Німецькі прийменники місця або простору
Lokale oder räumliche Präpositionen

Прийменники часу Інші прийменники
Прийменники місця або простору є такими словами, котрі за звичай вживаються перед іменниками або займенниками аби вказати на місце чи напрямок описаної дії, тобто, коли ми можемо відповісти на питання де?, куди?, звідки?.
Наприклад, у реченні: Я йду до хати. прийменник до вказує на напрямок до іменника, що описаний словом хата.
AB
від, з
ABSEITS
по обіч
AN
на
AUF
на
AUS
з, зі
AUßER
з, зі
AUßERHALB
ззовні
BEI
при
BIS
до
DURCH
крізь
ENTLANG
уздовж
(ENT)GEGEN
у, в, проти
GEGENÜBER
навпроти
GEN
на, до
HINTER
за, поза
IN
у, в
INMITTEN
всередині
INNERHALB
в межах
LINKS
ліворуч
NACH
у, в, на
NAHE
поруч
NEBEN
поруч
OBERHALB
понад
RECHTS
праворуч
ÜBER
над
UM
навколо
UNFERN
неподалік
UNTER
під
VOR
перед
ZU
до
ZWISCHEN
між
країни з
артиклями
 AB
ab + Dativ
 ab [ап] [ap] = від, з

Як прийменник простору вживається рідко і найчастіше тільки у транспортній та фінансовій сферах.

Попри те що ab описує рух, він все одно вимагає після себе об'єкту у Dativ.

Приклади:

Wir fliegen ab allen Schweizer Flughäfen. = Ми літаємо від/зі всіх швейцарських летовищ.

Ab welchen Flughäfen fliegen Sie normalerweise? = З яких летовищ Ви за звичай/нормально літаєте?


 ABSEITS
ab + Genitiv
 abseits ['апзайц] ['apzaits] = по обіч, збоку, поза межами

Як прийменник простору abseits вживаємо там, де хочемо описати, що хтось або щось розташовані по-обіч або поза межами когось або чогось.

Прийменник abseits часто вживається разом з прийменником von, тобто abseits von + Dativ, у значенні збоку від.

Слово abseits може також вживатися, як прислівник.

Приклади:

Diese Leute leben abseits der Zivilisation. = Ці люди живуть по-обіч/поза межами цивілізації.

Er stand abseits meines Bruders. = Він стояв по-обіч/збоку мого брата.

Abseits vom Fluß herrscht die Wüste. = По-обіч річки панує пустеля.

Abseits vom Dorf. = З боку від села.

In der Gesellschaft dieses Prinzen fühlte er sich etwa wie in einer abseits des Weges liegenden Kapelle. = У компанії цього принца почував він себе якось, як у по-обіч дороги лежачій каплиці. [R Musil: Die Verwirrungen des Zöglings Törleß]


 AN
дія на місці: an + Dativ
 an [ан] [an] = на

Означає наше на у переносному значенні. Тобто, коли ми кажемо 'на стіні', то ми не маємо на увазі, що щось лежить на стіні, а натомість, що щось притулене до стіни. Важливим у вживанні an є саме притупленість або прикріпленість чогось до чогось.
Коли я тримаю до чола пляшку чи компрес, то у німецькій у таких випадках ми вживаємо an.

Якщо Вам потрібно пряме значення нашого на, як 'на столі', то вживайте auf.

Через те, що вимагає Dativ, для чол. та сер. родів часто an dem скорочується до am.

Прийменник an також вживається з конструкціями wo- та da-. Тобто утворює woran? = на кому/чім/чому/якому/якій?..., та daran = на нім/ньому/ній/них/тих... (неживих).
Ці обидві конструкції мають одну й ту ж форму в будь-якому відмінку.
Конструкцію daran дуже часто скорочують до dran, особливо у розмовній мові.

Приклади:

Sein Hund sitzt an der Wand. = Його пес сидить на/до/при/біля стіни.

Jan lehnte am Baum. = Ян схилився на дерево.

Ich und mein Nachbar wohnen Tür an Tür. = Я та мій сусід мешкаємо двері в двері. (тобто наші помешкання притулені)

Luke und Hanna sind am Meer. = Люк та Ганна на морі.

Wohnen Sie am See? = Ви мешкаєте на озері?

Sind wir schon an der Grenze? = Ми вже на кордоні?

Wir wohnen am Fluss. = Ми мешкаємо на річці.

Arbeitet Peter an der Schule? = Петер працює у школі? (тут школа, як установа, а не як будівля, тому an)

Können Sie am Bahnhof bleiben? = Ви можете залишатись на вокзалі?

Wer ist am Telefon? = Хто на телефоні?

Sie sitzt am Tisch. = Вона сидить за столом.

Ich sitze am Computer. = Я сиджу за комп'ютером.

Ist jemand an der Tür? = Хтось біля дверей?

Wer lebt an der Hauptstraße? = Хто живе на головній вулиці?

Das Bild ist nicht mehr an der Wand. = Картина більше не на стіні.

Die Leiter ist an der Wand. = Драбина на стіні.

Wo bist du? Ich bin an der Haltestelle. = Де ти? Я на зупинці.

Wo stehst du? An der Ampel. = Де ти стоїш? На світлофорі.

Warum ist dein Foto an der Scheibe? = Чому твоє фото на шибі? (віконне скло)

Wo bist du? Am Strand. = Де ти? На пляжі. (тут пряме значення на, але вживається an радше, як виняток)


дія рухома: an + Akkusativ
 an [ан] [an] = на

Тут an вимагає Akkusativ, бо ми описуємо рухому дію, яка відповідає на питання Wohin? = Куди?

Через те, що an тут вимагає Akkusativ, для сер. роду часто an das скорочується до ans.

Також an, так само, як am можуть часом скорочувати до a. тобто з крапкою, як:
Schönau a. Königssee = Schönau am Königssee = Schönau an dem Königssee.

Прийменник an також вживається з конструкціями wo- та da-. Тобто утворює woran? = на кого/чого/що/яку/яке/які?..., та daran = на нього/неї/них/тих... (неживих).
Ці обидві конструкції мають одну й ту ж форму в будь-якому відмінку.
Конструкцію daran дуже часто скорочують до dran, особливо у розмовній мові.

Приклади:

Wohin gehst du? Ich gehe an die Haltestelle. = Куди йдеш? Я йду на зупинку.

Hast du das Bild schon an die Wand gehängt? = Ти вже повісив картину на стіну?

Wir fahren ans Meer. = Ми їдемо на море.

Wir gehen an den See. = Ми прямуємо на озеро.

Ich lehne die Leiter an die Wand. = Я схиляю драбину на стіну.

Wo ist unser Besen? Ich habe ihn draußen an die Wand gestellt. = Де наша мітла? Я її поставив надворі під стіну. (нахилена до стіни)

Kannst du die Lampe an die Decke hängen? = Ти годен повісити лямпу на стелю?

Ich setze mich an den Computer. = Я сідаю за комп'ютер.

Woran hat sie sich gesetzt? = За що вона сіла? (не у в'язницю, а як за стіл,...)

Woran haben Sie sich gelehnt? = На що Ви схилилися/притулилися?

Woran hast du das Bild aufgehängt? = На що ти повісив картину?

Woran gehst du? An die Tür. = До чого ти йдеш? До дверей.

Ich habe es daran gehängt. = Я її на те повісив.

Woran hast du den Besen gelegt? = Біля/До чого ти поклала мітлу?

Ich habe den Besen daran gestellt. = Я поставила мітлу на/біля неї. (тут вона обов'язково не живе)

Wohin fährst du? An See. = Куди їдеш? На озеро.

Wohin gehst du? An den Fluß/Fluss. = Куди йдеш? На річку.

Wohin fliegst du? An die Küste. = Куди летиш? На узбережжя.


 AUF
дія на місці: auf + Dativ
 auf ['ауф] ['auf] = на

Означає наше на у прямому значенні. Тобто, на столі, на дорозі, на голові...

Прийменник auf часто також вживають замість in у значенні у, в, як у кімнаті, у раді... У нас також є подібне, коли ми часом чуємо: вони на будові, на хаті...

Прийменник auf часто вживається з питальною конструкцією worauf = на чім/чому, та відповідальною конструкцією darauf = на тім/тому.
У цих конструкціях wo- та da- стосуються неживих речей чи предметів і НЕ можуть вживатися з людьми чи іншими живими істотами, до яких ми відносимось, як хто.
Іншими словами ми кажемо: на тім = darauf, але на нім, якщо він чи воно живі, ми кажемо auf ihm.
І відповідно у питаннях ми кажемо: На чім? = Worauf?, На кім? = Auf wem?

Приклади:

Ich springe auf dem Bett. = Я стрибаю на ліжку.

Auf verbotenen Wegen. = На заборонених шляхах/стежках. [A Landor]

Seine Hände lagen auf dem Tisch. = Його руки лежали на столі.

Sie sitzt auf dem Pferd. = Вона сидить на коні.

Bist du auf dem Mond oder was? = Ти на місяці, чи що?

Ich weiß, dass sie auf einer Insel wohnen. = Я знаю, що вони мешкають на (одному) острові.

Sie möchte auf ihrem Zimmer bleiben. = Вона хотіла б залишатись у своїй кімнаті.

Sie arbeitet auf dem Bau. = Вона працює на будові.

Mein Sohn ist noch auf der Schule. = Мій син ще в школі. (мається на ув., що він ще ходить до школи)

Worauf stehst du? Darauf. = На чім стоїш? На тім.

Worauf liegt deine Tasche? = На чім лежить твоя сумка?

Worauf stand er? = На чім/чому він стояв?

Stand er wirklich darauf? = Він направду на тім стояв?

Ja, ich habe darauf gesessen? = Так, я на тім сиділа.

An der Seite befindet sich ein Zaubertisch, worauf ein kleiner Zauberer steht. = На боці, знаходить ся/себе чарівниковий стіл, на якім/якому маленький чарівник стоїть. [F Raimund: Die unheilbringende Krone]


дія рухома: auf + Akkusativ
 auf ['ауф] ['auf] = на

Тут auf вимагає Akkusativ, бо ми описуємо рухому дію, яка відповідає на питання Wohin? = Куди?

Через те, що auf тут вимагає Akkusativ, для сер. роду часто auf das скорочується до aufs.

У питальних реченнях з auf часто вживається worauf у значенні на що, на чого.
І у відповідях вживається конструкція darauf, яка означає на те, на чогось, але не на когось. І тому ми кажемо: Я лізу на те чи на нього (не живого). = Ich klettere darauf., але: Я лізу на нього (живого). = Ich klettere auf ihn.

Приклади:

Ich springe auf das Bett. = Я стрибаю на ліжко.

Willst du auf den Mars fliegen? = Хочеш летіти на Марс?

Aber ich will auf die Venus. = Але я хочу на Венеру.

Er erhob sich auf den Tisch. = Він піднявся/став на стіл.

Wohin gehst du? Auf die Insel. = Куди ти йдеш? На острів.

Mein Vater klettert auf den Esel. = Мій батько лізе на віслюка.

Worauf soll ich mich setzen? = На що маю сісти?

Er war aber mit der Nase darauf gestoßen. = Але він на те/нього був носом напоровся. (його штовхнули, через що він вдарився у щось носом)

Da war eine Bank. Und ich setzte mich darauf. = Там була лавка. І я на неї сіла.


 AUS
завжди: aus + Dativ
 aus ['ауc] ['aus] = з, зі

Прийменник aus належить також до прийменників напрямку, тобто до Richtungspräpositionen.

Німецький прийменник aus відповідає на питання Woher? = Звідки? і тому він є головним чином прийменником руху.
Попри те, що aus є прийменником руху, він все одно вимагає, аби його об'єкт був у відмінку Dativ.

За своїм значенням aus є дуже подібним до прийменника von, який також відповідає на питання Woher? і також вимагає, аби його об'єкт був у відмінку Dativ.

Проте aus вживається найчастіше тоді, коли йдеться про фізичний реальний рух з тіл чи предметів. Тобто як вихід з хати, з будинку, з ящика, з кімнати, зі стола, зі школи...

У той час, як von вживається найчастіше тоді, коли йдеться про рух загалом звідкись, як з вокзалу (як установи), з весілля, зі зборів, з закупів, з роботи, з концерту, від лікаря, від брата, від друзів, тобто не з середини чогось.
Von ми також вживаємо у конструкціях від ... до = von ... bis.

Приклади:

Bitte nehmen Sie Ihren Ausweis aus Ihrer Tasche. = Будь ласка витягніть/вийміть/візьміть Ваш паспорт з Вашої сумки.

Kommst du aus der Schule? = Ти йдеш зі школи? (тут мається на увазі вихід з будівлі школи)

Kannst du den Käse aus dem Kühlschrank nehmen? = Ти годна сир з холодильника взяти. (сир всередині в холодильнику, а не на нім, інакше треба було б вживати von)

Ich nehme meine Socken aus der Schublade. = Я виймаю шкарпетки з шухляди.

Er nahm das Geld aus seinem Portemonnaie. = Він взяв гроші зі свого портмоне. (з середини)

Ich kann direkt aus der Flasche trinken. = Я годен пити прямо з пляшки/фляшки.

Aber ich trinke aus dem Glas. = Але я п'ю зі склянки.

Kommt sie aus dem Supermarkt? = Вона йде з супермаркету? (тут супермаркет, як будівля, інакше було б von)

Kommst du aus Galizien? = Ти (прямуєш) з Ґаличини?

Nein, sie kommt aus der Ukraine. = Ні, вона прямує з України.

Sind Sie aus Japan? = Ви з Японії?

Kommst du aus Salissja? = Ти з Залісся?

Aber sie kommt aus den USA. = Але вона прямує з США.

Aus welchem Material ist das? = З якого це/те матеріалу?

Ist dein Ring aus Gold? = Твоє кільце з золота?

Ihre Halskette ist aus Silber. = Її намисто зі срібла.

Ihre Tassen sind aus Keramik. = Їх горнята з кераміки.

Dieser Tisch ist aus Holz. = Цей стіл з дерева.

Dieses Buch besteht aus zwei Teilen. = Ця книжка складається з двох частин.

Mein Auto besteht aus Tausenden von Teilen. = Моє авто складається з тисяч частин.

Dieser Hocker besteht aus nur drei Lagen. = Цей стілець складається з тільки трьох ніг.

Dieser Satz besteht aus fünf Wörtern. = Це речення складається з п'яти слів.


 AUßER
außer + Dativ (рідко Genitiv)
 außer ['ауса] ['aʊ̯sɐ] = з, за, поза

Прийменник простору außer вживається там, де ми описуємо, що хтось або щось рухається з / за межі когось або чогось, або перебуває за межами когось або чогось.

Часом, з дієсловами, що позначають рух з одного місця до іншого, після außer вживають Akkusativ.

Синонімом прийменника außer є прийменник außerhalb = поза межами.

У Швейцарії та Ліхтенштайні цей прийменник пишеться, як ausser.

Приклади:

Ich bin außer Hause. = Я за межами дому. (не вдома)

Menschen gingen außer Landes. = Люди пішли за межі країни. (залишили країну) (тут вживається Genitiv тільки, якщо йдеться про країну )

Wir haben lange außer Galizien gelebt. = Ми довго жили поза/за межами Ґаличини.

Sie ist außer Sicht. = Вона поза зором. (поза полем зору, її не видно)

Ich bin außer (dem) Dienst. = Я поза службою. (не на службі)

Der Kranke ist außer dem Bett. = Хворий без ліжка.

Er war außer Atem. = Він був без подиху.

Das ist außer allem Zweifel. = Це поза будь-яким сумнівом.

Wir stellen dies außer allen Zweifeln. = Ми кладемо це поза будь-якими/всіма сумнівами. (тут вжито Akkusativ - рух)

Die Maschine ist außer Betrieb. = Машина не працює. (досл.: Машина поза операцією.)

Ich bin außer mir vor Freude. = Я від радості вся з себе. (в захваті від радощів)

Ich war für Wut außer mir. = Я був від гніву (весь) з себе (вийшов з себе). [J M R Lenz: Elfter Brief]
 AUßERHALB
завжди: außerhalb + Genitiv
 außerhalb ['аусагальп] ['aʊ̯sɐhalp] = поза межами, на зовні, ззовні

Прийменник außerhalb вказує на те, що хтось або щось є поза межами або ззовні когось або чогось, як: поза межами району, поза межами будинку, ззовні ґаражу...

Außerhalb є антонімом, тобто протилежним за значенням, прийменникові innerhalb = в межах, в середині.

Приклади:

Ich bin außerhalb des Hauses. = Я ззовні будинку.

Er ist außerhalb des Gartens. = Він поза межами саду.

Sie war außerhalb des Bezirks. = Вона була поза межами району.

Die Explosion geschah außerhalb des Gebäudes. = Вибух стався поза межами/ззовні будівлі.

Sie befinden sich außerhalb der Prämissen. = Вони знаходять себе/знаходять ся поза межами/ззовні приміщення.

Sie wohnt außerhalb Frankfurts. = Вона мешкає поза межами Франкфурта.

Wir sind außerhalb der Stadt. = Ми за містом. (Ми поза межами міста.)

Sie wohnen außerhalb Stuttgart(s). = Вони мешкають за Штутґартом. (поза межами Штутґарту)

Die Inseln lagen außerhalb des Polarkreises. = Острови лежали поза межами полярного/північного кола.


 BEI
завжди: bei + Dativ
 bei ['бай] ['baɪ̯] = при, біля, поруч, у, в

Прийменник bei відповідає на питання Wo?=Де? та описує розташування чогось чи когось при чімось чи кімось, або біля чогось чи когось.

Для наших біля чи поруч німецька має три прийменники an, bei, neben, які відрізняються за віддаленістю одних предметів від інших, де найближчим, тобто коли предмети фактично торкаються одне одного, є an, далі, більш віддаленим, є bei і потім ще більш віддаленим є neben.
Додатково у німецькій є також in der Nähe von..., що у нашій означає недалеко від, неподалік.

Коли Ви тільки починаєте вчити німецьку, то Вам найкраще думати про bei, як про наш при і тоді Ви будете правильно його вживати майже у всіх випадках.

А на місці нашого біля чи поруч радше вживайте прийменник neben.

Для чол. та сер. родів bei dem часто скорочують до beim.

Приклади:

Ich stehe beim(bei dem) Haus. = Я стою при/біля будинку.

Der Bank ist bei der Kirche. = Банк біля церкви.

Ich habe es nicht bei mir. = Я його/цього при собі не маю.

Habt ihr Geld bei euch? = Маєте ви гроші при собі?

Ich stehe bei der Schule. = Я стою при/біля школи.

Beim Haus stehen zwei Eichen. = При будинкові стоять два дуби.

Ich bin zu Hause. Kommst du vorbei? = Я вдома. Зайдеш? (Прийдеш?, Забіжиш?)

Der Buchladen ist beim Bahnhof. = Книгарня біля/при вокзалі.

Der Posten steht nah beim Haus. = Стовп стоїть близько біля будинку.

Ein Landhaus bei New York. = Будинок біля Нью Йорка. [F Kafka]

Aby wohnt bei uns. = Абі мешкає при/з/у нас.

Ich sitze immer bei geschlossenen Fenstern. = Я постійно/весь час сиджу при закритих вікнах. [E Lasker-Schüler: Wenn mein Herz gesund wär]

Abende auf dem Gutshof bei Dikanka. = Вечори на садибі при/біля Диканьки. [Otto Buek: Sämmtliche Werke]

Der Mann stand bei meinem Koffer. = Чоловік стояв біля/при моїй валізі.

Welcher Baum wächst bei eurem Haus? = Яке дерево росте біля вашого будинку?


 BIS
завжди: bis + Akkusativ
 bis ['бис] ['bɪs̯] = до

Bis, як прийменник місця найчастіше вживається разом з прийменником zu=до, тобто bis zu + Dativ і означає щось на зразок нашого аж до, тільки до (і не далі). Dativ тому, що його завжди вимагає прийменник zu.

Для чол. та сер. родів однини bis zu dem часто скорочується до bis zum.

Приклади:

Wir sind bis zum Wald gelaufen. = Ми добігли (аж) до лісу. (і не далі)

Von Haparanda bis San Francisco. = Від Гапаранди до Сан Франциско. [Ernst Wasserzieher]

Er empfahl sich und ging, von Albert bis zur Treppe begleitet. = Він попрощався і пішов, в супроводі Альберта, до сходів. [H Hesse: Roßhalde]

Wir schwimmen bis zur Treppe da unten und wieder zurück. = Ми плаваємо до сходів і знову назад. [H Hesse: Roßhalde]

Veraguth begleitete ihn bis zum Wagen. = Фераґут проводив його до автомобіля. [H Hesse: Roßhalde]

Ich bin mit ihnen bis zur Grenze gefahren. = Я їхав з ними до кордону.

Tut das Kind allein seine ersten Schritte und geht etwa bis zu einem Stuhl. = Робить дитя само його перші кроки і доходить майже (аж) до крісла. [J Siebe: Die Welt im Kinderköpfchen]

Schönes heiteres Wetter und ruhige See begleiteten uns bis Alexandria. = Гарна ясна/чиста погода та спокійне/тихе море вели нас до самої Александрії. [Frieda von Bülow: Reisescizzen und Tagebuchblätter aus Deutsch-Ostafrika]

Vom Verona bis Venedig. = Від Верони до Венеції. [J W Goethe]

Vom Lemberg bis Ternopil. = Від Лємберґа до Тернополя.


 DURCH
завжди: durch + Akkusativ
 durch ['дурхь] ['dʊʁç] = крізь, через (як крізь)

Прийменник місця durch описує рух крізь (когось, щось), або через (когось, щось), але через не у сенсі над, а у сенсі крізь, як через вікно, двері, місто, село, штани, сорочку, тіло, ліс...

Приклади:

Der Zug fährt durch den Tunnel. = Потяг їде крізь тунель.

Wir müssen durch den Wald gehen. = Ми мусимо йти через ліс.

Durch dieses Fenster können die Bienen nicht fliegen. = Бджоли не годні пролетіти крізь це вікно.

Später sind sie durch die Stadt gegangen. = Пізніше вони пішли через/по місті.

Ich schicke diesen Stift durch die Post. = Я посилаю цю ручку через пошту/поштою.

Durch solchen Nebel konnten wir nicht fahren. = Крізь такий туман ми їхати не могли.

Eine Wettfahrt durch Asien und Europa in sechzig Tagen. = Гонка крізь Азію та Європу за/у шістдесят днів. [Luigi Barzini: Peking-Paris im Automobil]

Wir wollen durch Zürich fahren. = Ми хочемо їхати через/крізь Цюрих.

Sind Sie schon einmal durch Baden-Württemberg gefahren? = Ви вже раз через Баден-Вюртемберґ їхали?

Wir sind durch den Schwarzwald gefahren. = Ми їхали через Чорний ліс.

Und dann sind wir durch Hessen gefahren. = І потім ми поїхали через Гесен.

Sind sie durch die Tür gegangen? = Вони пішли через двері?

Sie sind durch das Loch gegangen. = Вони пішли крізь дірку.

Was hast du da durch das Loch gesehen? = Що ти там через дірку бачив?


 ENTLANG
Akkusativ + entlang
 entlang [ент'лянґ] [ɛnt'laŋ] = уздовж, вздовж, паралельно

Прийменник entlang описує рух уздовж або паралельно до когось чи чогось.
Якщо entlang вживається після об'єкту, якого він стосується, то об'єкт стоїть у відмінку Akkusativ.

Замість entlang можемо також вживати прийменник Akkusativ + lang, але майте на увазі, що lang може також бути й прикметником та прислівником.

Подібно, у цьому ж значенні, можемо також вживати прийменник längs + Genitiv/Dativ, як: Ich gehe längs des Zauns. = Я йду уздовж плоту/огорожі., або Wir fahren längs des Flusses. = Ми їдемо уздовж річки.

Приклади:

den Fluss entlang = уздовж річки

Sie gingen den Fluss entlang. = Вони йшли уздовж річки.

Sie werden den Wald entlang fahren müssen. = Ви будете мусити їхати вздовж лісу.

Und dann sind wir den Zug entlang gelaufen. = І тоді пішли ми уздовж потяга.

Ein Bach geht zwischen den Häusern entlang. = Між будинками уздовж йде (один) струмок. [Ernst von Wildenbruch: Neid]

Das Boot fuhr die Küste entlang. = Човен плив уздовж узбережжя.

Langsam ging ich den Weg entlang. = Повільно йшла я уздовж стежки. [Hermann Löns: Das Tal der Lieder]

Sie ging sehr schnell, den Strand entlang. = Вона йшла дуже швидко, уздовж пляжу.

So schallt sein Lied das Tal entlang. = Так лунає його пісня уздовж долини. (Так долиною лунає його пісня.) [E Schulze: Auf dem Hübichenstein]


entlang + Dativ або Genitiv
 entlang [ент'лянґ] [ɛnt'laŋ] = уздовж, вздовж

Прийменник entlang описує рух уздовж або паралельно до когось чи чогось.
Якщо entlang вживається перед об'єктом, якого він стосується, то об'єкт має стояти у відмінку, або Dativ, або Genitiv.
Genitiv набагато частіше вживається у південно-німецьких територіях та Австрії.

Зверніть увагу, що Dativ та Genitiv вживаються насамперед тому, що у таких реченнях за звичай дія відбувається в одному місці або в межах одного місця, тобто ми не маємо зміни місця, а маємо для прикладу: в межах пляжу, в межах даху, на узбережжі (а не на узбережжя).

Приклади:

Während dessen ging Elisabeth an dem Wall entlang und sammelte den ringförmigen Samen der wilden Malve in ihre Schürze. = Під час того/Протягом того Елізабет ходила уздовж стіни та збирала у свій/її фартух кільцевої форми зерна дикої Мальви. [Theodor Storm: Immensee]

Dem Tal entlang verläuft die Grenze. = Уздовж долиною/долини проходить кордон.

Die Mauer ist dem Strand entlang gebaut. = Стіна/Мур збудований уздовж пляжу.

Entlang der Straße versammelten sich die Menschen. = Уздовж вулиці позбиралися люди.

Die Gäste saßen entlang den Tischen. = Гості сиділи уздовж столів.

Die Katze lief auf dem Dach entlang. = На даху/дасі уздовж ходила кітка.

Sie gingen die Schmalseite des Hauses entlang. = Вони йшли уздовж вузького боку будинку. [A Schnitzler: Casanovas Heimfahrt]

Dann erhob er sich rasch und eilte der Mauer entlang. = Тоді піднявся він хутко та поквапився уздовж муру/стіни. [A Schnitzler: Casanovas Heimfahrt]

Die Frauen sitzen an der einen Seite des Tisches entlang. = Жінки сидять уздовж при/на одному боці стола.

Dann wanderte er am Strande des Meeres entlang. = Тоді/Потім блукав він уздовж пляжу моря. [A von Löwis of Menar: Finnische Märchen]

Wir fahren (an der Küste) entlang. = Ми їдемо (на узбережжі) уздовж. (Ми їдемо уздовж узбережжя.) [Kurt Tucholsky: Zwei Klöster]


 GEGEN
gegen + Akkusativ; entgegen + Dativ
 gegen ['ґеґєн] ['ɡeɡən] = у, в, на, проти

Прийменник місця gegen описує рух чогось у, в або на когось чи щось.

Прийменник місця gegen описує також рух проти когось чи чогось (проти вітру, руху, течії, дощу...).

Синонімом прийменникові gegen є прийменник entgegen + Dativ = проти, навпроти. Ці обидва прийменники мають практично ті ж самі значення і вживаються взаємно, але зважайте на те, що entgegen вимагає Dativ і його об'єкт можна вживати, як після нього, так і перед ним, як: mir entgegen = проти/навпроти мене.

Приклади:

Fräulein mit dem Kopf gegen die Wand gestützt. = Панночка тручається головою в/до стіни. [малюнок C Hawarden]

Ein Auto ist gegen den Zaun gefahren. = Машина заїхала/в'їхала у пліт.

Er hat die Leiter gegen die Wand gelehnt. = Він схилив/спер/опер драбину на/до стіни.

Jemand klopfte an/gegen die Tür. = Хтось гуркав у двері.

Ich lehnte mich gegen einen Baum. Die Knie zitterten mir. = Я схилився/оперся/сперся на дерево. Мені тряслися коліна. [Eduard von Keyserling: Schwüle Tage]

Er machte einen Schneeball und warf ihn gegen ein Fenster. = Він зробив сніжку і кинув її у вікно. [F Kafka: Das Schloß]

Wer gegen die Sonne spuckt, dem fällt der Speichel ins Gesicht. = Хто плює проти сонця, тому слина падає в обличчя.

Kim bewegte sich gegen den Wind. = Ким рухалась проти вітру.

Das Boot segelt gegen den Strom. = Човен пливе проти течії/потоку.

Regen klatscht gegen die Fenster. = Дощ плескає/ляскає у вікно.

Sieh mal, er fährt gegen den Verkehr. = Глянь, він їде проти руху.

Die Wellen brechen sich gegen den Wind. = Хвилі розбиваються/б'ються проти/у вітер.

Kahle Eichen gegen die Sonne. = Голі дуби проти сонця. [Е Bracht]

Er ging mir entgegen. = Він йшов до мене (навпроти мене).

Kühle Luft weht mir entgegen. = До мене/Навпроти мене дує прохолодне повітря. [E Hennings: Die letzte Freude]

Maria kam über den Weg ihr entgegen. = Марія пішла по стежці навпроти неї/назустріч їй. [A Schwabe: Die Hochzeit]

Und die kahlen Äste starrten dem Feuer entgegen. = І голі гілки вдивлялися назустріч вогневі. [P Keller: Die Heimat]

Ihnen trat Heinrich entgegen. = Їм назустріч ступив Гайнрих. [P Keller: Die Heimat]

Da trat ihm einer entgegen. = Там один ступив йому назустріч. [P Keller: Die Heimat]

Ich gehe der Sonne entgegen. = Я йду проти/назустріч сонцю.


 GEGENÜBER
дія на місці: Dativ + gegenüber
 gegenüber [ґеґєн'юба] [ɡeːɡŋ'ʔyːbɐ] = на(в)проти

Прийменник місця gegenüber описує розташування або знаходження когось чи чогось проти чи навпроти когось чи чогось.

Прийменник місця gegenüber за звичай кладеться після об'єкту, якого він стосується, тобто протилежно нашій мові, як: мене навпроти = mir gegenüber. Але вживання цього прийменника після об'єкту ніяк не є обов'язковим.

Приклади:

Er steht ihr gegenüber. = Він стоїть (нав)проти неї.

Mir gegenüber sitzt nun das Kind. Müßig am Fenster, daß jeder sie schaut. = Навпроти мене сидить зараз дитя. Нерухоме у вікні, що/аби кожний на неї глядів/дивився. [Achim von Arnim: Die arme Schönheit]

Ich saß ihm gegenüber. = Я сиділа навпроти нього. (Я сиділа йому навпроти.)

Wohnst du gegenüber von der Bank? = Ти мешкаєш навпроти (від) банку?

Wohnst du der Bank gegenüber? = Ти мешкаєш навпроти банку?

Die Damen saßen den Herren gegenüber. = Пані сиділи навпроти панів.

Dem Schloß gegenüber, hinter mir versteckt, liegt die Kirche. = Навпроти замку, за мною схована, лежить церква.

Was liegt dir gegenüber? = Що лежить навпроти тебе?

Ist sie noch gegenüber von dir? = Вона ще навпроти тебе?

Meine Schlafkammer war ihm gerade gegenüber. = Моя спальня була якраз навпроти нього. [J H W Tischbein: Erste Reise nach Italien]

Mein Schlafzimmer war seinem gegenüber. = Моя спальня була навпроти його.

Ich setzte ihr, mir gegenüber, einen Stuhl. = Я кладу навпроти неї, мене (одне) крісло. [M August von Thümmel: Avignon]

Es ist vielleicht die Göttin der Schönheit, und er steht ihr Angesicht zu Angesicht gegenüber. = Це мабуть богиня краси, і він стоїть їй обличчя навпроти/в/до обличчя. [H Heine: Elementargeister]

Weil sie mir gegenüber steht. = Бо вона стоїть навпроти мене.


 GEN
завжди: gen + Akkusativ
 gen ['ґен] [ɡɛn] = на, у, у напрямку, у бік

Прийменник gen вживається найбільше, як прийменник місця чи простору для позначення напрямку, як: у/на небо, на схід, у бік Заліщик, у напрямку Франківська...

Прийменник gen є синонімом прийменника gegen. Проте, у нашій мові значення є дещо відмінними.

Приклади:

Er reist gen Westen. = Він мандрує на захід.

Ihr Blick ging gen Norden. = Її погляд йшов/був на північ. [duden]

Der Tag neigte sich gen Abend. = День прямував/тягнувся до вечора.

Wir richten unseren Blick gen Himmel. = Ми спрямовуємо свій погляд на/у небо.

Sie ist auf dem Weg gen Berlin. = Вона на шляху до/на Берлін.

Sie blickten gen Frankivsk. = Вони дивилися у бік/у напрямку Франківська.


 HINTER
дія рухома (зміна місця): hinter + Akkusativ
 hinter ['гінта] ['hɪntɐ] = за, поза

Прийменник місця hinter описує рух когось чи чогось за або поза кимось чи чимось.

Якщо вживаємо з ним Akkusativ, то описуємо рух когось чи чогось з одного місця в інше, як: за хатУ, за будинОК, за ліс, за меНЕ, ...

Прийменник hinter також вживається з конструкціями wo- i da-. Тобто утворює wohinter = за чим/що, та dahinter = за тим/те.

Приклади:

Ich renne hinter das Haus. = Я біжу за хату.

Sie bewegt sich hinter mich. = Вона рухається за/поза мене.

Dein Bleistift ist hinter den Tisch gefallen. = Твій олівець впав за стіл.

Wir krochen hinter die Bäume. = Ми поповзли/порачкували за дерева. (зміна місця, тому Akkusativ

Sie fährt im Auto hinter mein Auto. = Вона їде у авто за моє авто.

Setzen Sie ein Komma hinter dieses Wort. = Кладіть кому за цим словом. (ззаду цього слова)

Wir fahren hinter die Stadt. = Ми їдемо за місто.

Sabine geht hinter die Kulissen. = Забіне йде за куліси.

Diesen Sack stelle ich hinter die Türe. = Цей мішок кладу я за двері. [Der Wahrsager, 81]

Es steckt etwas dahinter. = За те щось ховається.

Wohinter versteckst du dich? = За що ти заховаєшся?

Ich verstecke mich dahinter. = Я сховаюся за те. (за тим, за ним, за нею - неживими)

Wohinter wirst du rennen? = За що ти забіжиш?

Ich werde dahinter rennen. = Я забіжу за те. (за нього, за неї, за це - неживі)


дія в межах того ж місця: hinter + Dativ
 hinter ['гінта] ['hɪntɐ] = за, поза

Прийменник місця hinter описує розташування або знаходження когось чи чогось за або поза кимось чи чимось.

Якщо вживаємо з ним Dativ, то описуємо розташування або рух, але в межах одного місця, як: за хатОЮ, за будинКОМ, за лісОМ, за мнОЮ, ...

Прийменник hinter також вживається з конструкціями wo- i da-. Тобто утворює wohinter = за чим/що, та dahinter = за тим/цим/нею/ним (неживими).

Приклади:

Ich weiß nicht worüber hinter den Kulissen geht? = Я не знаю, про що за кулісами йдеться.

Ich renne hinter dem Haus. = Я біжу/бігаю за хатою.

Sie bewegt sich hinter mir. = Вона рухається за мною.

Dein Bleistift ist hinter dem Tisch. = Твій олівець за стілом.

Sie stehen hinter meinem Haus. = Вони стоять за/поза моїм будинком.

Sie saß hinter mir. = Вона сиділа за мною (ззаду мене).

Sein Sohn stand hinter seinem Rücken. = Його син стояв за його спиною.

Wir krochen hinter den Bäumen. = Ми повзли/рачкували поза деревами. (дія рухома, але дія в межах того ж місця - тому Dativ)

Sie wohnt in einem Wald hinter Herrischried, bei Todtmoos, in BW. = Вона мешкає в лісі за Герришрідом, біля Тодмос, у БВ (Баден-В'юртемберґ).

Jan schloss sich hinter der Tür ein. = Ян замкнувся за дверима.

Das habe ich hinter Ihrem Zaun gefunden. = Це я за Вашим плотом знайшла.

Die Sonne hat sich hinter den Wolken versteckt. = Сонце сховалося за хмарами.

Sie fährt im Auto hinter meinem Auto. = Вона їде у авто за моїм авто. (позаду мого авто)

Lemberg liegt schon hinter uns. = Лємберґ вже за нами. (ми його вже проїхали/пройшли)

Du siehst, wohinter er sich verschanzt. = Ти бачиш, за чим він заховався/забарикадувався. [J M R Lenz]

Wohinter sich die Launen ziehen. = За що/чим ховаються примхи. [L F Günther von Goeckingk]

Wohinter haben Sie sich versteckt? = За чим Ви заховали ся/себе?

Dahinter ist nichts. = За тим нічого немає.

Den Hintergrund schließt der Zaun, dahinter eine schmale Landstraße. = Вигляд закриває огорожа/пліт, за нею/ним вузька дорога. [Hugo von Hofmannsthal: Das Bergwerk zu Falun]


 IN
дія рухома (зміна місця): in + Akkusativ
 in [ин] [ɪn] = у, в

Прийменник місця in описує рух когось чи чогось у або в когось або щось.

Якщо вживаємо з ним Akkusativ, то описуємо рух когось чи чогось з одно місця в інше, або у когось чи щось, які розташовані в іншому місці, території, стані, середовищі, як: в/у ящИК, в/у/по/на будинОК, в/у/ селО, в/у містО, в/у ліс, в/у шухлядУ, ...

Подібний механізм зімни відмінку застосовується й у нашій мові. Тому тут варто бути уважними, бо ось два наші речення, де зміна тільки однієї літери змінює значення всього речення:
Я мандрую в Україні., Я мандрую в Україну., тобто ми змінюємо тільки відмінок слова Україна.
Так само у німецькій ми змінюємо відмінок слова Ukraine, але через зміну артиклю, тобто вище подані речення будуть відповідно:
Ich reise in der Ukraine., Ich reise in die Ukraine., тобто перше речення це дія в межах однієї території/місця (Dativ), а друге рух з однієї території/місця на інше (Akkusativ).

Прийменник in також вживається, коли йдеться про рух у країни, котрі вживаються з означеними артиклями, як in die Ukraine = в Україну. Повний перелік таких країн дивіться на дні цієї сторінки.

Прийменник in також вживається з конструкціями wo- та da-. Тобто утворює worin = в/у що, та darin = у/в те, у/в це.
Ці обидві конструкції мають одну й ту ж форму в будь-якому відмінку.
Конструкцію darin дуже часто скорочують до drin, особливо у розмовній мові.

У Akkusativ in + das часто скорочується до ins.

Приклади:

Ich reise in die Ukraine. = Я мандрую в Україну.

Ich fahre in die Ukraine. = Я їду в Україну.

Wohin gehst du? In die Schweiz. = Куди прямуєш? У Швейцарію.

Wann fliegen Sie in die USA? = Коли Ви летите у США?

Wir gehen ins Kino. Bist du dabei? = Ми йдемо в кіно. Ти при цім/тім? (Ти з нами?)

Jana ist ins Park gegangen. = Яна пішла в парк.

Warum bist du in den Wald gefahren? = Чому ти їздила до лісу?

Ich muss in die Stadt. = Я мушу в місто.

Morgen fliegt er in den Westen. = Завтра він летить на захід. (1)

Tom ging in den Flughafen. = Том прямував в аеропорт. (2)

Ist Lisa schon ins Cafe gegangen? Woher soll ich das wissen? = Ліза вже пішла у/в кафе? Звідки я то маю знати?

Mein Handy ist ins Wasser gefallen. = Мій мобільний впав у воду.

Können sie alle darin? = Вони всі можуть в те/це/нього/неї (влізтися)? (в авто, в хату, в ящик...)

Da ist die Schlafzimmer. Stellt ihr den Schrank darin. = Там є спальня. Ставте шафу в неї.

Fahren Sie in dieselbe Richtung? = Ви їдете в тому самому напрямку?


1 З ґеоґрафічними напрямками можна замість in вживати nach (nach + Dativ).
2 Тут вжито in, бо мається на увазі, що він прямував в середину приміщення. В іншому випадку, тобто якщо маємо на увазі до, а не в середину, то варто вживати прийменник zu (zu + Dativ).

дія в межах того ж місця: in + Dativ
 in [ин] [ɪn] = у, в

Прийменник місця in описує розташування когось чи чогось у або в комусь чи чомусь чи чімось.

Якщо вживаємо з ним Dativ, то описуємо розташування, знаходження, чи рух когось чи чогось в межах одного й того ж місця, території, середовища чи стану, як: у ящикУ, в будинкУ, в селІ, у/в містІ, у/в лісІ, в шухлядІ, ...

Прийменник in також вживається з конструкціями wo- та da-. Тобто утворює worin = в/у що, та darin = у/в те, у/в це.
Ці обидві конструкції мають одну й ту ж форму в будь-якому відмінку.
Конструкцію darin дуже часто скорочують до drin, особливо у розмовній мові.

У Dativ чол. та сер. роди, тобто in + dem часто скорочуються до im.

Приклади:

Ich reise in der Ukraine. = Я мандрую в Україні.

Ich bin in der Ukraine. = Я в Україні.

Wo lebst du? In der Schweiz. = Де живеш? У Швейцарії.

Meine Schwester wohnt in den USA. = Моя сестра мешкає у США.

Er will in dieser Gebäude arbeiten. = Він хоче працювати у цій будівлі.

Wo bist du? Ich bin in der Bank. = Де ти? Я в банку.

Maria ist in dem Flughafen. Kannst du sie abholen? = Марія в аеропорті. Ти можеш/годна її підібрати?

Bist du in der Bar gewesen? Nein, ich war im Kino. = Ти був у барі? Ні, я був в кіно/кіні.

Wo ist mein Handy? Es ist im Wasser. = Де мій мобільний? Він у воді.

Ist Mark noch in der Uni? = Марк ще в уні(верситеті)? (ще не прийшов)

Warum ist sie heute nicht in der Schule? = Чому вона нині не в школі?

Wohnst du in Salissja? Nein, schon in Kolyndjany. = Мешкаєш в Заліссі? Ні, вже в Колиндянах.

Ich bin im Haus. = Я в будинку/хаті.

Ich bin zu Hause. = Я вдома. (зауважте, що тут in не вживається, бо дім не є фізичне місце чи якась споруда)

Worin liegt der Unterschied? = В чім лежить/полягає різниця?

Worin besteht der Vorteil? = В чім користь/вигода?

Kann ich Ihnen worin dienen? = Годен/Можу я Вам в чім/в чімось послужити? [G E Lessing: Auftritt]

Können sie alle darin sitzen? = Вони всі можуть в ній сидіти? (в машині, ...)

Ich sehe ein Haus. Jemand ist darin. = Я бачу будинок. Хтось в нім є.

Wo ist sie? In ihrem Zimmer. = Де вона? У її/своїй кімнаті.

Er war im/in dem gelben Mantel. = Він був у жовтому пальті.

