Перелік таблиць з формами утворення та відмінюваннями дієслів у німецькій мові

Ця сторінка містить перелік посилань на таблиці з формами утворення та відмінювання дієслів німецької мови.

Жовтим тлом виділені сильні дієслова, а зеленим сильно-слабкі (змішані).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z     OBEN

   A


abraten   ( відраджувати )

abschließen   ( замикати )

achten   ( пильнувати, шанувати )

anerkennen   ( визнавати )

ändern   ( змінювати )

anfangen   ( починати )

anfassen   ( чіпати, торкатись )

angreifen   ( атакувати, нападати )

anhaben   ( мати на собі, бути одягненому, ностити (одяг) )

anhören   ( слухати (щось) )

ankommen   ( прибувати, приходити )

anmachen   ( вмикати, зачиняти )

anpassen   ( припасовувати, підганяти )

antworten   ( відповідати (перед кимось, на щось) )

arbeiten   ( працювати )

ärgern   ( дратувати )

atmen   ( дихати )
einatmen   ( вдихати )
ausatmen   ( видихати )

aufhören   ( припинити )

aufmachen   ( відчиняти, розмикати, розчіпати )

aufpassen   ( важати, зважати )

aufschließen   ( відмикати )

ausatmen   ( видихати )

aushaben   ( не мати на собі, не бути одягненому, не ностити (одяг) )

auskommen   ( виходити, справлятися )

ausmachen   ( вимикати, відчиняти, відмикати )

aussehen   ( виглядати (з зовні), мати вигляд )

   B


backen   ( пекти )

bauen   ( будувати )

bedeuten   ( означати, вказувати )

befehlen   ( наказувати, командувати )

beginnen   ( починати )

beißen   ( кусати )

bekommen   ( отримувати, діставати (собі) )

beraten   ( радити )

bergen   ( одужувати, відходити, рятувати )

bersten   ( вибухати )

besitzen   ( володіти )

bestehen   ( складатися (з чогось), існувати, наполягати, витримати )

bewegen I   ( рухати (фізична дія) )

bewegen II   ( зворушувати, рухати (психічна дія) )

biegen I   ( гнути, згинати )

biegen II   ( повертати, звертати )

bilden   ( формувати )

bitten   ( просити, запрошувати )

bleiben   ( залишатись )

brauchen   ( потребувати, бути потрібними )

brechen I   ( ламати, розбивати, рвати )

brechen II   ( ламатися, розбиватися, рватися )

bringen   ( приносити )

   C


   D


darstellen   ( представляти, складати, зображувати )

denken   ( міркувати, думати )

dürfen   ( можна )

   E


einatmen   ( вдихати )

einpassen   ( вкладати, запихати )

entsprechen   ( відповідати (чомусь - вимогам, ...) )

entstehen   ( виникати, з'являтися )

entwickeln   ( розвивати, розробляти, виробляти )

erhalten   ( отримувати, утримувати, зберігати )

erkennen   ( впізнавати )
anerkennen   ( визнавати )

erklären   ( пояснювати )

erreichen   ( досягати )

erscheinen   ( з'являтись )

erwarten   ( очікувати )

erzählen   ( розповідати, розказувати )

essen   ( їсти )

   F


fahren I   ( їхати (самому, у значенні вести) )

fahren II   ( їхати (пасажиром) )

fallen   ( падати )

fassen   ( хапати, мацати, брати )
anfassen   ( чіпати, торкатись )

fangen   ( ловити, лапати )
anfangen   ( починати )

finden   ( знаходити )

folgen   ( прямувати за )

fragen   ( питати, запитувати )

fressen   ( їсти, гризти )

fühlen   ( відчувати )

führen   ( вести )

   G


geben   ( давати )

gehen   ( йти )

gehören   ( належати )

gelten   ( вартувати, стосуватись, діяти (тобто бути дійсним) )

glauben   ( вірити, часом думати )

greifen   ( хапати, діставатися )
angreifen   ( атакувати, нападати )

   H


haben   ( мати )
anhaben   ( мати на собі, бути одягненому, ностити (одяг) )
aushaben   ( не мати на собі, не бути одягненому, не ностити (одяг) )

halten   ( тримати, затримувати, зупинятись )

handeln   ( гандлювати, торгувати )

hängen І   ( висіти, залежати )

hängen ІІ   ( вішати )

heißen   ( називати )

helfen   ( допомагати )

hören   ( чути )
anhören   ( слухати (щось) )
aufhören   ( припинити )
zuhören   ( слухати (когось) )

   K


kapieren   ( тямити, розуміти )

kaufen   ( купувати )

kennen   ( знати (щось, когось) )
erkennen   ( впізнавати, визнавати )

kommen   ( підходити, приходити, прибувати )
ankommen   ( прибувати, приходити )
auskommen   ( виходити, справлятися )
bekommen   ( отримувати, діставати (собі) )

können   ( могти )

kriegen   ( діставати, отримувати, ловити (діставати) )

   L


lassen   ( лишати, дозволяти, залишати )

laufen   ( бігти (повільно), йти (швидко) )

leben   ( жити )

legen   ( лягати, класти )

lehren   ( викладати (тобто вчити) )

lernen   ( вивчати, вчити (щось) )

lesen   ( читати )

liegen   ( лежати )

   M


machen   ( робити, чинити )
aufmachen   ( відчиняти, розмикати, розчіпати )
zumachen   ( зачиняти, замикати, зачіпати )
ausmachen   ( вимикати, відчиняти, відмикати )
anmachen   ( вмикати, зачиняти )

meinen   ( мати на увазі, вважати )

mögen   ( любити, подобати )

müssen   ( мусити, змушувати )

   N


nehmen   ( брати )

nennen   ( називати )

   O


öffnen   ( відчиняти, відкривати )

   P


passen   ( пасувати )
anpassen   ( припасовувати, підганяти )
aufpassen   ( важати, зважати )
einpassen   ( вкладати, запихати )

passieren I   ( минати, проходити, цідити )

passieren II   ( траплятися )

probieren   ( пробувати (щось) )

   R


raten   ( радити, радитися )
abraten   ( відрадити )
beraten   ( радити )

reden   ( балакати, розмовляти )

rennen   ( гнати, ганяти, бігти )

retten   ( рятувати )

riechen   ( пахнути, чути запах )

rufen   ( кликати, викликати, кричати )

   S


sagen   ( казати )

schätzten   ( оцінювати, припускати )

schaffen I   ( створювати, досягати )

schaffen II   ( впоратися, зробити, виконати, встановити )

scheinen   ( сяяти, виглядати, здаватися (здаєтся, що) )
erscheinen   ( з'являтись )

schicken   ( посилати )

schließen зачиняти, закривати, укладати   
abschließen   ( замикати )
zuschließen   ( замикати )
aufschließen   ( відмикати - протилежне zuschließen)

schreiben   ( писати )

sehen   ( бачити, дивитись )
aussehen (sehen aus)   ( виглядати (з зовні), мати вигляд )

sein   ( бути )

setzen   ( садити (кудись), класти )

sitzen   ( сидіти )
besitzen   ( володіти )

sollen   ( варто - виражає спонукання до дії )

spielen   ( грати, бавитись, гратися )

sprechen   ( балакати, розмовляти )

stehen   ( стояти )

stellen   ( ставити )
stellen dar   ( представляти, складати, зображувати )

suchen   ( шукати )

   T


tragen   ( нести, носити )

treffen   ( зустрічати, трафляти (ранити, кривдити) )

trinken   ( пити )

tun   ( робити )

   U


unterrichten   ( навчати, вчити (когось) )

   V


vergessen   (забувати)

verkaufen   ( продавати )

verlieren   ( втрачати, губити, програвати, зникати )

verstehen   ( розуміти )

versuchen   ( намагатися, пробувати (щось (з)робити) )

vorstellen   ( уявляти, представляти )

   W


warten   ( чекати )
erwarten   ( очікувати )

werben   ( рекламувати, вербувати )

werden   ( ставати робитися )

wissen   ( знати (про щось) )

wohnen   ( мешкати, жити )

wollen   ( хтіти, хотіти )

   X


   Y


   Z


zeigen   ( показувати )

ziehen I   ( тягнути, пересувати )

ziehen II   ( переїздити, переходити (у значенні пересилятись - з одного місця на інше) )

zuhören   ( слухати (когось) )

zumachen   ( зачиняти, замикати, зачіпати )

zuschließen   ( замикати )

was sagen die Leute ...

Am Freitag, 29. Dezember 2017 Jemand sagte:
Хороша довідка але мало слів :(

   ... und was würden Sie dazu sagen: