Курс німецької мови від Інґи Павлової

Lektion 10 - Ziffern und Zahlen

Примітка: якщо торкнетесь чи клацнете нa підкреслене слово на цій сторінці, то зможете його почути.

Guten Tag!

Сьогодні будемо вивчати як в німецькій мові обходитись з цифрами. Ви помітите які довгі і на перший погляд зовсім не вимовити і не перекласти величезні слова, але з практикою все дуже легко.

 1. Datum

  Bei Jahreszahlen gibt man die ersten zwei Zahlen als Kardinalzahlen an, dann das Wort -hundert und dann die letzten zwei Zahlen auch als Kardinalzahlen.
  ( Коли ми хочемо перекласти наприклад рік, тоді спочатку беремо дві перші цифри як кількісний числівник, після нього додаємо слово -hundert (сто) i потім останні дві цифри також як кількісний числівник ).

  Ab dem Jahr 2000 sagt man die ganze vierstellige Zahl als Kardinalzahl.
  (Починаючи з 2000 року ми говоримо все чотиризначне число як кількісний числівник).

  1975 = neuzehnhundertfünfundsiebzig

  2013 = zweitausenddreizehn

  Wann? (Коли?)

  На питання коли відповідаємо так:

  1975 = neuzehnhundertfünfundsiebzig; im Jahre neuzehnhundertfünfundsiebzig

  1975 – 1980 = von neuzehnhundertfünfundsiebzig bis neunzehnhundertachtzig


 2. Ordinalzahlen ( порядкові числівники )

  Ordinalzahlen bildet man: (Будуємо їх як):

  von 1. bis 19.: die Endung -te;

  ab 20. die Endung -ste

  => 19. -te

  20. => -ste

  Ausnamen ( винятки )

  1. = der erste ( перший )

  2. = der zweite ( другий )

  3. = der dritte ( третій )

  7. = der siebte ( сьомий )

  8. = der achte ( восьмий )


 3. Nach den Wörtern (після таких слів): am / vom / bis zum /seit dem / ab dem fügt man von 1. bis 19. die Endung -ten; ab 20. die Endung -sten an.

  Wann? (Коли?)

  am / vom / bis zum /seit dem / ab dem 1. – 19. – ten

  am / vom / bis zum /seit dem / ab dem 20. → – sten

  11.09.2002 = am elften September zweitausendzwei

  am 15.03. = am fünfzehnten März

  11.09.2002 - 12.10.2012 = vom elften September zweitausendzwei bis zum zwölften Oktober zweitausendzwölf

  12.10.2012ab / seit dem zwölften Oktober zweitausendzwölf

  ab 30.04. = ab dem dreißigsten April


 4. Ortsangaben mit Ordinalzahlen ( розташування з цифрою ):

  Nach dem Wort -im fügt man von 1. bis 19. die Endung -ten; ab 20. die Endung -sten an.
  ( Після слова -im додаємо з 1-19 закінчення -ten, а з 20- закінчення -sten. )

  Wo? ( Дe?)

  im 1. - 19. → -ten Stock / Bezirk

  im 20. → -sten Stock / Bezirk

  im 7. Bezirk = im siebten Bezirk

  im 21. Bezirk = im einundzwanzigsten Bezirk

  im 1. Stock = im ersten Stock


Bis bald und schönen Tag noch!


 
Deutsch
Beitreten Sie