Вправи на читання голосних у анґлійській мові

Головне у читанні анґлійських голосних полягає в тім, чи є дана голосна наголошена чи ні і чи є вона зачинена чи відчинена. Все повторюйте вголос.
Завантажити цей урок у форматі MP3

What do people say here ...

... nobody says anything.

      And what would you say?: