Курс німецької мови від Інґи Павлової


Lektion 1

Примітка: якщо торкнетесь чи клацнете нa підкреслене слово на цій сторінці, то зможете його почути.

Доброго дня!


В німецькій мові не існує транскрипції і багато слів, як пишеться так і читається. Дуже важливим є те, що всі іменники пишуться з великої літери і кожен має свій артикль, рід якого часто не співпадає з родом в українській мові.
Тому, іменники варто вивчати завжди з артиклем, який відіграє надважливу роль у німецькій мові.


Отож!

Голосні літери A [а], O [o], E [e], U [у], I [и] , Y [часом Ю, часом Я] так і читаються, тут все просто.
Ä та Ü (Умляут - це крапки над голосною) - вимовляються з більш вузьким ротом і довше.
schon - [ шон ] - вже
schön - [ шен ] - прекрасний
Zug - [ цюґ ] - потяг
Züge - [ цюґе ] - потяги
Märchen - [ мерхен ] - казка


Приголосні :
W - [ ве ] читаємо, як В
was ? - [ вас ] - що ?
wie - [ ві ] - як
warum - [ варум ] - чому
Z - [ цет ] читаємо, як Ц
Ziel [ ціль ] - ціль
Zeit [ цайт ] - час
S - [ ес ] після голосних, але не в кінці слова, робить наш З
Seil - [ 'zaɪl ][ зайль ] - шнурок
sinken - [ 'zɪŋkən ][ зИнкен ] - топитися (як у річці)
S - [ ес ] в кінці слова робить наш звук С
Haus - [ 'haʊs ][ гаус ] - хата
das - [ das ][ дас ] - це
SS - [ ес ], або ß, робить також наш С
Schloss - [ 'ʃlɔs ][ шльос ] - зАмок та замОк
wissen - [ 'vɪsən ][ висен ] - знати
F - [ ef ] та V - [ фау ] читається, як Ф
Fuchs - [ фухс ] - лис
Volk - [ фольк ] - народ
L - в німецькій мові завжди м'яка, тому вимовляти її треба уявляти завжди поряд м'який знак.


Літеросполуки приголосних:
ch - після голосних: a, o, u та au робить чистий наш звук Х [ х ].
Loch - [ lɔx ][ льох ] - дірка
ch - після всіх решту голосних, e, ä, i, ei, eu, äu та ö робить [ ç ], тобто наш Х, але дещо змішаний з Ш. Головна різниця полягає в тім, що цей звук виробляється середньою частиною язика, у той час, як Х виробляється самою задньою частиною. Саме тому у південних німецькомовних територіях цей звук чути більше, як наш Ш.
ich - [ ɪç ][ ихш ] - Я
chs - [ хс ]
Fuchs - [ фухс ] - лис
sch - [ ш ]
Schrank - [ шранк ] - шафа
sp, st - на початку слова читається, як [ ш ] - [ шп ] i [ шт ]
spontan - [ шпонтан ] - спонтанно
Stühl - [ штюль ] - стілець
tsch - [ ч ]
Deutsch - [ дойч ] - німецька мова
Quatsch - [ квач ] - дурниця
ck - [ к ]
drücken - [ дрюкен ] - тиснути
qu - [ ку ]
Quatsch


Літеросполуки голосні:
ei - [ ай ]
Weimar - [ ваймар ] - Ваймар
ie - [ i ]
Liebe - [ лібе ] - кохання
eu - [ ой ]
heute - [ гойте ] - сьогодні
euro - [ ойро ] - євро
äu - [ ой ]
Häuser - [ гойзер ] - хатИ (множина)

Наголос майже завжди кладеться на перший склад у слові, окрім:
  1. слів з ненаголошеними префіксами ( be-, ge-, er-, ver-, zer-, emp-, miss-)
  2. слів іншомовного походження - Computer, Kino.


Ось вправи читання окремих голосних у словах, у темі харчування:

Вправи : Німецька Абетка

Німецька : Вправи з Читання : Гра 2 : das Essen (їжа)

Німецька : Вправи з Читання : Гра 3 : das Obst (фрукти)

Німецька : Вправи з Читання : Гра 3 : das Gemüse (овочі)

Німецька : Вправи з Читання : Diphthonge (дифтонґи) AU ÄU EU

Німецька : Вправи з Читання : Diphthonge (дифтонґи) AI, EE, EI, IE

Звертайтесь також до наступних ресурсів:

Кінозал (повні фільми німецькою мовою)

Початковий аудіо курс німецької мови з Мішелем Томасом


Тут я залишаю посилання для отримання всієї потрібної інформації по першій темі.
http://klasnaocinka.com.ua/uk/article/pravila-chitannya-v-nimetskii-movi.html
http://www.newtime.pro/ua/germ/zhivyie-knigi/zhiv%D1%96-pravila-chitannya-n%D1%96meczko%D1%97-movi-cd/

Viel Spass!