Займенники в анґлійській мові

На цій сторінці, все, що анґлійською, має озвучення. Клацайте або торкайтесь тексту і слухайте.
Особові займенники : Називний відмінок
Personal Pronouns : Nominative Case
Перша особа, Однина
First Person, Singular
I [ Аи ] [ aɪ ] = я

Приклади:

I am. = Я є.
I go. = Я прямую.
Am I walking? = Я йду?
I feel. = Я відчуваю.
I don't speak Italian. = Я не балакаю італійською.


Am I? = Я є?
I am not. = Я не є.
But I was, and I will be. = Але я була і буду.


I have been. = Я є.
I have been here. = Я (є) тут.
I have been here for a long time. = Я (є) тут довгий час.


I am standing. = Я стою.
I am talking. = Я балакаю.
I am talking to you. = Я балакаю до вас.
myself
[ маисЕлф ] [ maɪ'self ]
сам, сама, собі, себе, собою, ...


Приклади:

I will do that myself. = Я це зроблю сама.
I cannot do this myself. = Я не можу зробити цього сам.
Should I do this myself? = Я маю це робити сама?
I'll never be able to handle this myself. = Я ніколи сама не зможу з цим впоратись.


I am talking to myself. = Я балакаю до себе.
I like myself. = Я люблю себе. (Я подобаюся собі.)
Was it myself? = То була я сама?


Примітка: Замість myself у цьому ж самому значенні дуже часто вживають: on my own.
Напр.: I can't do this on my own. = Я не можу робити цього сам (сама).Друга особа, Однина
Second Person, Singular

Анґлійська мова не має другої особи однини. Тобто буквального перекладу українського слова ТИ у анґлійській мові не існує. Якщо ви хочете перекласти укр. ТИ, то перекладайте його займенником YOU.
Проте, для укр. займенників ти сам, ви сам, ти сама, ви сама ви маєте вживати займенник yourself, а для ви самі, тобто у множині, коли йдеться про кілька осіб, ви маєте вживати yourselves. Дивіться нижче.


yourself
[ йосЕлф ] [ jɔ:'self ]
сам, сама, себе, собі, собою, ...


Приклади:
Have you done it yourself? = Ти це сама зробила?
Why didn't you do it yourself? = Чому ти цього не робив сам?
DIY means: Do It Yourself. = ДіАйУай означає: зроби (його) сам.
Would you ever be able to do it yourself? = Ти б коли-небудь змогла зробити його сама?
I am all right. And what about yourself? = Я гаразд. А як Ви (ти)?
You could have harmed yourself. = Ти могла (ймовірність) поранитись.


Примітка: Замість yourself у цьому ж самому значенні дуже часто вживають: on your own.
Напр.: You can't do this on your own. = Ти не можеш робити цього сам (сама).Третя особа, Однина
Third Person, Singular
Чоловічий рід
Masculine
he [ гі ] [ hi: ] = він

Приклади:
He was with us. = Він був з нами.
He was there, wasn't he? = Він був там. Хіба ні?
He is no longer with her. = Він вже (більше) не з нею.
He does not belong to this club. = Він не належить до цього клубу.
himself
[ гимсЕлф ] [ hɪmˈself ]
сам, себе, собі, собою, ...


Приклади:
He makes coffee himself. = Він сам робить каву.
He keeps it to himself. = Він тримає це в собі. (як таємницю, нікому про це не розказує)
Cannot he make dinner himself? = Він не може сам зробити вечерю?
I don't believe he's done it himself. = Я не вірю, що він це сам зробив.
He makes himself a cup of tea. = Він робить собі горнятко чаю.
No, he himself does not go there. = Ні, він сам туди не прямує (йде, їде).


Примітка: Замість himself у цьому ж самому значенні дуже часто вживають: on his own.
Напр.: He can't do this on his own. = Він не може робити цього сам.


Жіночий рід
Feminine
she [ ші ] [ ʃi: ] вона

Приклади:
She is well. = Вона мається (почуває себе) добре.
She is good. = Вона молодець.
She isn't that bad. = Вона не така вже й погана.
She is neither good, nor bad. = Вона й не добра, й не погана.
Where is she? = Де вона?
herself
[ гиасЕлф ] [ hɝːˈself ]
сама, собі, себе, собою, ...


Приклади:
Was that herself? = То була (зробила) вона сама?
Look, what she has done to herself! = Поглянь, що вона з собою зробила!
Why is she not doing it herself? = Чому вона сама цього не робить?
She isn't going to do that herself. = Вона не збирається робити це сама.
If she had a mirror, she could look at herself. = Якби вона мала дзеркало, то могла б подивитися на себе.


Примітка: Замість herself у цьому ж самому значенні дуже часто вживають: on her own.
Напр.: She couldn't have done this on her own. = Вона не могла зробити цього сама.


Середній рід
Neuter
it [ ит ] [ ɪt ]
він, вона, воно


Приклади:
It is green. = Воно зелене.
It is not red. = Воно не червоне.
This is a table. It is big. = Це стіл. Він великий.
See that wall? Touch it. = Бачиш ту стіну? Торкнись її. (Помацай її.)
The money is in the pocket. Take it out. = Гроші в кишені. Вийми їх. (в анґл. мові гроші завжди однина)
itself
[ итсЕлф ] [ ɪtˈself ]
само, себе, собою, собі, ...


Приклади:
This cat likes licking itself. = Цей кіт любить лизатися (себе).
The animal has been left in the house by itself. = Тварину залишили в хаті саму.
It could not have run away itself. = Він саме не міг втекти.
It cannot clean itself. = Воно не може само себе почистити.
Can this car drive itself? = Це авто може само себе вести?


Примітка: Замість itself у цьому ж самому значенні дуже часто вживають: on its own.
Напр.: This couldn't have happened on its own. = Це не могло трапитись само по собі.
Перша особа, Множина
First Person, Plural
we [ уІ ] [ wi: ] = ми

Приклади:
Where are we? = Де ми?
What are we doing today? = Що ми сьогодні робимо?
We did not do this yesterday. = Ми вчора цього не робили.
Where were we? = Де ми були. (або На чім ми зупинилися? (про мову))
We are eating. = Ми їмо.
ourselves
[ ауисЕлвз ] [ aʊə'selvz ]
самі, самих, самим, самими


Приклади:
Will we, ourselves visit them as well? = Ми самі їх також відвідаємо?
We could not even believe this ourselves. = Ми навіть самі не могли в це повірити.
Can we make it ourselves? = Ми можемо зробити його самі?
We could not even believe ourselves. = Ми навіть не могли самі собі повірити.


Примітка: Замість ourselves у цьому ж самому значенні дуже часто вживають: on our own.
Напр.: We didn't do that on our own. = Ми не робили цього самі.Друга особа, Множина
Second Person, Plural
you [ ю ] [ ju: ]
ви


Приклади:
How are you? = Як ся маєте? (Як ви?, Як себе почуваєте?)
Have you been there today? = Ви були там сьогодні?
Were you here on the day before yesterday? = Ви були тут позавчора?
You are always welcomed here. = Ви тут завжди бажані.
You have to be at home tomorrow. = Ви завтра маєте бути вдома.
yourselves
[ йосЕлвз ] [ jɔ:'selvz ]
самі, самих, самим, самими


Приклади:
What will you be singing yourselves? = Що ви самі будете співати?
Do you yourselves live in that house? = Ви самі (також) живете в тій хаті?
Did you mean yourselves? = Ви мали на увазі себе?
Am I speaking, or you will be speaking yourselves? = Я розмовляю, чи ви самі будете розмовляти?
I think you should come to the meeting yourselves. = Думаю, що ви самі маєте прийти на засідання.
You all have to take part yourselves. = Ви всі будете змушені взяти участь самі (особисто).


Примітка: Замість yourselves у цьому ж самому значенні дуже часто вживають: on your own.
Напр.: You can't be here on your own. = Ви не можете бути тут самі.Третя особа, Множина
Third Person, Plural
they [ дЕи ] [ ðeɪ ] = вони

Приклади:
They are always with you. = Вони завжди з Вами.
They came, they saw, they conquered..., and then they run away. = Вони прийшли, побачили, загарбали..., і потім вони втекли.
They are the best. = Вони найкращі.
No, they are way worse than you are. = Ні, вони в рази гірші за тебе.
themselves
[ демсЕлвз ] [ ðəm'selvz ]
самі, самих, самим, самими


Приклади:
Why did they not come themselves? = Чому вони самі не прийшли?
They are feeding themselves. = Вони самі себе годують.
They provide for themselves. = Вони забезпечують себе самі.
But they don't drink themselves. = Але самі (особисто) вони не п'ють.
Blimey! These people live only themselves to themselves. = Боже! Ці люди жиють тільки самі для себе.
Bloody hell! Have they seen themselves? = Ото дідько! Вони самі себе бачили?


Примітка: Замість themselves у цьому ж самому значенні дуже часто вживають: on their own.
Напр.: They can't do this on their own. = Вони не можуть робити цього самі.
Знахідний відмінок
Accusative (Objective) Case

У цьому відмінку займенник чи іменник виступає об'єктом, над яким, або стосовно якого виконується дія.

Перша особа, Однина
First Person, Singular
me [ мі ]
[ miː ]

мéне
менé
мені
мною


Приклади:
Are you with me? = Ти зі мною?
Why without me? = Чому без мене?
She works with me. = Вона працює зі мною.
This was created by me. = Це було створено мною.
The picture is me. = Картина зі мною (я на ній зображена).
They gave me a fairly interesting book. = Вони дали мені вельми цікаву книжку.


Примітка: Зауважте, що у кількох з цих прикладів займенник me можна змінити займенником myself, так само, як і в укр. мові, напр.: This was created by myself. = Це було створено мною самим. Загалом, якщо в укр. мові ви можете вжити сам, самий, сама, то в анґл. мові можете там замість my вживати myself.
Перша особа, Множина
First Person, Plural
us

[ ас ]
[ ʌs ]

нас
нам
нами


Приклади:
Do they know us? = Вони знають нас?
Don't visit us. = Не відвідуйте нас.
Would you have breakfast with us? = Ви б поснідали з нами?
Would they like to have a lunch with us? = Вони б хотіли з нами пообідати?
When was this given to us? = Коли нам це дали?
That wasn't us. = То були не ми. (ми того не робили)


Примітка: Зауважте, що у кількох з цих прикладів займенник us можна змінити займенником ourselves, так само, як і в укр. мові, напр.: This was created by ourselves. = Це було створено нами (самими).
Друга особа, Множина
Second Person, Plural
you

[ ю ]
[ ju: ]

вас
вам
ваш


Приклади:
I did not give it to him, I gave it to you. = Я не дав його йому, я дав його тобі.
I'll come to you on Friday. = Я прийду до тебе (вас, Вас) у п'ятницю.
I don't like you. = Я тебе не люблю. (Ти мені не подобаєшся.)
They didn't call you. = Вони вас не кликали. або Вони вам не дзвонили.
What were they asking you (about)? = Що (про що) вони тебе питали?


Примітка: Зауважте, що у кількох з цих прикладів займенник you можна змінити займенником yourselves, так само, як і в укр. мові, напр.: This was yourselves. = Це були ви (самі). Але також зауважте, що коли ви тут звертаєтесь до однієї особи, то тоді: This was yourself. = Це був (була) ти (сам, сама).
Третя особа, Однина, Чоловічий рід
Third Person, Singular, Masculine
him

[ гим ]
[ hɪm ]

його
йому
ним
нього
ньому


Приклади:
This is him. = Це він.
I don't know him. = Я його не знаю.
When did you meet him. = Коли ви його зустріли?
I have never met him in my life. = Я ніколи у своєму житті з ним не зустрічалась.
They did experiments on him. = Вони робили над ним експерименти.Третя особа, Однина, Жіночий рід
Third Person, Singular, Feminine
her

[ га ]
[ hɜː ]

її
їй
нею
неї
ній


Приклади:
I haven't seen her. = Я її не бачила.
I sold her five pounds of sugar. = Я продала їй п'ять фунтів цукру.
The beast was hovering above her. = Хижак кружляв над нею.
I didn't speak to her personally. = Я особисто з нею не розмовляла.
I was pointing at her. = Я вказував на неї.