 INMITTEN
завжди: inmitten + Genitiv
 inmitten [ин'митн] [ɪn'mɪtn] = всередині, посеред

Прийменник inmitten вказує на те, що хтось або щось є всередині або посеред когось або чогось, як: посеред/всередині лісу, всередині/посеред міста...

Цей прийменник може вживатися також у часі, як: посеред ночі = inmitten der Nacht.

Приклади:

Das Schloss liegt inmitten des Waldes. = Зáмок лежить всередині/посеред лісу.

Inmitten der (großen) Stadt. = Всередині/Посеред (великого) міста.

Ein See inmitten der Erde. = Озеро всередині Землі. (як у печері) []

Inmitten der Felder lag ein kleiner Hügel. = Посеред полів лежав малий пагорб.

Der Mensch inmitten der Natur. = Людина посеред природи.

Hier stehe ich inmitten des Brandes. = Ось стою я всередині пожежі. [Friedrich Nietzsche]

Ich glaube es ist irgendwo inmitten des Atlantischen Ozeans. = Я вірю/думаю воно є десь посеред Атлантичного океану.


 INNERHALB
завжди: innerhalb + Genitiv
 innerhalb ['инагальп] ['ɪnɐhalp] = в межах, в середині

Прийменник innerhalb вказує на те, що хтось або щось є в межах або всередині когось або чогось, як: в межах області, в межах села, в межах подвір'я...

У південних німецькомовних територіях, особливо у Австрії та Швейцарії, замість innerhalb часто вживають innert.

Innerhalb є синонімом прийменникові binnen.

Innerhalb є антонімом, тобто протилежним за значенням, прийменникові außerhalb = поза межами, ззовні.

Приклади:

Ich bin innerhalb des Hauses. = Я всередині/в межах будинку.

Er ist innerhalb des Gartens. = Він в межах саду.

Sie war innerhalb des Bezirks. = Вона була в межах району.

Die Explosion geschah innerhalb des Gebäudes. = Вибух стався всередині/в межах будівлі.

Sie befinden sich innerhalb der Prämissen. = Вони знаходять себе/знаходять ся всередині/в межах приміщення.

Sie wohnt innerhalb Frankfurts. = Вона мешкає всередині/в межах Франкфурта.


 LINKS
завжди: links + Genitiv
 links [лінкс] [lɪŋks] = ліворуч, зліва

Прийменник links вказує на розташування когось або чогось ліворуч когось або чогось, як: ліворуч мене, ліворуч зупинки, ліворуч дороги...

Приклади:

Sie stand links ihres Mannes. = Вона стояла ліворуч свого/її чоловіка.

Wir sind links der Isar gefahren. = Ми їхали ліворуч (річки) Ізар. (зауважте, що річка це він, але само Ізар це вже вона)

Wir fuhren links des Rheins. = Ми їхали зліва Рейну. (тут Рейн вже він, а не вона)

Links der zwei Türen. = Ліворуч двох дверей.

Links zwei Türen. = Ліворуч двоє дверей. (будьте уважні, бо це вже НЕ прийменник і тому переклад інший від вищого, тобто через зміну відмінку, як у нашій мові)

Ich wohne links dieser Straße. = Я мешкаю ліворуч цієї вулиці.


 NACH
завжди: nach + Dativ
 nach [нах] [naːx] = в, у

Прийменник місця nach описує рух когось чи чогось у, в, на чи до когось чи чогось.

Прийменник nach також вживається з конструкціями wo- та da-. Тобто утворює wonach = в/у/на що/чого, та danach = у/в/на те/це/нього/її/його (неживих).
Ці обидві конструкції мають одну й ту ж форму в будь-якому відмінку.
Приклади:

Fahren Sie nach Kossiv? = Їдете на Косів?

Er geht nach Osten. = Він йде на схід.

Sie müssen nach links fahren. = Ви мусите їхати на ліво.

Er soll nach rechts gehen. = Йому варто йти на право.

Gehen Sie nach außen. = Йдіть на зовні/на двір.

Kannst du von rechts nach links schreiben? = Ти годна писати з права на ліво?

Wir gehen nach Hause. = Ми йдемо до дому.

Dieser Zug fährt nach Stuttgart. = Цей потяг їде на Штутґарт.

Lass uns nach Süden reisen. = Давай мандрувати на південь.

Das Zimmer geht nach dem Garten. = Кімната виходить на сад. (її вікно виходить на сад)

Gehen Sie nach Norden. = Прямуйте на північ.

Wann reisen Sie nach Deutschland? = Коли Ви мандруєте на Німеччину?

Ich fahre nach Frankreich. = Я їду на/до Франції.

Meine erste Reise nach Ägypten. = Моя перша мандрівка на/у Єґипет. [H Brugsch]

Heute morgen fuhr ich nach Düsseldorf. = Нині вранці я їхав на Дюсельдорф. [Georg Weerth]

Wonach fliegt das Flugzeug? Nach New York. = До/У що летить той літак? На/У Нью Йорк.

Fahren wir nach London. Nein, ich will nicht danach. = Їдемо у Лондон. Ні, я у/до нього не хочу.


 NAHE, NAH
завжди: nahe + Genitiv, рідше Dativ
 nahe ['наи] ['naːə] = біля, поблизу

Прийменник nahe вказує на розташування когось або чогось біля, поруч або поблизу когось або чогось, як: поруч річки, поблизу села...

Замість nahe може вживатися також і прийменник nah у тому ж значенні.

Обидва прийменники вимагають відмінку Genitiv, але часом можуть також замість Genitiv мати після себе Dativ.

Приклади:

Ein Weg nahe Flatford. = Дорога біля Флетфорд. [J Constable]

Sie wohnen nahe mir. = Вони мешкають біля/поруч мене.

Wir leben nahe Hochgebirge. = Ми живемо біля/поруч високої гори.

Wir haben sie nahe der Grenze gesehen. = Ми бачили її/їх біля кордону.

Als er nahe der Stadt war, setzte er den Karren nieder und sagte... = Як/Коли він був поруч міста, посадив він вдолину воза (зупинив) та сказав... [Bd. 3, Hft. 3, Nr. 82]


 NEBEN
дія в межах того ж місця: neben + Dativ
 neben ['небєн] ['neːbən] = поруч

Якщо neben описує дію когось чи чогось поруч чи біля когось чи чогось і в межах одного й того ж місця, території, середовища чи стану, то neben вимагає вживання свого об'єкту у відмінку Dativ. Розумійте та перекладайте цей прийменник радше поруч ніж біля. Проте, остаточно все багато залежатиме від контексту та ситуації.

Прийменник neben також вживається з конструкціями wo- та da-. Тобто утворює woneben = поруч з чим, та утворює daneben = поруч/біля цього/того/нього/її/ (неживих).
Ці обидві конструкції мають одну й ту ж форму в будь-якому відмінку.

Приклади:

Ich sitze neben ihm. = Я сиджу поруч з ним.

Sie steht neben mir. = Вона стоїть поруч зі мною.

Das Hotel muss neben der Brücke sein. = Готель мусить бути поруч з мостом.

Ulrike hielt ihr Brot neben sich. = Ульріке тримала хліб поруч з собою. (зауважте, тут sich у Dativ)

Sie sagen, sie wollen neben uns wohnen. = Вони кажуть, що хочуть мешкати поруч з нами. (тут uns у Dativ)

Damals haben wir neben Freiburg gewohnt. = Того часу ми мешкали поруч з Фрайбурґом.

Wir haben nebeneinander gestanden. = Ми стояли поруч одне одного.

Er saß neben Olimpia, ihre Hand in der seinigen und sprach hochentflammt und begeistert von seiner Liebe in Worten, die keiner verstand. = Він сидів поруч з Олімпією, її рука в його (руках) і розмовляв гаряче та палко про своє кохання словами, яких ніхто не розумів. [E.T.A. Hoffmann: Nachtstücke]

Der Friedhof liegt dicht neben dem Pfarrhausgarten. = Цвинтар лежить тісно поруч з намісницьким (парафіяльним) садом. [Ida Frohnmeyer]

Woneben soll ich warten? = Поруч з чим/Біля чого я маю чекати?

Da steht ein Buch. Daneben liegen drei Stifte. = Там стоїть книжка. Поруч з нею лежать три ручки.

Daneben stand die Bretagne, damals noch zu England gehörig. = Поруч з нею/Біля нього стояла Британь, тоді ще до Анґлії належала. [Guilielmus, 16]

Sehen Sie die Gebäude? Daneben liegt die Apotheke. = Бачите будівлю? Поруч/Біля неї лежить аптека.

Dort hängt das Bild von Rembrandt und daneben das von Rubens. = Там висить малюнок Рембрандта, а поруч з ним той, що Рубенса.

Daneben. = Тепліше. Ближче. (як у нас в іграх хованках чи відгадках кажуть: Тепліше. або Ближче., тобто відповідь ближча до правильної)


рухома дія з одного в інше: neben + Akkusativ
 neben ['небєн] ['neːbən] = біля, поруч, з боку

Якщо neben описує рух когось чи чогось поруч чи біля когось чи чогось, а саме перехід з одного місця, території, середовища чи стану в інші, то він вимагає вживання свого об'єкту у відмінку Akkusativ.

Прийменник neben також вживається з конструкціями wo- та da-. Тобто утворює woneben = поруч з чим, та утворює daneben = поруч/біля цього/того/нього/її/ (неживих).
Ці обидві конструкції мають одну й ту ж форму в будь-якому відмінку.

Приклади:

Ich setze mich neben ihn. = Я сідаю поруч нього.

Bitte stellen Sie die Koffer neben den Tisch. = Будь ласка поставте валізи поруч зі столом.

Darf ich mich neben Sie setzen? = Можу я поруч з Вами сісти?

Sie sagen, sie wollen neben uns umziehen. = Вони кажуть, що хочуть переїхати поруч нас (поруч з нами).

Am Abend, als er in dem großen Bett lag, setzte sich die Mutter neben ihn und schaute schweigend durchs Fenster. = Ввечері, коли/як він лежав у великому ліжку, сідала біля нього мати і дивилась мовчазно крізь/через вікно. [Ida Frohnmeyer]

Ottilie hatte sich neben sie auf das Sopha gesetzt und trank. = Отіліє сіла поруч неї на диван/софу і пила. [Friedrich Gerstäcker: Der Erbe]

Neben ihn hatte sich sein Kanzler gestellt. = Поруч нього став його канцлер. [Meyer: Die Versuchung des Pescara]

Woneben soll ich stehen? = Поруч з чим/Біля чого повинна я стати?

Stellen Sie sie daneben. = Ставте її поруч того/нього/неї.

Das ist mein Koffer. Stelle deinen daneben. = Це моя валіза. Став свою поруч з нею.

Ah, so schöne Wand. Ich setze mich daneben. = Ах, така гарна стіна. Я сяду собі поруч з нею.


 OBERHALB
завжди: oberhalb + Genitiv
 oberhalb ['обагальп] ['oːbɐhalp] = вище, понад, над

Прийменник oberhalb вказує на розташування когось або чогось понад, вище або над кимось чи чимось, як: понад селом, вище гори, над річкою...

Приклади:

Ich wohne oberhalb eines Dorfes. = Я мешкаю вище/понад селом.

oberhalb der Brücke = понад мостом

oberhalb meines Kopfes = понад моєю головою

Die Neuenburg oberhalb Freyburg = Ноєнбурґ над Фрайбурґом [A F Erdmann]

Der Fleck ist oberhalb der Tür. = Пляма над дверми/дверима.

Bei Kelheim an der Donau oberhalb Regensburg. = Біля Кельгайму на Дунаї понад/вище/над Реґенсбурґом.


 RECHTS
завжди: rechts + Genitiv
 rechts [рехьць] [ʀɛçʦ] = праворуч, справа

Прийменник rechts вказує на розташування когось або чогось праворуч або з правого боку когось чи чогось, як: праворуч дороги, праворуч річки...

Приклади:

Rechts des Waldes. = Праворуч лісу.

Nebenfluß rechts des Aragon in Navarra. = Притока праворуч Араґону у Наварі. [Pierer's Universal-Lexikon]

Die Römer wagten nicht, ihre Winterlager rechts des Rheins zu beziehn. = Римляни не наважувались класти свої зимові табори праворуч Рейну. [F Engels: Philosophie und Ökonomie]

Ich saß rechts des Tisches. = Я сиділа праворуч стола.

Die Gemeinden rechts des Rheins haben städtische oder Landgemeindeverfassung. = Громади праворуч Рейну мають міські або сільські конституції. [Meyer: Bayern]

Rechts der offene Eingang zur Halle. = Праворуч відкритого входу до зали. [Richard Wagner]

Zehn Brücken verbinden die Stadtteile links und rechts der Isar. = Десять мостів злучають/з'єднують частини міста ліворуч та праворуч (річки) Ізар. [Meyer: München]

der eine beginnt rechts der Hausfrau, der andere rechts des Hausherrn = один починається праворуч ґаздині, інший праворуч ґазди [K. Gratiolet]

Was ist rechts der Elbe? = Що праворуч Ельби?


 ÜBER
дія в межах тієї ж території: über + Dativ
 über ['юба] ['yːbɐ] = над

Прийменник місця über, коли вживається з об'єктом у відмінку Dativ, вказує на те, що дія відбувається над кимось або чимось в межах одного місця, території чи середовища, тобто коли ми відповідаємо на питання Wo? = Де?.

Прийменник über також вживається з конструкціями wo- та da-. Тобто утворює worüber? = над чим/ким?, та darüber = над ним/нею/ними/тими (неживими).
Ці обидві конструкції мають одну й ту ж форму в будь-якому відмінку.
Конструкцію darüber дуже часто скорочують до drüber, особливо у розмовній мові.

Приклади:

Wir fahren 1К Meter über dem Meer. = Ми їдемо 1К (тисячу) метрів над морем.

Wir fliegen über den russischen Schweinen und töten sie alle. = Ми літаємо над рускими свиньми і вбиваємо їх всіх.

Der Adler schwebt über dem Feld. = Орел ширяє над полем.

Über uns sind dichte Wolken. = Над нами густі/щільні хмари.

Salissja liegt 350 Meter über dem Meeresspiegel. = Залісся лежить 350 метрів над рівнем моря.

Weißt du, wer über uns wohnt? = Ти знаєш, хто над нами мешкає?

Liegt die Decke über dem Sofa? = Лежить покривало над диваном/софою?

Über den Bergen liegt der Schnee. = Над горами лежить сніг.

Warum hängt es über meinem Kopf? = Чому висить воно над моєю головою?

Was ist über den Wolken? = Що над хмарами?

Der Spiegel hängt über dem Waschbecken. = Дзеркало висить над умивальником.

Sie trägt ihren Mantel über ihrem Kleid. = Вона має пальто над сукнею. (Вона над сукнею носить пальто.)

Über der Straße lag der Nebel. = Над дорогою лежав туман.

Worüber hängt die Lampe? Über dem Tisch. = Над чим висить лампа/лямпа? Над столом.

Worüber ist dein Mantel? Du musst das nicht wissen. = На чім твоє пальто?(Що під твоїм пальто?) Ти не мусиш того/те знати.

Das Weizenfeld und darüber schwebt ein Falke. = Пшеничне поле і над ним ширяє сокіл.

Ein Nachttisch und das Licht darüber. = Ліжкова тумбочка і над нею світло.

Sie trug ein Kleid und etwas anderes darüber. = Вона носила сукну і ще щось на ній.

In der Ecke stand ein Stuhl. Darüber lag eine Jacke. = В куті стояло крісло. Над/На нім лежала куртка.


рухома дія з одного місця в інше: über + Akkusativ
 über ['юба] ['yːbɐ] = через

Якщо über описує рух через (над) когось чи чогось, тобто перехід з одного місця, території, середовища чи стану в інші, тобто, коли ми відповідаємо на питання Woher? = Звідки? або Wohin? = Куди?, тоді він вимагає вживання свого об'єкту у відмінку Akkusativ.

Прийменник über також вживається з конструкціями wo- та da-. Тобто утворює worüber? = над чим/ким?, та darüber = над ним/нею/ними/тими (неживими).
Ці обидві конструкції мають одну й ту ж форму в будь-якому відмінку.
Конструкцію darüber дуже часто скорочують до drüber, особливо у розмовній мові.

Приклади:

Der Hund springt über den Bach. = Пес стрибає через струмок/потічок.

Er tritt über den Hocker. = Він переступає через табуретку/стілець.

Von Konstanz bis Meersburg sind wir mit der Fähre über die Bodensee gefahren. = Від Констанц до Мєерзбурґ ми їхали через Бодензие поромом.

Ich kann es über das Internet kaufen. = Я його можу через інтернет купити.

Kannst du über diesen Fluss schwimmen? = Ти годна перепливти через цю річку?

Viktor ist über die Mauer gesprungen. = Віктор стрибнув через стіну/мур.

Über unser Dorf fliegen die Gänse. = Через наше село летять гуси.

Schon zogen dunkle Wolken über unser Haus. = Вже тягнуться/насуваються темні хмари на наш будинок/хату.

Hänge den Spiegel über das Waschbecken. = Повісь дзеркало над умивальником. (тут вживаємо над, але з Akkusativ, бо маємо рух звідкись кудись)

Sie zieht ihren Mantel über ihr Kleid. = Вона одягає своє/її пальто на свою/її сукню.

Der Nebel legt sich über die Straße. = На дорогу лягає туман.

Legen Sie die Abdeckung über das Auto. = Кладіть покривало через/на авто.

Wir müssen diese Straße überqueren? = Ми мусимо перетнути цю вулицю.

Breite die Decke über den Tisch. = Розкинь покривало над/на стіл. (тут можна також auf, бо покривало лягає на стіл, а не висить над ним)

Da steht ein Tisch. Breite die Decke darüber. = Там стоїть стіл. Розкинь над ним покривало.

Es gibt einen kleinen Tisch im Zimmer. Hängen Sie die Glühbirne darüber. = У кімнаті є малий стіл. Повісьте лампу/лямпу над ним.

Ich sehe ein Haus, aber ich sehe nicht was darüber hängt. = Я бачу хату, але я не бачу, що над нею висить.

Siehst du die Brücke? Wir werden darüber fahren. = Бачиш (той) міст? Ми будемо через нього їхати.

Worüber werden wir fahren? Über den Fluss. = Через що ми їхатимемо? Через річку.


 UM
завжди: um + Akkusativ
 um [ум] [ʊm] = навколо, за(навколо), поза(навколо)

Прийменник простору чи місця um належить до прийменників напрямку, які ще також називають Richtungspräpositionen, тобто відповідає на питання Woher? = Звідки? або Wohin? = Куди?.

Прийменник простору um описує рух когось або чогось навколо, за, або поза когось, щось або чогось.

Прийменник um також вживається з конструкціями wo- та da-. Тобто утворює worum? = навколо кого/чого/що/якого/якої?..., та darum = навколо нього/неї/них/тих... (неживих).
Ці обидві конструкції мають одну й ту ж форму в будь-якому відмінку.
Конструкцію darum дуже часто скорочують до drum, особливо у розмовній мові.
Проте, у просторі ці конструкції вживаються вельми рідко, а натомість найчастіше їх можна почути, як інші прийменники, тобто, як: Drum trat ich ein. = Тому я (й) увійшов. [Udo Jürgens: Griechischer Wein]

Прийменник um часто вживається з прислівником (Adverb) herum = навколо/кругом (по всьому периметрі).
Намагайтесь вживати herum там, де описуєте ситуацію, коли дія відбувається повністю навколо когось чи чогось, а не частково. Коли люди для прикладу сидять навколо телевізора, то вони сидять тільки частково навколо нього, а не повністю і тому ми тут herum не вживаємо, а вживаємо тільки um. Але коли люди сидять навколо стола і я хочу описати, що вони є по всьому периметрі стола, то тут я разом з um вживатиму також herum.
Додатково, herum також вживають, коли хочуть описати, що хтось чи щось є не тільки суворо навколо когось чи чогось, але й також, кругом по всьому, як для прикладу: Bäume sind um den Park herum означає, що дерева є кругом по всьому парку, а не тільки навколо нього.
Прислівник herum також часто вживають, як підсилення прийменника um.
Зауважте, що вживання herum не завжди є обов'язковим, бо у реальній мові люди описують одні й ті ж речі по-різному.

Приклади:

Die Erde kreist um die Sonne. = Земля обходить/кружляє навколо сонця.

Die Erde dreht sich um ihre eigene Achse. = Земля обертається/крутиться навколо її/своєї власної вісі.

Die Straßenbahn biegt um die Ecke. = Трамвай звертає/повертає навколо/за кут.

Suchen Sie den Buchladen? Er ist gleich um die Ecke. = Шукаєте книгарню? Вона відразу за кутом.

Sie hatte ihren Schal um den Hals an. = Вона навколо шиї мала свого/її шалика.

Um unser Haus bauen wir einen hohen Zaun. = Навколо нашого будинку ми будуємо (один) високий пліт.

Wir saßen um das Fernsehgerät. = Ми сиділи навколо телевізора.

Die Fliege fliegt den ganzen Tag um mich herum. = Муха літає цілий день кругом навколо мене.

Sie dreht den Kopf ganz nach ihm herum. = Вона повертає голову повністю кругом до нього. [Svend Fleuron: Strix]

Wir haben die Wachen um das ganze Lager herum aufgestellt. = Ми поставили охоронців повністю навколо табору.

Die Bäume stehen um den Park herum. = Дерева стоять кругом по всьому парку.

Sein mageres Gesicht war von kleinen, feinen Runzeln übersät, besonders um die Augen herum. = Його худе обличчя було засіяне малими тоненькими зморшками, особливо кругом навколо очей. [E. K. Rahsin]

Dann ist er weiter, um den Stuhl herum, nach dem Fenster hin gekommen. = Потім він пішов далі, кругом навколо крісла, до вікна. [J W von Goethe: Goethe und Werther]

Alles tanzt um mich herum. = Все танцює кругом/всюди навколо мене. [J W von Goethe: Goethe und Werther]

Alle drei trommeln auf dem Tisch herum. = Всі троє гуркають кругОм по столі. [G Hauptmann: Gabriel Schillings Flucht]

Worum war es gewickelt? = Навколо чого було воно обмотане?

Die Stange, worum das Seil gewickelt wurde, ist verrostet. = Шнатґа/Сержень, навколо якого було обмотано шнура, зіржавів. [wiki]

Siehst du jene Ecke? Wir fahren darum. = Бачиш той кут? Ми їдемо навколо нього.

Die Häuslein sind um den Fuß der Vorberge gesäet. Und der Bergwald legt seine grünen Arme darum. = Навколо підніжжя передгір'я висіяно будиночки/хатинки. І гірський ліс кладе свої зелені руки навколо них. [M Geißler: Jockele und die Mädchen]


 UNFERN
завжди: unfern + Genitiv
 unfern ['унферн] ['ʊnfɛʁn] = неподалік

Прийменник unfern вказує на розташування когось або чогось неподалік когось чи чогось, як: неподалік стежки, неподалік хати, неподалік поля...

Замість unfern можна вживати in der Nähe von = близько від (von вимагає Dativ).

Приклади:

Ein kleiner Teich befindet sich unfern des Weges. = Малий став знаходить ся/себе неподалік дороги. [duden]

Es geschah unfern der Straße. = Воно трапилось/сталося неподалік дороги/вулиці.

Unfern der Stadt Zwickau, im Erzgebürge, liegt das bekannte Schwanenfeld. = Неподалік міста Цвікау, в рудникових горах, лежить відомий Шваненфельд. [J K August Musäus]

unfern der Küste des Schwarzen Meeres = неподалік узбережжя Чорного моря

Er liegt unfern der Brücke. = Він розташований/лежить неподалік моста.

Die Firma liegt in einem Dorf unfern Waldshut. = Фірма розташована у селі неподалік Вальдсхут

Unfern von Genua, auf der Spitze der Apenninen, sieht man das Meer. = Неподалік Дженова, на вершині Апеннін, можна бачити море. [Heinrich Heine]

Sie lebten unfern der Stadt, von der Welt abgeschieden. = Вони жили неподалік міста, відрізані від світу. [Marana]


 UNTER
дія в межах тієї ж території: unter + Dativ
 unter ['унта] ['ʊntɐ] = під

Прийменник місця unter, коли вживається з об'єктом у відмінку Dativ, вказує на те, що хтось або щось є або рухається під кимось або чимось і обов'язково в межах одного місця, території чи середовища, тобто ми кладемо об'єкт у відмінок Dativ, коли ми годні відповісти на питання Wo? = Де?, як: ходити під сонцем (де?), стояти під дощем (де?), але не йти під сонце (куди?).

Прийменник unter також вживається з конструкціями wo- та da-. Тобто утворює worunter? = під чим?, та darunter = під ним/нею/ними/тими (неживими).
Ці обидві конструкції мають одну й ту ж форму в будь-якому відмінку.
Конструкцію darunter дуже часто скорочують до drunter, особливо у розмовній мові.

Приклади:

Wir leben unter den Alpen. = Ми живемо під Альпами.

Sie ist unter dem Wasser und macht Bläschen. = Вона під водою і робить бульки.

Heute sitze ich unter der Sonne und schwitze. = Нині сиджу я під сонцем і потію.

Das habe ich unter den Steinen gefunden. = Це я знайшла під каменями.

Ich verstecke sie unter diesem Stein. = Я її сховаю під цим каменем.

Wir wohnen unter ihnen/Ihnen. = Ми мешкаємо під ними/Вами.

Was hast du unter deinem Mantel? = Що ти маєш під своїм пальто?

Er starb unter einem russischen Panzer. = Він помер під (одним) руским танком.

Wenn es gewittert, verkriechen sich die Vögel unter dem Busch. = Коли негода, ховаються птахи під кущем. [Wilhelm Raabe: Die Chronik der Sperlingsgasse]

Der Stier unter dem Regenbogen. = Віл під веселкою. [Marc Franz]

Sie saßen unter den Birnbäumen/Olivenbäumen/Apfelbäumen/Pflaumenbäumen. = Вони сиділи під грушками(деревами)/оливками(деревами)/яблунями/сливками(деревами).

Worunter hast du dich versteckt? = Під чим ти заховалася?

Ich legte den Stift, worunter der Bleistift liegt. = Я поклала ручку туди, під чим лежить олівець.

Die Zweige hängen nieder, Darunter sitzt das Kind. = Гілки звисають, Під ними сидить дитя. [Theodor Storm: Immensee]

Der Boden war alt und es war noch etwas darunter. = Підлога була стара і під нею ще щось було.

Der Alter war verrückt, hatte nur einen Mantel an und nichts darunter. = Старий був божевільним, мав на собі тільки пальто і нічого під ним.

Auf der Seite stand Ihr Name mit Ihre Adresse darunter. = На сторінці стояло Ваше ім'я з Вашою адресою під ним.


рухома дія з одного місця в інше: unter + Akkusativ
 unter ['унта] ['ʊntɐ] = під

Якщо unter описує рух під когось або щось, тобто перехід з одного місця, території, середовища в інші, тобто, коли ми відповідаємо на питання Woher? = Звідки? або Wohin? = Куди?, тоді він вимагає вживання свого об'єкту у відмінку Akkusativ, як: йти під сонце (куди?), йти під хату (куди?), ...

Прийменник unter також вживається з конструкціями wo- та da-. Тобто утворює worunter? = під чого/що?..., та darunter = під нього/неї/них/тих... (неживих).
Ці обидві конструкції мають одну й ту ж форму в будь-якому відмінку.
Конструкцію darunter дуже часто скорочують до drunter, особливо у розмовній мові.

Приклади:

Ich verstecke sie unter diesen Stein. = Я її (с)ховаю під цей камінь.

Geh unter die Dusche, und zwar sofort. = Йти під душ, і таки вже/негайно.

Er ist unter das Wasser gegangen. = Він пішов під воду.

Er kroch unter das Bett. = Він порачкував/поліз під ліжко. [E. K. Rahsin]

Der Hund kroch unter den Tisch. = Пес поповз під стіл.

Kannst du unter Wasser springen? = Ти годен/можеш стрибнути під воду?

Lege das Buch unter das dritte Regal. = Клади книжку під третю полицю.

Worunter soll ich sie legen? = Під що маю я її/їх покласти? (Під що мені її покласти?)

Die Texte wurden aus den Bildern herausgelöst und darunter gesetzt. = Тексти було витерто з малюнків і покладено під ними. [Sibylle von Olfers: König Löwes Hochzeitsschmaus]

Der runde Tisch. Schau mal darunter. = Той круглий стіл. Глянь під нього.

Wir haben ein russisches Auto gesehen und eine Bombe darunter geschoben. = Ми бачили руске авто і жбурнули під нього бомбу.


 VOR
дія в межах тієї ж території: vor + Dativ
 vor ['фоа] ['foːɐ̯] = перед, від

Прийменник простору або місця vor, коли вживається з об'єктом у відмінку Dativ, вказує на те, що дія відбувається перед кимось або чимось і обов'язково в межах одного місця, території чи середовища, тобто ми кладемо об'єкт у відмінок Dativ, коли ми годні відповісти на питання Wo? = Де?, як: ходить він переді мною (де?), вона сиділа перед ним (де?), але не вона стала перед нього (куди?).

Прийменник vor також вживається з конструкціями wo- та da-. Тобто утворює wovor? = перед ким/чим?, та davor = перед ним/нею/ними/тими (неживими).
Ці обидві конструкції мають одну й ту ж форму в будь-якому відмінку.

Зауважте, що прийменник vor може означати наш від, але у значені перед, як наприклад ховати щось від/перед кимось. У нашій мові це вживається також і має бути Вам добре знайоме. Ось приклад: Sie hat sich vor mir versteckt. = Вона від мене заховалась. (мається на увазі, що вона ховалась переді мною, тобто, коли мене побачила).

Приклади:

Ich stand vor ihm. = Я стояв перед ним.

Unser Garten liegt nicht vor dem Haus, sondern dahinter. = Наш сад не лежить перед будинком, а натомість (по)за ним.

Ich habe den ganzen Tag vor der Tür gestanden. = Я цілий день перед дверима простояв.

Draußen vor den Fenstern in dem schmalen Steinhof stand eine große Linde. = Надворі перед вікнами у вузькому кам'яному дворі стояла велика тополя. [T Storm: Im Saal]

Ich habe eine Schusterwerkstatt auf dem Platz vor dem kaiserlichen Palast. = Я маю взуттєву майстерню на майдані перед імператоровим палацом. [F Kafka: Ein Landarzt]

Geradeaus vor mir war die Kiste, Brett fest an Brett gefügt. = Відразу переді мною був ящик, дошка тісно до дошки посаджена. [F Kafka: Ein Landarzt]

зауважте:

Pauna verschluckte ihre Thränen vor den Leuten. = Пауна ковтала/лиґала від/перед людьми свої сльози. (можна перекладати, як наше від, але у нас також кажуть: ховати перед кимось, чимось, тобто від когось, чогось) [C Sylva: Aus meinem Königreich]

Oft saß sie vor dem Kamin und starrte ins Feuer. = Часто сиділа вона перед каміном та вдивлялась у вогонь. [C Sylva: Aus meinem Königreich]

Wenn man nur wüßte, wovor. = Якби тільки людина знала перед чим. (Якби тільки знав перед чим.) [H Sudermann: Litauische Geschichten]

Vor wem steht sie? Vor mir. = Перед ким вона стоїть? Переді мною.

Eine Wand mit dem Bild davor. = Стіна з картиною перед нею.

Der Mann blieb überrascht davor stehen. = Чоловік здивований залишався перед тим стояти.
рухома дія з одного місця в інше: vor + Akkusativ
 vor ['фоа] ['foːɐ̯] = перед, від

Якщо vor описує рух перед когось або щось, тобто перехід з одного місця, території, середовища в інші, тобто, коли ми відповідаємо на питання Woher? = Звідки? або Wohin? = Куди?, тоді він вимагає аби ми клали його об'єкт у відмінок Akkusativ, як: ставати перед мене (куди?), сідати перед столом (куди?), ...

Прийменник vor також вживається з конструкціями wo- та da-. Тобто утворює wovor? = перед що/кого/чого?, та davor = перед нього/неї/них/тих (неживих).
Ці обидві конструкції мають одну й ту ж форму в будь-якому відмінку.

Зауважте, що прийменник vor може означати наш від, але у значені перед, як наприклад ховати щось від/перед кимось. У нашій мові це вживається також і має бути Вам добре знайоме. Ось приклад: Sie hat sich vor mir versteckt. = Вона від мене заховалась. (мається на увазі, що вона ховалась переді мною, тобто, коли мене побачила).

Приклади:

Ich stand vor ihn. = Я став перед нього.

Vor dieses Wort musst du ein Komma setzen. = Перед цим словом мусиш покласти кому.

Helene tritt vor den Spiegel, ordnet dies und das an ihrer Toilette. = Гелене ступає перед дзеркалом, впорядкову це і те у її/своєму туалеті. [G Hauptmann: Vor Sonnenaufgang]

Wolken treten vor den Mond. = Хмари ступають перед місяцем. [F Kafka: Ein Landarzt]

Er wirft ihm die Pakete vor die Füße. = Він кидає йому пакети перед ноги. [H von Hofmannsthal: Der Tor und der Tod]

Sie hielt die Hand vor die Augen, als ob sie schliefe und schaute zwischen den Fingern nach der Türe. = Вона кладе руку перед очі, як ніби/мовби вона спить і дивиться крізь пальці на двері. [P Leppin: Ein Prager Gespensterroman]

Als sie vor die Haustür traten, gab Reinhard ihr den Arm. = Як вони ступили перед двері, дав Райнард їй руку. [T Storm: Immensee]

Wovor soll ich den Koffer hinstellen? = Перед що/Попереду чого маю я покласти валізу?

Wovor soll ich ein Komma setzen? = Перед що/Попереду чого маю я покласти кому?

Vor wen stellt sie sich? Vor mich. = Перед кого вона стає? Перед/Попереду мене.

Die weiße Tür. Stellen Sie die Tasche davor. = Білі двері. Ставте сумку перед ними.

Sie küßt das Bild und kniet davor nieder. = Вона цілує малюнок і клякає перед ним низько.


 ZU
завжди: zu + Dativ
 zu [цу] [ʦuː] = до

Прийменник простору чи місця zu, попри те, що він описує рухому дію, тобто пересування чи перехід з одного місця, території, середовища, в інші, завжди вимагає вживання свого об'єкту у відмінку Dativ.

Прийменник простору zu також належить до прийменників напрямку, тобто до Richtungspräpositionen.

Прийменник zu також вживається з конструкціями wo- та da-. Тобто утворює wozu? = до чого/що/якого/якої?..., та dazu = до нього/неї/них/тих... (неживих).
Ці обидві конструкції мають одну й ту ж форму в будь-якому відмінку.

Для чол. та сер. родів zu dem часто скорочують до zum, а для жін. роду zu der часто скорочують до zur.

Приклади:

Ich bin zu Hause. = Я вдома.

Sie kommt zu mir. = Вона йде до мене.

Bitte, gehen Sie zur nächsten Haltestelle. = Будь ласка, йдіть до наступної зупинки.

Bitte, wenden Sie zu mir. = Будь ласка, поверніться до мене.

Paul stürzte zu Boden. = Пауль впав до підлоги.

Ich muss zum Arzt. = Я мушу до лікаря.

Ich muss zur Ärztin. = Я мушу до лікарки.

Sie haben mich zu Tisch geladen. = Вони запросили мене до столу.

Ich glaube, dieser Wein steigt mir zu Kopfe. = Я думаю, це вино б'є/підіймається мені у/до голови.

Vielleicht sollen wir ins/zu Bett gehen. = Мабуть нам варто йти у/до ліжка.

Ich fahre nur bis zur Haltestelle. = Я їду тільки до зупинки. (і не далі)

Sie geht zu Lisa. = Вона йде до Лізи.

Bist du heute zur Schule gegangen? = Ти нині до школи ходила?

Wir gehen diesen Samstag zum Konzert. = Ми йдемо цієї суботи до/на концерт.

Gibt es Wein zum Essen? = Є вино до їжі? (Подається з їжею вино?)

Warum gehst du nicht zur Arbeit? = Чому не йдеш до праці?

Es passt nicht zu dir. = Воно/Це тобі не пасує.

Das ist die Tür zu meinem Zimmer. = Це двері до моєї кімнати.

Wozu will er das legen? = До чого хоче він його покласти/прикласти?

Wozu fliegt das Flugzeug? = До чого летить літак? (мається на увазі до якого об'єкту... тут замість wozu можна вжити wohin=куди)

Wozu passt dieses Kleid? = До чого пасує ця сукня?

Hier ist der rote Rock. Deine Jacke soll dazu passen. = Ось червона спідниця. Твоя сукня має до неї пасувати.

Hier haben Sie Ihr Auto und die Schlüssel dazu. = Ось маєте Ваше Авто і ключ до нього.

Gutes Essen. Gibt es Wein dazu? = Добра їжа. Є до неї вино?


 ZWISCHEN
дія в межах тієї ж території: zwischen + Dativ
 zwischen ['цвиш(е)н] ['ʦvɪʃn̩] = між, поміж (кимось, чимось)

Прийменник простору або місця zwischen, коли вживається з об'єктом у відмінку Dativ, вказує на те, що дія відбувається між кимось або чимось і обов'язково в межах одного місця, території чи середовища, тобто ми кладемо об'єкт у відмінок Dativ, коли ми годні відповісти на питання Wo? = Де?, як: він між нами (де?), вона між ними (де?), але не він став між них (куди?).

Прийменник zwischen також вживається з конструкціями wo- та da-. Тобто він утворює wozwischen? = між ким/чим?, та dazwischen = між ним/нею/ними/тими (неживими).
Ці обидві конструкції мають одну й ту ж форму в будь-якому відмінку.

Приклади:

Ich stehe zwischen zwei alten Männern. = Я стою між двома старими чоловіками.

Er hielt etwas zwischen seinen Fingern. = Він тримав щось між його/своїми пальцями.

Sie ging zwischen jenen beiden Häusern. = Вона ходила між тими обидвома будинками. (тут рух, але в межах того ж місця)

Das Tal lag zwischen den beiden hohen Bergen. = Долина лежала між обидвома високими горами.

Was ist die kürzeste Verbindung zwischen den beiden Punkten? = Який найкоротший зв'язок між обидвома пунктами?

Kannst du zwischen den Zeilen lesen? = Ти годен читати між (цими/тими) рядками?

Ihr werdet zwischen ihr und mir stehen. = Ви стоятимете між нею/ними та мною.

Das Blatt lag zwischen zwei Ordnern. = Аркуш лежав між двома теками.

Der Zettel lag zwischen den Papieren. = Записка лежала поміж паперами. (як під та над ними)

Wozwischen? = Між чим?

Wozwischen stand er? = Між чим він стояв?

Wozwischen bist du gefahren? = Між чим ти їздила?

Wozwischen rote Rosen glänzen. = Між чим сяють/яскравіють червоні троянди. [Ludwig Tieck]

Ich weiß nicht, was dazwischen ist. = Я не знаю, що між ним/ними/тим/тими є. (тим/тими, як воно/вони - неживі)

Dazwischen stand ein Stuhl. = Між ним/ними стояло крісло. [Goethe: Diego de Carvalho e Sampayo]


рухома дія з одного місця в інше: zwischen + Akkusativ
 zwischen ['цвиш(е)н] ['ʦvɪʃn̩] = між, поміж (когось, чогось)

Якщо zwischen описує рух між когось або щось або чогось, тобто перехід з одного місця, території, середовища в інші, тобто, коли ми відповідаємо на питання Woher? = Звідки? або Wohin? = Куди?, тоді він вимагає аби ми клали його об'єкт у відмінок Akkusativ, як: ставати між ними (куди?), сідати між чоловіками (куди?), ...

Прийменник zwischen також вживається з конструкціями wo- та da-. Тобто він утворює wozwischen? = між що/кого/чого?, та dazwischen = між нього/неї/них/тих (неживих).
Ці обидві конструкції мають одну й ту ж форму в будь-якому відмінку.

Приклади:

Er hat den Zettel zwischen die zwei Bücher versteckt. = Він заховав записку між дві книжки. (маємо рух звідкись між дві книжки)

Er schlug ihm zwischen die Augen. = Він вдарив йому між очі.

Ich bin zwischen zwei hohe Mauern eingetreten. = Я ступила між два високі мури.

Die Fräulein so bald sie den Brief überkommen, stecket sie ihn schleunig zwischen die Brüste. = Панночка, як тільки отримує/дістає листа, поквапливо запихає/ховає його між груди. [C H von Hoffmannswaldau]

Er nahm den Bleistift zwischen die Zähne. = Він взяв олівця між зуби.

Greift Venus zwischen die Beine. Sein Schwänzchen wird ihm hart. = Хапає Венеру між ноги. Його хвостик йому твердіє. [G A Bürger: An die Feinde des Priaps]

Setzen Sie ein Komma zwischen diese zwei Wörter. = Покладіть кому між ці два слова.

Einige Abbildungen wurden zwischen die Absätze verschoben. = Деякі/Окремі цифри було перенесено поміж абзаци. [H Knackfuß: Raffael]

Er ist zwischen die Blumen gefallen. = Він впав між/поміж квіти.

Setz dich dort in den Schatten zwischen die Kräuter. = Посади себе/Сядь там в тінь поміж трави. [T Storm: Immensee]

Herr Göppel nahm ihren Arm zwischen seine beiden Hände. = Пан Ґйопель взяв її руку/передпліччя між його обидвома руками/долонями. [H Mann: Der Untertan]

Wozwischen hast du dein Auto geparkt? = Між що ти припаркувала своє авто?

Wozwischen geht sie hin? = Поміж що вона йде?

Ich will dazwischen hingehen. = Я хочу йти між них/нього.

Und ich habe meinen Hammer dazwischen gelegt. = І я поклав свій молоток/клевець між ними.Перелік країн німецькою мовою, котрі вживаються з артиклем:

Чоловічий рід:
der Irak
der Iran
der Jemen
der Kongo
der Libanon
der Niger
der Oman
der Senegal
der Sudan
der Tschad
der Vatikan

Жіночий рід:
die Cookinseln
die Dominica
die Dominikanische Republik
die Elfenbeinküste
die Kapverdischen Inseln
die Marshallinseln
die Mongolei
die Schweiz
die Slowakei
die Türkei
die Ukraine
die Zentralafrikanische Republik

Множина:
die Bahamas
die Komoren
die Malediven
die Niederlande
die Philippinen
die Salomonen
die Seychellen
die USA (die Vereinigten Staaten)

Середній рід:
das Island
das Israel
das Vereinigte Königreich

AB
від, з
ABSEITS
по обіч
AN
на
AUF
на
AUS
з, зі
AUßER
з, зі
AUßERHALB
ззовні
BEI
при
BIS
до
DURCH
крізь
ENTLANG
уздовж
GEGEN
у, в, проти
GEGENÜBER
навпроти
GEN
на, до
HINTER
за, поза
IN
у, в
INMITTEN
всередині
INNERHALB
в межах
LINKS
ліворуч
NACH
у, в, на
NAHE
поруч
NEBEN
поруч
OBERHALB
понад
RECHTS
праворуч
ÜBER
над
UM
навколо
UNFERN
неподалік
UNTER
під
VOR
перед
ZU
до
ZWISCHEN
між
країни з
артиклями
Прийменники часу Інші прийменники

Und was sagen die Leute hier? :

gar nichts

   ... und was würden Sie dazu sagen: