Німецькі займенники
відмінок Akkusativ
(наші родовий, знахідний)

Nominativ (називний) Dativ (давальний) Genitiv (присвійний)

Personal / Особові

mich (мене), dich (тебе), ihn (його), sie (її,їх), es(його), uns (нас), euch (вас), Sie (Вас)

Reflexiv / Зворотні

mich (ся, себе), dich (ся, себе), uns (ся, себе), euch (ся, себе), sich (ся, себе)

Possessiv / Присвійні

meinen (мого), deinen (твого), seinen (його), ihren (її, їх), unseren (нашого), Ihren (Вашого), euren (вашого)

Demonstrativ / Вказівні

diesen (цього), diese (цю, цих), dieses (цього), jenen (того), jene (тієї, тих), jenes (того), solchen (такого), solche (таку, таких), solches (такого)

Interrogativ / Питальні

wen (кого), was (що, чого), welchen (котрого), welche (котру, котрих), welches(котрого)

Indefinit / Неозначені

alle (всіх), andere (інших), beide (обидвох), einige (окремих), keine (жодних), irgendeine (будь-яких), irgendwer (будь-кого), jeden (кожного), jemanden (когось), niemanden (нікого), nichts (нічого), einige (окремих), einen (одного)

У відмінку Akkusativ, порівняно з відмінком Nominativ, змінюється форма тільки займенників чоловічого роду однини.
Для всіх решту родів та чисел форма займенників залишається такою ж, як у Nominativ.
Особові (Personalpronomen)
mich (мене), dich (тебе), ihn (його), sie (її,їх), es(його), uns (нас), euch (вас), Sie (Вас)
Перша особа, однина
mich (мене)
mich [миш] [mɪç] = мене

Приклади:

Du kennst mich. = Ти мене знаєш.

Sie hat mich. = Вона мене має.

Peter redet über mich. = Петер балакає про мене.

Arbeitest du ohne mich? = Працюєш без мене?

Brauchtest du mich? = Ти мене потребувала? (Я була тобі потрібна?)

Ich kenne mich. = Я знаю ся/себе.

Ich freue mich Sie zu sehen. = Я тішуся Вас бачити. (Мене тішить Вас бачити.)

Ich wasche mich. = Я мию ся/себе.

Ich hasse mich. = Я ненавиджу ся/себе.

Ich beeile mich. = Я кваплю ся/себе.

Ich frage mich. = Я запитую ся/себе.

Ich will mich beraten. = Я хочу порадити ся/себе.


Друга особа, однина
dich (тебе)
dich [дихь] [dɪç] = тебе (сь, ся, себе)

Приклади:

Beeil(e) dich. = Поквап ся/себе.

Siehst du dich? = Бачиш себе?

Schämst du dich nicht? = Ти не соромиш ся/себе? (Тобі не соромно?)

Wäschst du dich? = Ти миєш ся/себе?

Du wiederholst dich. = Ти повторюєш ся/себе?

Wann hast du dich letztes Mal gewaschen? = Коли ти останнього разу мив/мила ся/себе?

Haben sie dich letzten Samstag gewaschen? = Вони тебе останньої/минулої суботи мили?

Kannst du dich nicht ändern? = Ти не годна змінити ся/себе?

Wo versteckst du dich? = Де (ти) ховашєш ся/себе?

Mach dich fertig. = Приготуйся. (часто у ситуації, коли треба бути готовим виходити з дому, бути одягненим, і подібне)

Hat sie dich schon gesehen? = Вона тебе вже бачила?


Третя особа, однина
ihn (його), sie (її), es (його)
ihn [ін] [i:n] = його, нього

Приклади:

Sie wartet auf ihn. = Вона чекає на нього.

Sie essen ohne ihn. = Вони їдять без нього.

Ich kann ihn mir nicht vorstellen. = Не можу його собі уявити.

Stehst du auf ihn? = Він тобі подобається? (Він тобі до серця?)

Ich tue es für ihn. = Я роблю це для нього.

Hast du ihn schon gefragt? = Ти його вже питав/питала?

Wo haben Sie ihn hingelegt? = Куди/Де Ви його поклали?

Wir haben ihn auf Viktors Bett gelegt. = Ми його на Вікторове ліжко поклали.


sie [зі] [zi:] = її, неї

Приклади:

Ich mag sie nicht. = Я її не люблю.

Verstehen Sie sie nicht? = Ви її не розумієте?

Maria kennt sie. = Марія знає її.

Mark kann sie nicht erreichen. = Марк не може її досягти (не може з нею зв'язатися).

Ich kann sie nicht sehen. = Я не годна її бачити. (Я її не бачу.)

Warum hast du sich so gemacht? = Чому ти її такою зробила?

Liebst du sie? = Ти її кохаєш?

Magst du sie? = Ти її любиш? (Вона тобі подобається?)

Wollen Sie sie sehen? = Хочете/Хотіли б її бачити?

Hans wird sie abholen. = Ганс її підбере.(зі школи, з садка, з роботи, з зустрічі


es [ес] [ɛs] = його, нього

Зауважте: Ми часто перекладаємо es, як це. Але тоді це має бути у значенні воно. Тобто ми не можемо завжди перекладати наше це німецьким es.
Наприклад, ми не можемо сказати Це стіл. як Es ist Tisch., а маємо казати Das ist Tisch. і насамперед тому, що стіл не воно, а він.
Тому завжди думайте, чи можете Ви змінити це словом воно. Якщо ні, то es не вживаєте.

Приклади:

Wir schon haben es. = Ми вже його маємо.

Ich kriege es. = Я його дістану.

Lass es! = Залиш його.

Fass es nicht an. = Не чіпай його.

Sie haben es abgenommen. = Вони його відібрали/забрали.

Sie hat es nicht getan. = Вона його/цього не зробила.

Kannst du es mir zeigen? = Ти годен його мені показати?

Sie hört es nicht. = Вона його/цього не чує.

Ich habe es gewählt. = Я це/його обрав.

Wo hat er es versteckt? = Де він його/це заховав?


Перша особа, множина
uns (нас)
uns [унс] [ʊns] = нас (сь, ся, себе)

Приклади:

Sehen Sie uns? = Бачите нас?

Können Sie uns hören? = Ви можете нас чути?

Warum halten Sie uns? = Чому Ви нас тримаєте?

Wollen sie uns verkaufen? = Вони хочуть нас продати?

Willst du uns verarschen? = Хочеш нас надурити/обдурити?

Wir haben uns versprochen. = Ми обмовили сь/ся/себе. (не те сказали)


Друга особа, множина
Sie (Вас), euch (вас)
Sie [зі] [zi:] = Вас
(ввічливе або формальне звертання до ОДНІЄЇ особи, але має форму множини. Як у нашій мові: Мамо, де Ви були?.)

Приклади:

Ich nehme Sie da(hin). = Я візьму (беру) Вас туди.

Ich fahre ohne Sie. = Я їду без Вас.

Wir wollen ohne Sie leben. = Ми хочемо жити без Вас.

Soll ich Sie fragen? = Я маю Вас питати?

Kenne ich Sie? = Я Вас знаю?

Darf ich Sie vom(von dem) Hotel abholen? = Можу я Вас з готелю підібрати?

Wir fahren Sie ab. = Ми Вас відвеземо. (у нім. теперішню форму часто вживають замість майбутньої)

Mark holt Sie ab. = Вони Вас підберуть. (звідкись: готель, летовище, вокзал,...)

Sie wollen Sie akzeptieren. = Вони хочуть Вас прийняти.

Darf ich Sie um etwas bitten? = Можна (мені)/Можу (я) Вас про щось попросити?

Ärgern Sie sich nicht. = Не гнівайте сь/ся/себе.

Sie müssen sich beeilen. = Ви мусите (по)квапити сь/ся/себе.

Schließen Sie sich in diesem Zimmer ein. = Замкніть ся/себе у цій кімнаті.

Freuen Sie sich? = Ви тішите ся/себе?

euch ['ойхь] ['ɔʏç] = вас (сь, ся, себе)
(множина - неформальне - звертання до більше ніж однієї особи)


Зауважте, що у німецькій, так само як у нашій, на знак вищої пошани, ми можемо писати Ihr, Euch, тобто з великої літери. Подібно, як ми пишемо Sie.

Приклади:

Er sucht euch. = Він шукає вас.

Sie kann euch nicht finden. = Вона не може вас знайти.

Ich werde euch zu Hause treffen. = Зустріну вас вдома.

Wie kann ich euch verändern? = Як я годен/можу вас змінити?

Kennt ihr euch? = Знаєте сь/ся/себе?

Ihr müsst euch mehr zutrauen. = Ви мусите собі більше довіряти.

Entspannt (ihr) euch. = Розслабте ся/себе.

Bedient (ihr) euch selbst. = Обслуговуйте себе самі.

Wo trefft ihr euch? = Де ви зустрічаєте сь/ся/себе?

Bedeckt ihr euch. = Накрийте ся/себе.


Третя особа, множина
sie (їх)
sie [зі] [zi:] = їх, них

Приклади:

Willst du sie treffen? = Хочеш їх (її) зустріти?

Kannst du sie unterrichten? = Можеш навчати їх (її)?

Thomas verkauft sie. = Томас їх (її) продає.

Zeig sie mir. = Покажи їх (її) мені.

Sie kümmern sich um sie. = Вони про них/неї (по)піклуються.

Sie haben sich nicht verändert. = Вони не змінили ся/себе.

Wie fühlen sie sich? = Як вони почувають ся/себе?

Sie fühlen sich besser. = Вони почувають ся/себе краще.

Sie halten sich fest. = Вони тримають ся/себе міцно.


Зворотні займенники (Reflexivpronomen)
mich (ся, себе), dich (ся, себе), uns (ся, себе), euch (ся, себе), sich (ся, себе)
Перша особа, однина
mich (мене)
mich [миш] [mɪç] = мене, сь, ся, себе

Приклади:

Ich will mich rasieren. = Я хочу голити мене/ся/себе.

Ich soll mich beeilen. = Я маю/мушу/повинна (по)квапити сь/ся/себе.

Ich wollte mich fragen. = Я хотіла запитати ся/себе.

Ich möchte mich vorstellen. = Я хотіла б представити сь/ся/себе.

Ich kann mich nicht finden. = Я не годна знайти ся/себе.

Ich bin für mich selbst verantwortlich. = Я за себе сама відповідальна.Друга особа, однина
dich (тебе)
dich [дихь] [dɪç] = тебе, сь, ся, себе

Приклади:

Warum versteckst du dich? = Чому ти ховаєш ся/себе?

Du verbesserst dich. = Ти покращуєш ся/себе.

Hast du dich verlaufen? = Ти заблудила ся/себе?

Du musst dich vorbereiten. = Ти мусиш приготувати ся/себе.

Magst du dich? = Ти любиш себе?


Перша особа, множина, для wir
uns (нас)
uns [унс] [ʊns] = нас, сь, ся, себе

Приклади:

Wir lieben uns. Was hast du dagegen? = Ми кохаємо сь,ся,себе. Що ти маєш проти того?

Wir bedienen uns selbst. = Ми обслуговуємо ся/себе самі.

Wir wollen uns beeindrucken. = Ми хочемо нас/себе вразити.

Wir begleiten uns. = Ми проведемо себе.

Wir werden uns beraten lassen. = Ми дамо себе порадити. (Ми будемо радити сь/ся/себе.

Wir müssen uns umziehen. = Ми мусимо перебрати ся/себе. (з місця на місце, чи з одягу на одяг)

Wir können uns heute treffen. = Ми годні/можемо нині зустріти сь/ся.

Wir lieben uns. = Ми кохаємо сь/ся/себе.

Wir freuen uns, Sie zu sehen. = Ми тішимо ся/себе Вас бачити.

Kennen wir uns? = Ми знаємо ся/себе? (Ми знайомі?)


Друга особа, множина, ввічливе, формальне, для Sie
sich (Вас)
sich [зихь] [zɪç] = Вас, сь, ся, себе

Приклади:

Verstehen Sie sich selbst? = Ви розумієте себе самі?

Aber Sie verraten sich. = Але ж Ви зраджуєте ся/себе.

Bedienen Sie sich. = Обслуговуйте ся/себе.

Setzen Sie sich. = Садіть ся/себе. (Сідайте., Сядьте.)

Mögen Sie sich? = Ви себе любите?

Sehen Sie sich an. = Гляньте на себе.

Fahren Sie sich selbst. = Везіть себе самі.

Können Sie sich hören? = Ви годні себе чути? (Ви чуєте себе?)

Waschen Sie sich? = Миєте сь/ся/себе?


Зауважте, що форма sich вживається також і для третьої особи однини та множини, тобто для er, sie(вона), es, sie(вони). Дивіться нижче.

Друга особа, множина, неформальне, для ihr
euch (вас)
euch ['ойхь] ['ɔʏç] = вас, сь, ся, себе

Приклади:

Setzt (ihr) euch. = Садіть ся/себе. (Сідайте.) (ihr тут зайве, бо euch може стосуватися тільки на ihr)

Habt ihr euch eingeschlossen? = Ви замкнули сь/ся/себе?

Freut ihr euch? = Ви тішите сь/ся/себе.

Ihr habt euch enttäuscht. = Ви розчарували ся/себе.

Erinnert ihr euch? = Ви собі пригадуєте? (Ви пам'ятаєте?)


Зауважте, що форма euch вживається подібно також у давальному відмінку, тобто вже у значенні собі.

Третя особа, однина та множина, тобто для: er, sie, es, sie
sich (його)
sich [зихь] [zɪç] = його, Вас, її, їх, сь, ся, себе

Приклади:

er:

Er kennt sich nicht. = Він себе не знає.

Er bewegt sich. = Він рухає ться/себе.

Er, der Reißverschluss, macht sich nicht zu. = Він, засувний замок, не засуває ться/себе.

Er befindet sich in den Alpen. = Він знаходить ся/себе в Альпах.

Er befindet sich in BW (Baden-Württemberg). = Він знаходить ся/себе у Баден-В'юртемберґ.sie(вона):

Sie meldet sich nicht. = Вона не зголошується. (Не дає про себе знати/чути.)

