Утворення та ступені порівняння прислівників у англійській мові

Примітка: якщо торкнетесь або клацнете нa англійське слово, то зможете його почути.
УТВОРЕННЯ ПРИСЛІВНИКІВ
У англійській мові прислівники утворюються додаванням до відповідного їм прикметника закінчення -ly.

Наприклад:

soft -> softly (м'ягко)
high -> highly (високо)
nice -> nicely (гарно, файно)
wise -> wisely (мудро)Якщо прикметник має закінчення -y, тоді y змінюється на i і додається закінчення ly.

Наприклад:

happy -> happily (щасливий -> щасливо)
easy -> easily (легкий -> легко)


Якщо прикметник має закінчення -le, то le змінюється на ly.

Наприклад:

terrible -> terribly (страшний -> страшно)
horrible -> horribly (жахливий -> жахливо)
incredible -> incredibly (неймовірний -> неймовірно)Якщо прикметник має закінчення -ic, то до нього додається закінчення -ally.

Наприклад:

fantastic -> fantastically (фантастичний -> фантастично)
economic -> econimically (економічний -> економічно)
tactic -> tactically (тактичний -> тактично)


АЛЕ пам'ятайте про виняток:
public -> publicly (публічний -> публічно, державний -> державно)УВАГА: не всі прислівники у англійській мові утворюються додаванням закінчення -ly. Є також і винятки, котрі треба запам'ятовувати.

Ось винятки, тобто коли прислівник та прикметник мають однакову форму:

good -> well (добрий -> добре)
difficult -> with difficulty (важкий -> важко)
fast -> fast (швидкий -> швидко)
late -> late (пізній -> пізно)
straight -> straight (прямий -> прямо)
enough -> enough (достатній -> достатньо)
far -> far (далекий -> далеко)
long -> long (довгий -> довго)
low -> low (низький -> низько)
early -> early (ранній -> рано)
hourly -> hourly (часовий -> часово)
daily -> daily (щоденний -> щоденно)
weekly -> weekly (щотижневий -> щотижнево)
monthly -> monthly (щомісячний -> щомісячно)
yearly -> yearly (щорічний -> щорічно)


Зверніть увагу, що наступні прислівники вживаються в залежності від того, стосуються вони злічених чи НЕзлічених іменників:

much (багато (з незліченими іменниками))
   much water = багато води
many (багато (зі зліченими іменниками))
   many bottles of water = багато пляшок води
   much salt, but many people

little -> little (малий -> мало (з незліченими іменниками))
   little sugar = мало цукру
few (мало (зі зліченими іменниками))
   few bags of sugar = мало торбинок (мішечків) цукру
   little diesel, but few cars


Примітка: За глибшою інформацією про злічені та незлічені іменники звертайтесь до уроку: Неозначений артикль a / an ( теорія )

Примітка: a few ... (кілька, декілька), але few ... (мало).
   I saw a few guys. = Я бачила кілька хлопців.
   I saw few guys. = Я бачила мало хлопців.Наступні прислівники мають таку саму форму, як їх прикметники, але також додатково, у формі прислівника, вони ще мають інші значення:

deep -> deep (глибокий -> глибоко)
   He dug deep. = Він копав глибоко.

deeply (глибоко (морально))
   I am deeply sorry. = Я глибоко шкодую.


direct -> direct (прямий -> прямо)
   She saw it direct in front of her. = Вона його бачила прямо перед собою.

directly (незабаром)
   He came directly before us. = Він прийшов прямо (відразу) перед нами.


high -> high (високий -> високо)
   He was very high. = Він був дуже високо.

highly (високо (морально))
   This is highly possible. = Це високо (дуже) можливо.


late -> late (пізній -> пізно)
   I arrived late in the evening. = Я прибула пізно ввечері.

lately (недавно)
   Lately I visited my parents. = Недавно я відвідав своїх батьків.


most -> most (найбільш -> найбільше)
   He is the most important. = Він найважливіший.

mostly (переважно)
   We mostly play here. = Ми переважно граємося (бавимося) тут.


near (близько)
   We are near. = Ми близько.

nearly (майже)
   We are nearly there. = Ми майже там (на місці).


hard -> hard (твердий -> твердо)
   He fell hard. = Він твердо впав. (Він впав на тверде.)

hardly (ледве, заледве, майже)
   This is hardly possible. = Це майже неможливо. (Це мало можливо.)
   I can hardly believe this. = Я заледве цьому вірю.
Для кращого розуміння, ще кілька прикладів речень з різними прислівниками:

I am well. = Я добре (маюся, чуюся, почуваю себе).
He was running fast. = Він швидко біг.
We are working hard. = Ми важко працюємо.
We came early. = Ми рано прийшли.
He left too late. = Він пішов надто пізно.
We run daily. = Ми бігаємо щоденно.
I was talking to her straight. = Я розмовляв з нею прямо.
She is walking straight. = Вона йде прямо.
We go fast. = Ми прямуємо швидко.
We are paid monthly. = Нам платять щомісячно.
He has gone very far. = Він пішов дуже далеко.
We are doing well. = Ми добре маємось.
She is feeling pretty well. = Вона чується вельми добре.
She is feeling fairly bad. = Вона чується вельми погано.
I am a good, and I am well. = Я добрий і мені (мається, ведеться) добре.

СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИСЛІВНИКІВ

Звичайний

Вищий

Найвищий

  Вищий ступінь порівняння прислівників утворюється за таким самим принципом, як вищий ступінь порівняння прикметників, тобто додаванням до прислівника закінчення -r або -er, якщо його прикметник:
  1. Має тільки один склад:
  2. Якщо цей прислівник має таку саму форму, як прикметник, тобто якщо він не має закінчення -ly:


У всіх решту випадках перед прикметником кладеться слово:

moreНайвищий ступінь порівняння прислівників утворюється за таким самим принципом, як вищий ступінь порівняння прикметників, тобто додаванням до прислівника закінчення -st або -est, якщо його прикметник:
  1. Має тільки один склад:
  2. Якщо цей прислівник має таку саму форму, як прикметник, тобто якщо він не має закінчення -ly:


У всіх решту випадках перед прикметником кладеться:

mostsoftly
lightly
greatly
nicely
happily
easily


 

 

В И Н Я Т К И

Звичайний

Вищий

Найвищий

wellbetterbest
badlyworseworst
illworseworst
littlelessleast
muchmoremost
far (час та місце)furtherfurthest
far (місце)fartherfarthest
late (час)laterlatest

What do people say here ...

... nobody says anything.

      And what would you say?: