Англійська мова - Перелік довідкових таблиць


займенники

ступені прикметників

неправильні дієслова

форми - активний стан

форми - пасивний стан

фонетика НАТО

читання - голосні

читання - приголосні
  
GA Dash Demo