Відмінювання анґлійського дієслова
be

( be )

Вимова: [biː]  

Значення:
бути

Швидкі переходи:
Infinitive Participle 1 Imperative Indefinite Continuous Perfect Perfect Continuous Future in the Past Future in the Future Present in the Past

Неозначена Форма
Infinitive

У нашій мові дієслова у цій формі майже завжди мають закінчення -И, як: робитИ, бутИ, матИ, ходитИ
У анґлійській мові аби утворити неозначену форму, перед дієсловом треба вживати частку to, окрім, коли дієслово вживається після модального дієслова, як: can be, may be,...

to beI want to be. = Я хочу бути.

He can be. = Він годин/може бути.

They must be. = Вони мусять бути.

Do we have to be? = Ми маємо бути?

Форма Дієприкметника
Participle 1 (Present Participle)


Дієслова у цій формі мають закінчення -ing, тобто це так звана інґова форма дієслова, яку у нас часто перекладають дієприкметниками, що мають закінчення -ЮЧИЙ, ЮЧА,... Важливо пам'ятати, що дієслова у цій формі завжди описують поточну або чинну дію, тобто дію, яка триває, триватиме, чи тривала у момент розмови.

beingBeing a human is a good thing. = Бути людиною добра річ.

I am being stupid. = Я дурний/дурна. (зараз, тобто роблю якусь дурницю або щось дурне, або чогось не розумію)

Наказова Форма (Спосіб)
Imperative

Речення у наказовій (спонукальній) формі описують накази, прохання та спонукання до дії. Дієслово у наказовому стані має однакову форму для всіх осіб і чисел, але коли ми звертаємось до себе, тобто коли вживаємо we, то за звичай ми додаємо Let us (скор.: Let's) Для третьої особи, у наказовому стані також часто вживають конструкції зі словом let, як у: Let him go. = Хай йде.

we

Let us be


Let's be good. = Будьмо добрими. (Давай/те будемо добрими.)

Let's be together. = Будьмо разом.

Let us not be evil. = Не будьмо злими.

you

beBe good. = Будь добрий. (Будьте добрі., Будь добра.)

Be with me. = Будь зі мною.

Go there and be good. = Йди туди та будь добрим/доброю. (Йдіть туди і будьте добрі.)

Прості (Неозначені) Часи
Simple (Indefinite) Tenses

Прості або неозначені часи вживаються для опису постійних дій, та дій, котрі повторюються час від часу, як:
I go to school. = Я ходжу до школи. (тобто дія постійна або час від часу повторюється)
I carry. = Я ношу.
Для повного розуміння цієї ґрупи часів дивіться уроки: Прості або неозначені часи

для: Simple Present
(Простий Теперішній)

I

amI am here. = Я (є) тут.

I am not there. = Я не (є) там.

I am not with them. = Я не (є) з ними.

Am I tired? = Я змучений/змучена?


we,
you,
they

areWe are nice people. = Ми (є) добрі люди.

They are not with me. = Вони не (є) зі мною.

You are the best. = Ти/Ви найкращий/найкраща/найкращі.


he,
she,
it

isHe is at home. = Він (є) вдома.

She is not (isn't) at work. = Вона не на роботі.

It is good. = Воно (є) добре.

He is outside. = Він (є) надворі.

She is inside. = Вона всередині.


для: Simple Past
(Простий Минулий)

Описує звичайну минулу дію, час виконання якої вже завершився, як:
I was not to/at school yesterday. = Я вчора не була в школі.

I,
he,
she,
it

wasI was a good girl. = Я була доброю дівчиною.

He was not bad. = Він не був поганим.

She was in Ukraine. = Вона була в Україні.

It was black. = Воно було чорним.


we,
you,
they

wereWe were dirty. = Ми були брудні.

You were not here last night. = Минулого вечора ви не були тут.

They were ashamed. = Вони були осоромлені.(Їм було соромно.)

Were you afraid? = Ви боялись?


для: Simple Future
(Простий Майбутній)

У простому майбутньому часі для всіх осіб та всіх чисел вживається одна й та ж форма дієслова з допоміжним дієсловом will.
Для першої особи однини та множини, тобто для I та we, замість will можна також вживати й допоміжне дієслово shall.

I,
we

shall/will be


I shall be at home tonight. = Я буду вдома сьогодні ввечері.

We shan't (shall not be) be at the meeting. = Ми не будемо на засіданні.

I will be with my mom. = Я буду зі своєю мамою.


you,
he,
she,
it,
they

will be


He will be my husband. = Він буде моїм чоловіком.

She will be my wife. = Вона буде моєю дружиною.

It will be green. = Воно буде зеленим/зелене.

They won't be (will not be) present. = Вони не будуть присутніми/присутні.

They will never be bad. = Вони ніколи не будуть поганими.


 

Тривалі/Проґресивні Часи
Continuous/Progressive Tenses

Тривалі (або проґресивні) часи вживаються для опису поточних або чинних дій, тобто дій, котрі тривають, тривали, чи будуть тривати у певному проміжку часу. Час може бути зазначено або ні.
Ці речення у нашій мові часто мають такі слова, як зараз або тепер, як: I am going. = Я (зараз) йду., She is eating. = Вона (зараз) їсть.
Для повного розуміння аналізуйте приклади та дивіться уроки: Тривалі часи

для: Present Continuous/Progressive
(Теперішній Тривалий/Проґресивний)

Описує чинну дію, тобто дію, яка триває зараз, але обов'язково незабаром завершиться.

I

am being


I am being with my friends. = Я (зараз) зі своїми друзями.

I am not being at work. = Я (зараз) не в школі.

Am I being an idiot? = Я (зараз) ідіот/ка?

Am I being in the heaven? = Я (зараз) на небесах?

Sorry, I am being too agressive. = Даруй/те, я (зараз) надто аґресивний/аґресивна.

Am I being in the paradise? = Я (зараз) у раю?

we,
you,
they

are being


We are being in the garden. = Ми (зараз) в саді.

Are you being stupid? = Ви/Ти (зараз) дурна/дурний/дурні. (тобто, поводите себе, як дурні, чи граєте дурних)

he,
she,
it

is being


She is being in the shop. = Вона (зараз) у крамниці.

He is being with me. = Він (зараз) зі мною.

для: Past Continuous/Progressive
(Минулий Тривалий/Проґресивний)

Описує поточну або чинну дію у минулому, тобто дію, яка тривала упродовж певного часу у минулому.

I,
he,
she,
it

was being


Sorry, I was being a bit stupid. = Даруй/те, я був/була трішечки дурний/дурна.

we,
you,
they

were being


During the meeting we were being outside. = Під час зустрічі/засідання ми були надворі.

для: Future Continuous/Progressive
(Майбутній Тривалий/Проґресивний)

Описує поточну або чинну дію у майбутньому, тобто дію, яка триватиме упродовж певного часу у майбутньому.
Ця форма вживається дуже рідко.

I,
we

shall be being / will be being


I shall be being with my girlfriend. = Я (тоді/у той час) буду зі своєю коханою.

I'll always be with you. = Я завжди буду з тобою.

We will always be the best. = Ми завжди будемо найкращими.


you,
he,
she,
it,
they

will be being


You will be being at my home. = Ви (тоді/у той час) будете у мене вдома.


Доконані/Закінчені/Завершені Часи
Perfect Tenses

Доконані речення описують завершені дії, або дії, час виконання яких ще не завершився, як:
I have not been to school today. = Я сьогодні не була в школі. (сьогодні ще не завершилось)
У цих реченнях часто вживаються слова: already (вже), never (ніколи), yet (ще), ...
Для повного розуміння аналізуйте приклади та дивіться уроки: Доконані часи

для: Present Perfect
(Теперішній Доконаний)

Описує дію яка вже закінчилась, але час, коли дія тривала, ще не закінчився, тобто ще триває, ось, порівняйте:
I have been to school today. = Я сьогодні була в школі. (сьогодні ще не закінчилось)
I was at school this morning. = Я була в школі сьогодні вранці. (сьогодні вранці вже закінчилось)
На нашу мову ці речення часто (але не завжди) перекладаються минулим часом.

I,
we,
you,
they

have been


I have been to the doctor today. = Я сьогодні була у лікаря.

I've never been to Rome. = Я ніколи не був у Римі.

I have never been to Chortkiv. = Я ніколи ну була у Чорткові.

We've been to Sambir six times. = Ми були у Самборі шість разів.

I have never been honest with her. = Я ніколи не була з нею чесною.

he,
she,
it

has been


It has been windy here since last night. = Тут вітряно (дує сильний вітер) від/зі вчорашнього вечора.

It's been sunny today. = Сьогодні сонячно.

Tom has never been so happy. = Том ще ніколи не був таким щасливим.

This has always been a slow process. = Це завжди було повільним процесом.

She has been very clear. = Вона дуже чітко пояснила/прояснила/висловилась.

для: Past Perfect
(Минулий Доконаний)

всіх

had been


We had never been to Lemberg before yesterday. = До вчора ми ще ніколи не були у Лємберзі.

I had already been there before you came. = Я була там до того, як ти прийшов.

These people had never been there before.

для: Future Perfect
(Майбутній Доконаний)

I,
we

shall have been / will have been


I shall have already been at home when you arrive. = Коли ти прибудеш я вже буду вдома.

We shall not have been at school by three yet. = Ми до третьої ще не будемо у школі.


you,
he,
she,
it,
they

will have been


You will have been there before five. = Ви будете там до п'ятої.

He will have been successful. = Він буде успішним.

In two months it will have all been worthwhile. = Через два місяці воно буде того варте.


Узгодження часів
Sequence of Tenses

Майбутнє у Минулому
Future-In-The-Past

Складні речення, де одна частина (за звичай перша) описує минулу дію, а друга майбутню.
Ця форма часто вживається у непрямій мові і стосується теми узгодження часів, тобто коли одна частина речення має одну часову форму, а друга частина іншу.
Форма майбутнього у минулому збігається з формою умовного стану.

для: Simple/Indefinite
(Простий/Неозначений)

I,
we

should be / would be


I said, I should be with you. = Я сказав, (що) я буду з тобою/вами/Вами.

She said that I would be at work. = Вона сказала, що я буду на роботі.

We thought, we would be in the shop. = Ми думали, (що) будемо у крамниці.

Sam announced, that I'd be at the wedding. = Сем оголосила, що я буду на весіллі.

Tom assumed, we would not/wouldn't be at home tomorrow. = Том припустив, (що) ми завтра не будемо вдома.


you,
he,
she,
it,
they

would be


We thought, it would be white. = Ми думали, воно буде білим.

I thought, they would be perfect. = Я думала, вони будуть досконалими.

Peter was saying, she would be with him all her life. = Петро казав, що вона буде з ним все своє життя.

I thought he would never be with me. = Я думала, він ніколи не буде зі мною.


Майбутнє у Майбутньому
Future-In-The-Future

Складні речення, де одна частина (за звичай перша) описує минулу дію, а друга майбутню.
Ця форма часто вживається у непрямій мові і стосується теми узгодження часів, тобто коли одна частина речення має одну часову форму, а друга частина іншу.
Форма майбутнього у минулому збігається з формою умовного стану.

для: Simple/Indefinite
(Простий/Неозначений)
I

am
we,
you,
they

are
he,
she,
it

is
-->

Теперішнє у Минулому
Present-In-The-Past

Складні речення, де одна частина (за звичай перша) описує минулу дію, а друга теперішню.
Ця форма часто вживається у непрямій мові і стосується теми узгодження часів, тобто коли одна частина речення має одну часову форму, а друга частина іншу.
У цій формі другорядна частина речення має мати також минулий час, тобто час головної частини речення.

для: Simple/Indefinite
(Простий/Неозначений)
I,
he,
she,
it

was
we,
you,
they

were
для: Continuous
(Тривалий)
I,
we

were beingдля: Perfect
(Доконаний/Завершений)
всіх

had been

visitor comments ...

...

   Please leave a comment: