Відео курс англійської мови - Довідкові таблиці


Англійська мова - Перелік довідкових таблиць


займенники

ступені прикметників

прислівники - утворення та ступені порівняння

неправильні дієслова

форми - активний стан

форми - пасивний стан

фонетика НАТО

читання - голосні

читання - приголосні
  
GA Dash Demo