I like her. = Я люблю її. (Вона мені подобається.)
I am like her. = Я така, як вона.
We will give her a present. = Ми їй дамо (подаруємо) подарунок.
They do not drive together with her. = Вони не їдуть разом з нею.Третя особа, Однина, Середній рід
Third Person, Singular, Neuter
it

[ ит ]
[ ɪt ]

його, її (тварини, і все, що не живе)
йому, їй (тварини, і все, що не живе)
ним, нею (тварини, і все, що не живе)
ньому, ній (тварини, і все, що не живе)
нього, неї (тварини, і все, що не живе)


Приклади:
We haven't seen it yet. = Ми його ще не бачили.
How does one get to it? = Як до неї дістаються?
Do they know how to make it? = Вони знають, як його зробити?
Try not to hit it. = Намагайся його не вдарити.
You cannot do without it. = Без нього обійтися неможливо.Третя особа, Множина
Third Person, Plural
them

[ дем ]
[ ðɛm ]

їх
їм
них
ними


Приклади:
When was the last time you saw them? = Коли ви бачили їх останній раз?
I've seen them only twice. = Я їх бачила тільки двічі.
I didn't talk to them at all. = Я взагалі до них (з ними) не балакав.
What's happened to them? = Що з ними трапилось?
I would rather go with them. = Я б краще поїхала з ними.Присвійний відмінок
Genitive (Possessive) Case

Займенники у цьому відмінку також називають присвійними займенниками: Possessive Pronouns.

Перша особа, Однина
First Person, Singular
my
[ мАи ]
[ maɪ ]

мій
моя
моє
мої


Приклади:
She is mine. = Вона моя.
My sister likes roses. = Моя сестра любить (моїй сестрі подобаються) троянди.
That's my watch. = То мій годинник.
Isn't it mine? = Хіба воно не моє?
My dad likes her. = Вона подобається моєму татові.
What is mine, is mine. = Що моє, то моє.
What's mine, isn't yours. = Що моє, то не твоє.
The picture is mine. = Картина моя.


Примітка: Зверніть увагу, що замість анґл. my у тому ж самому значенні також часто вживається займенник mine, який вживається після іменника, який він описує. Ось порівняйте: This is my house. = This house is mine. Тут, якщо в другому реченні вжити my то звучання цілого речення вже не буде природним анґлійській мові, навіть попри те, що технічно речення є правильним. Дивіться також приклади нижче.
(of) mine
[ ов мАин ]
[ ɒv maɪn ]

мій
моя
моє
мої


Приклади:
This is a place of mine. = Це моє місце.
Tomorrow, I will visit a friend of mine. = Завтра відвідаю свою подружку.
Bob is a friend of mine. = Боб мій друг.
She is a colleague of mine. = Вона моя колега.
She is not a friend of mine, and therefore I have nothing to do with her. = Вона не моя подруга і тому я не маю з нею нічого спільного.Примітка: Займенник mine у родовому відмінку, тобто of mine, найчастіше вживається, коли описують друзів, колег, товаришів та їм подібних, як показано у прикладах вище.
Перша особа, Множина
First Person, Plural
our

[ Ауи ]
[ aʊə ]

наш
наша
наше
наші


Приклади:
This is not our grandpa. = Це не наш дідусь.
Have you seen our grandmother? = Ви бачили нашу бабусю?
Our grandma is not here. = Нашої бабусі тут нема.
Do you remember, where our house is? = Ти пам'ятаєш, де наша хата?
That car is ours. = Те авто наше.
This table is not ours. = Цей стіл не наш.


Примітка: Зверніть увагу, що замість our у тому ж самому значенні також часто вживається займенник ours, який кладеться не поруч з іменником, який він описує і за звичай вживається з неживими іменниками. Зрівняйте: This is our book. та This book is ours., але ви ніколи не почуєте: This mother is ours.


(of) ours

[ ов Ауиз ]
[ ɒv aʊəz ]

наш
наша
наше
наші


Приклади:
I've spoken to the friends of ours. = Я розмовляла з нашими друзями.
No, ours was the red one. = Ні, наш був червоний.
These people are colleagues of ours. = Ці люди наші колеги.
Those were comrades of ours. = То були наші товариші.
Ours, is the building at the end of the street. = Наш будинок той, що наприкінці вулиці.Примітка: Займенник ours у родовому відмінку, тобто of ours, найчастіше вживається, коли описують друзів, колег, товаришів та їм подібних, як показано у прикладах вище.
Друга особа, Множина
Second Person, Plural
your

[ йо ]
[ jɔː ]

ваш
ваша
ваше
ваші


Приклади:
This is none of your business. = Це не твоя справа.
This pen is not yours. = Ця ручка не твоя.
Where is your mobile? = Де твій мобільний?
That is your matter, not mine. = Це ваша справа, а не моя.
I used to live in your town. = Я колись жила у вашому місті.


Примітка: Зверніть увагу, що коли your не вживається поруч з іменником, якого він стосується, то у тому ж самому значенні замість нього часто вживають yours. Зрівняйте: This is your house. Yours, is the house over there.


(of) yours

[ ов йоз ]
[ ɒv jɔːz ]

ваш
ваша
ваше
ваші


Приклади:
Is this a friend of yours? = Це ваш друг?
Mine is here. Where is yours? = Мій тут. А де ваш?
Yes, this is a laptop of yours. = Так, це ваш лептоп. (переносний комп'ютер, що за звичай кладеться на коліна чи стегна - lap)
No, that was not a friend of yours. = Ні, то не була твоя подруга.


Третя особа, Однина, Чоловічий рід
Third Person, Singular, Masculine
his

[ гиз ]
[ hɪz ]

його


Приклади:
That's not his. = То не його.
His was the other one. = Його був інший.
Where is his daughter? = Де його донька?
This land is his. = Ця земля його.
Everyone in his village knew him well. = Всі у його селі добре його знали.
These are his horses. = Це (ці) його коні.

(of) his

[ ов гиз ]
[ ɒv hɪz ]

його


Приклади:
That was a jacket of his. = Це був його жакет.
This is a ticket of his. = Це його квиток.
Who is a friend of his? = Хто його друг?
This is a pencil of his. = Це його олівець.
Show me a colleague of his. = Покажи мені його колегу.
Take me to the place of his. = Візьми мене до його місця (де він мешкає).


Третя особа, Однина, Жіночий рід
Third Person, Singular, Feminine
her

[ га ]
[ hɜː ]

її


Приклади:
I know her brother. = Я знаю її брата.
Her mom did not know anything about that. = Її мама нічого про те не знала.
Her relatives were not with her. = Її родичі не були з нею.
Her dress had a pink spot on its right side. = Її сукня на правому боці мала рожеву пляму.
Her hair was shining astonishingly brightly. = Її коси сяяли вразливо яскраво.

(of) hers

[ ов газ ]
[ ɒv hɜːz ]

її


Приклади:
I am a brother of hers. = Я її брат.
The boots are hers. = Черевики її.
He was seeing a colleague of hers. = Він зустрічався з її колегою.
He was a boyfriend of hers. = Він був її коханим.
I could not resist those beautiful eyes of hers. = Я не міг втриматись перед її вродливими очима.
The skirt of hers was so long, it was touching the pavement. = Її спідниця була такою довгою, що торкалася тротуару.


Третя особа, Однина, Середній рід
Third Person, Singular, Neuter
its

[ иц ]
[ ɪts ]

його, її (тварини, і все, що не живе)


Приклади:
Its mirror has come off. = У нього відлетіло дзеркало.
Its weight has been reduced. = Його вагу зменшено.
Its temperature was lowered two days ago. = Її температуру було знижено два дні тому.
We noticed that its leg was broken. = Ми помітили, що його нога була зламана.
This is a desk. Its cover is brown. = Це стільниця. Її оббивка (обшивка) коричнева.


Третя особа, Множина
Third Person, Plural
their

[ дЕи ]
[ ðeə ]

їх


Приклади:
Their friends were staying in the hotel. = Їх друзі жили в готелі.
We have not seen their parents since Monday. = Ми не бачили їх батьків від понеділка.
Their children did not behave well. = Їх діти не добре себе поводили (поводились).
Their hats were very strange. = Їх капелюхи були дуже дивні.
Their mom looked very young. = Їх мама дуже молодо виглядала.

(of) theirs


[ ов дЕиз ]
[ ɒv ðeəz ]

їх


Приклади:
This club is theirs. = Цей клуб їх.
The son of theirs is a good boy. = Їх син молодець.
They are the friends of theirs. = Вони їх друзі.
This building is theirs. = Цей будинок їх.
No, theirs is smaller. = Ні, їх менший.
I would prefer the flat of theirs. = Я б надала перевагу їх квартирі.


Питальні займенники : Interrogative Pronouns
who, whom = хто, кого, ким, комУ, кОму, кім
who [ ху ] [ hu: ] = хто, кого, ким, кому, кім

whom [ хум ] [ hu:m ] = кого, ким, кому, кім

Як бачите, анґлійський займенник who має також форму whom. Попри те, що в сучасному анґломовному світі постійно ведуться активні дебати про те, де саме має вживатися форма who, а де має вживатися whom, формальна чи офіційна граматика каже, що who потрібно вживати там, де цей займенник виступає підметом (той, що виконує дію в реченні), а whom потрібно вживати там, де він виступає додатком, або об'єктом, над яким, або стосовно якого виконується дія, а також тоді, коли він стоїть після прийменника, тобто після таких слів, як for, to, at, ater, before, та їм подібних. Whom також не варто вживати у питальних реченнях, де прийменник є від нього від'єднаним і кладеться в кінці речення. Варто зазначити, що, як завжди у будь-якій мові, це правило є вельми гнучким. Для кращого розуміня аналізуйте подані нижче приклади.


Приклади:
Who are you? = Хто ви (ти)?
I don't know who you are. = Я не знаю, хто ви.
Who do you work with? = З ким ви працюєте?
You work with whom? = Ви працюєте з ким? (вираження подиву, перепитування)
Who do you know? = Кого ви знаєте?
You know whom? = Ви знаєте кого? (вираження подиву, перепитування)


Whom have you met? = Кого ти зустрів?
Who likes you? = Хто вас любить? (Кому ви подобаєтесь?)
Who do you like? = Кого ви любите? (Хто вам подобається?)
You like whom? = Ви любите, кого? (Вам подобається, хто?) (вираження подиву, перепитування)
Who comes here every day? = Хто щодня сюди ходить?


Whom have you given the book? = Кому ти дала книжку?
I do not know who is in that room. = Я не знаю, хто в тій кімнаті.
I know, who you were with last night. = Я знаю з ким ти був вчора ввечері.
I now understand, who told you this. = Я тепер розумію хто тобі це сказав.Примітка: Аби краще збагнути, де вживати речення типу You like, whom?, спробуйте казати це речення, або прищуривши або розплющивши свої очі десь в три рази більше, ніж нормально.
what : що, чого, чОму, чим, чім
what [ уОт ] [ wɒt ] = що, чого, чому, чим, чім

Приклади:
What are you saying? = Що ви кажете?
I don't know what this is. = Я не знаю, що це таке.
What do you work with? = Чим (з чим) ви працюєте?
Do you feel what I feel? = Відчуваєш те, що і я?
Do they hear what we hear? = Вони чують те, що й ми?

Приклади:
You know what! = Знаєш що!
What is this all about? = Про що все це?
I am thinking what we are going to do on Tuesday. = Я думаю про те, що ми робитимемо у вівторок.
What is not what. = Що, це не який.
What have you found? = Що ти знайшла?Примітка: У анґлійській мові також є питальне слово what = який, яка, яке, які. Напр.: What car? = Яке авто? . Будь ласка, не плутайте їх значення.
which = котрий, котра, котре
which [ уИч ] [ wɪtʃ ] = котрий, котрого, котрим, котрому, котрім

Питальний займенник which має таке ж саме значення, як українські займенники, котрий, котра, котре, ... Займенник which має тільки цю одну форму, яка вживається у будь-якому роді, числі та відмінку, тобто на українську він перекладається словами: котрий, котра, котре, котрі, котрому, котрим, і так далі. Займенник which вживається там, де займенник котрий вживається в українській, тобто там, де йдеться про вибір з обмеженої кількості предметів. Напр.: I have three cups. Which one would you like? = Маю три горнятка. Котре (з них) ви б хотіли., тобто тут йдеться про вибір одного з трьох, а не вибір одного з будь-якої необмеженої кількості. Якщо ви хочете вказати на вибір з будь-якої необмеженої кількості, то тоді маєте вживати який, тобто what. Для прикладу: What cup would you like. вказує на вибір будь-якого горнятка на світі, а речення: Which cup would you like. вже вказує на вибір горнятка, але вже з обмеженої кількості горняток. Окрім питального займенника which, ще є також відносний займенник which.Приклади:
Which ball do you prefer? = Котрому м'ячеві ви надаєте перевагу?
Which of those have you met on Thursday? = Котру з тих ви зустріли у четвер?
They had hundred dogs. Which one did you buy? = Вони мали сто псів. Котрого ти купив?
Which of these dresses do you like most? = Котра з цих суконь тобі найбільше подобається?whose : чий, чия, чиї
whose [ гуз ] [ hu:z ] = чий, чийого, чиєму, чиїм

Питальний займенник whose вказує на належність чи володіння кимось або чимось. Цей займенник вживається у питальних реченнях і завжди вказує на належність чогось чи когось чомусь чи комусь.Приклади:
Whose sweater is that? = Чий то светер?
Whose bag did you nick? = Чию сумку ти поцупив?
Whose children are these? = Чиї це діти?
Do you know whose this is? = Ти знаєш чи є це?

Вказівні займенники : Demonstrative Pronouns
this, these = цей, ця, це, ці
все те, що біля нас
this [ дис ] [ ðɪs ] = цей, ця, це, цього, цьому, цім

these [ діз ] [ ði:z ] = ці, цих, цим, цими

Вказівні займенники вживаються для позначення у реченні чогось особливого. Ці займенники можуть вказувати на предмети, як у просторі, так і в часі. Слова this і these є фактично одним і тим займенником, де these є множиною від this. Цей займенник вживається у будь-якому роді. Ми вживаємо цей займенник для позначення предметів, котрі розташовані біля нас, точнісінько так само, як в українській мові ми вживаємо займенники цей, ця, ці. Це стосується, як простору, так і часу. Наприклад: This is good. = Цей добрий., That was bad. = Той був поганий. У обидвох реченнях займенники вживаються у часі. У першому реченні ми вживаємо цей, бо він ближчий до нас в часовому понятті, а в другому реченні ми вживаємо той, бо він був, тобто в часовому понятті він від нас віддалений. Займенник this та these маює тільки одну форму, яка вживається у будь-якому відмінку, за винятком родового, де, як завжди в анґлійській мові, з займенником чи іменником вживається частка of (ов), яка вказує на родовий відмінок (тобто на походження, напр.: John of Zalissja = Джон з Залісся).Приклади форм та вживання:
What was this? = Що це було? (тут this вжито у минулому часі і саме для того, аби вказати, що дія відбувалася дуже недавно)
Why this is better than these? = Чому цей кращий ніж ці?
This will never be red. = Цей ніколи не буде червоним.
These here are very good. = Ось ці дуже добрі.


This came first. = Ця прийшла першою.
These arrived last. = Ці прибули останніми.
I cannot see this. = Я не можу цього бачити.
This is an interesting story. = Це цікава історія (оповідання).


Why is he doing this? = Чому він це робить?
These are basic rules. = Ці є основними правилами.
For how long have you lived with this? = Як довго ти з цим прожила?
I miss this. = Я нудьгую за цим.that, those : той, та, те, ті
все те, що далеко чи дальше від нас
that [ дет ] [ ðæt ] = той, та, те, тому, тим, того

those [ дОуз ] [ ðəʊz ] = ті, тих, тим, тими

Займенники that та those вказують на предмети, котрі розташовані дальше або далеко від нас, як у просторі, так і у часі, так само, як в українській мові ми вживаємо займенники той, та, ті, тим, тими, тому, ... Слова that та those є одним і тим займенником, де those є множиною від that. Цей займенник можемо вживати для будь-якого роду. Займенник that вживається в однині, а займенник those у множині. Ці займенники мають однакову форму у всіх відмінках.Приклади форм та вживання:
This is much better than those. = Цей багато кращий ніж ті.
Those, I had, were never good. = Ті, що я мав, ніколи не були добрі.
That was not easy to do. = То не було легко зробити.
Why are these not the same as those? = Чому ці не такі самі, як ті?


That drives me mad. = Я від того божеволію.
Those will be with you on Sunday. = Ті будуть у вас (з вами) в неділю.
Those would be just perfect. = Ті були б неперевершені.
That wasn't really that bad. = То було не так вже й погано.
such = такий, така, таке, такі
such [ сач ] [ sʌtʃ ] = такий, така, таке, такі, такого, таких, такому, такій...

Слово such може бути займенником та прикметником. Коли це слово вживається само, то воно є займенником, а коли воно вживається для означення іменника, то тоді воно є прикметником. Наприклад: Such is not good. = Такий не добрий. (займенник), Such behaviour is not good. = Така поведінка не добра. (прикметник, який означує слово behaviour). Як займенник, це слово вживається значно рідше, ніж коли воно є прикметником.Приклади:
Such never breaks. = Такий ніколи не ламається.
Such is very bad. = Така дуже погана.
Such was the weather yesterday. = Такою була погода вчора.


Such are his manners. = Такими є його манери. (Такою є його поведінка.)
Such was the description of this website. = Таким був опис цього вебсайту.
Such is the way they all work. = Таким є спосіб, у який вони всі працюють.


Such was their job. = Такою була їх робота.
Such is her duties. = Такими є її обов'язки.
I do not like such. = Така мені не подобається.
none, neither : жодний, жодна, жодне
none [ нан ] [ nʌn ] = жодний, жодна, жодне, жодного, жодної, жодному...

neither [ наида ] [ naɪðə ] = жодний, жодна, жодне, жодного, жодної, жодному...
neither [ ніда ] [ niːðər ] = жодний, жодна, жодне, жодного, жодної, жодному...

Зверніть увагу, що neither має дві вимови: [naɪðə] та [niːðər], котрі мають однакове значення, а різниця між ними залежить тільки від того, хто як каже. Тут варто зазначити, що у американській анґлійській частіше, але далеко не завжди, вживається [niːðər], від'як у британській анґлійській активно вживаються обидві. Проте, варто пам'ятати, що [naɪðə] є більш шляхетною та формальною вимовою ніж [niːðər], і це стосується, як у британської, так і американської анґлійської. Займенники none та neither не мають множити і вживаються тільки в однині. Ці займенники дуже часто вживаються з часткою of [ов] і означають жодний з, жодна з,... Напр.: none of them = жодний з них, neither of you = жодна з вас. Ці слова завжди вказують на заперечення. Тому пам'ятайте, що присутність у реченні принаймні одного заперечення у анґлійській мові, робить ціле речення заперечним. Аналізуйте подані нижче приклади.Приклади:
None was there. = Ніхто (з них) не був там.
None of you will go with me. = Жодна з вас не піде зі мною.
Neither is good. = Жодний не добрий.


Neither of girls was with me that day. = Жодна з дівчат того дня не була зі мною.
None of the boys was present at the meeting. = Жодний з хлопців не був присутнім на зустрічі.
Neither was here. = Жодний (жодна, жодне) не було тут.


I bought none. = Я не купила жодного.
She likes neither. = Їй не подобається жодний.
Well, that's none of the best. = Ну, цей (той) ніяк не найкращий. (На я, але цей ніяк не найкращий.)


This is strange, as I've seen none. = Це дивно, бо я не бачила жодної.
Are you sure, none at all? = Ти впевнена, що жодної?
Oh yes, just imagine, none at all. = О так, тільки уяви собі, взагалі жодної.
Неозначені займенники : Indefinite Pronouns
somebody, someone, anybody, anyone
хтось, будь-хто
somebody [ cАмбиді ] [ 'sʌmbədi ]
хтось, когось, комусь, кимось,...


someone [ сАмуан ] [ 'sʌmwʌn ]
хтось, когось, комусь, кимось,...


anybody [ Енибоді ] [ 'ɛnɪbɒdi ]
хтось, когось, комусь, кимось, будь-хто, будь-кого,...


anyone [ Ениуан ] [ 'ɛnɪwʌn ]
хтось, когось, комусь, кимось, будь-хто, будь-кого,...


Українські займенники хтось та будь-хто в анґлійській мові мають чотири форми: somebody, someone, anybody та anyone. Займенники з префіксом some-, тобто somebody та someone, варто вживати у стверджувальних реченнях, і не вживати у заперечних. Займенники з префіксом any-, тобто anybody та anyone, варто вживати у заперечних реченнях, і не вживати у стверджувальних. У питальних реченнях можна вживати всі чотири форми. Але пробуйте відчувати, де яка форма найкраще пасує. Якщо не відчуваєте, то у питаннях радше вживайте any-. Форму any- варто також вживати у реченнях з if, напр.: If anyone could tell me. = Якби хтось міг мені сказати. Анґлійські неозначені займенники somebody, someone, anybody та anyone вживаються, коли йдеться про живих осіб, тобто точнісінько так само, як українські займенники хтось та будь-хто, але на відміну від українських займенників, вони мають тільки одну форму, яка вживається у всіх українських відмінках та родах. Ці займенники не мають множини. Пам'ятайте: anybody is, а НЕ: anybody are (тобто тільки однина і так само з дієсловами). Зверніть також увагу, що у заперечних реченнях дані анґлійські займенники дуже часто перекладаються на українську словом ніхто. Це відбувається тому, що присутність у анґлійському речення принаймні одного заперечення робить ціле речення заперечним. Кожний неозначений займенник можна покласти у присвійний відмінок додавши закінчення 's. Напр.: This is somebody's house. = Це чиясь хата. Нижче подаються приклади, котрі підтверджують вище подану теорію і показують шляхи вживання. Будь-ласка, аналізуйте. Чим більше аналізуватимете приклади, тим краще розумітимете мову.Приклади:
Do you know anyone? = Знаєте когось?
I did not see anybody. = Я нікого не бачила.
Someone is coming today. = Сьогодні хтось прийде.
Will somebody take this back to the shop? = Хтось віднесе це назад до крамниці?


Will anybody take this back to the shop? = Хтось віднесе це назад до крамниці?
Have you spoken to anyone? = Ти з кимось розмовляла?
I think somebody will be there. = Думаю, хтось там буде.
I have not met anybody. = Я нікого не зустріла. (Я не зустрів будь-кого.)


Was anyone with you that evening? = Того вечора хтось був з вами (з тобою)?
Yes, I was there with someone. = Так, я там з кимось була.
Was that someone a boy or a girl? = Той хтось, був юнак чи дівчина?
That somebody was a man. = Той хтось був чоловік.Ось кілька стверджувальних речень, де вживається форма з префіксом any-. Це тому, що речення має негативне значення, як видно з його українського перекладу.
Hardly anybody was here. = Тут майже нікого не було.
Hardly anyone came. = Майже ніхто не прийшов.
She refused to do anything. = Вона відмовилась що-небудь робити. (Вона нічого не хотіла робити.)
He left without any money. = Він пішов без грошей. (не взявши гроші)


something, anything
щось, будь-що
something [ сАмфин ] [ 'sʌmθɪŋ ] = щось

anything [ Енифин ] [ 'ɛnɪθɪŋ ] = щось, будь-що

Займенники something та anything вживаються, коли йдеться про неживі предмети та речі. Займенники з префіксом some-, тобто something, варто вживати у стверджувальних реченнях, і не вживати у заперечних. Займенники з префіксом any-, тобто anything, варто вживати у заперечних реченнях, і не вживати у стверджувальних. У питальних реченнях можна вживати будь-яку форму, але перевагу майже завжди надають any-. Ці займенники вживаються тільки в однині. Якщо вам потрібна множина, то вживайте просто форму any та some. Пам'ятайте: something is, а НЕ: something are (тобто тільки однина і так само з дієсловами).Приклади:
Look, there is something under the table. = Глянь, там під кріслом щось є.
Was he asking anything? = Він щось питав?
Is there anything else you would like to say? = Ви ще хотіли б щось сказати?
There was something else. = Там було ще щось.


Is there anything I can do for you? = Чи щось можу для вас зробити?
I have not given her anything. = Я їй нічого не дала.
There must be something else. = Там ще щось мусить бути. (припущення)
He's got something in his pocket. = Він щось має у кишені.
nobody, no one = ніхто
nobody [ нОубиді ] [ 'nəʊbədi ]
ніхто, нікого, нікому, ніким


no one [ нОуан ] [ 'nəʊwʌn ]
ніхто, нікого, нікому, ніким


Неозначені займенники nobody та no one вживаються, коли йдеться мова про живі особи, мають форму тільки однини і вживаються у заперечних та питально-заперечних реченнях. Пам'ятайте: nobody is, а НЕ: nobody are (тобто тільки однина і так само з дієсловами). Зверніть увагу, що речення з nobody та no one мають фактично стверджувальну форму (формулу). Тобто українське речення Тут нікого нема. буде анґлійською Nobody is here., а не Nobody is not here. . Це пояснюється тим, що на відміну від українського, у анґлійському реченні може бути тільки одне заперечення, яке робить все речення заперечним і саме тому вже відпадає необхідність вживати заперечну форму речення. Неозначені займенники nobody та no one є фактично тим самим, що not + anybody, або not + anyone, і практично завжди вживаються у заперечних (негативних) реченнях Дивіться приклади нижче. Кожний неозначений займенник можна покласти у присвійний відмінок додавши закінчення 's. Напр.: This is nobody's house. = Це нічия хата, або: This house is nobody's. = Ця хата нічия.Приклади:
Nobody has arrived yet. = Ще ніхто не прибув.
Not anyone means the same as no one. = Ніхто означає те саме, що ніхто.
No one is coming tomorrow. = Завтра ніхто не прийде.
Why nobody asked any question? = Чому ніхто не задав жодного (ніякого) питання. (Пам'ятайте, що у анґлійському реченні завжди тільки одне заперечення, яке робить все речення заперечним. Саме тому, тут вживається any question, а не no question.)


Nobody likes anybody. = Ніхто нікого не любить. (Ніхто нікому не подобається.)
No one here speaks English. = Тут ніхто не розмовляє анґлійською.
Nobody in that room is my friend. = Ніхто в тій кімнаті не є моїм другом.
Nobody wanted to their job. = Ніхто не хотів робити свою роботу.


Nobody was late. = Ніхто не запізнився.
No one even tried to talk to me. = Ніхто зі мною навіть не намагався розмовляти.
Nobody in that house is poor. = Ніхто в тій хаті не бідний.
Nobody phoned, did they? = Ніхто не дзвонив, хіба ні?
She gave it to no one. = Вона його нікому не дала.

nothing = ніщо
nothing [ нАфин ] [ 'nʌθɪŋ ]
ніщо, нічого, нічому, нічим


Неозначений займенник nothing вживаються, коли йдеться про неживі предмети та речі. Пам'ятайте: nothing is, а НЕ: nothing are.Приклади:
I did nothing is the same as I did not do anything. = Я не робила нічого, це те саме, що я нічого не робила.
What happened? Nothing happened. = Що трапилось? Нічого не трапилось.
Is there really nothing you can do? = Хіба нічого не можеш зробити?
Nothing is the same as not anything. = Ніщо, це те саме, що не будь-що.
Well, not exactly the same but very close. = Ну, не те саме, але дуже близьке.


I ate nothing. = Я нічого не їв.
He gave me nothing. = Він мені нічого не дав.
Nothing was good, and nothing was bad. = Ніщо не було добре і ніщо не було погане.
I've got nothing at all. = Я зовсім нічого не маю.
And we are left with nothing. = І ми залишилися з нічим.
everybody, everyone = кожний, кожна
everybody [ Еврибоді ] [ 'ɛvrɪbɒdi ]
кожний, кожна, кожного, кожну, кожному,...


everyone [ Евриуан ] [ 'ɛvrɪwʌn ]
кожний, кожна, кожного, кожну, кожному,...


Неозначені займенники everybody та everyone вживаються, коли йдеться мова про живих осіб і вживаються тільки в однині, навіть якщо йдеться про кілька осіб. Тобто: everybody is, а НЕ: everybody are, і так само з дієсловами, напр.: everybody does. Ці займенники часто перекладають на українську словом всі і це правильно, але вам варто звикати до значення кожний, кожна, бо це однина і тоді ви звикатимете правильно вживати ці займенники. Кожний неозначений займенник можна покласти у присвійний відмінок додавши закінчення 's. Напр.: This is everyone's house. = Ця хата всіх. (Ця хата належить всім).Приклади:
Is everybody here? = Всі тут?
Everybody lives in his or her own world. = Кожний живе у своєму (його чи її) власному світі.
Everyone will be at the wedding. = Всі будуть на весіллі.
Not everyone is born the same. = Не всі народжені однаковими.


Is everybody listening? = Всі слухають? (Кожний слухає?)
Can everyone hier me? = Всі мене чують? (всі мають змогу чути)
Does everybody have a bed? = Кожний має ліжко?
Was everyone sleeping, when you came? = Всі спали, коли ти прийшла?


Everybody tried to get in. = Всі намагалися увійти (залізти, зайти, ...).
Everyone's house has windows, as well as doors. = Хата кожного має вікна, та (і також) двері.
Everybody's brain can think. = Мозок кожного (кожної людини) може думати.
Where is everybody? = Де всі?
I think everybody has left. = Думаю, що всі (кожний) вже пішли.

everything = кожний, все
everything [ Еврифин ] [ 'ɛvrɪθɪŋ ]
все, всього, всьому, всім


Неозначений займенник everything вживається, коли йдеться про неживі предмети та речі і завжди вживається тільки в однині. Тобто: everything is, а НЕ: everything are, і так само з дієсловами, напр.: everything has, а НЕ have.Приклади:
You know nothing, I know everything. = Ти не знаєш нічого, я знаю все.
For your money we buy everything. = За ваші гроші ми купуємо все.
We take everything with us. = Ми беремо все з собою.
Nobody knows everything. = Ніхто всього не знає.
Was everything untouched? = Все було нечіпане?


Is everything all right? = Все гаразд?
Yes, everything goes well. = Так, все йде добре.
Has everything been destroyed? = Все було зруйновано?
No, not everything, only a few bits. = Ні, не все, тільки декілька шматків (речей).
And everything else is in good condition. = А все інше у доброму стані.
Займенник THERE, Займенник IT
there = там
there [ дЕа ]
[ 'ðeə(r) ] - анґл. міжнарод. - IPA
[ ðe(r) ] - амер.
там


Анґлійський займенник there найчастіше вживається аби вказати на існування якогось предмету, тобто аби вказати що щось десь є, або щось десь відбувається. Попри те, що there означає там, цей займенник дуже часто не перекладається на українську взагалі, напр.: There is a book on the desk. = На столі є книжка. У цьому значенні займенник there дуже часто вживається у структурі there is, there are, і в цьому курсі є секція, яка дозволить вам добре зрозуміти вживання та значення цієї структури і де також є 78 речень, котрі дозволять вам добре закріпити розуміння цієї структури на практиці. Ось посилання на секцію: Структура there is... Ось посилання на перший урок секції, який пояснює теорію вживання цієї структури: Структура there is - Теорія вживання та утворенняПриклади:
There is a girl. = Є дівчина.
What girl? -Just a girl. = Яка дівчина? -Просто якась дівчина.
Is there anybody else in that room? = У тій кімнаті ще хтось є?
No, there is no one else there. = Ні, там більше нікого нема.
How come?. = Як так?
No idea. = Не маю поняття.


What is there? = Що там є?
There is nothing there. = Там нічого нема. (зверніть увагу, що тут друге there означає там, а перше не перекладається)
I do think there is something or someone there. = Я все ж таки думаю, що там хтось або щось є.
No, I am sure there is nobody there. = Ні, я впевнена, що там нікого нема.


There & there. = Там і там.
Here and there. = Тут і там.
Here, there, and everywhere. = Тут, там і всюди.
There will be nothing left. = Нічого не залишиться.
There will be nothing left there. = Там нічого не залишиться.
it = це (або нічого)
it [ ит ] [ ɪt ] = це

Займенник it вживається, коли йдеться про неживі предмети та речі і у цьому значенні вживається, як порожній підмет. Це тому, що: анґлійське речення завжди має мати підмет. Якщо підмет не можуть знайти, то вживають it або there. Зверніть увагу, що it також вживається, як особовий займенник третьої особи однини, у значенні: він, вона, воно, коли йдеться про неживі предмети та не домашніх тварин. Більше читайте про це вище, на початку цієї сторінки. Наприклад речення: It is bad. може означати: Він (вона, воно) поганий., або може означати: Погано. (або Це погано.). Аби правильно зрозуміти таке речення, потрібно визначити, чи є тут слово bad прикметником, чи прислівником. Якщо це прикметник, тоді it вживається, як особовий займенник і переклад речення буде: Він (вона, воно) поганий. Якщо це прислівник, тоді it вживається, як порожній підмет і переклад речення буде: Погано. Ніколи не розчаровуйтесь, якщо у вас часто з цим виникатиме плутанина. З часом це буде розумітися набагато легше. Також тримайте в голові, що у цьому питанні плутанина часто виникає навіть у фахівців. Займенник it дуже часто можна змінити займенником this. Наприклад: It's crazy. = This is crazy. = Це божевільно. Якщо ви не зовсім добре почуваєте себе зі словом it, тоді краще вживаєте this. Будь ласка, ніколи не вимовляйте it, як іт, а завжди, як ит, бо іт означає їсти - eat.Приклади:
It is raining. = Дощить. (Падає дощ.)
Why is it raining? = Чому дощить?
'Cause in this bloody town it rains every day. = Бо в цьому клятому місті дощить щодня.
Isn't it snowing yet? = Ще не сніжить?


Oh God, it's Sunday today. = О Боже, сьогодні неділя.
Oh dear! It's Saturday. = О Боже. Це субота.
It's mad. = Це божевільно.
That's mad. = Це (то) божевільно.


It's stupid. = Це дурне.
This is stupid. = Це дурне.
It's five o'clock. = П'ята година.
It's not easy. = Це не легко.
It's not hard. = Це не важко.


It's late, isn't it? = Пізно, хіба ні?
No, it's not. = Ні(не пізно).
Isn't it too early? = Не надто рано?
I think it's a bit too early. = Думаю трішечки за рано.
But I don't think it's a problem. = Але я не думаю, що це проблема.


It takes a village to raise a child. = Дитину виховує ціле село. (Це прислів'я означає, що дитина виховується не тільки батьками, але й цілим суспільством.)
It is love. = Це кохання. (закоханість)
It's life, my dear. = Це, дорогенький, життя.
It's called easy life. = Це називається легке життя.
It's always good to have a friend. = Завжди добре мати друга (подругу).

Правила подані на цій сторінці не є мертвими, тобто не є сто відсотків жорсткими. Люди балакають, як хочуть. Якщо ви хочете успішно їх розуміти, то для цього ваш мозок має бути достатньо гнучким. Це особливо стосується анґлійської мови і мабуть тому, що нею розмовляють дуже багато людей.


What do people say here ...

On Wednesday, the 28th of February 2018 Helper said:
Будь ласка, видаліть цю українську "транскрипцію", це жах, абсолютно не відповідає звукам у англійській, або замініть її на звичайну англійську транскрипцію
On Thursday, the 1st of March 2018 Victor said:
Я додав міжнародну. Української транскр. ніхто звідси забирати не буде, бо є дуже багато людей, котрі не розуміють міжнародної. Українська транскр. тут максимально наближена до англійських звуків. Для точного віддзеркалення тут є озвучка. Клацайте на англійський текст і ви почуєте слово чи речення. Дуже дякую за пораду.
On Sunday, the 4th of March 2018 Victor said:
Скориставшись нагодою, хочу також зробити зауваження щодо першого коментаря. Слово Helper тут вживати не варто було, від'як цим словом людей ніколи не описують. Його найкраще вживати для опису неживих предметів, як наприклад якась таблиця чи ще щось. Якщо ви назвете себе Helper, люди, у котрих англійська рідна, відразу зрозуміють, що ви іноземець чи іноземка. Попри те, що це слово теоретично вжито правильно, з людьми його вживати не варто. Замість цього слова вам найкраще було вжити слово: Assistant або ще найкраще: An Assistant.

      And what would you say?: