Курс німецької мови від Інґи Павлової

Lektion 12 - Reihenfolge der Objekte im Satz

Примітка: якщо торкнетесь чи клацнете нa підкреслене слово на цій сторінці, то зможете його почути.

Hallo!

Grüssi an alle! 
Wie geht es euch? 
Bei mir ist alles in Ordnung. 


Heute ist unsere Thema - Reihenfolge der Objekte im Satz - ( Порядок слів у реченні )
   
 1. Wenn im Satz zwei Objekte als Nomen auftreten, steht das Dativobjekt vor dem Akkusativobjekt.  
    ( Коли в реченні два іменники виступають, як додатки, тоді спочатку пишемо давальний ( Dativ ), тобто іменник, який відповідає на питання Кому?, а потім вже кладемо родовий ( Akkusativ ) іменник, який відповідає на питання Кого?. )  
      Ich gebe meinem Freund ( Dativ ) das Buch ( Akkusativ ). – Я даю моєму другові книгу.  
   
 2. Das Objekt als Personalpronomen steht immer vor dem Objekt als Nomen.
  ( Якщо додатком виступає особистий займенник, то він завжди ставиться попереду іншого додатка. )

  Ich gebe ihm das Buch. – Я даю йому книгу.
      Ich gebe es ihm. - Я даю її йому.


Wenn im Satz zwei Objekte als Personalpronomen auftreten, steht das Akkusativobjekt vor dem Dativobjekt.
( Коли у реченні два додатки виступають особистими займенниками, то займенник у родовому ( Akkusativ ) стоїть попереду давального ( Dativ ).

Ich gebe meinem Freund das Buch. – Я даю моєму другові книгу.

Ich gebe es ihm. – Я даю її йому.Viel Erfolg beim Lernen!

Bis später!Zum lesen:
http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=3312

http://learn-german.at.ua/index/rechennja/0-29


 
Deutsch
Beitreten Sie