була, було, були, У окремих реченнях воно не перекладається взагалі. Форма been також відома, як: Participle II, або Past Participle (скор.: P.P.) . Форма been завжди вживається з допоміжним дієслвом to have у відповідних часі, числі та особі. Тобто: have been вживається у теперішньому часі з: I, we, you, they, has been вживається у теперішньому часі з: he, she, it, had been вживається у минулому часі зі всіма особами і числами, will have been вживається у майбутньому часі зі всіма особами і числами. Краще розуміння прийде до вас тільки через аналіз прикладів.

Приклади вживання форми been:

I have been at home today. = Я сьогодні був(була,було) вдома.
I've been there five times. = Я була(був,було) там п'ять разів.(скорочена форма)
We have not been to Paris yet. = Ми ще не були у Парижі.
Where have they been today? = Де вони сьогодні були?
What have you been doing all day today? = Що ви(ти) сьогодні весь день робили(робив,робила,робило)?
Why have you been at work today? = Чому ти сьогодні була на роботі?
They have never been to Chicago. = Вони ніколи не були у Чикаґо.
Never before, has she been so nice. = Ніколи досі вона не була такою гарною.
He's always been a good man. = Він завжди був (і є) добрим чоловіком. (скорочена форма, але скорочується has)
She had been here before Friday. = Вона була тут ще до п'ятниці.
Will you have already been at home when she comes? = Ви вже будете вдома, коли вона прийде?
For how long has she already been ill? = Як довго (скільки часу) вона вже хвора?
For how long will they have been staying there? = Як довго вони там залишатимуться?


Ви можете більше довідатись та відпрацювати свою майстерність по темі доконаних тривалих часів у низці відео уроків на цьому сайті, у темі:
Доконаний Тривалий Час - Perfect Continuous Tense
Приклади вживання been у пасивному стані:

She has been charged for comitting a criminal offence. = Їй було висунуто звинувачення за вчинення кримінального злочину.
They have aready been discharged from the hospital. = Їх вже виписали з лікарні.
The battery has already been charged. = Батерею вже заладовано (заряджено).
The man had been murdered before the police arrived. = Чоловіка було замордовано до того, як прибула поліція.
We have already been asked this question. = Нам вже задавали це питання.
They will have been brought here before Monday. = Їх ще до понеділка привезуть(принесуть) сюди.
They have been sucked. = Їх вигнали з роботи.
Has she never been seen here before? = Її ще тут ніколи не бачили?
Have these papers never been looked at yet? = На ці папери ще ніколи не дивилися?

BEING [ bi:ɪŋ ] [ бІ:ин ]

Форма BEING - це чинна або поточна форма дієслова to be, також відома, як Participle I, або Present Participle. Формально цю форму також називають инґовою формою дієслова, через те, що вона має закінчення -ing. Ця форма, як і всі інші инґові форми дієслів, вживається: - для позначення поточної (чинної) дії, тобто дії, яка відбувається, відбувалася або відбуватиметься у певний, часто, але не обов'язково, позначений момент часу; - для утворення ґерундія, (дієприкметника). Форма being є однаковою для всіх осіб, часів та чисел. Форма being може вживатися, як самостійно, так і зі ще одним дієсловом to be. Коли форма being вживається самостійно, тоді вона означає ґерундій. Коли форма being вживається з дієсловом to be, тоді вона є Participle I. Від'як українська мова не має дієприкметника, то форма being найчастіше перекладається на українську словом бути, або не перекладається взагалі. Важливо зазначити, що ґерундій, в принципі, також майже завжди виражає поточну дію. Для кращого розуміння аналізуйте подані нижче приклади.

Приклади вживання форми being, як ґерундій:

Being a human means to have an ability to think. = Бути людиною означає мати спроможність думати.
Being short means not being long. = Бути коротким(-кою) означає не бути довгим(-ою).
Not being here means being somewhere else. = Не бути тут означає бути десь-інде.
This is our being. = Це наше буття.
Being short, he could not reach the top shelf. = Від'як він був низький, він не міг досягнути горішньої полиці.
There is a human being over there. = Он там є (якась) людина.


Приклади вживання форми being, як Participle I:

I am being with you. = Я (зараз) з тобою.
Sorry that I am being curious, but I just wanted to know why you are here. = Шкодую за те, що допитливий, але я просто хотів знати, чому ви тут.
She was being too aggressive. = Вона (у той момент) була надто аґресивною.
You think we are being stupid, are you? = Думаєш, ми (зараз) дурні, так?
The train is being late. = Потяг (зараз) запізнюється? (Потяг прибуває з запізненням.)

WILL BE [ wɪl bi: ] [ уИл бі: ]

Форма will be - це форма дієслова to be у майбутньому часі. Ця форма вживається зі всіма особами, числами та відмінками. Тобто, ця форма вживається всюди, де в українській мові вживаються слова: буду, будемо, будете, будеш, буде, будуть. Ця форма також вживається, як допоміжне дієслово для утворення Майбутнього Тривалого Часу - Future Continuous Tense. Для першої особи однини, тобто тільки зі словами I (я) та we (ми) замість will be часом також вживається форма: shall be [шел бі:] . Проте, ця форма є більш формальною і вживається все рідше, головним чином для уникнення двозначності, бо слово shall також часто вживається для висловлення дозволу, тобто чи можна щось робити, чи ні. Для більшого розуміння аналізуйте подані нижче приклади.

Приклади вживання форми will be:

I will be with you in a moment. = Я буду з тобою за мить.
I'll be in my car. = Я буду у своєму авто (машині).(скорочена форма)
We'll be at the meeting. = Ми будемо на зборах (засіданні).(скорочена форма)
You'll be in the shop. = Ви(ти) будете у крамниці.(скорочена форма)
I'll be by the lake. = Я буду біля озера.(скорочена форма)
She will not be with her parents this Thursday. = Вона не буде зі своїми батьками цього четверга.
Will you be in the kitchen? = Будеш(будете) на кухні?
Why will you not be online? = Чому ти не будеш у мережі(онлайн)?
No. He'll be on Twitter. = Ні. Він буде у Туитері.
No. He'll be on Twitter. = Ні. Він буде у Туитері.
I shall be all right. = Я буду гаразд. (Зі мною все буде гаразд.)
We shall be OK. = Ми будемо гаразд. (З нами все буде гаразд.)
Shall we be at the party too? = Ми також маємо(повинні) бути на вечірці?(тут shell вже має двозначність, тобто має значення повинності або майбутнього часу)
Should we be at the party too? = Ми також маємо(повинні) бути на вечірці?(тут замість shell стоїть schould і тоді вже двозначності нема)
Graham will be off tomorrow. = Ґреам завтра буде вихідний.

Will Colin be on this Sunday? No, he won't (be). = Колин буде вихідний цієї неділі? Ні, не буде.
You won't be with us. = Ти(ви) не будеш з нами.(скорочена заперечна форма)
She won't be here by six. = Вона не буде тут до шостої.(скорочена заперечна форма)
They won't be successful. = Вони не будуть успішними.(скорочена заперечна форма)

Дуже важливо звернути особливу увагу на чотири останні приклади, де вживається скорочена заперечна форма won't.

Ця форма звучить практично однаково, як дієслово to want (хотіти).

Проте, якщо Ви чуєте [уОнт] і потім чуєте [ту] тобто частку to і далі дієслово, то тоді ви чуєте дієслово to want, а якщо ви частки to не чуєте, то тоді ви чуєте дієслово to be.

Це критично важливо, бо це радикально змінює значення та переклад всього речення.

Ось попередні чотири приклади, але вже з часткою to, де ви можете переконатись, що вкладання [ту] зовсім змінює речення.:

Will Colin be on this Sunday? No, he wants to be. = Колин буде вихідний цієї неділі? Ні, він хоче бути.
You want to be with us. = Ти(ви) хочеш бути з нами.
She wants to be here by six. = Вона хоче бути тут до шостої.
They want to be successful. = Вони не хочуть бути успішними.

Як бачите, правильне розуміння анґлійської граматики має дуже велике значення на розуміння всієї анґлійської мови.Приклади вживання форми will be, як допоміжного дієслова для утворення Future Continuous Tense:

I will be talking to her in five minutes. = Я розмовлятиму з нею через п'ять хвилин.
Today we will be working on the new project. = Сьогодні ми працюватимемо над новим проектом.
They will be passing our house at seven. = Вони минатимуть нашу хату о сьомій.
She will be sailing by Dover in half an hour. = Вона плистиме повз Довер через пів години.
Neville will be going by bus. = Невил прямуватиме автобусом.
Phil and Susan will be frying chips. = Фил та Сюзан смажитимуть картоплю.
And Tony will be enjoying crisps. = А Тоні насолоджуватиметься чипсами.Ви можете більше довідатись та відпрацювати свою майстерність по темі тривалих часів у низці відео уроків на цьому сайті, у:
Тривалий Час - Continuous TenseТакож дивіться наступні уроки з дієсловом to be:
to be ( теорія ) ( ~2 хв )
Теперішній час ( вправи - переклад ) ( ~9 хв ) ( 52 речення )
Минулий час ( вправи - переклад ) ( ~11 хв ) ( 30 речень )
Майбутній час ( вправи - переклад ) ( ~11 хв ) ( 40 речень )
Дієслово to be - скорочені форми ( вправи - переклад ) ( ~21 хв ) ( 40 фраз )
Грайте ігри з дієсловом to be:
Дієслово to be - гра 1 (10 речень )What do people say here ...

... nobody says anything.

      And what would you say?:

Join the GroupLast time updated on 1-10-2018 with the total of 219 sentences.
Since 27/09/2018 this page has been viewed times.