Перелік неправильних дієслів у англійській мові - English irregular verbs

велика літера в транскрипції означає нАголос
Примітка: якщо клацнете нa транскрипцію, то зможете її почути.
Примітка: ВДАРТЕ КЛАВІШУ І ТОДІ ВАС ЗАВЕДЕ ДО ТІЄЇ ЛІТЕРИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
інфінітив
( напр. виконувати )
минулий час ( past )
( напр. виконував )

Вживається у: Past Indefinite
завершений
Participle II
(past participle (p.p.))

( напр. виконав )

Вживається у:
Perfect
Passive Voice
to awake [ еуЕйк ]
прокидатись
awoke [ еуОук ]
прокинувся (-лась, -лось)
awoken [ еуОукєн ]
прокинувся (-лась, -лось)
to be [ бі ]
бути
was [ уоз ]
був(була,було)
been [ бін ]
(вже)був, була, було, були
to be [ бі ]
бути
were [ уо ]
були
been [ бін ]
(вже)був, була, було, були
to bear [ беа ]
переносити(кривду)
bore [ бо ]
переніс (-ла, -ло, -ли)
born [ бон ]
переніс (-несла, -несло, -несли)
to bear [ беа ]
родити
bore [ бо ]
народив (-ла, -ло, -ли)
born [ бон ]
народив (-ла, -ло, -ли)
to beat [ біт ]
бити
beat [ біт ]
бив, боров (-ла, -ло, -ли)
beat [ біт ]
побив (-ла, -ло, -ли)
to beat [ біт ]
бороти
beat [ біт ]
поборов (-ла, -ло, -ли)
beat [ біт ]
поборов (-ла, -ло, -ли)
to become [ бєкАм ]
робитися / ставати
became [ бєкЕйм ]
зробився (-лас, -лось, -лись)
become [ бєкАм ]
зробився (-лась, -лось, -лись)
to begin [ бєґІн ]
починати
began [ бєґЕн ]
почав (-ла, -ло, -ли)
begun [ бєґАн ]
почав (-ла, -ло, -ли)
to bend [ бенд ]
гнути / вигинати
bent [ бент ]
зігнув (-ла, -ло, -ли)
bent [ бент ]
зігнув (-ла, -ло, -ли)
to beset [ бісЕт ]
оточувати
beset [ бісЕт ]
оточив (-ла, -ло, -ли)
beset [ бісЕт ]
оточив (-ла, -ло, -ли)
to bet [ бет ]
закладатись
bet [ бет ]
заклався (-лась, -лось-лись)
bet [ бет ]
заклався (-лась, -лось, -лись)
to bid [ бид ]
заявляти (пропонувати ціну)
bid [ бид ]
bade [ бейд ]
заявив (-ла, -ли)
bid [ бид ]
bidden [ бидден ]
заявив (-ла, -ли)
to bind [ бАйнд ]
скріплювати / пов'язувати
bound [ бАунд ]
скріпив (-ла, -ло, -ли)
bound [ бАунд ]
скріпив (-ла, -ло, -ли)
to bite [ байт ]
кусати
bit [ бит ]
вкусив (-ла, -ло, -ли)
bitten [ бИтен ]
вкусив (-ла, -ло, -ли)
to bleed [ блід ]
кровоточити
bled [ блед ]
кровоточив (-ла, -ло, -ли)
bled [ блед ]
кровоточив (-ла, -ло, -ли)
to bleed [ блід ]
виганяти повітря[ ]
(з гальмів, радіатора, ...)
bled [ блед ]
вигнав (-ла, -ли) повітря
bled [ блед ]
вигнав (-ла, -ли) повітря
to blow [ блОу ]
дути / гнати повітря
blew [ блю ]
дув (-ла, -ло, -ли)
blown [ блОун ]
дув (-ла, -ло, ли)
to blow up [ блОу ап ]
підривати (хату)
blew up [ блю ап ]
підірвав (-ла, -ло, -ли)
blown up [ блОун ап ]
підірвав (-ла, -ло, ли)
to blow off [ блОу оф ]
розтринькувати (гроші) (америк.)
blew off [ блю оф ]
розтринькав (-ла, -ло, -ли)
blown off [ блОун оф ]
розтринькав (-ла, -ло, ли)
to break [ брейк ]
ламати
broke [ брОук ]
зламав (-ла, -ло, -ли)
broken [ брОукєн ]
зламав (-ла, -ло, -ли)
to break [ брейк ]
розбивати
broke [ брОук ]
розбив (-ла, -ло, -ли)
broken [ брОукєн ]
розбив (-ла, -ло, -ли)
to break away [ брейк еуЕй ]
відриватись
broke away [ брОук еуЕй ]
відірвався (-лась, -лось, -лись)
broken away [ брОукєн еуЕй ]
відірвався (-лась, -лось, -лись)
to break down [ брейк дАун ]
занедужати
broke down [ брОук дАун ]
занедужав (-ла, -ло, -ли)
broken down [ брОукєн дАун ]
занедужав (-ла, -ло, -ли)
to break in [ брейк ин ]
вдиратись
broke in [ брОук ин ]
вдерся (-лась, -лось, -лись)
broken in [ брОукєн ин ]
вдерся (-лась, -лось, -лись)
to break off [ брейк оф ]
розлучатись
broke off [ брОук оф ]
розлучився (-лась, -лось, -лись)
broken off [ брОукєн оф ]
розлучився (-лась, -лось, -лись)
to break through [ брейк фру ]
прориватись
broke through [ брОук фру ]
прорвався (-лась, -лось, -лись)
broken through [ брОукєн фру ]
прорвався (-лась, -лось, -лись)
to breed [ брід ]
розмножувати (-сь)
bred [ бред ]
розмножував (-ла, -ло, -ли)
bred [ бред ]
розмножив (-ла, -ло, -ли)
to bring [ брин ]
приносити
brought [ брот ]
приніс (-ла, -ло, -ли)
brought [ брот ]
приніс (-ла, -ло, -ли)
to bring up [ брин ап ]
виховувати
brought up [ брот ап ]
виховав (-ла, -ло, -ли)
brought up [ брот ап ]
виховав (-ла, -ло, -ли)
to broadcast [ брОаткаст ]
мовити (через радіо)
broadcast [ брОаткаст ]
мовив (-ла, -ло, -ли)
broadcast [ брОаткаст ]
мовив (-ла, -ло, -ли)
to build [ билд ]
будувати
built [ билт ]
збудував (-ла, -ло, -ли)
built [ билт ]
збудував (-ла, -ло, -ли)
to burn [ барн ]
горіти
burned [ барнд ]
burnt [ барнт ]
згорів (-ла, -ло, -ли)
burned [ барнд ]
burnt [ барнт ]
згорів (-ла, -ло, -ли)
to burn down [ барн дАун ]
спалити
burned down [ барнд дАун ]
burnt down [ барнт дАун]
спалив (-ла, -ло, -ли)
burned down [ барнд дАун ]
burnt down [ барнт дАун]
спалив (-ла, -ло, -ли)
to burst [ барст ]
вибухати
burst [ барст ]
вибухнув (-ла, -ло, -ли)
burst [ барст ]
вибухнув (-ла, -ло, -ли)
to burst [ барст ]
вистрілювати (м'яч, кулька, шина)
burst [ барст ]
вистрілив (-ла, -ло, -ли)
burst [ барст ]
вистрілив (-ла, -ло, -ли)
to buy [ бай ]
купувати
bought [ бот ]
купив (-ла, -ло, -ли)
bought [ бот ]
купив (-ла, -ло, -ли)
to cast [ каст ]
виливати (метал)
cast [ каст ]
вилив (-ла, -ло, -ли)
cast [ каст ]
вилив (-ла, -ло, -ли)
to cast [ каст ]
кидати
cast [ каст ]
кидув (-ла, -ло, -ли)
cast [ каст ]
кинув (-ла, -ло, -ли)
to catch [ кеч ]
лапàти
caught [ кот ]
злапàв (-ла, -ло, -ли)
caught [ кот ]
злапàв (-ла, -ло, -ли)
to choose [ чуз ]
обирати
chose [ чОуз ]
обрав (-ла, -ло, -ли)
chosen [ чОузєн ]
обрав (-ла, -ло, -ли)
to cling [ клин ]
прилипати
clung [ клан ]
прилип (-ла, -ло, -ли)
clung [ клан ]
прилип (-ла, -ло, -ли)
to come [ кам ]
приходити
came [ кейм ]
прийшов (-ла, -ло, -ли)
come [ кам ]
прийшов (-ла, -ло, -ли)
to come [ кам ]
приїздити
came [ кейм ]
приїхав (-ла, -ло, -ли)
come [ кам ]
приїхав (-ла, -ло, -ли)
to come [ кам ]
кінчати (у статевому акті)
came [ кейм ]
кінчив (-ла, -ло, -ли)
come [ кам ]
кінчив (-ла, -ло, -ли)
to cost [ кост ]
вартувати
cost [ кост ]
вартував (-ла, -ло, -ли)
cost [ кост ]
вартував (-ла, -ло, -ли)
to creep [ кріп ]
повзати
crept [ крепт ]
повзав (-ла, -ло, -ли)
crept [ крепт ]
повзав (-ла, -ло, -ли)
to cut [ кат ]
різати
cut [ кат ]
різав (-ла, -ло, -ли)
cut [ кат ]
різав (-ла, -ло, -ли)
to cut [ кат ]
розрізàти
cut [ кат ]
розрізàв (-ла, -ло, -ли)
cut [ кат ]
розрìзав (-ла, -ло, -ли)
to deal [ діл ]
займатись
dealt [ делт ]
займився (-лась, -лось, -лись)
dealt [ делт ]
займився (-лась, -лось, -лись)
to deal with [ діл уидз ]
мати справу з
dealt with [ делт уидз ]
мав (-ла, -ло, -ли) справу з
dealt with [ делт уидз ]
мав (-ла, -ло, -ли) справу з
to dig [ диґ ]
копàти
dug [ даґ ]
копàв (-ла, -ло, -ли)
dug [ даґ ]
копàв (-ла, -ло, -ли)
to dig [ диґ ]
рити
dug [ даґ ]
рив (-ла, -ло, -ли)
dug [ даґ ]
рив (-ла, -ло, -ли)
to dive [ дайв ]
пірнати
dived [ доувд ]
пірнув (-ла, -ло, -ли)
dived [ дайвд ]
пірнув (-ла, -ло, -ли)
to do [ ду ]
виконувати
did [ дид ]
виконав (-ла, -ло, -ли)
done [ дан ]
виконав (-ла, -ло, -ли)
to draw [ дрОу ]
топитись (в річці)
drew [ дрю ]
втопився (-лась, -лось, -лися)
drawn [ дрОун ]
втопився (-лась, -лось, -лися)
to dream [ дрім ]
мріяти
dreamed [ дремт ]
dreamt [ дремт ]
мріяв (-ла, -ло, -ли)
dreamed [ дрімд ]
dreamt [ дремт ]
мріяв (-ла, -ло, -ли)
to drive [ драйв ]
вести
drove [ дрОув ]
водив (-ла, -ло, -ли)
driven [ дривєн ]
водив (-ла, -ло, -ли)
to drink [ дринк ]
пити
drank [ дренк ]
пив (-ла, -ло, -ли)
drunk [ дранк ]
пив (-ла, -ло, -ли)
to eat [ іт ]
їсти
ate [ ейт ]
їв (-ла, -ло, -ли)
eaten [ ітєн ]
з'їв (-ла, -ло, -ли)
to fall [ фол ]
падати
fell [ фел ]
впав (-ла, -ло, -ли)
fallen [ фОлен ]
впав (-ла, -ло, -ли)
to fall in love [ фол ин лав ]
закохуватись
fell in love [ фел ин лав ]
закохався (-лась, -лись)
fallen in love [ фОлен ин лав ]
закохався (-лась, -лись)
to feed [ фід ]
годувати
fed [ фед ]
годував (-ла, -ло, -ли)
[ фед ]
годував (-ла, -ло, -ли)
to feel [ філ ]
вічувати
felt [ фелт ]
відчув (-ла, -ло, -ли)
felt [ фелт ]
відчув (-ла, -ло, -ли)
to feel [ філ ]
почуватись
felt [ фелт ]
почувався (-лась, -лось, -лись)
felt [ фелт ]
почувався (-лась, -лось, -лись)
to fight [ файт ]
битись
fought [ фот ]
бився (-лась, -лось, -лись)
fought [ фот ]
бився (-лась, -лось, -лись)
to find [ файнд ]
знаходити
found [ фаунд ]
знайшов (-ла, -ло, -ли)
found [ фаунд ]
знайшов (-ла, -ло, -ли)
to fit [ фит ]
пасувати (взуття, одяг)
fit [ фит ]
пасував (-ла, -ло, -ли)
fit [ фит ]
пасував (-ла, -ло, -ли)
to flee [ флі ]
втікати
fled [ флед ]
втік (-ла, -ло, -ли)
fled [ флед ]
втік (-ла, -ло, -ли)
to fling [ флин ]
жбурляти
flung [ флан ]
жбурнув (-ла, -ло, -ли)
flung [ флан ]
жбурнув (-ла, -ло, -ли)
to fly [ флай ]
літати
flew [ флю ]
літав (-ла, -ло, -ли)
flown [ флОун ]
літав (-ла, -ло, -ли)
to forbid [ фобИд ]
забороняти
forbade [ фобЕйд ]
заборонив (-ла, -ло, -ли)
forbidden [ фобИден ]
заборонив (-ла, -ло, -ли)
to forget [ фоґЕт ]
забувати
forgot [ фоґОт ]
забув (-ла, -ло, -ли)
forgotten [ фоґОтен ]
забув (-ла, -ло, -ли)
to forgive [ фоґІв ]
пробачати
forgave [ фоґЕйв ]
пробачив (-ла, -ло, -ли)
forgiven [ фоґІвєн ]
пробачив (-ла, -ло, -ли)
to forsake [ фосЕйк ]
відмовлятись
forsook [ фосУк ]
відмовився (-лась, -лось, -лись)
forsaken [ фосЕйкєн ]
відмовився (-лась, -лось, -лись)
to freeze [ фріз ]
замерзати
froze [ фрОуз ]
замерз (-ла, -ло, -ли)
frozen [ фрОузен ]
замерз (-ла, -ло, -ли)
to get [ ґет ]
діставати
got [ ґот ]
дістав (-ла, -ло, -ли)
gotten [ ґОтен ]
дістав (-ла, -ло, -ли)
to get out [ ґет аут ]
вибиратись
got out [ ґот аут ]
вибрався (-лась, -лось, -лись)
gotten out [ ґОтен аут ]
вибрався (-лась, -лось, -лись)
to give [ ґів ]
давати
gave [ ґейв ]
дав (-ла, -ло, -ли)
given [ ґівєн ]
дав (-ла, -ло, -ли)
to give in [ ґів ин ]
поступатись
gave in [ ґейв ин ]
поступився (-лась, -лось, -лись)
given in [ ґівєн ин ]
поступився (-лась, -лось, -лись)
to give up [ ґів ап ]
здавати (гру, змагання)
gave up [ ґейв ап ]
здався (-лась, -лось, -лись)
given up [ ґівєн ап ]
здався (-лась, -лось, -лись)
to go [ ґОу ]
йти
went [ уЕнт ]
ходив (-ла, -ло, -ли)
gone [ ґон ]
пішов (-ла, -ло, -ли)
to go [ ґОу ]
їхати
went [ уЕнт ]
їздив (-ла, -ло, -ли)
gone [ ґон ]
поїхав (-ла, -ло, -ли)
to grind [ ґринд ]
молоти (жито)
ground [ ґрАунд ]
змолов (-ла, -ло, -ли)
ground [ ґрАунд ]
змолов (-ла, -ло, -ли)
to grind [ ґринд ]
точити (залізо)
ground [ ґрАунд ]
точив (-ла, -ло, -ли)
ground [ ґрАунд ]
проточив (-ла, -ло, -ли)
to grow [ ґрОу ]
рости
grew [ ґрю ]
ріс (-ла, -ло, -ли)
grown [ ґрОун ]
виріс (-ла, -ло, -ли)
to grow [ ґрОу ]
вирощувати
grew [ ґрю ]
вирощував (-ла, -ло, -ли)
grown [ ґрОун ]
виростив (-ла, -ло, -ли)
to hang [ ген ]
вішати
hung [ ган ]
повішав (-ла, -ло, -ли)
hung [ ган ]
повішав (-ла, -ло, -ли)
to hang [ ген ]
висіти
hung [ ган ]
вісів (-ла, -ло, -ли)
hung [ ган ]
провисів (-ла, -ло, -ли)
to hear [ гІа ]
чути
heard [ геад ]
чув (-ла, -ло, -ли)
heard [ геад ]
чув (-ла, -ло, -ли)
to hide [ гайд ]
ховатись
hid [ гид ]
сховався (-ла, -ло, -ли)
hidden [ гИден ]
сховався (-ла, -ло, -ли)
to hit [ гит ]
вдарити
hit [ гит ]
вдарив (-ла, -ло, -ли)
hit [ гит ]
вдарив (-ла, -ло, -ли)
to hold [ голд ]
втримувати
held [ гелд ]
втримав (-ла, -ло, -ли)
held [ гелд ]
втримав (-ла, -ло, -ли)
to hurt [ гарт ]
боліти
hurt [ гарт ]
болів (-ла, -ло, -ли)
hurt [ гарт ]
болів (-ла, -ло, -ли)
to hurt [ гарт ]
завдавати болю
hurt [ гарт ]
завдав (-ла, -ло, -ли) болю
hurt [ гарт ]
завдав (-ла, -ло, -ли) болю
to keep [ кіп ]
тримати / триматись
kept [ кепт ]
тримав (-ла, -ло, -ли)
kept [ кепт ]
протримав (-ла, -ло, -ли)
to kneel [ ніл ]
ставати на коліна
knelt [ нелт ]
став (-ла, -ло, -ли) на коліна
knelt [ нелт ]
став (-ла, -ло, -ли) на коліна
to knit [ нит ]
плести
knit [ нит ]
плів (-ла, -ло, -ли)
knit [ нит ]
сплів (-ла, -ло, -ли)
to know [ нОу ]
знати
knew [ нью ]
знав (-ла, -ло, -ли)
known [ нОун ]
знав (-ла, -ло, -ли)
to lay [ лей ]
лежати
laid [ лейд ]
лежав (-ла, -ло, -ли)
laid [ лейд ]
лежав (-ла, -ло, -ли)
to lead [ лід ]
вести (за собою)
led [ лед ]
вів (-ла, -ло, -ли)
led [ лед ]
вів (-ла, -ло, -ли)
to leap [ ліп ]
стрибати
leaped [ ліпт ]
leapt [ лепт ]
стрибнув (-ла, -ло, -ли)
leaped [ ліпт ]
leapt [ лепт ]
стрибнув (-ла, -ло, -ли)
to leap [ ліп ]
битись (серце)
leaped [ ліпт ]
leapt [ лепт ]
бився (-ла, -ло, -ли)
leaped [ ліпт ]
leapt [ лепт ]
бився (-ла, -ло, -ли)
to learn [ лерн ]
вивчати
learned [ лорнд ]
learnt [ лорнт ]
вивчив (-ла, -ло, -ли)
learned [ лорнд ]
learnt [ лорнт ]
вивчив (-ла, -ло, -ли)
to leave [ лів ]
покидати
left [ лефт ]
покинув (-ла, -ло, -ли)
left [ лефт ]
покинув (-ла, -ло, -ли)
to lend [ ленд ]
позичати (комусь)
lent [ лент ]
позичив (-ла, -ло, -ли)
lent [ лент ]
позичив (-ла, -ло, -ли)
to let [ лет ]
дозволяти
let [ лет ]
дозволив (-ла, -ло, -ли)
let [ лет ]
дозволив (-ла, -ло, -ли)
to let [ лет ]
здавати в аренду
let [ лет ]
здав (-ла, -ло, -ли) в аренду
let [ лет ]
здав (-ла, -ло, -ли) в аренду
to let down [ лет ]
підводити (когось)
let down [ лет дАун ]
підвів (-ла, -ло, -ли)
let down [ лет дАун ]
підвів (-ла, -ло, -ли)
to lie [ лАй ]
лежати
lay [ лей ]
лежав (-ла, -ло, -ли)
lain [ лейн ]
пролежав (-ла, -ло, -ли)
не плутати з правильним дієсловом: lie = брехати напр.: She lied. = Вона брехала. He lay. = Він лежав.
 
 
to light [ лайт ]
світити
lighted [ лайтед ]
lit [ лит ]
світив (-ла, -ло, -ли)
lighted [ лайтед ]
lit [ лит ]
світив (-ла, -ло, -ли)
to lose [ луз ]
втрачати
lost [ лост ]
втратив (-ла, -ло, -ли)
lost [ лост ]
втратив (-ла, -ло, -ли)
to make [ мейк ]
робити / виробляти
made [ мейд ]
зробив (-ла, -ло, -ли)
made [ мейд ]
зробив (-ла, -ло, -ли)
to mean [ мін ]
мати на увазі
meant [ мент ]
мав (-ла, -ло, -ли) на увазі
meant [ мент ]
мав (-ла, -ло, -ли) на увазі
to meet [ міт ]
зустрічати
met [ мет ]
зустрів (-ла, -ло, -ли)
met [ мет ]
зустрів (-ла, -ло, -ли)
to mistake [ мистЕйк ]
помилятись
mistook [ мистУк ]
помилився (-лась, -лось, -лись)
mistaken [ мистЕйкєн ]
помилився (-лась, -лось, -лись)
to mow [ мОу ]
косити (траву, ...)
mowed [ мОуд ]
косив (-ла, -ло, -ли)
mowed [ мОуд ]
mown [ мОун ]
косив (-ла, -ло, -ли)
to mow [ мОу ]
покривлятись (комусь)
mowed [ мОуд ]
покривився (-лась, -лось, -лись)
mowed [ мОуд ]
mown [ мОун ]
покривився (-лась, -лось, -лись)
to overcome [ овeкАм ]
подолати (труднощі)
overcame [ овакЕйм ]
подолав (-ла, -ло, -ли)
overcome [ овакАм ]
подолав (-ла, -ло, -ли)
to pay [ пей ]
платити
paid [ пейд ]
заплатив (-ла, -ло, -ли)
paid [ пейд ]
заплатив (-ла, -ло, -ли)
to pay attention to ...
звертати увагу на ...
paid attention to ...
звернув (-ла, -ло, -ли) увагу на ...
paid attention to ...
звернув (-ла, -ло, -ли) увагу на ...
to plead [ плід ]
визнавати себе (в суді)
pleaded [ плІдед ]
pled [ плед ]
визнав (-ла, -ло, -ли) себе
pleaded [ плІдед ]
pled [ плед ]
визнав (-ла, -ло, -ли) себе
to prove [ прув ]
доказувати
proved [ прувд ]
доказав (-ла, -ло, -ли)
proved [ прУвд ]
proven [ прУвен ]
доказав (-ла, -ло, -ли)
to put [ пут ]
класти
put [ пут ]
клав (-ла, -ло, -ли)
put [ пут ]
поклав (-ла, -ло, -ли)
to put down [ пут дАун ]
омертвити
put down [ пут дАун ]
омертвив (-ла, -ло, -ли)
put down [ пут дАун ]
омертвив (-ла, -ло, -ли)
to quit [ куИт ]
завершувати
quit [ куИт ]
завершив (-ла, -ло, -ли)
quit [ куИт ]
завершив (-ла, -ло, -ли)
to read [ рід ]
читати
read [ ред ]
читав (-ла, -ло, -ли)
read [ ред ]
прочитав (-ла, -ло, -ли)
to rid [ рид ]
звільнити
rid [ рид ]
звільнив (-ла, -ло, -ли)
rid [ рид ]
ridden [ риден ]
звільнив (-ла, -ло, -ли)
to ride [ райд ]
їхати (на чомусь)
rode [ рОуд ]
їздив (-ла, -ло, -ли)
ridden [ рИден ]
їздив (-ла, -ло, -ли)
to ring [ рин ]
дзвонити
rang [ рен ]
дзвонив (-ла, -ло, -ли)
rung [ ран ]
дзвонив (-ла, -ло, -ли)
to rise [ райз ]
підіймати
rose [ рОуз ]
підіймив (-ла, -ло, -ли)
risen [ рИзен ]
підіймив (-ла, -ло, -ли)
to run [ ран ]
бігти
ran [ рен ]
бігав (-ла, -ло, -ли)
run [ ран ]
бігав (-ла, -ло, -ли)
to saw [ сОу ]
пиляти
sawed [ сОуд ]
пиляв (-ла, -ли)
sawed [ сОуд ]
sawn [ сОун ]
пиляв (-ла, -ли)
to say [ сей ]
сказати
said [ сед ]
сказав (-ла, -ло, -ли)
said [ сед ]
сказав (-ла, -ло, -ли)
to see [ сі ]
бачити
saw [ сОу ]
бачив (-ла, -ло, -ли)
seen [ сін ]
бачив (-ла, -ло, -ли)
to seek [ сік ]
шукати
sought [ сот ]
шукав (-ла, -ло, -ли)
sought [ сот ]
шукав (-ла, -ло, -ли)
to sell [ сел ]
продавати
sold [ солд ]
продав (-ла, -ло, -ли)
sold [ солд ]
продав (-ла, -ло, -ли)
to send [ сенд ]
відіслати
sent [ сент ]
відіслав (-ла, -ло, -ли)
sent [ сент ]
відіслав (-ла, -ло, -ли)
to set [ сет ]
встановити
set [ сет ]
встановив (-ла, -ло, -ли)
set [ сет ]
встановив (-ла, -ло, -ли)
to sew [ с'ю ]
шити
sewed [ с'юд ]
шив (-ла, -ло, -ли)
sewed [ с'юд ]
sewn [ с'юн ]
шив (-ла, -ло, -ли)
to shake [ шейк ]
трясти
shook [ шук ]
тряс (-ла, -ло, -ли)
shaken [ шейкн ]
тряс (-ла, -ло, -ли)
to shake [ шейк ]
тремтіти
shook [ шук ]
тремтів (-ла, -ло, -ли)
shaken [ шейкн ]
тремтів (-ла, -ло, -ли)
to shave [ шейв ]
голити (-сь)
shaved [ шейвд ]
голив (-ла, -ло, -ли)
shaved [ шейвд ]
shaven [ шейвен ]
голив (-ла, -ло, -ли)
to shear [ шІа ]
стригти
shore [ шОр ]
стриг (-ла, -ло, -ли)
shorn [ шорн ]
стриг (-ла, -ло, -ли)
to shed [ шед ]
випромінювати
shed [ шед ]
випромінював (-ла, -ло, -ли)
shed [ шед ]
випромінив (-ла, -ло, -ли)
to shine [ шайн ]
сяяти
shone [ шОун ]
сяяв (-ла, -ло, -ли)
shone [ шОун ]
сяяв (-ла, -ло, -ли)
to shoe [ шу ]
взувати
shoed [ шуд ]
взув (-ла, -ло, -ли)
shoed [ шуд ]
shod [ шод ]
взув (-ла, -ло, -ли)
to shoe [ шу ]
підковувати
shoed [ шуд ]
підкував (-ла, -ло, -ли)
shoed [ шуд ]
shod [ шод ]
підкував (-ла, -ло, -ли)
to shoot [ шут ]
стріляти
shot [ шот ]
застрілив (-ла, -ло, -ли)
shot [ шот ]
застрілив (-ла, -ло, -ли)
to show [ шОу ]
показувати
showed [ шОуд ]
показав (-ла, -ло, -ли)
showed [ шОуд ]
shown [ шОун ]
показав (-ла, -ло, -ли)
to shrink [ шринк ]
зменшуватись
shrank [ шренк ]
зменшився (-лась, -лось, -лись)
shrunk [ шранк ]
зменшився (-лась, -лось, -лись)
to shut [ шат ]
зачиняти
shut [ шат ]
зачинив (-ла, -ло, -ли)
shut [ шат ]
зачинив (-ла, -ло, -ли)
to sing [ син ]
співати
sang [ сен ]
співав (-ла, -ло, -ли)
sung [ сан ]
співав (-ла, -ло, -ли)
to sink [ синк ]
топитись (у воді, ...)
sank [ сенк ]
втопився (-ла, -ло, -ли)
sunk [ санк ]
втопився (-ла, -ло, -ли)
to sit [ сит ]
сидіти
sat [ сет ]
сидів (-ла, -ло, -ли)
sat [ сет ]
сидів (-ла, -ло, -ли)
to sleep [ сліп ]
спати
slept [ слепт ]
спав (-ла, -ло, -ли)
slept [ слепт ]
спав (-ла, -ло, -ли)
to slay [ слей ]
вбивати
slew [ слю ]
вбив (-ла, -ло, -ли)
slain [ слейн ]
вбив (-ла, -ло, -ли)
to slide [ слайд ]
совгати (-сь)
slid [ слид ]
совгав (-ла, -ло, -ли)
slid [ слид ]
совгав (-ла, -ло, -ли)
to slide [ слайд ]
ковзати (-сь)
slid [ слид ]
ковзав (-ла, -ло, -ли)
slid [ слид ]
ковзав (-ла, -ло, -ли)
to sling [ слин ]
підвішувати
slung [ слан ]
підвішав (-ла, -ло, -ли)
slung [ слан ]
підвішав (-ла, -ло, -ли)
to slit [ слит ]
розрізати (вздовж)
slit [ слит ]
розрізав (-ла, -ло, -ли)
slit [ слит ]
розрізав (-ла, -ло, -ли)
to smite [ смайт ]
захоплювати
smote [ смОут ]
захопив (-ла, -ло, -ли)
smitten [ смитен ]
захопив (-ла, -ло, -ли)
to sow [ сАу ]
сіяти
sowed [ сАуд ]
сіяв (-ла, -ло, -ли)
sowed [ сАуд ]
sown [ сАун ]
сіяв (-ла, -ло, -ли)
to speak [ спік ]
балакати
spoke [ спОук ]
балакав (-ла, -ло, -ли)
spoken [ спОукєн ]
(по)балакав (-ла, -ло, -ли)
to speed [ спід ]
прискорювати
sped [ спед ]
прискорив (-ла, -ло, -ли)
sped [ спед ]
прискорив (-ла, -ло, -ли)
to spend [ спенд ]
витрачати
spent [ спент ]
витратив (-ла, -ло, -ли)
spent [ спент ]
витратив (-ла, -ло, -ли)
to spill [ спил ]
розливати
spilled [ спилд ]
spilt [ спилт ]
розлив (-ла, -ло, -ли)
spilled [ спилд ]
spilt [ спилт ]
розлив (-ла, -ло, -ли)
to spin [ спин ]
розкручувати (центрифугу)
spun [ спан ]
розкрутив (-ла, -ло, -ли)
spun [ спан ]
розкрутив (-ла, -ло, -ли)
to spit [ спит ]
плювати (-сь)
spit [ спит ]
spat [ спет ]
плюнув (-ла, -ло, -ли)
spit [ спит ]
spat [ спет ]
плюнув (-ла, -ло, -ли)
to split [ сплит ]
розколювати
split [ сплит ]
розколов (-ла, -ло, -ли)
split [ сплит ]
розколов (-ла, -ло, -ли)
to spread [ спред ]
поширювати (-сь)
spread [ спред ]
поширив (-ла, -ло, -ли)
spread [ спред ]
поширив (-ла, -ло, -ли)
to spring [ сприн ]
стрибати
sprang [ спрен ]
стрибав (-ла, -ло, -ли)
sprung [ спран ]
стрибав (-ла, -ло, -ли)
to stand [ стенд ]
стояти
stood [ студ ]
стояв (-ла, -ло, -ли)
stood [ студ ]
(про)стояв (-ла, -ло, -ли)
to steal [ стіл ]
красти
stole [ стОул ]
вкрав (-ла, -ло, -ли)
stolen [ стОлен ]
вкрав (-ла, -ло, -ли)
to stick [ стик ]
застрягати
stuck [ стак ]
застряг (-ла, -ло, -ли)
stuck [ стак ]
застряг (-ла, -ло, -ли)
to sting [ стин ]
жалити
stung [ стан ]
жалив (-ла, -ло, -ли)
stung [ стан ]
вжалив (-ла, -ло, -ли)
to stink [ стинк ]
смердіти
stank [ стенк ]
смердів (-ла, -ло, -ли)
stunk [ станк ]
смердів (-ла, -ло, -ли)
to stride [ страйд ]
розкричувати (-сь)
strod [ струд ]
розкричав (-ла, -ло, -ли)
stridden [ стрИден ]
розкричив (-ла, -ло, -ли)
to strike [ страйк ]
вражати (списом, кулаком, ...)
struck [ страк ]
вразив (-ла, -ло, -ли)
struck [ страк ]
вразив (-ла, -ло, -ли)
to string [ стрин ]
натягувати
strung [ стран ]
натягнув (-ла, -ло, -ли)
strung [ стран ]
натягнув (-ла, -ло, -ли)
to strive [ страйв ]
намагатись
strove [ стрОув ]
намагався (-лась, -лось, -лись)
striven [ стривен ]
намагався (-лась, -лось, -лись)
to swear [ суИа ]
присягатись
swore [ суО ]
присягнувся (-лась, -лось, -лись)
sworn [ суОн ]
присягнувся (-лась, -лось, -лись)
to swear [ суИа ]
матюкати
swore [ суО ]
матюкався (-лась, -лось, -лись)
sworn [ суОн ]
матюкався (-лась, -лось, -лись)
to sweep [ суІп ]
замітати
swept [ суЕпт ]
замів (-ла, -ло, -ли)
swept [ суЕпт ]
замів (-ла, -ло, -ли)
to swell [ суЕл ]
спухати (рана, ...)
swelled [ суЕлд ]
спух (-ла, -ло, -ли)
swelled [ суЕлд ]
swollen [ суОлен ]
спух (-ла, -ло, -ли)
to swim [ суИм ]
плавати
swam [ суОм ]
плавав (-ла, -ло, -ли)
swum [ суАм ]
плавав (-ла, -ло, -ли)
to swing [ суИн ]
гойдатись
swung [ суАн ]
гойдався (-лась, -лось, -лись)
swung [ суАн ]
гайдався (-лась, -лось, -лись)
to take [ тейк ]
брати
took [ тук ]
взяв (-ла, -ло, -ли)
taken [ тЕйкєн ]
взяв (-ла, -ло, -ли)
to teach [ тіч ]
навчати
taught [ тот ]
навчав (-ла, -ло, -ли)
taught [ тот ]
навчав (-ла, -ло, -ли)
to tear [ тИа ]
рвати
tore [ тор ]
рвав (-ла, -ло, -ли)
torn [ торн ]
рвав (-ла, -ло, -ли)
to tell [ тел ]
розповідати
told [ толд ]
розповів (-ла, -ло, -ли)
told [ толд ]
розповів (-ла, -ло, -ли)
to think [ фсинк ]
думати
thought [ фсот ]
думав (-ла, -ло, -ли)
thought [ фсот ]
думав (-ла, -ло, -ли)
to thrive [ фсрайв ]
процвітати
thrived [ фсрайвд ]
throve [ фсрОув ]
процвітав (-ла, -ло, -ли)
thrived [ фсрайвд ]
процвітав (-ла, -ло, -ли)
to throw [ фсрОу ]
кидати
threw [ фср'ю ]
кинув (-ла, -ло, -ли)
thrown [ фсрОун ]
кинув (-ла, -ло, -ли)
to thrust [ фсраст ]
підпирати
thrust [ фсраст ]
підпер (-ла, -ло, -ли)
thrust [ фсраст ]
підпер (-ла, -ло, -ли)
to tread [ тред ]
топтати
trod [ трод ]
топтав (-ла, -ло, -ли)
trodden [ трОден ]
топтав (-ла, -ло, -ли)
to understand [ андестЕнд ]
розуміти
understood [ андестУд ]
розумів (-ла, -ло, -ли)
understood [ андестУд ]
(з)розумів (-ла, -ло, -ли)
to uphold [ апгОлд ]
підтримувати (рішення)
upheld [ апгЕлд ]
підтримав (-ла, -ло, -ли)
upheld [ апгЕлд ]
підтримав (-ла, -ло, -ли)
to upset [ апсЕт ]
скривджувати
upset [ апсЕт ]
скривдив (-ла, -ло, -ли)
upset [ апсЕт ]
скривдив (-ла, -ло, -ли)
to wake [ уейк ]
будити
woke [ уОук ]
будив (-ла, -ло, -ли)
woken [ уОкєн ]
(з)будив (-ла, -ло, -ли)
to wear [ уИа ]
зношувати
wore [ уор ]
зносив (-ла, -ло, -ли)
worn [ уорн ]
зносив (-ла, -ло, -ли)
to weave [ уІв ]
ткати
weaved [ уІвд ]
wove [ уОув ]
ткав (-ла, -ло, -ли)
weaved [ уІвд ]
woven [ уОвен ]
ткав (-ла, -ло, -ли)
to wed [ уЕд ]
одружувати
wed [ уЕд ]
одружив (-ла, -ло, -ли)
wed [ уЕд ]
одружив (-ла, -ло, -ли)
to weep [ уІп ]
ридати
wept [ уЕпт ]
ридав (-ла, -ло, -ли)
wept [ уЕпт ]
радав (-ла, -ло, -ли)
to wind [ уАйнд ]
крутити
wound [ уАунд ]
крутив (-ла, -ло, -ли)
wound [ уАунд ]
крутив (-ла, -ло, -ли)
to win [ уИн ]
вигравати
won [ уОн ]
виграв (-ла, -ло, -ли)
won [ уОн ]
виграв (-ла, -ло, -ли)
to withhold [ уидзгОлд ]
затримувати (рішення, ...)
withheld [ уидзгЕлд ]
затримав (-ла, -ло, -ли)
withheld [ уидзгЕлд ]
затримав (-ла, -ло, -ли)
to withstand [ уидзстЕнд ]
витримувати (навантаження, ...)
withstood [ уидзстУд ]
витримав (-ла, -ло, -ли)
withstood [ уидзстУд ]
витримав (-ла, -ло, -ли)
to wring [ урИн ]
витискати
wrung [ урАн ]
витиснув (-ла, -ло, -ли)
wrung [ урАн ]
витиснув (-ла, -ло, -ли)
to write [ урайт ]
писати (-ла, -ло, -ли)
wrote [ урОут ]
писав (-ла, -ло, -ли)
written [ урИтен ]
(на)писав (-ла, -ло, -ли)