Widminjuwannja Prykmetnykiw

Nominativ Akkusativ Genitiv

U nimezkij mowi widminjuwannja prykmetnykiw, tobto dodawannja do nych sakinčen, saležyt wid toho, čy osnačuwanyj nymy ob'jekt, tobto te, clowo, na jake wony wkasujut:

- je u Nominativ, Akusativ, Dativ čy u Genitiv widminkach;
- wžywajetcja w odnyni čy u množyni;
- je čolowičoho, žinočoho čy cerednjoho rodu;
- i takož, čy pered danym prykmetnykom ctojit osnačenyj artykl (der, die, das), čy neosnačenyj arktykl (ein, eine), čy ne ctojit žodnoho artyklju wsahali.

Inšymy clowamy, jake Wy dodawatymete sakinčennja do toho čy inšoho prykmetnyka saležyt wid čotyroch wyšče pereličenych faktoriw.


Jakščo chočete dobre opanuwaty zej čy inšyj material, to piclja wywčennja ta analisu prykladiw wismit šmatok paperu, čy sapuctit proctenkyj redaktor na cwomu pryctroji i probujte ckladaty cwoji wlacni rečennja po danij temi, počawšy wid najkorotšych ta najproctišych rečen s podalšym jich uckladnennjam i potim čytajte jich w holoc po kilka rasiw i dywitcja čy Wy wže take čuly, čy ni abo procto kydajte ze rečennja w Googl i dywitcja ckilky resultatiw win Wam wykydaje na zej sapyt. Jakščo žodnoho abo tilky paru, to ze osnačaje, ščo s zym rečennjam ščoc ne tak. Jakščo resultatiw bahato, to radše sa wce Waše rečennja prawylne.


Nimezki prykmetnyky možut maty nactupni sakinčennja: –e, –en, –es, -em ta –er.

Jakščo wžywajetcja prycwijnyj sajmennyk (mein, dein, sein, ...), to wžywajetcja ta cama forma prykmetnyka, jaka wžywajetcja s widpowidnym NEosnačenym artyklem.
Ich sehe ein hässliches Gesicht. = Ja baču (jakec) potworne oblyččja.
Ich sehe sein hässliches Gesicht. = Ja baču joho potworne oblyččja.


Widminok: DATIV (naši: davalnyj, orudnyj, miczevyj (komu, čomu, kym, čym, kim, čim)

s osnačenym TA neosnačenym artyklem (Bestimmte, Unbestimmte Artikel):

U wcich rodach ta u wcich čyclach - sakinčennja -en

Pryklady: Ich gebe das meinem besten Freund. = Ja daju ze mojemu/cwojemu najkraščomu druhowi.Er gibt seine Liebe zu seiner einzigen Freundin. = Win daje cwoje kochannja joho/cwojij jedynij podružzi.Wir befehlen dem unbesonnenen Mädchen, dorthin nicht zu fahren. = My nakasujemo widčajdušnij/besturbotnij diwčyni, tudy ne jichaty.Ich will den aggressiven Männern nicht bezahlen. = Ja ne choču platyty agrecywnym čolowikam.An der weißen Tür blieben häßliche Flecke. = Na bilych dwerach salyšalyc potworni pljamy.

[F Kafka: Die Verwandlung]

Die Schulen wurden geschlossen und die Kinder einer strengen Aufsicht unterstellt. = Školy sačynjaly i ditej klaly pid cuworyj nahljad.

[F von Seeburg: Die Hexenrichter von Würzburg]

Mit einer langsamen, berechnenden Geste zog sie das schlanke Schwert. = S (odnym) powilnym, swaženym žectom wytjahla wona wytončenyj meč.

[N Krebber: Piraten des Mahlstroms]

Auf dem dünnen Eis kann man nicht laufen. = Po tonkim lodi ne možeš chodyty.Dies wird in allen möglichen Fällen passieren. = Ze trapytcja u wcich možlywych wypadkach.Er verlangte eine höhere Rente aus seinem früheren Beruf. = Win wymahaw wyšču penciju si cwojeji kolyšnoji profeciji.Nacht liegt auf den fremden Wegen. = Na čuži/nesnajomi šljachy/ctežky ljahaje nič. [naswa picni]Es gibt viele Deutungen der jüngsten Vorfälle im Golf von Oman. = Je/Icnuje bahato tlumačen nedawnim podijam u Omanckij Satozi. [ FAZ: 15.06.2019 ]bes artyklju (Keine Artikel):


Tut prykmetnyky otrymujut sakinčennja taki cami, jak u widpowidnych jim artykljach u Datiw, tobto -em,-er,-em,-en.

Čolowičyj rid - sakinčennja -em

Pryklady: in weißem Wein = u bilomu wyniDer Vulkan steht vor möglichem Ausbruch. = Vulkan stojit pered možlywym wykydom/wyweržennjam.Ärzte warnen vor zu häufigem Gebrauch von Schmerzmitteln. = Likari sacterihajut wid čactoho wžywannja besbolicnych sacobiw.Ich hatte ein Gespräch mit lustigem Bauer. = Ja mala rosmowu s sabawnym fermerom.Ein komisches Mädchen auf komischem Fahrrad. = Cmišna/kumedna diwčyna na cmišnim/kumednim roweri.Ich habe ein Haus mit großzügigem Schwimmteich. = Ja maju chatu/budynok si ščedrym/welykym bacejnom.


Žinočyj rid - sakinčennja -er

Pryklady: in warmer milch = u teplomu moloziSuche nach ehrlicher Frau. = Šukaju sa čecnoju žinkoju.


Cerednij rid - sakinčennja -em

Pryklady: in frischem Wasser = u cwižij wodi


Množyna - sakinčennja -en

Pryklady: in späten Stunden = u pisni hodynyin guten Zeiten = u dobri čacyBei jungen Frauen steigt die Ungeduld. = U molodych žinok sroctaje neterpinnja.

[SZ, 16.06.2019 ]
Nominativ Akkusativ Genitivwas sagen die Leute ...

... die sagen einfach nichts.

   ... und was würden Sie dazu sagen:

 
Deutsch
Beitreten Sie