Особи та числа займенників в англійській мові

Якщо клацнете або торкнетесь транскрипції, то зможете почути слово
Перша особа
Друга особа
Третя особа
однина
I [ ай ]  я he [ гі ]   він

she [ ші ]   вона

it [ ит ]   воно

множина
we [ уІ ]   ми you [ ю ]   ви
they [ дзей ]   вони
Відмінювання займенників в англійській мові

Якщо клацнете або торкнетесь транскрипції або прикладів, то зможете їх почути
Називний

Subjective
( nominative )


Знахідний

Objective
( accusative )


Присвійний

Possessive
( genitive )


I   [ ай ]  

я
me   [ мі ]  

мéне
менé
мені
мною

Приклади:
Come to me.
Show me.
my   [ май ]  

мій
моя
моє
мої

Приклади:
my house
my friend
of mine   [ ов майн ]  

мій
моя
моє
мої

Приклади:
This is a house of mine.
She is a friend of mine.
we   [ уІ ]  

ми
us   [ ас ]  

нас
нам
нами

Приклади:
Come to us.
Show us. Be above us.
our   [ Ауе ]  

наш
наша
наше
наші

Приклади:
our book
our paper
of ours   [ ов Ауез ]  

наш
наша
наше
наші

Приклади:
This is a book of ours.
That is a pen of ours.
you   [ ю ]  

ви
you   [ ю ]  

вас
вам
ваш

Приклади:
I want you.
I'll tell you. I am above you.
your   [ йо ]  

ваш
ваша
ваше
ваші

Приклади:
your pen
your table
of yours   [ ов йоз ]  

ваш
ваша
ваше
ваші

Приклади:
That is a pen of yours.
I see a table of yours.
he   [ гі ]  

він
him   [ гим ]  

його
йому
ним
нього
ньому

Приклади:
I cannot see him.
We gave him.
You were above him.
his   [ гиз ]  

його

Приклади:
his laptop
his car
We use his heater.
of his   [ ов гиз ]  

його

Приклади:
We have a laptop of his.
She drives a car of his.
We use a heater of his.
she   [ ші ]  

вона
her   [ га ]  

її
їй
нею
неї
ній

Приклади:
I can tell her.
I will see her.
I follow her.
her   [ га ]  

її

Приклади:
her chair
her TV
I've got her purse.
of hers   [ ов газ ]  

її

Приклади:
I don't have a chair of hers.
I watch TV of hers.
I have found a purse of hers.
it   [ ит ]  

він
(тварини, не живі предмети)

вона
(тварини, не живі предмети)

воно
(тварини, не живі предмети)

it   [ ит ]  

його, її
(тварини, не живі предмети)

йому, їй
(тварини, не живі предмети)

ним, нею
(тварини, не живі предмети)

ньому, ній
(тварини, не живі предмети)

нього, неї
(тварини, не живі предмети)


Приклади:
I am watching it.
We are above it.
We walk on it.
its   [ иц ]  

його, її
(тварини, не живі предмети)


Приклади:
We see its branches.
I smell its paint.
We saw its tail.
She reads its title.
Give me its cover.
Adjust its valves.
Replace its wallpaper.
they   [ дзей ]  

вони
them   [ дзем ]  

їх
їм
них
ними


Приклади:
I didn't see them.
They gave them.
John came to them.
Mary was with them.
their   [ дзеї ]  

їх

Приклади:
Sam took their money.
Chris collected their boxes.
We haven't seen their parents.
of theirs   [ ов дзеїз ]  

їх

Приклади:
Sam took money of theirs.
Chris collected boxes of theirs.
We haven't seen parents of theirs.