Grafik zin na kwartyry u Ternopoli v $/m2 sahalnoji plošči. ( dani wid 20.07.2009 do potočnoho ) (prochani ziny).
Čorna rysska pokasuje potočnu zinu (u $). Čerwona rysska pokasuje zinu s urachuwannjam infljaziji dolara (cprawžnja wartisst). Selena rysska pokasuje, jakoju mala by buty zina (u $), jakby wona sminjuwalac rasom s indekcom cpožywčych zin w Ukrajini (ICZ).

Ternopil Flat Price Index (HPI) in USD per m2 (~11 sq. feet) of total flat area (asking prices) (from 2009 - present).
The black line shows current price, the red line shows the USD inflation adjusted price (real property value in USD). The green line shows what the price would be (in USD) if it went along with Ukraine CPI.

Pojacnennja rosrachunku danych.    Explaination of how data is calculated.