Sie muss sich beeilen. = Вона мусить квапити ся/себе.

Sie will sich duschen. = Вона хоче в душ.

Sie erinnert sich. = Вона пригадує собі.

Sie hat sich gut versteckt. = Вона добре заховала ся/себе.

Sie liebt sich. = Вона кохає ся/себе.es:

Es bewegt sich nicht. = Воно не рухає ться/себе.

Es gründet sich auf Fakten. = Воно ґрунтує ться/себе на фактах.

Wie hält es sich? = Як воно тримає ться/себе?

Wie verkauft es sich? = Як воно продає ться/себе?

Lädt es sich selbst auf? = Воно само ладує ться/себе?sie(вони):

Warum hören sie sich nicht zu? = Чому вони не слухають ся/себе?

Sie haben sich verletzt. = Вони поранили ся/себе.

Sie öffnen sich. = Вони відкривають ся/себе.

Sie schalten sich aus. = Вони вимикають ся/себе.

Sie schämen sich. = Вони соромлять ся/себе. (Їм соромно.)


Зауважте, що форма sich вживається подібно також у давальному відмінку, тобто вже у значенні собі для тих самих осіб та чисел.

Присвійні (Possessivpronomen)
meinen (мого), deinen (твого), seinen (його), ihren (її, їх), unseren (нашого), Ihren (Вашого), euren (вашого)
Перша особа, однина
meinen (мого), meine (моєї, моїх), mein (мого)
meinen ['майнен] ['maɪnən] = мого (він)
meine ['майне] ['maɪnə] = моєї, моїх
mein ['майн] ['maɪn] = мого (воно)

Приклади:

Suchst du meinen Vater? = Шукаєш мого батька?

Sie hat meinen Blick bemerkt. = Вона помітила мій погляд.

Kennst du meinen Freund? = Ти знаєш мого друга?

Er sieht meine Mutter. = Він бачить мою маму.

Sie wissen nichts über meine Arbeit. = Ви про мою працю нічого не знаєте.

Er verkauft meine Geschenke. = Він продає мої подарунки.Ich finde meine Freunde. = Я знайду своїх/моїх друзів.

Kennen Sie meine Nachbarn? = Ви знаєте моїх сусідів?

Könnt ihr meine Kühe zählen? = Ви годні полічити моїх корів?

Sie sieht mein Auto an. = Вона дивиться на моє авто.

Ich werde dir über mein Dorf erzählen. = Я розповім тобі про своє село.

Du kannst/darfst mein Wasser trinken, wenn du willst. = Можеш пити мою воду, якщо хочеш.


Друга особа, однина
deinen (твого), deine (твоєї, твоїх), dein (твого)
deinen ['дайнен] ['daɪnən] = твого (він)
deine ['дайне] ['daɪnə] = твоєї, твоїх
dein ['дайн] ['daɪn] = твого (воно)

Приклади:

Haben sie deinen Sohn niemals gesehen? = Вони (ще) ні разу не бачили твого сина?

Haben sie deinen Bruder gesehen? = Бачили вони твого брата?

Wirf mir deinen Ball zu. = Кинь мені твого/свого м'яча.

Ich kenne deine Geschichte. = Я знаю твою історію.

Ich brauche deine Güte. = Я потребую твоєї доброти.

Was weißt du über deine Freundin? = Що ти знаєш про свою подругу?Du kannst meine Eltern fragen. = Можеш запитати моїх батьків.

Sie verstehen deine Worte. = Вони розуміють твої слова. (Worte - слова, як ціла фраза, не як кожне окреме слово)

Darf ich deine Sauerkirschen/Weichsel(kirschen) essen? = Можу/Можна їсти твої вишні?

Ich brauche dein Geld nicht. = Мені не потрібні твої гроші.

Ich esse dein Brot. = Я їм твій хліб.

Ich nehme dein Bier. = Я беру твоє пиво.


Третя особа, однина
seinen (його), ihren (її)
seinen ['зайнен] ['zaɪnən] = його (він)
seine ['зайне] ['zaɪnə] = його (вона, вони)
sein ['зайн] ['zaɪn] = його (воно)

Приклади (його, як він):


Wir hören seinen Bruder. = Ми чуємо його брата.

Ich habe die Tasche auf seinen Tisch gestellt. = Я поставила сумку на його стіл.

Er hat seinen Motor verkauft. = Він продав його двигун.

Ich erinnere mich nicht an seine Mutter. = Я не пам'ятаю його матері.

Ich freue mich für seine Schwester. = Я тішу ся/себе за його сестру.

Sie haben seine Wurzel abgehackt. = Вони відрубали його корінь.Wir aßen seine Äpfel. = Ми їли його яблука.

Hat jemand seine Kinder gesehen? = Хтось бачив його дітей?

Ich sehe seine Scheinwerfer nicht. = Я не бачу його фар.

Ziehen Sie sein Lenkrad ab. = Відчіпайте його руль.

Sie hat sein Auto verkauft. = Вона продала його авто.

Ich mag sein Mädchen. = Я люблю/Мені подобається його дівча. (не його кохана, а радше як донька)


ihren ['ірен] ['i:rən] = її (він)
ihre ['іре] ['i:rə] = її (вона, вони)
ihr ['іa] ['i:r] = її (воно)

Приклади (його, як воно):


Ich mag ihren Peter. = Я люблю/Мені подобається її Петро.

Ich kann ihren Sohn nicht vergessen. = Я не можу забути її сина.

Wir müssen ihren Wagen waschen. = Ми мусимо мити її автомобіль.

Die Polizei sucht ihre Tochter. = Поліція шукає її доньку.

Ich spürte ihre Hand. = Я відчував її руку.

Ich warte auf ihre Mama. = Я чекаю на її маму.Sie haben ihre Sachen genommen. = Вони забрали її речі.

Sie muss an ihre Kinder glauben. = Вона мусить вірити в своїх дітей.

Du kannst ihre Tassen benutzen. = Ти можеш використовувати її горнятка.

Bitte, lies mir ihr Buch vor. = Будь ласка, прочитай мені її книжку.

Martin repariert ihr Auto. = Мартин ремонтує її авто.

Ich konnte ihr Gesicht nicht sehen. = Я не годен був (не міг) бачити її обличчя.Перша особа, множина, для wir (ми)
unseren (нашого)
unseren ['унзерен] ['ʊnzərən] = нашого (він)
unsere ['унзере] ['ʊnzərə] = нашу, наших
unser ['унза] ['ʊnzɐ] = нашого (воно)

Приклади:

Sie haben unseren Wagen nicht. = Вони не мають нашого автомобіля.

Habt ihr unseren Opa irgendwo gesehen? = Ви десь бачили нашого дідуся?

Verstehen Sie unseren Opa? = Ви розумієте нашого дідуся?

Gefällt Ihnen unsere Wohnung? = Вам подобається наше помешкання?

Und unsere Oma habt ihr auch nicht gesehen? = І нашої бабусі ви також не бачили?

Bitte, verlassen Sie unsere Wohnung. = Будь ласка, залиште наше помешкання/квартиру.Er hat alle unsere Pferde verkauft. = Він продав всіх наших коней.

