Відмінювання анґлійського дієслова
do

( do )

Вимова: [du]  

Значення:
робити,
виконувати

Швидкі переходи:
Infinitive Participle 1 Imperative Indefinite Continuous Perfect Perfect Continuous Future in the Past Future in the Future Present in the Past

Неозначена Форма
Infinitive

У нашій мові дієслова у цій формі майже завжди мають закінчення -И, як: робитИ, бутИ, матИ, ходитИ
У анґлійській мові аби утворити неозначену форму, перед дієсловом треба вживати частку to, окрім, коли дієслово вживається після модального дієслова, як: can be, may be,...

to doI would like to do something. = Я хочу щось робити.

She can do it. = Вона годна/може це/його зробити.

We must do that. = Ми мусимо те/цу робити.

What do we have to do? = Що ми маємо робити?

Why does she have to do this? = Чому вона має це робити?

Why not to do it today? = Чому не зробити це/його сьогодні?

Форма Дієприкметника
Participle 1 (Present Participle)


Дієслова у цій формі мають закінчення -ing, тобто це так звана інґова форма дієслова, яку у нас часто перекладають дієприкметниками, що мають закінчення -ЮЧИЙ, ЮЧА,... Важливо пам'ятати, що дієслова у цій формі завжди описують поточну або чинну дію, тобто дію, яка триває, триватиме, чи тривала у момент розмови.

doingDoing good things is always good. = Робити добрі речі, це завжди добре.

The boy doing exercises is my brother. = Хлопець, що робить вправи, мій брат.

Наказова Форма (Спосіб)
Imperative

Речення у наказовій (спонукальній) формі описують накази, прохання та спонукання до дії. Дієслово у наказовому стані має однакову форму для всіх осіб і чисел, але коли ми звертаємось до себе, тобто коли вживаємо we, то за звичай ми додаємо Let us (скор.: Let's) Для третьої особи, у наказовому стані також часто вживають конструкції зі словом let, як у: Let him go. = Хай йде.

we

Let us do


Let's do it together! = Робімо/Зробімо це разом!

Let's do exercises. = Давай робити вправи. (Робімо вправи.)

you

doJust do your job! = Просто роби свою роботу.

Do it for me, please. = Роби/Зроби це для мене, будь ласка.

Прості (Неозначені) Часи
Simple (Indefinite) Tenses

Прості або неозначені часи вживаються для опису постійних дій, та дій, котрі повторюються час від часу, як:
I go to school. = Я ходжу до школи. (тобто дія постійна або час від часу повторюється)
I carry. = Я ношу.
Для повного розуміння цієї ґрупи часів дивіться уроки: Прості або неозначені часи

для: Simple Present
(Простий Теперішній)

I,
we,
you,
they

doWhat do you do? = Що ти/Ви/ви робите?

How do you do that? = Як ви/Ви/ти це робиш?

I just do it. = Я просто це роблю.


he,
she,
it

doesWhat does she do? = Що вона робить? (Чим вона займається?)

He does nothing at all. = Він зовсім нічого не робить.


для: Simple Past
(Простий Минулий)

Описує звичайну минулу дію, час виконання якої вже завершився, як:
I was not to/at school yesterday. = Я вчора не була в школі.

I,
we,
you,
he,
she,
it,
they

didI didn't do that. = Я того не робила.

I did like him. = Я таки його любила. (Він мені таки подобався.) (приклад вживання do для підсилення like, де у нашій ми вживаємо слово таки)
She did her lessons this morning. = Вона робила свої уроки сьогодні вранці.

He didn't love anyone. = Він нікого не кохав.

Did we do OK on our exams? = Ми добре впорались на екзаменах?

Why didn't they do it? = Чому вони того/його не зробили?


для: Simple Future
(Простий Майбутній)

У простому майбутньому часі для всіх осіб та всіх чисел вживається одна й та ж форма дієслова з допоміжним дієсловом will.
Для першої особи однини та множини, тобто для I та we, замість will можна також вживати й допоміжне дієслово shall.

I,
we

shall/will do


I shall do it right now. = Я це зроблю прямо зараз.

We shall do five exercises today, and the rest we will do tomorrow. = Ми зробимо п'ять вправ сьогодні, а решту ми зробимо завтра.


you,
he,
she,
it,
they

will do


He will do it. = Він це/його зробить.

Will she do the job on Sunday? = Вона зробить (цю) роботу в неділю?

John won't do it, he can't. = Джон того не зробить, він не годин/може.


 

Тривалі/Проґресивні Часи
Continuous/Progressive Tenses

Тривалі (або проґресивні) часи вживаються для опису поточних або чинних дій, тобто дій, котрі тривають, тривали, чи будуть тривати у певному проміжку часу. Час може бути зазначено або ні.
Ці речення у нашій мові часто мають такі слова, як зараз або тепер, як: I am going. = Я (зараз) йду., She is eating. = Вона (зараз) їсть.
Для повного розуміння аналізуйте приклади та дивіться уроки: Тривалі часи

для: Present Continuous/Progressive
(Теперішній Тривалий/Проґресивний)

Описує чинну дію, тобто дію, яка триває зараз, але обов'язково незабаром завершиться.

I

am doing


I don't know what I am doing. = Я не знаю, що я роблю (зараз).

I'm not doing anything. = Я нічого не роблю(зараз).

Right now I am doing my homework. = Прямо зараз я роблю домашню роботу.

we,
you,
they

are doing


What are you doing tomorrow afternoon? = Що ти робиш/робитимеш завтра після полудня?

At the moment we are doing ten miles an hour. = В даний час ми робимо/їдемо десять миль на годину.

Where are you doing your exercises? = Де ти/ви робите/виконуєте свої вправи?

he,
she,
it

is doing


He is doing all right. = У нього (зараз) все гаразд.

She is doing exercises. = Вона робить/виконує вправи.

She is doing her homework. = Вона робить/виконує свою/її домашню роботу.

What is he doing? = Що він робить (зараз)?

What is she doing there? = Що вона там робить?

для: Past Continuous/Progressive
(Минулий Тривалий/Проґресивний)

Описує поточну або чинну дію у минулому, тобто дію, яка тривала упродовж певного часу у минулому.

I,
he,
she,
it

was doing


What was she doing here? = Що вона тут робила?

Yesterday I was doing my homework. = Вчора я робила свою домашню роботу.

I don't know what I was doing last night. = Я не знаю, що я робив минулого/вчорашнього вечора.

Was he doing the exercises outside? = Він робив вправи надворі?

Why wasn't she doing the project? = Чому вона не робила проєкту?

Why wasn't he doing anything? = Чому він нічого не робив?

we,
you,
they

were doing


Were they really doing nothing at all? = Вони направду нічого не робили?

What were you doing on Monday? = Що Ви/ви/ти робив в понеділок?

Last night they were doing nothing at all. = Вчора ввечері вони зовсім нічого не робили.

This morning Tim and Tom were doing fuck all. = Сьогодні зранку Тим і Том не робили нічого.

Why were we not doing this job on Friday? = Чому ми не робили цю роботу в п'ятницю?

для: Future Continuous/Progressive
(Майбутній Тривалий/Проґресивний)

Описує поточну або чинну дію у майбутньому, тобто дію, яка триватиме упродовж певного часу у майбутньому.
Ця форма вживається дуже рідко.

I,
we

shall be doing / will be doing


I shall/will be doing this with my friends. = Я робитиму його/це зі своїми друзями.

We shall/will not be doing this on Sunday. = Ми не робитимемо цього в неділю.

I will be doing something. = Я щось робитиму.

I won't (will not) be doing anything. = Я не робитиму нічого.


you,
he,
she,
it,
they

will be doing


He'll (will) be doing the same job four times. = Він робитиме ту саму роботу чотири рази.

She won't (will not) be doing today. = Вона сьогодні цього не робитиме.

What will you be doing this Thursday? = Що Ви/ви/ти робитимеш цього четверга?

They won't (will not) be doing that for me. = Вони для мене цього не робитимуть.

Will you be doing that for me or for them? = Ви/ви/ти робитимеш це для мене чи для них?


Доконані/Закінчені/Завершені Часи
Perfect Tenses

Доконані речення описують завершені дії, або дії, час виконання яких ще не завершився, як:
I have not been to school today. = Я сьогодні не була в школі. (сьогодні ще не завершилось)
У цих реченнях часто вживаються слова: already (вже), never (ніколи), yet (ще), ...
Для повного розуміння аналізуйте приклади та дивіться уроки: Доконані часи

для: Present Perfect
(Теперішній Доконаний)

Описує дію яка вже закінчилась, але час, коли дія тривала, ще не закінчився, тобто ще триває, ось, порівняйте:
I have been to school today. = Я сьогодні була в школі. (сьогодні ще не закінчилось)
I was at school this morning. = Я була в школі сьогодні вранці. (сьогодні вранці вже закінчилось)
На нашу мову ці речення часто (але не завжди) перекладаються минулим часом.

I,
we,
you,
they

have done


We have done this before. = Ми це робили раніше.

I haven't (have not) done it yet. = Я ще цього не зробила/зробив.

What have they done? = Що вони зробили?

Have you already done that for me? = Ти/Ви/ви вже те для мене зробили?

Why haven't they (або have they not) done it yet? = Чому вони ще цього не зробили?

Can you show me what have you already done? = Ти/Ви/ви годні/можете показати мені, що ти/Ви/ви вже зробили?

he,
she,
it

has done


What has she done? = Що вона зробила?

I don't know what she's (she has) done. = Я не знаю, що вона зробила.

Why has he done that? = Чому він те зробив?

Why hasn't John (has John not) done anything? = Чому Джон нічого не зробив?

She hasn't (has not) done anything this week. = Вона цього тижня нічого не зробила.

для: Past Perfect
(Минулий Доконаний)

всіх

had done


I'd (I had) done that before she came. = Я був зробив те ще до того, як вона прийшла.

She'd done here homework before we met. = Вона була зробила свою домашню роботу ще до того, як ми зустрілися.

No, they hadn't (had not) done it before we arrived. = Ні, вони не були зробили те, до того, як ми прибули.

для: Future Perfect
(Майбутній Доконаний)

I,
we

shall have done / will have done


We will have already done the job before Friday noon. = Ми вже зробимо роботу до п'ятниці ополудні.

I shall have done the car before she turn up here. = Я зроблю машину/авто ще до того, як вона тут з'явиться.


you,
he,
she,
it,
they

will have done


Will you have done it before I arrive? = Ти/Ви/ви зробите це до того, як я прибуду?

They will have done the kitchen before you see it. = Вони зроблять кухню до того, як ти її побачиш.


Доконані Тривалі Часи
Perfect Continuous Tenses

для: Present Perfect Continuous
(Теперішній Доконаний Тривалий)

I,
we,
you,
they

have been doing


I have already been doing this job for the ten years. = Я вже роблю цю роботу упродовж десяти років.

We have been doing this since last summer. = Ми це робимо (цим займаємось) від минулого літа.

What have you been doing all day? = Чим ти весь день займаєшся?

he,
she,
it

has been doing


He's been doing this since twenty years old. = Він це робить від двадцятирічного віку. (від тоді, як йому виповнилось 20 років)

для: Past Perfect Continuous
(Минулий Доконаний Тривалий)

всіх

had been doing


I had been doing my exercises before she asked me to. = Я вже був робив свої вправи ще до того, як воно попросила мене (їх робити).

для: Future Perfect Continuous
(Майбутній Доконаний Тривалий)

I,
we

shall have been doing / will have been doing


I shall/will have already been doing the bedroom before she comes back. = Я вже робитиму спальню до того, як вона повернеться.


you,
he,
she,
it,
they

will have been doing


They will have been doing the task when the sun will rise. = Вони виконуватимуть/робитимуть завдання, коли зійде сонце.


Узгодження часів
Sequence of Tenses

Майбутнє у Минулому
Future-In-The-Past

Складні речення, де одна частина (за звичай перша) описує минулу дію, а друга майбутню.
Ця форма часто вживається у непрямій мові і стосується теми узгодження часів, тобто коли одна частина речення має одну часову форму, а друга частина іншу.
Форма майбутнього у минулому збігається з формою умовного стану.

для: Simple/Indefinite
(Простий/Неозначений)

I,
we

should do / would do


I said, I should/would do it. = Я сказала, що це зроблю.

We announced, we shouldn't/wouldn't do it. = Ми оголосили, що цього не робитимемо.

She said I should/would do this job. = Вона сказала, що я робитиму цю роботу.


you,
he,
she,
it,
they

would do


We did not say that they would do the homework today. = Ми не казали, що вони робитимуть домашнє завдання сьогодні.


для: Continuous
(Тривалий)

I,
he,
she,
it

was doing


I didn't promise that I should/would be doing the exercises today. = Я не обіцяла, що робитиму вправи сьогодні.

They informed that I should/would be doing the bathroom this Monday. = Вони повідомили, що я робитиму ванну кімнату цього понеділка.

we,
you,
they

were doing


I told her that Jim would be doing it three times a week. = Я сказав їй, що Джим робитиме це три рази на тиждень.

для: Perfect
(Доконаний/Завершений)

I,
we

should have done / would have doneyou,
he,
she,
it,
they

would have doneдля: Perfect Continuous
(Доконаний Тривалий)

I,
we

should have been doing / would have been doingyou,
he,
she,
it,
they

would have been doingМайбутнє у Майбутньому
Future-In-The-Future

Складні речення, де одна частина (за звичай перша) описує минулу дію, а друга майбутню.
Ця форма часто вживається у непрямій мові і стосується теми узгодження часів, тобто коли одна частина речення має одну часову форму, а друга частина іншу.
Форма майбутнього у минулому збігається з формою умовного стану.

для: Simple/Indefinite
(Простий/Неозначений)
I,
we,
you,
they

do
he,
she,
it

does
для: Continuous
(Тривалий)

I

am doing


we,
you,
they

are doing


he,
she,
it

is doing


для: Perfect
(Доконаний/Завершений)

I,
we,
you,
they

have done


he,
she,
it

has done


для: Perfect Continuous
(Доконаний Тривалий)

I,
we,
you,
they

have been doing


he,
she,
it

has been doing


Теперішнє у Минулому
Present-In-The-Past

Складні речення, де одна частина (за звичай перша) описує минулу дію, а друга теперішню.
Ця форма часто вживається у непрямій мові і стосується теми узгодження часів, тобто коли одна частина речення має одну часову форму, а друга частина іншу.
У цій формі другорядна частина речення має мати також минулий час, тобто час головної частини речення.

для: Simple/Indefinite
(Простий/Неозначений)
I,
we,
you,
he,
she,
it,
they

did
для: Continuous
(Тривалий)
I,
we

were doingдля: Perfect
(Доконаний/Завершений)
всіх

had done


для: Perfect Continuous
(Доконаний Тривалий)
всіх

had been doing

visitor comments ...

...

   Please leave a comment: