Відмінювання Прикметників


У німецькій мові відмінювання прикметників, тобто додавання до них закінчень залежить від того, чи означуваний ними об'єкт, тобто те, слово, на яке вони вказують:

- є у Номінатів, Акузатів, Датів чи Ґенітів відмінках;
- стоїть в однині чи у множині;
- є чоловічого, жіночого чи середнього роду;
- і також, чи перед цим прикметником стоїть означений артикль (der, die, das), чи неозначений арктикль (ein, eine), чи не стоїть жодного артиклю взагалі.

Іншими словами, яке Ви додаватимете закінчення до того чи іншого прикметника залежить від чотирох вище перелічених факторів.


Якщо хочете добре опанувати цей чи інших матеріал, то після вивчення та аналізу прикладів візьміть шматок паперу, чи запустіть простенький редактор на свому пристрої і пробуйте складати свої власні речення по даній темі, почавши від найкоротших та найпростіших речень з подальшим їх ускладненням і потім читайте їх в голос по кілька разів і дивіться чи Ви вже таке чули, чи ні або просто кидайте це речення в Ґуґл і дивіться скільки результатів він Вам викидає на цей запит. Якщо жодного або кілька, то це означає, що з цим реченням щось не так. Якщо результатів багато, то радше за все Ваше речення правильне.


Німецькі прикметники можуть мати наступні закінчення: –e, –en, –es, -em та –er.

Якщо вживається присвійний займенник, то вживається та сама форма прикметника, яка вживається з відповідним НЕозначеним артиклем.
Ich sehe ein hässliches Gesicht. = Я бачу (якесь) потворне обличчя.
Ich sehe sein hässliches Gesicht. = Я бачу його потворне обличчя.

Відмінок: NOMINATIV (наш називний)

з означеним артиклем (Bestimmte Artikel):

Тут, для об'єктів всіх родів в однині прикметники отримують закінчення -e,
а для об'єктів у множині прикметники отримують закінчення -en:

Приклади (однина):
Der kleine Tisch. = Малий стіл.
Die runde Uhr. = Круглий годинник.
Das dünne Buch. = Тонка книжка.
Die notwendige Werkzeug ist hier. = Необхідний/потрібний інструмент (є) тут.Приклади (множина):
Die kleinen Tische. = Малі столи.
Die runden Uhren. = Круглі годинники.
Die dünnen Bücher. = Тонкі книжки.
Die notwendigen Werkzeuge sind hier. = Необхідні/потрібні інструменти (є) тут.з неозначеним артиклем (Unbestimmte Artikel):

Чоловічий рід - закінчення -er

Приклади:
ein kleiner Tisch = (якийсь/один) малий стіл
ein großer Hund = (якийсь) великий пес
Er ist ein guter Mann. = Він добрий чоловік.Жіночий рід - закінчення -e

Приклади:
eine runde Uhr = круглий годинник
eine nette Frau = добра жінка
Sie ist eine alte Frau. = Вона стара жінка.
Da steht eine große Dame. = Там стоїть висока пані.
Da ist eine kleine Weib. = Там є низька баба. (Weib це більш неґативний синонім Frau, тобто, як у нас часом на жінку, вельми неґативно, кажуть баба)Середній рід - закінчення -es

Приклади:
ein dünnes Buch = тонка книжка
ein schönes Mädchen = вродливе дівча
Im Schlafzimmer steht ein gutes Bett. = У спальні стоїть добре ліжко.множина - закінчення -en

Приклади:
keine kleinen Tische = жодні малі столи
keine runden Uhren = жодні круглі годинники
Auf dem Tisch liegen keine interessanten Bücher. = На столі не лежать жодні цікаві книжки.без жодного артиклю (Keine Artikel):

Чоловічий рід - закінчення -er

Приклади:
kleiner Tisch = малий стіл
großer Hund = великий пес
Schlechter Traktor ist kaputt. = Поганий трактор поломаний.Жіночий рід - закінчення -e

Приклади:
runde Uhr = круглий годинник
nette Frau = добра жінка
Da steht verrückte Frau. = Там стоїть божевільна/дурновата жінка.Середній рід - закінчення -es

Приклади:
dünnes Buch = тонка книжка
schönes Mädchen = вродливе дівча/дівчина
Kaltes Eis ist besser als warmes Eis. = Холодне морозиво краще ніж тепле морозиво.множина - закінчення -e

Приклади:
kleine Tische = малі столи
runde Uhren = круглі годинники
dünne Bücher = тонкі книжки
Grausame Männer sind nicht nett. = Жорстокі чоловіки не гарні.

Відмінок: AKKUSATIV (наші: родовий, знахідний (кого, чого, що)

з означеним артиклем (Bestimmte Artikel):

Чоловічий рід - закінчення -en

Приклади:
Ich habe den kleinen Tisch. = Я маю малий стіл.
Ich mag deinen blonden Bruder. = Мені подобається твій русий брат.
Ich begleite den fröhlichen Geschäftsmann. = Я супроводжую веселого підприємця.
Sie hatte den ganzen Tag gewartet. = Вона чекала цілий день.Жіночий рід - закінчення -e

Приклади:
Ich mag die kleine Stadt. = Мені подобається мале місто.
Ich habe die runde Uhr. = Я маю круглий годинник.
Wir verstehen die deutsche Sprache. = Ми розуміємо німецьку мову.Середній рід - закінчення -e

Приклади:
Er mag das saure Brot. = Він любить квасний хліб.
Sie liest das chinesische Märchen. = Вона читає китайську казку.
Hans trägt das schwere Spielzeug. = Ганс несе важку іграшку.множина - закінчення -en

Приклади:
Wir lösen die schwierigen Probleme. = Мн вирішуємо важкі проблеми.
Ich mag die freundlichen Leute. = Я люблю дружних людей.
Ich lese die französischen Bücher nicht. = Я не читаю французьких книжок.з неозначеним артиклем (Unbestimmte Artikel):

Чоловічий рід - закінчення -en

Приклади:
Ich brauche einen guten Arbeiter. = Я потребую доброго працівника.
Warten Sie bitte einen kurzen Augenblick. = Будь ласка, зачекайте коротку мить.Жіночий рід - закінчення -e

Приклади:
Ich habe eine wichtige Information. = Я маю важливу інформацію.
Wir haben eine schwierige Frage beantwortet. = Ми відповіли на важке питання.Середній рід - закінчення -es

Приклади:
Ich sah ein grünes Schild. = Я бачила зелений знак.
Wir haben kein weißes Mädchen gesehen. = Ми не бачили ніякої білої дівчини.множина - закінчення -en

Приклади:
Ich kann keine lauten Stimmen hören. = Я не чую ніяких гучних голосів.
Er will keine schwarzen Menschen sehen. = Він не хоче бачити ніяких чорних людей.без жодного артиклю (Keine Artikel):

Чоловічий рід - закінчення -en

Приклади:
Magst du griechischen Wein? = Любиш ґрецьке вино?
Sie mag italienischen Kaffee. = Вона любить італійську каву.Жіночий рід - закінчення -e

Приклади:
Hast du große Angst? = Маєш великий страх?
Ich mag leichte Arbeit. = Мені подобається легка праця.Середній рід - закінчення -es

Приклади:
Ich kaufe teures Bild. = Я купляю дорогу картину.
Sie mag langes Gespräch. = Вона любить довгу розмову.множина - закінчення -e

Приклади:
Wir haben alle Größen. = Ми маємо всі розміри.
Er isst nur heiße Suppen. = Він їсть тільки гарячі зупи.Відмінок: DATIV (наші: давальний, орудний, місцевий (кому, чóму, ким, чим, кім, чім)

з означеним ТА неозначеним артиклем (Bestimmte, Unbestimmte Artikel):

У всіх родах та у всіх числах - закінчення -en

Приклади:
Ich gebe das meinem besten Freund. = Я даю це своєму найкращому другові.
Er gibt seine Liebe zu seiner einzigen Freundin. = Він дає своє кохання своїй єдиній подружці.
Wir befehlen dem unbesonnenen Mädchen, dorthin nicht zu fahren. = Ми наказуємо відчайдушній/безтурботній дівчині, туди не їхати.
Ich will den aggressiven Männern nicht bezahlen. = Я не хочу платити аґресивним чоловікам.без жодного артиклю (Keine Artikel):


Тут прикметники отримують закінчення такі самі, як у відповідних їм артиклях у Датів, тобто -em,-er,-em,-en.

Чоловічий рід - закінчення -em

Приклади:
in weißem Wein = у білому виніЖіночий рід - закінчення -er

Приклади:
in warmer milch = у теплому молоціСередній рід - закінчення -em

Приклади:
in frischem Wasser = у свіжій водімножина - закінчення -en

Приклади:
in späten Stunden = у пізні години
in guten Zeiten = у добрі часиВідмінок: GENITIV (присвійний)

з означеним ТА неозначеним артиклем (Bestimmte, Unbestimmte Artikel):

У всіх родах та у всіх числах - закінчення -en

Приклади:
die Feder des grauen Vogels = пір'я сірого птаха
die Autos der nächsten Zukunft = авто найближчого майбутнього
die Augen des grünen Tieres = очі зеленої тварини
die Strahlen der hellen Sterne = промені яскравих зірок
die Feder eines grauen Vogels = пір'я сірого птаха
die Autos einer nächsten Zukunft = авто найближчого майбутнього
die Augen eines grünen Tieres = очі зеленої тварини
die Strahlen keiner hellen Sterne = промені жодних яскравих зірокбез жодного артиклю (Keine Artikel):


Чоловічий рід - закінчення -en

Приклади:
die Farbe blauen Himmels = колір блакитного небаЖіночий рід - закінчення -er

Приклади:
die Temperatur heißer Milch = температура горичого молокаСередній рід - закінчення -en

Приклади:
das Dach großen Hauses = дах великого будинку/хатимножина - закінчення -er

Приклади:
die Werke berühmter Künstler = роботи відомих митців


was sagen die Leute ...

... die sagen einfach nichts.

   ... und was würden Sie dazu sagen:

 
Deutsch
Beitreten Sie