Wir (be)grüßen unsere Gäste. = Ми вітаємо своїх/наших гостей.

Warum verschieben Sie unsere Termine? = Чому Ви відкладаєте наші відвідування/побачення?

Gefällt dir unser Haus? = Тобі подобається наш будинок/хата?

Sie zerstören unser Dorf. = Вони знищують наше село.

Warum verkaufen wir unser Haus? = Чому ми продаємо свій будинок/хату?Друга особа, множина, ввічливе, для Sie (Ви)
Ihren (Вашого)
Ihren ['ірен] ['i:rən] = Вашого (він)
Ihre ['іре] ['i:rə] = Вашої, Ваших
Ihr ['іa] ['i:r] = Вашого (воно)

Приклади:

Gestern habe ich Ihren Liebhaber gesehen. = Я вчора бачила Вашого коханого.

Sie hassen Ihren Sohn. = Вони ненавидять Вашого сина.

Warum sägen sie Ihren Baum? = Чому вони ріжуть Ваше дерево?

Ich habe Ihre Frau gesehen. = Я бачила Вашу дружину.

Ich liebe Ihre Tochter. = Я кохаю Вашу доньку.

Kann er Ihre Frage beantworten? = Він годен відповісти на Ваше питання?Wir kennen Ihre Freunde nicht. = Ми не знаємо Ваших друзів.

Ich packe Ihre Sachen. = Я пакую Ваші речі.

Er will Ihre Besucher beeindrucken. = Він хоче вразити Ваших відвідувачів.

Ich werde morgen Ihr Fenster reparieren. = Я завтра ремонтуватиму Ваше вікно.

Ich mag Ihr Volk. = Мені подобається Ваш народ.

Wann werden sie Ihr Haus bauen? = Коли вони будуватимуть Ваш будинок?


Друга особа, множина, для ihr (ви)
euren (вашого)
euren ['ойрен] ['ɔʏrən] = вашого (він)

eure ['ойре] ['ɔʏrə] = вашої, ваших

euer ['Ойя] ['ɔyɐ] = вашого (воно)

Приклади:

Wollt ihr euren Wagen nicht verkaufen? = Ви не хочете продати свого автомобіля?

Ich will euren verdammten Idioten nicht sehen. = Я не хочу бачити вашого клятого ідіота.

Wie können wir euren Sohn beeinflussen? = Як ми годні/можемо вплинути на вашого сина?

Sie erinnert sich an eure Mutter. = Вона пам'ятає вашу маму.

Ich würde gerne eure Suppe probieren. = Я б залюбки спробував вашу зупу.

Könnt ich wohl Eure Tochter kriegen? = Можу я отримати/дістати/мати Вашу доньку. [J und W Grimm: Märchen]Ich konnte euere Stimmen nicht hören. = Я не міг чути ваших голосів.

Ich verstehe eure Zeichen nicht. = Я не розумію ваших знаків.

Werft alle eure Sorge auf ihn, denn er kümmert sich um euch. = Киньте всі ваші турботи йому, бо він піклується про вас. [Die Bibel, 1 Petr 5,7]

Wann haben sie euer Dorf erobert? = Коли вони захопили ваше село?

Sie wollen euer Haus kaufen. = Вони хочуть купувати ваш будинок.

Ich besitze euer Haus. = Я володію вашим будинком.


Третя особа, множина, для sie (вони)
ihren (їх)
ihren ['ірен] ['i:rən] = їх (він)
ihre ['іре] ['i:rə] = їх (вона, вони)
ihr ['ір] ['i:r] = їх (воно)

Приклади:

Ich entwerfe ihren Garten. = Я проектую їх сад.

Kannst du mir ihren Wein holen? = Годен принести/взяти мені їх вино?

Sie haben ihren Vorschlag abgelehnt. = Вони відхилили нашу пропозицію.

Brich nicht ihre Möbel. = Не ламай їх меблі.

Ich will ihre Suppe kosten. = Я хочу скуштувати їх зупу.

Ich verstehe ihre Situation. = Я розумію їх ситуацію.Können Sie ihre Kinder abholen? = Годні/Можете Ви їх/її дітей підібрати?

Sie sollen ihre Leute fragen. = Вам варто запитати їх людей.

Sie haben ihre Angebote abgelehnt. = Вони відхилили їх пропозиції.Aber Sie wissen ihr Leben. = Але Ви знаєте їх життя.

Ich werde mich auf ihr Bett legen. = Я лягатиму на їх ліжко.

Ich habe ihr Radio ausgeschaltet. = Я вимкнула/виключила їх радіо.


Вказівні займенники (Demonstrativpronomen)
den,die,das,diesen,diese,dieses,jenen,jene,jenes,denjenigen,diejenige,dasjenige,solchen,solche,solches
den (того), die, (тої, тієї, тих), das (того(воно))
Відмінними ці займенники від артиклів є тим, що вони не мають свого об'єкту, тобто вживаються самі без іменника.
den [ден] [dən] = того, його

Приклади:

Wie kennst du den? = Як/Звідки ти того/його знаєш?

Wann werden sie den erwischen? = Коли вони того/його зловлять?

Wie lange werden sie den festhalten? = Як довго/Скільки (часу) вони того/його триматимуть? (за ґратами)


die [ді] [di:] = тієї, тих

(однина і множина)Приклади:

Hast du die erledigt? = Ти ту/тих владнала? (Ти з тією/тими/нею/ними закінчив/ла?)

Konntest du die erreichen? = Ти змогла до неї/них/тієї/тих сягнути/добитися/зв'язатися?

Wann können wir die erwarten? = Коли ми годні/варто її/їх/тієї/тих очікувати?


das [дaс] [das] = того, те, його (як: воно)

Приклади:

Die werden das am Dienstag reparieren. = Ті ремонтуватимуть те/того/його у вівторок.

Ich musste das essen. = Я мусила те/його їсти.

Ich konnte das nicht finden. = Я не могла те/того/його знайти.


diesen (цього), diese, (цієї,цих), dieses (цього(воно)), jenen (того), jene (ту, тих), jenes (того (воно))
diesen ['дізин] ['di:zən] = цього

jenen ['єнин] [je:nən] = того

Приклади:

Kennst du diesen Polizisten? = Знаєш цього поліціянта?

Sie hat diesen Mann geändert. = Вона змінила цього чоловіка.

Ich repariere diesen Motor. = Я ремонтую цей мотор.

Diesen Jungen mag ich nicht. = Цього хлопця я не люблю.

Sie sprang auf diesen Tisch. = Вона стрибала на цього стола. (на цей стіл)

Er klettert auf diesen Baum. = Він лізе на цього дерева. (на це дерево)

Wir spielen diesen Montag. = Ми граємо цього понеділка.

Ich kann nicht aufhören, an diesen Jungen zu denken. = Я не годна перестати/припинити думати про цього хлопця.

Ich würde gern diesen Film drehen. = Я б залюбки знімала цей фільм.

Maria kennt jenen Namen. = Марія знає те ім'я.

Mark unterrichtet jenen Studenten. = Марк навчає того студента.

Sie trägt jenen Jungen. = Вона несе того хлопця.

Wer kommt denn über jenen Bach? = Хто тоді через того потічка/той струмок пройде? [Wilhelm Busch]

Sie kletterte auf jenen Baum. = Вона лізла на те дерево.


diese ['дізе] ['di:zə] = цієї, цих

jene ['єне] ['je:ne] = тієї, тих

Приклади:

Hast du diese Tasse? = Маєш це горнятко?

Ich kann diese Hand nicht sehen. = Я не бачу цієї руки.

Er liebt diese Frau. = Він кохає цю жінку.

Kennen Sie diese Stadt? = Ви знаєте це місто?

Schau dir diese Schlampe an. = Поглянь собі на цю суку. (переносне)

Schau dir diese Hündin an. = = Поглянь собі на цю суку. (пряме значення, як психа)

Er betrat diese Wohnung um 5 Uhr. = Він увійшов в цю квартиру о 5 годині.Können Sie diese Fragen beantworten? = Ви можете відповісти на ці питання?

Wo(her) habt ihr diese Millionen? = Звідки у вас ці мільйони?

Haben Sie diese Länder besucht? = Ви відвідали ці країни?

Wer hat diese Gäste eingeladen? = Хто запросив цих гостей?

Sie haben diese beiden Türen nicht eingeschlossen. = Ви не замкнули цих обидвох дверей.Weiß sie jene Site? = Вона знає той бік (ту сторону)?

Hörst du jene Stimme? = Чуєш той голос?

Erinnerst du dich an jene Nacht? = Пам'ятаєш ту ніч?Hat er jene Männer gesehen? = Він бачив тих чоловіків?

Jene Autos habe ich noch nie gesehen. = Тих авто я ще ніколи не бачила.

Ich besitze jene Häuser. = Я володію тими будинками.


Зверніть увагу, що Jene це також німецьке жіноче ім'я.


dieses ['дізис] ['di:zəs] = цього (воно)

jenes ['єнис] ['je:nəs] = того (воно)

Приклади:

Probiertest du nicht dieses Geschenk? = Не спробуєш цього дарунку?

Verstehen Sie dieses Mädchen? = Ви розумієте це дівча (цю дівчину)?

Sie mögen dieses Kind. = Вони люблять це дитя.

Ich verlasse diese Stadt dieses Jahr. = Я залишу це місто цього року.

Dieses Auto habe ich nicht gesehen. = Цього авто я не бачила.

Gefällt Ihnen dieses Bild? = Вам подобається ця картина?

Aber wir können dieses Bild verwenden. = Але ми годні/можемо використовувати цю картину.

Jenes Ding kaufe ich nicht. = Ту річ я не купую.

Öffne jenes Zimmer. = Відчини ту кімнату.

Kannst du jenes Fenster öffnen? = Можеш відчинити те вікно?


denjenigen (того), diejenige (ту, тих), dasjenige (того (воно)), denselben (того самого), dieselbe (ту саму, тих самих), dasselbe (те саме, того самого (воно))
denjenigen ['денєніґен] ['denjeːnɪɡən] = того (він)

denselben [ден'зельбен] [dens'zɛlbən] = того самого (він)

Приклади:

Wir verstehen denjenigen Weg. = Ми розуміємо той шлях.

Offener Brief an denjenigen Unbekannten, der die Macht hat in Deutschland. = Відкритий лист до того незнайомця, що має владу в Німеччині. [Eden Paul: The Forerunners]

So möchte ich wohl denjenigen sehen. = То я б вельми хотіла того/його бачити. [C M Wieland: Geschichte des Prinzen Biribinker]

Wage ich Ihnen denselben zu senden. = Наважуюсь я відіслати/відправити Вам того самого. [Briefe an Ludwig Tieck]

Dann haben Sie einen anderen Namen für denselben Gegenstand. = То Ви маєте іншу назву для того самого предмету. [Rudolf Haas: Der Volksbeglücker]

Er brachte denselben. = Він приніс/привів того самого.


diejenige ['дієніґe] ['di:jeːnɪɡе] = тієї

dieselbe [дi'зельбе] [di:'zɛlbe] = тієї самої

Приклади:

Wir verstehen diejenige Frau. = Ми розуміємо ту жінку.

Ich spreche über diejenige Wand. = Я кажу/балакаю про ту стіну.

Ich denke an diejenige, die hier ist. = Я думаю про ту, що (є) тут.

Es ist noch dieselbe Sonne, die derselben Erde lacht. = Це все ще те саме сонце, що тій самій Землі сміється. [Jakob Wassermann]

Ich will und suche dieselbe. = Я хочу і шукаю тієї самої.

Er brachte dieselbe. = Він приніс/привів ту саму.

Fahren Sie in dieselbe Richtung? = Ви їдете в тому самому напрямку?


dasjenige ['дacєніґe] ['das:jeːnɪɡе] = того (воно)

dasselbe [дac'зельбе] [das:'zɛlbe] = того самого (воно)

Приклади:

Wenn er dasjenige nicht begreifen konnte, was jedes Kind begreift. = Коли/Якщо він не годен був зрозуміти того, що кожне дитя розуміє. [H Heine: Die Harzreise]

So sehe ich dasjenige an, was Sie leisteten. = То дивлюся я на те/того, що Ви зробили.

Nur wenn du mir versprichst, mir dasjenige zu geben, was dir zu Hause am ersten begegnet. = Тільки, якщо ти мені пообіцяєш, мені те/того дати, що є у тебе вдома найперше. [Ludwig Bechstein: Märchenbuch]Ich nehme dasselbe, wie du. = Я візьму/беру те саме, що ти.

Wiederhole dasselbe nach 7 oder 8 Tagen und dann wieder nach 12 oder 14 Tagen. = Повтори те саме по/через 7 чи 8 днях і потім знову через/по 12 чи 14 днях. [GEO. J. SAYER]

Ich fühlte dasselbe. = Я відчувала те саме.

Es gibt tausende von Frauen, welche dasselbe fühlen. = Існує/Є тисячі жінок, котрі те саме відчувають. [Clara Sokolowsky-Theumann: Die moderne Ehe]


diejenigen ['дієніґeн] ['di:jeːnɪɡеn] = тих

dieselben [дi'зельбен] [di:'zɛlben] = тих самих

Приклади:

Ich will diejenigen nicht berühren, die von ihm abhängen. = Я не хочу чіпати/торкатись тих, хто/що від нього залежать. [S Freud: Totem und Tabu]

Die sogenannten Wechseljahre oder die Menopause sind eine Zeit wirklicher Gefahr für alle diejenigen Frauen, die das 45. Jahr überschritten haben. = Ті так Змінні роки або Менопаузи є часом справжньої небезпеки для всіх тих жінок, котрі 45 рік перейшли/перетнули. [Lydia E. Pinkham]

Diejenigen, welche mich umgaben, waren lebendig genug. = Ті, що мене оточували, були досить живими. [Karoline von Woltmann]Ich wollte dieselben Freunde sehen. = Я хотіла бачити тих самих друзів.

Wir können dieselben nutzen. = Ми можемо використовувати тих самих.

Sie sollten dieselben Knöpfe anklicken. = Вам варто клацати ті самі кнопки.solchen (такого), solches (такого), solche (такої, таких)
solchen ['зольхєн] ['zɔlçən] = такого

Приклади:

Ich kenne einen solchen (Mann). = Я одного такого (чоловіка) знаю.

Ich habe solchen (Garten). = Я маю такий/такого (сад).

Ohne solchen (Aufwand) das ist nicht möglich. = Без такого (зусилля) це неможливо.

Solchen habe ich noch nie gefahren. = Такого (автомоб.) я ще ніколи не водила.

Solchen habe ich noch nie geangelt. = Такої (риби) я ще ніколи не ловила.


solches ['зольхєc] ['zɔlçəs] = такого (воно)

Приклади:

Ein solches (Verhalten) hatte ich nicht erwartet. = Такої (поведінки) я не очікував.

Wer behauptet solches? = Хто таке стверджує?

Ein solches will ich nicht. = Такого/Якогось такого я не хочу.

Als der Schwab solches hörte, rief er fröhlich aus. = Як шваб таке почув, то радісно викрикнув/вигукнув. [Ludwig Bechsteins Märchenbuch]

Solches sah ich sehr oft. = Таке я бачила часто.


solche ['зольхe] ['zɔlçe] = такої, таких

Приклади:

Sie weigert sich solche (Zinsen) zu zahlen. = Вона відмовляється таку (ставку) платити.

Ohne solche (Sache) können wir nichts machen. = Без такої (речі) ми нічого не можемо зробити.

Solche (Beratung) braucht er nicht. = Такої (поради) він не потребує.Er bietet solche (Einrichtungen). = Він такі (умови) забезпечує.

Ich kann solche (Bedingungen) nicht ertragen. = Я таких (умов) винести не годен.

Wir haben solche (Fälle). = Ми такі (випадки) маємо.


Примітка: У німецькій також є слово solch, яке має подібне значення, але коли воно вживається, то воно не стосується іменника, перед яким вживається, а стосується прикметника. Наприклад, у фразі solch hübsche Dame (таК вродлива пані) слово solch стосується слова hübsche (так вродлива), а не слова Dame і тому воно не має закінчення -е, але якщо сказати solche hübsche Dame (такА вродлива пані), тоді тут слово solche вже стосується і слова Dame.

Зауважте, що вище подані форми solch- є також прикметниками. Тому, аби вказати на те, що тут ці форми є саме займенниками, я поклав іменники, яких solch- може стосуватися, в дужки, як приклади відповідності родові та числу. Але, якщо позабирати дужки, тоді solch- вже потрібно вважати прикметником. І тому solch- відмінюється за тими ж самими правилами, що й прикметники.

Питальні (Interrogativpronomen)
wen (кого), was (чого, що), welchen (котрого), welches (котрого), welche (котрої)
wen (кого), was (що, чого)
wen [вєн] [ve:n] = кого

Приклади:

Für wen haben Sie gewählt? = За кого Ви голосували?

Wen kennt er? = Кого він знає?

Wen magst du? = Кого (ти) любиш?

Wen seht ihr? = Кого ви бачите?

Wen hast du? = Кого (ти) маєш?

Wen Gott nicht ewig verdammen kann. = Кого Бог довічно проклясти не годен. [Angelus Silesius]

Ihr wisst wohl, wen ich meine. = Ви добре знаєте, кого я маю на увазі. [Friederike Kempner]

Für wen? = Для кого?

Für wen ist das? = Для кого це?

Auf wen? = На кого?

Ohne wen? = Без кого?

Über wen? = Про кого?


was [вас] [vas] = чого, що

Приклади:

Was hört sie? = Що вона чує?

Was isst du? = Що їж?

Was habe ich? = Що я маю?

Was hat abgeschlossen? = Що вона замкнула?

Auf was warten Sie? = На що Ви чекаєте?

Worauf warten Sie? = На що Ви чекаєте?

Über was streiten sie sich? = За що вони сперечаються?

Worüber streiten sie sich? = За що вони сперечаються?

Was hören Sie? = Що Ви чуєте?

Was geben sie dir nicht? = Чого вони тобі не дають?

Was wollen Sie? = Що/Чого Ви хочете?

Was werben Sie? = Що Ви рекламуєте?

Was nimmst du? = Що ти береш?

Was wählst du? = Що ти обираєш?

Was waschen Sie? = Що Ви миєте?


welchen (котрого), welches (котрого), welche (котрої)
welchen ['вєльхeн] ['vɛlçən] = котрого

Приклади:

Welchen Rock trägst du zur Party? = Котру спідницю одягаєш на вечірку?

Welchen Arbeiter kennst du nicht? = Котрого працівника ти не знаєш?

Welchen Maler magst du am liebsten? = Котрого художника (маляра) найбільше любиш?

Welchen von ihnen hörst du? = Котрого з них ти чуєш?

Welchen Weg haben wir zu gehen? = Котрим шляхом маємо ми йти? [Rabindranath Tagore]

Durch welchen Wald bist du gegangen? = Через котрий ліс ти йшов?


welches ['вєльхес] ['vɛlçəs] = котре, котрого

Приклади:

Welches Auto würdest du lieber fahren? = Котре авто ти б радше вела?

Welches Buch hast du schon gelesen? = Котру книжку ти вже прочитала?

Welches Element habt ihr gefunden? = Котрий елемент ви знайшли?

Welches Instrument haben Sie benutzt? = Котрий прилад Ви використали?

Welches Mittel verwenden Sie? = Котрий засіб Ви використовуєте?


welche ['вєльхе] ['vɛlçə] = котру, котрої, котрі, котрих

Приклади:

Welche Zeitung hat sie gelesen? = Котру газету вона прочитала?

Welche Schublade hast du geöffnet? = Котру шухляду ти відкрила?

Welche Kuh hast du gefüttert? = Котру корову ти нагодував?Welche Gäste hast du gesehen? = Котрих гостей ти бачила?

Welche Hunde haben Sie gefangen? = Котрих псів Ви зловили?

Welche Polizistinnen hast du gesehen? = Котрих поліціянток ти бачив?


Примітка вживання:
Займенники котрий, котра, котре, котрі дуже часто плутають зі словом який,.... Проте, котрий,... і який,... мають різні значення. Який,... вказує на будь-яку річ, від'як котрий,... вказує на вибір з певного обмеженого числа речей. Наприклад, фраза "який олівець" означає будь-який олівець, а фраза "котрий олівець" вказує на якийсь олівець з певної групи олівців. Це правило стосується будь-якої мови.

Неозначені (Indefinitpronomen)
alle (всіх), andere (інших), beide (обидвох), einige (окремих), keine (жодних), irgendeine (будь-яких), irgendwer (будь-кого), jeden (кожного), jemanden (когось), niemanden (нікого), nichts (нічого), einige (окремих), einen (одного)
alle (всіх)
alle ['алє] ['alə] = всіх

Приклади:

Ich kenne alle. = Я знаю всіх.

Mir fehlen sie alle. = Мені бракує всіх.

Sie kann alle essen. = Вона може/годна з'їсти всі/всіх.

Ein Buch für Alle und Keinen. = (Одна) Книжка для всіх і жодного/нікого. [Friedrich Nietzsche]

Aus Schäufeles Haus tönte fast alle Tage Geschrei. = Майже кожного/всі дні з будинку Шойфелє лунали крики. [Ida Frohnmeyer]

Sie haben alle Leute gefragt. = Вони питали всіх людей.

Wir haben alle Äpfel gekauft. = Ми купили всі яблука.

Sie haben alle Tomaten verkauft. = Вони продали всі помідори.


Якщо alle стоїть:
- перед означеним артиклем (der, die, das);
- перед присвійними або вказівними займенниками,
то він отримує свою ориґінальну форму all і вживається у цій формі у всіх відмінках.

Alle часто вживається, як наше все, всі (у сенсі закінчились або більше немає). Щось подібне також є й у нашій мові (Це всі. тобто більше немає).
Напр.: Mein Geld ist alle. = Мої гроші все (скінчилися)., Ich bin total alle. = Я все. (Я повністю кінчений/втомлений.)
Зауважте, що слово alle може також бути й прикметником (Adjektiv), де воно відмінюється за всіма правилами відмінювання прикметників.

anderen (іншого), anderes (іншого), andere (іншої, інших)
anderen ['андерен] ['andərən] = іншого (він)

Приклади:

Sie wartet auf anderen. = Вона чекає на іншого.

Ich werde anderen waschen. = Я митиму іншого.

Anderen haben wir abgelehnt. = Іншого ми відхилили.

einen Tag um den anderen = кожного другого дня


anderes ['андереc] ['andərəs] = іншого (воно)

Приклади:

Das bedeutete aber nichts anderes. = Але те не означало нічого іншого. [Franz Kafka: Das Urteil]

Er wollte nichts anderes. = Він не хотів нічого іншого. [Franz Kafka: Das Urteil]

Italien konnte anderes. = Італія могла/була годна інше. [Ernst Wilhelm Bredt: Belgiens Kunst]

Habt Ihr nichts anderes zu berichten. = Не маєте нічого іншого повідомити/відрапортувати? [Theodor Storm: Im Brauerhause]


andere ['андере] ['andərə] = іншої, інших

Приклади:

Bieten Sie ihnen andere an. = Запропонуйте їм іншу.

Andere will ich nicht. = Іншої я не хочу.

Haben Sie auch andere eingeladen? = Ви іншу також запросили?Kennen Sie andere? = Ви знаєте інших?

Andere werden wir am Mittwoch besuchen. = Інших ми відвідаємо в середу.

Bring mir andere. = Принеси/Приведи мені інших.


Ander відмінюється за правилами відмінювання прикметників.
beide (обидвох)
beide ['байде] ['ˈbaɪ̯də] = обидвох

Приклади:

Stefan hat beide (Eltern) verloren. = Штефан втратив обидвох (батьків).

Sie mag beide. = Вона любить обидвох.

Wir haben beide. = Ми маємо обидвох.

Paul wird euch beide bringen. = Пауль принесе вам обидвох.

Zeigen Sie mir beide. = Покажіть мені обидвох.

Ich trinke beide. = Я п'ю обидва.


Німецька має також займенник beides, який вживається в однині. Різниця між beide та beides є практично такою ж самою, як відмінність між alle та alles.
Головною відмінністю тут є те, що коли ми балакаємо про одинакові речі або речі того самого типу, то у сенсі обидва ми вживаємо beide. А коли ми балакаємо про різні речі, то у сенсі обидва ми вживаємо beides. Таким чином, коли ми балакаємо про батьків, тобто двох людей, то ми вживаємо beide.
Wo sind dein Mama und dein Papa? Beide sind zu Hause. = Де твоя мама і твій тато? Обидвоє вдома.
Коли ми балакаємо про наприклад каву і молоко, то це різні типи напоїв і тут ми вживаємо beides.
Willst du Kaffee oder Milch? Ich trinke beides. = Хочеш кави чи молока?. Я п'ю обидва.
beides також вживається, коли ми ведемо мову про дії, як:
Magst du essen oder trinken? Ich mag beides. = Любиш їсти чи пити? Люблю обидва.
Kannst du Piano spielen oder singen? Ich kann beides. = Ти можеш на піаніно грати, чи співати. Я годен обидва.
Якщо Ви хочете асоціювати beides з якимось нашим значенням, та найкраще асоціюйте його з той чи інший.

Зауважте також, що форма beiden може також вживатись у всіх відмінках, коли перед beide маємо або артикль, або присвійний займенник.
Ось гляньте на наступні приклади:

Meine beiden Autos sind kaput. = Мої обидва авто капут/зіпсуті. (Nominativ)

Die beiden Männer sind schon da. = Обидва чоловіки вже там. (Nominativ)

Deine beiden Lehrerinnen sind meine Freundinnen. = Обидві твої вчительки мої подруги. (Nominativ)

Ich kenne die beiden. = Я знаю обидвох. (Akkusativ)

Ich möchte diese beiden Röcke anprobieren. = Я хотіла б спробувати (на собі) ці обидві спідниці. (Akkusativ)

Wir haben es den beiden gezeigt. = Ми це/його показали обидвом. (Dativ)

Sie ist die Schwester der beiden Männer. = Вона сестра обидвох чоловіків. (Genitiv)Beide sind verheiratet. = Обидва/Обидві одружені. (без артиклю і без займенника)

Die beiden sind verheiratet. = (ці) Обидва/обидві одружені. (з артиклем)

Meine beiden sind verheiratet. = Мої обидва/обидві одружені. (з займенником)

Diese beiden sind verheiratet. = Ці обидва/обидві одружені. (з займенником)


einige (кількох, трохи, окремих)
einige ['айніґє] ['aɪ̯nɪɡə] = кількох, трохи, окремих

Приклади:

Einige fragte ich. = Кількох я питала.

Sie hat nur einige gekauft. = Вона тільки трохи/кілька купила.

Ich habe einige hundert Euro. = Я маю кілька сотень євро.

Kannst du mir einige Eier kaufen? = Можеш/Годен купити мені кілька/трохи яєць? (не всіх)


Тут, через найчастіше вживання, використано тільки форму einige. Але це слово має також форми einiger та einiges. Ці форми вживаються рідше і різниця приблизно така сама, як між beide та beides. Дивіться вище.

jemanden (когось), niemanden (нікого)
jemanden ['єманден] ['je:mandən] = когось

Приклади:

Sie kennen jemanden. = Ви когось знаєте.

Ich sehe jemanden. = Я когось бачу.

Ich sehe jemanden an. = Я на когось дивлюся.

Liebst du jemanden? = Ти когось кохаєш?

У Akkusativ займенники jemand та niemand можуть мати обидві форми, тобто можуть вживатися з закінченням en, або можуть вживатися без нього. Тут у прикладах ці займенники всюди подаються з цим закінченням, для глибшого розуміння їх вживання.

niemanden ['німанден] ['ni:mandən] = ніхто

Приклади:

Wir treffen niemanden. = Ми нікого не зустрічаємо.

Sie verstehen niemanden. = Вони не розуміють нікого.

Er wartet auf niemanden. = Він ні на кого не чекає.

Wir mögen niemanden. = Ми нікого не любимо.

У Akkusativ займенники jemand та niemand можуть мати обидві форми, тобто можуть вживатися з закінченням en, або можуть вживатися без нього. Тут у прикладах ці займенники всюди подаються з цим закінченням, для глибшого розуміння їх вживання.

jeden (кожного), jedes (кожного), jede (кожної, кожних)
jeden ['єдeн] ['je:dən] = кожного

Приклади:

Ich kenne hier jeden Jungen. = Я знаю тут кожного хлопця.

Sie fragten jeden Vater. = Вони питали кожного батька.

Sie bittet jeden Freund. = Вона просить кожного друга.

Er sieht jeden Kerl. = Він бачить кожного хлопця (хлопаку).


jedes ['єдис] ['je:dəs] = кожне, кожного

Приклади:

Wir kommen hier jedes Jahr. = Ми прибуваємо сюди щороку (кожного року).

Ich sehe jedes Gesicht. = Я бачу кожне обличчя.

Sie hat jedes Buch in dieser Bibliothek gelesen. = Вона прочитала кожну книжку у цій бібліотеці.


jede ['єде] ['je:de] = кожної

Приклади:

Ich habe hier jede gesehen. = Я тут бачила кожну.

Jede Nacht besuchen wir jede Frau. = Кожної ночі ми відвідуємо кожну жінку.

Sie rechnen jede. = Вони рахують кожну.

Ich komme jede Woche hierher. = Я приходжу сюди щотижня.

Der Zug fährt jede Minute. = Потяг їде щохвилини.


У множині замість jeder, jede, jedes вживається займенник alle (див. вище), який має однакову форму у всіх відмінках, а jeder, jede, jedes вживають у множині головним чином, коли йдеться про інтервали.

jenen (того), jenes (того), jene (тієї, тих)
jenen ['єнин] ['je:nən] = того (він)

Приклади:

Sie trägt jenen Jungen. = Вона несе того хлопця.

Mark unterrichtet jenen Studenten. = Марк навчає того студента.

Maria kennt jenen Namen. = Марія знає те ім'я.


jenes ['єнис] ['je:nəs] = того (воно)

Приклади:

Kannst du jenes Fenster öffnen? = Можеш відчинити те вікно?

Öffne jenes Zimmer. = Відчини ту кімнату.

Jenes Ding kaufe ich nicht. = Ту річ я не купую.


jene ['єне] ['je:ne] = тієї, тих

Приклади:

Erinnerst du dich an jene Nacht? = Пам'ятаєш ту ніч?

Hörst du jene Stimme? = Чуєш той голос?

Weiß sie jene Site? = Вона знає той бік (ту сторону)?

Hat er jene Männer gesehen? = Він бачив тих чоловіків?

Ich besitze jene Häuser. = Я володію тими будинками.

Jene Autos habe ich noch nie gesehen. = Тих авто я ще ніколи не бачила.


Зверніть увагу, що Jene це також німецьке жіноче ім'я.

keinen (жодного), kein (жодного), keine (жодної, жодних)
keinen ['кайнeн] ['kaɪnən] = жодного, ніякого (він)

Приклади:

Er hat keinen Kuli gekauft. = Він не купив (ніякої) ручки.

Wir haben keinen Polizisten getroffen. = Ми не зустріли жодного поліціянта.

Sie erwarten keinen Soldat. = Вони не очікують (жодного, ніякого) солдата.

Gott hat alle Namen und keinen. = Бог має всі імена і (не має) жодного.

Davon hat er keinen Verstand. = Він в тім не має жодного розуміння.

Bär kann keinen Fuchs fangen. = Ведмідь не годен зловити лиса.

Zwang hat keinen Klang. = Примус не має ніякого/жодного звуку.

Es gibt keinen anderen Weg. = Не має/існує ніякого/жодного іншого шляху.

Es hat keinen Effekt. = Воно/Це не має ніякого/жодного впливу/ефекту.


kein ['кайн] ['kaɪn] = жодного, ніякого (воно)

Приклади:

Ich habe kein Geschenk bekommen. = Я не отримав ніякого подарунку.

Sie hat kein Kind gesehen. = Вона не бачила (жодної) дитини.

Sie haben kein Baby verloren. = Вони не втратили (ніякого) малюка.


keine ['кайне] ['kaɪnə] = жодної, жодних

Приклади:

Ich kenne keine Köchin. = Я не знаю (жодної, ніякої) кухарки.

Ich habe keine Ente gesehen. = Я не бачила (ніякої, ні одної, жодної) качки.

Er hat keine Tasse. = Він не має ніякого горнятка.Ich verkaufe keine Blumen. = Я не продаю (ніяких) квітів.

Sie will keine Kirschen. = Вона не хоче (ніяких) вишень.

Wir spielen keine Spiele. = Ми не граємо (ніяких) ігор.

Er nimmt keine Euros. = Він не бере (ніяких) євро.

Примітки:
Займенник kein вживається також, як артикль перед незліченими іменниками, тобто іменники, котрі неможливо полічити, як наприклад вода, цукор, масло, ...

Приклади:


Du hast keine Geduld. = Ти не маєш терпіння.

Wir verkaufen kein Wasser. = Ми не продаємо води.


kein у чоловічому роді, тобто keiner, може також означати niemand = ніхто.

Приклади:

Keiner wollte mitfahren. = Niemand wollte mitfahren. = Ніхто не хотів їхати.

Keiner wollte bei mir wohnen. = Ніхто не хотів жити при мені/зі мною.


man - einen (одного, людини, людей, ...)
einen ['айнен] ['aɪnən] = одного, людини

часто не перекладається взагалі

Приклади:

Ich kenne einen. = Я знаю (когось) одного.

Ich habe nicht einen getroffen. = Я ніякого не зустрів.


Personal / Особові

mich (мене), dich (тебе), ihn (його), sie (її,їх), es(його), uns (нас), euch (вас), Sie (Вас)

Reflexiv / Зворотні

mich (ся, себе), dich (ся, себе), uns (ся, себе), euch (ся, себе), sich (ся, себе)

Possessiv / Присвійні

meinen (мого), deinen (твого), seinen (його), ihren (її, їх), unseren (нашого), Ihren (Вашого), euren (вашого)

Demonstrativ / Вказівні

diesen (цього), diese (цю, цих), dieses (цього), jenen (того), jene (тієї, тих), jenes (того), solchen (такого), solche (таку, таких), solches (такого)

Interrogativ / Питальні

wen (кого), was (що, чого), welchen (котрого), welche (котру, котрих), welches(котрого)

Indefinit / Неозначені

alle (всіх), andere (інших), beide (обидвох), einige (окремих), keine (жодних), irgendeine (будь-яких), irgendwer (будь-кого), jeden (кожного), jemanden (когось), niemanden (нікого), nichts (нічого), einige (окремих), einen (одного)
Nominativ (називний) Dativ (давальний) Genitiv (присвійний)

Und was sagen die Leute hier? :

Am Sonntag, 17. Novermber 2019 Was für einen Saft zieht du vor fragte:
In was für einem Haus wohnst du

   ... und was würden Sie dazu sagen: