Графік цін на квартири в Галичині в $/м2 загальної площі (прохані ціни). Halizien House Price Index (HPI) in USD per m2 (~11 sq. feet) of total flat area (asking prices).